NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP THÔNG MINH ĐỂ PHÂN LOẠI VÀ ĐỊNH VỊ SỰ CỐ TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN

Nghiên cứu các phương pháp thông minh để phân loại định vị sự cố trên đường dây truyền tải điện

Nghiên cứu các phương pháp thông minh để phân loại và định vị sự cố trên đường dây truyền tải điện
... dụng các phương pháp thông minh để phân loại định vị cố đường dây truyền tải điện PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Kết hợp hai phương pháp: Nghiên cứu lý thuyết Nghiên cứu thực nghiệm ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM ... QUAN CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI VÀ ĐỊNH VỊ SỰ CỐ 1.1 MỞ ĐẦU 1.2 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.2.1 Hướng nghiên cứu dựa kỹ thuật quản lý vận hành 1.2.2 Hướng nghiên cứu dựa kỹ thuật phân ... SỰ CỐ ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 5.1 MỞ ĐẦU 5.2 ỨNG DỤNG MẠNG ANN TRONG ĐỊNH VỊ SỰ CỐ ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 5.2.1 Xây dựng mô hình mạng ANN Sơ đồ đường dây 110kV, 50km với thông...
 • 28
 • 189
 • 0

Báo cáo luận văn các phương pháp thông minh để phân loại và định vị sự cố trên đường dây truyền tải điện

Báo cáo luận văn các phương pháp thông minh để phân loại và định vị sự cố trên đường dây truyền tải điện
... DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP THÔNG MINH ĐỂ PHÂN LOẠI SỰ CỐ ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN 96 4.1 Mở đầu 96 4.2 Phân loại cố đường dây tải điện bằng hệ mờ 97 4.2.1 Thuật toán phân loại ... dựa truyền thông IEC 61850 13 Hình 1.5 Tương tác các miền lưới điện thông minh 13 Hình 1.6 Sơ đồ sợi hệ thống điện đồng 15 Hình 1.7 Định vị cố sử dụng liệu đo lường hai đầu đường dây ... 1.9 Hệ thống định vị cố băng sóng truyền 22 Hình 1.10 Phương pháp kiểu D 23 Hình 1.11 Phương pháp kiểu A 24 Hình 1.12 Phương pháp kiểu E 24 Hình 1.13 Phân loại mô hình mạng ANN 28 Hình 1.14...
 • 186
 • 425
 • 1

Tài liệu thiết bị máy - Chương 3 - Các phương pháp kiểm tra máy và chi tiết máy docx

Tài liệu thiết bị máy - Chương 3 - Các phương pháp kiểm tra máy và chi tiết máy docx
... f/ Hình - Các loại thớc kiểm tra thăng cân chỉnh máy a), b), c) thớc nivô; d) đồng hồ so, e) Dây dọi; f) Thớc dây dọi 38 Hình 3- 2 Thớc đo góc Hình 3- 3 Các loại th-ớc lấy dấu 39 Hình 3- 4 Các loại ... chịu áp lực, 36 3. 2 Kiểm tra phơng pháp phá huỷ 3. 2.1 Kiểm tra tính Kiểm tra độ bền (máy thử kéo, nén, ) Kiểm tra độ dai va đập; Kiểm tra tính dẻo; Kiểm tra độ cứng; 3. 2.2 Kiểm tra tổ chức ... thử vận hành máy thông qua mức độ tải trọng Chạy rà máy; Chạy thử máy không tải ; Chạy thử máy có mức tải khác nhau; Kiểm tra cân máy 3. 6 Một số dụng cụ đo kiểm tra (Xem hình 3- 1 ) 37 a/ b c/...
 • 8
 • 246
 • 0

NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP THÔNG MINH ĐỂ PHÂN LOẠI ĐỊNH VỊ SỰ CỐ TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN

NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP THÔNG MINH ĐỂ PHÂN LOẠI VÀ ĐỊNH VỊ SỰ CỐ TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VŨ PHAN HUẤN NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP THÔNG MINH ĐỂ PHÂN LOẠI VÀ ĐỊNH VỊ SỰ CỐ TRÊN ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN Chuyên ngành: Mạng Hệ thống điện Mã số: ... án: Nghiên cứu phương pháp thông minh để phân loại và định vị cố đường dây truyền tải điện thực nhằm giải vấn đề nêu MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Để tìm lời giải cho toán xác định xác dạng cố vị ... DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP THÔNG MINH ĐỂ PHÂN LOẠI SỰ CỐ ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN 96 4.1 Mở đầu 96 4.2 Phân loại cố đường dây tải điện bằng hệ mờ 97 4.2.1 Thuật toán phân loại...
 • 186
 • 484
 • 4

Nghiên cứu các phương pháp phân tích cây thuốc lá chuyển gen

Nghiên cứu các phương pháp phân tích cây thuốc lá chuyển gen
... thuốc chuyển gen thế hệ T1 bằng PCR PCR kỹ thuật phổ biến để sàng lọc dòng chuyển gen dương tính (Vikrant Nain, 2005) PCR kiểm tra tồn gen chuyển genome thực vật chuyển gen Trong nghiên ... ảnh hạt thuốc lá (A) và (B) môi trường nảy mầm theo phương pháp khử trùng khí clo 6h 3.2 Phân tích khả phân ly gen chuyển Trong qúa trình tái sinh chuyển gen, việc sử dụng gen có khả chọn ... chứng tỏ, cấu trúc chuyển gen RNAi TMV-CPi có mặt chuyển gen T1 Hình 3.4 Kiểm tra có mặt gen TMV-CPi số dòng thuốc chuyển gen T1 phương pháp PCR WT1, WT2: không chuyển gen; (+): đối chứng...
 • 40
 • 478
 • 2

nghiên cứu các phương pháp phân tích cây thuốc lá chuyển gen kháng bệnh khảm lá thế hệ t1

nghiên cứu các phương pháp phân tích cây thuốc lá chuyển gen kháng bệnh khảm lá thế hệ t1
... thuốc chuyển gen thế hệ T1 bằng PCR PCR kỹ thuật phổ biến để sàng lọc dòng chuyển gen dương tính (Vikrant Nain, 2005) PCR kiểm tra tồn gen chuyển genome thực vật chuyển gen Trong nghiên ... chứng tỏ, cấu trúc chuyển gen RNAi TMV-CPi có mặt chuyển gen T1 Hình 3.4 Kiểm tra có mặt gen TMV-CPi số dòng thuốc chuyển gen T1 phương pháp PCR WT1, WT2: không chuyển gen; (+): đối chứng ... tiếp tục phân tích đặc tính di truyền gen chuyển hệ sau, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cưu cac phương phap phân tí ch thuôc la chuyên gen khang ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ bênh kham la hệ T1 ̣ ̉...
 • 41
 • 334
 • 0

Báo cáo: "Nghiên cứu các phương pháp phân tích cây thuốc lá chuyển gen kháng bệnh khảm lá thế hệ T1" pptx

Báo cáo:
... dòng thuốc chuyển gen thế hệ T1 bằng PCR PCR kỹ thuật phổ biến để sàng lọc dòng chuyển gen dương tính (Vikrant Nain, 2005) PCR kiểm tra tồn gen chuyển genome thực vật chuyển gen Trong ... ảnh hạt thuốc lá (A) và (B) môi trường nảy mầm theo phương pháp khử trùng khí clo 6h 3.2 Phân tích khả phân ly gen chuyển Trong qúa trình tái sinh chuyển gen, việc sử dụng gen có khả chọn ... chứng tỏ, cấu trúc chuyển gen RNAi TMV-CPi có mặt chuyển gen T1 Hình 3.4 Kiểm tra có mặt gen TMV-CPi số dòng thuốc chuyển gen T1 phương pháp PCR WT1, WT2: không chuyển gen; (+): đối chứng...
 • 41
 • 280
 • 0

Các phương pháp giải nhanh Toán học phổ thông pptx

Các phương pháp giải nhanh Toán học phổ thông pptx
... c a phương trình cho s v ph i c a phương trình dư i nhân c v c a phương trình dư i cho s phương trình Sau ó tr v theo 10 v M c ích c a phương pháp quy h v phương trình tích sau h t lo i phương ... 2A – 2004) Bài II: Các cách gi i phương trình b t phương trình vô t 1)Lũy Th a Phương pháp lũy th a phương pháp t ng quát nh t gi i phương trình có Khi g p phương trình có d ng ph c t p bi t ... trình gi i t p v phương trình tích lư ng giác, h phương trình, phương trình, cách gi i nhanh toán hình h c b ng máy tính… ng th i gi i thi u thêm phương pháp chia Horner giúp em làm nhanh toán có...
 • 62
 • 186
 • 0

Báo cáo NCKH Tìm hiểu, nghiên cứu các phương pháp tấn công và phòng thủ Web Server

Báo cáo NCKH Tìm hiểu, nghiên cứu các phương pháp tấn công và phòng thủ Web Server
... trữ website (hosting)  Nội dung trang thông tin [web page] Một số thuật ngữ bản: Website động (Dynamic website) website có sở liệu, cung cấp công cụ quản lý website (Admin Tool) Đặc điểm website ... 70 DEMO TẤN CÔNG WEBSITE CƠ BẢN 70 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ WEBSITE, CÁC DỊCH VỤ CỦA WEBSITE VÀ LỖI BẢO MẬT THÔNG DỤNG 1.1 Mô tả Website cách hoạt động Website “trang web mạng Internet, ... org.vn; gov.vn; - Lưu trữ website: Dữ liệu thông tin website phải lưu trữ máy tính (máy chủ - server) hoạt động kết nối với mạng Internet Một server lưu trữ nhiều website, server bị cố chẳng hạn...
 • 80
 • 211
 • 0

Đề tài: “Nâng cao chất lượng môn Hóa học cho học sinh lớp 12 thông qua việc áp dụng các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm”

Đề tài: “Nâng cao chất lượng môn Hóa học cho học sinh lớp 12 thông qua việc áp dụng các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm”
... nõng cao chõt lng hoc tõp ca hc sinh lp 12 trng THPT Lờ Chõn Giao viờn: Phan Vn Hu THPT Lờ Chõn tai: Nõng cao chõt lng mụn Hoa hoc cho hoc sinh lp 12 thụng qua viờc ap dung cac phng phap giai nhanh ... Nõng cao chõt lng mụn Hoa hoc cho hoc sinh lp 12 thụng qua viờc ap dung cac phng phap giai nhanh bai tõp trc nghiờ m C 0,672 lit va 0,224 lit D 6,72 lit va 2,24 lit Cõu (Bai 7.46 SBT Hoa 12) Cho ... nõng cao chõt lng cua cac bai kiờm tra, tao hng thu hoc tõp cho hoc sinh VN ấ NGHIấN CU - Ap dung cac phng phap giai nhanh bai tõp trc nghiờm co nõng cao chõt lng hoc tõp cua hoc sinh lp 12 trng...
 • 22
 • 284
 • 0

Chuyên đề I các phương pháp giải phương trình mũ

Chuyên đề I các phương pháp giải phương trình mũ
... thể logarit theo số bất kì cả hai vế Trong ví dụ chọn số cho tiện Ví dụ 1: Gia i PT sau: Phương pháp logarit hóa tỏ rất hiệu lực hai vế phương trình có dạng tích các lũy ... này là chuyển các ba i toán đã cho về phương trình hoặc bất phương trình đa i số quen thuộc(chú ý đặt ẩn phụ thì pha i tìm i ̀u kiện cho ẩn phụ) Ví dụ: gia i PT: x − 3.2 ... DangTuan09@Gmail.com II CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA I Phương pháp 1: Đưa về cùng số a f ( x ) = a g ( x ) ⇔ f (x ) = g(x ) Ví dụ: Gia i PT sau: a) x = 16 ⇔ x = ⇔ x=2 x −7...
 • 5
 • 281
 • 3

CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH

CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ KINH DOANH
... thạo kinh doanh, đồng thời phải có phẩm chất kinh doanh vững vàng Các phương pháp tác động lên yếu tố khác doanh nghiệp Đó phương pháp quản lý sâu vào yếu tố chi phối lên đầu vào q trình kinh doanh ... học vào quản trị kinh doanh v.v ); thường gắn với phương pháp tốn kinh tế - loại cơng cụ khơng thể thiếu việc lựa chọn phương pháp quản trị kinh doanh ngày Các phương pháp tốn kinh tế tên gọi ... Vai trò phương pháp hành quản lý kinh doanh to lớn; xác lập chật tự kỷ cương làm việc doanh nghiệp; khâu nối phương pháp quản trị khác lại; dấu bí mật ý đò kinh doanh giải vấn đề đặt doanh nghiệp...
 • 32
 • 209
 • 0

Tài liệu Phân tích định lượng bằng các phương pháp hóa học potx

Tài liệu Phân tích định lượng bằng các phương pháp hóa học potx
... người phân tích cần phải biết xử lý số liệu thu để đưa kết phân tích xác I PHÂN LOẠI CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯNG: Để phân tích đònh lượng có nhiều phương pháp thường sử dụng, là: Phương ... chính: - Phương pháp trung hòa - Phương pháp chuẩn độ phức chất - Phương pháp oxi hóa – khử - Phương pháp tạo tủa Phương pháp hóa học áp dụng để phân tích mẫu có nồng độ lớn (10-3 - 10-1 M) Phương ... học HDTH Phân tích đònh lượng phương pháp hoá học - 50 - TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- PGS Cù Thành Long, GVC Vũ đức Vinh Hướng dẫn thực hành phân tích đònh lượng phương pháp hóa học kết hợp với phương...
 • 50
 • 947
 • 1

các phương pháp giải nhanh

các phương pháp giải nhanh
... gia phản ứng ngược lại Phương pháp thường áp dụng giải toán vô hữu cơ, tránh việc lập nhiều phương trình hệ phương trình từ giải hệ phương trình phức tạp Để giải toán cách nhanh chóng toán rượu, ... biện luận tìm khoảng nghiệm hợp lý cho kết * Cách giải nhanh: Dựa vào phương trình (2): phương trình đốt cháy rượu: Các phương pháp giúp giải nhanh toán trắc nghiệm hóa học 49 Book.Key.To [B].k ... + 213b) Các phương pháp giúp giải nhanh toán trắc nghiệm hóa học 12 Book.Key.To [B].k GV : Xuõn Hng => m = 8,2 + 71(a + 3b) = 8,2 + 2,13 = 10,33 (g) * Cách giải nhanh: Vận dụng phương pháp...
 • 77
 • 389
 • 0

Các phương pháp gia công biến dạng pdf

Các phương pháp gia công biến dạng pdf
... truyền nhiệt (cả trình nung) Thời gian nung từ nhiệt độ bình thờng đến nhiệt độ ban đầu gia công chia thành giai đoạn: Giai đoạn nhiệt độ thấp: Thời gian nung giai đoạn cần dài, tốc độ nung chậm, ... không cần chồn gia công Cũng nung nóng toàn gia công khuôn đệm thích hợp P P P Trờng đại học bách khoa P 31 Giáo Merge and Split Unregistered Version Simpo PDF trình: Các phơng pháp gia công biến ... Merge and Split Unregistered Version Simpo PDF trình: Các phơng pháp gia công biến dạng - http://www.simpopdf.com Là lò có nhiệt độ khoảng không gian công tác lò đồng Lò buồng buồng kín, khống...
 • 67
 • 318
 • 0

Xem thêm