Đáp án đề 3,4 giữa kỳ môn đại số

Đáp án đề thi giữa kỳ lớp SHH và CSH

Đáp án đề thi giữa kỳ lớp SHH và CSH
... 0.0200.98n  0.1  0.98n  0.1  n ln  0.98   ln  0.1  n  113.97 Vậy cần phải quan sát tối thi u 114 trứng để xác suất có trứng không nở 90% Thang điểm: a) 2đ b) 2đ c) 1đ ...
 • 2
 • 196
 • 0

Đáp án đề thi cuối kỳ môn kỹ thuật điện tử

Đáp án đề thi cuối kỳ môn kỹ thuật điện tử
... công suất 0,8 trễ, sức điện động dây [V] : A./ 1272 B./ 1320 C./ 1328 D./ 1411 ĐỀ THI SỐ 6342 – TRANG 2/ SINH-VIÊN PHẢI GHI MÃ-SỐ SINH-VIÊN LÊN ĐỀ THI VÀ NỘP LẠI ĐỀ THI + BÀI THI THỜI LƯNG : 90 PHÚT ... công suất 0,8 trễ sức điện động pha [V] : A./ 4883 B./ 4896 C./ 4907 D./ 4912 ĐỀ THI SỐ 8679 – TRANG / SINH-VIÊN PHẢI GHI MÃ-SỐ SINH-VIÊN LÊN ĐỀ THI VÀ NỘP LẠI ĐỀ THI + BÀI THI THỜI LƯỢNG : 90 ... Áp M :[%] A./  3,71 B./ 3,52 C./ 3,44 D./ 3,63 ĐỀ THI SỐ 9825 – TRANG / SINH-VIÊN PHẢI GHI MÃ-SỐ SINH-VIÊN LÊN ĐỀ THI VÀ NỘP LẠI ĐỀ THI + BÀI THI THỜI LƯNG : 90 PHÚT  KHÔNG SỬ DỤNG TÀI LIỆU...
 • 10
 • 2,187
 • 2

Dap an đề thi cuối kỳ môn học đk số

Dap an đề thi cuối kỳ môn học đk số
... Bộ môn Điều khiển tự động – Viện Điện Đề số Bài thi cuối kỳ Học kỳ 20142 - 13/6/2015 Họ tên SV: Môn học: Hệ thống điều khiển số - EE4435 Số hiệu SV: c Sử dụng điều khiển PI số: 1+ 1− Hãy ... thỏa mãn yêu cầu đề b Sơ đồ hệ thống điều khiển sử dụng quan sát trạng thái: ( ) ( ) (−) ( ) (−) Kiểm tra tính quan sát được: −0.1 −0.1 −0.1 0.1 0.1 0.4 = −0.1 −0.1 =  Hệ quan sát −10 = −3.333 ... thỏa mãn yêu cầu đề b Sơ đồ hệ thống điều khiển sử dụng quan sát trạng thái: ( ) ( ) (−) (−) ( ) Kiểm tra tính quan sát được: −0.1 −0.1 −0.1 0.1 0.1 0.4 = −0.1 −0.1 =  Hệ quan sát −10 = −3.333...
 • 8
 • 256
 • 1

ĐÁP ÁN đề kiểm tra 45''''-C3 - Đại số 9

ĐÁP ÁN đề kiểm tra 45''''-C3 - Đại số 9
... ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III- ĐẠI SỐ LỚP II MA TRẬN ĐỀ : Nội dung kiến thức Mức độ nhận thức (dạng tự luận) Nhận biết Thông hiểu ... -1 PT (3) vô nghiệm nên HPT vô nghiệm Khi m ≠ -1 (*) PT (3) có nghiệm x = Trương Tấn Bảy 5đ điểm m+3 = 1+ m +1 m +1 0,25 điểm 0,25 điểm Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc 10 ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III- ĐẠI ... Tổng Tổng 3 1 2 2 3 III ĐÁP ÁN: Đề (Đề tương tự) Câu Nội dung Đề 1: a) Hai hệ phương trình gọi tương đương chúng có tập hợp nghiệm b) Vì đường thẳng y + 2x = hay y = -2 x + song song với đường...
 • 3
 • 349
 • 1

GIÁO án đề KIỂM TRA15 PHÚT môn đại số 10

GIÁO án đề KIỂM TRA15 PHÚT môn đại số 10
... Giáo án kiểm tra 15 phút đại số 10 - IV.ĐÁP ÁN Đề Câu 6.0 đ Nội dung a - Tính số trung bình cộng x = 15, ... [0, [10, [40, [20, 30) [30, 40) 10) 20) 50) 4.0 đ Tần số 12 11 Tần suất (%) 10 14,00 24 22,00 14 Các cách giải khác cho điểm V.Phê duyệt đề Hoà Sơn, ngày….tháng… năm 2011 Tổ trưởng chuyên môn ... 2.0 đ 1.0 đ Câu Lớp Tần số Tần suất(%) 4.0 đ [1, 3) 7,5 [3, 5) [5, 7) [7, 9) [9, 11] 23 12,5 57,5 10 12,5 Cộng 40 100 % 4.0 đ Đề Câu 6.0 đ Nội dung Biểu điểm 3.0 đ a - Tính số trung bình cộng x =...
 • 2
 • 188
 • 0

Đềđáp án đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 năm 2015

Đề và đáp án đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 năm 2015
... Đáp án hướng dẫn chấm đề kiểm tra tiết Đại số chương lớp Dap an de kiem tra tiet dai so chuong cau Dap an de kiem tra tiet dai so chuong cau Dap an de kiem tra tiet dai so chuong ... chuong cau Dap an de kiem tra tiet dai so chuong cau 3,4,5 Ghi : Mọi cách giải khác hưởng trọn số điểm câu ...
 • 3
 • 268
 • 0

Đáp án đề thi học kỳ I - Môn Toán 12. PNL

Đáp án đề thi học kỳ I - Môn Toán 12. PNL
... ®¸p ¸n ®Ò kiÓm tra häc k× I - N¨m häc 2008 - 2009 m«n : to¸n kh i 12 M· ®Ò 002: Câu Phần Đáp án −x −1 x −1 *) TXĐ: D = R \ { 1} i m TP Tổng y= 0,25 *) Sự biến thi n: ' + Chiều biến thi n: y = ... (2008 x + 1) − = (ĐK: x > − 0,25 0,5 0,25 G i I trung i m SC ,ta có IA=IB=IC=IS Do mặt cầu ngo i tiếp hình chóp S ABC có tâm I, 1,0 0,25 Thể tích kh i chóp: VS ABCD = SA.S ABCD = 2a (đvtt) 0,25 ... 2a (đvtt) bán kính R = SC = 0,75 0,25 SA + AC =a 2 0,25 0,75 +) 2009 x − 2008log 2009 (2008 x + 1) − = (ĐK: x > − 1,5 0,25 G i I trung i m SC ,ta có IA=IC=ID=IS Do mặt cầu ngo i tiếp hình chóp...
 • 4
 • 197
 • 0

Đáp án & Đề thi tuyển sinh 10 Đại trà Môn Sinh 1

Đáp án & Đề thi tuyển sinh 10 Đại trà Môn Sinh 1
... kí hiệu HD01SI- 08TS10DT1 Hớng dẫn chấm đề tuyển sinh vào lớp 10 đại trà Năm học:2007 - 2008 Môn thi: sinh học (Hớng dẫn gồm 02 trang) Câu - Phát biểu nội dung định luật 1, Menđen 1. 0 - Muốn ... Vì F1 toàn cá kiếm mắt đen nên mắt đen tính trạng trội mắt đỏ tính trạng lặn 0.5 - Quy ớc: A: Mắt đen a: Mắt đỏ 0.5 - Sơ đồ lai: P : AA x aa GP : A a F1 : Aa x Aa GF1: 1A : 1a ; 1A : 1a F2 : 1AA ... trờng học thành phần hệ sinh thái đó: 0.5 - Thành phần vô sinh 1. 0 - Thành phần hữu sinh : + Sinh vật sản xuất 0.5 + Sinh vật tiêu thụ 0.5 + Sinh vật phân giải 0.5 -Hết ...
 • 3
 • 253
 • 1

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA LUYỆN THI ĐẠI HỌC LẦN 3 Môn VẬT LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA LUYỆN THI ĐẠI HỌC LẦN 3 Môn VẬT LÝ TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH
... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B B C D D C B C B B D D D C C A A A A C C D A C C D C B C B C A A A C D D...
 • 2
 • 472
 • 0

Đap an đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 11-08-09

Đap an đề thi học kỳ 2 môn Toán lớp 11-08-09
... I = lim 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 1,0 0,5 0 ,25 0 ,25 1,0 0 ,25 0 ,25 0 ,25 cos2x-1 −2sin x. (2 + − x )  sin x   + lim = lim = lim  ÷ 2 x (2 + − x )  =  x → 2- 4-x x → (2 − − x ) (2 + − x ) x →0 ... SAD có: 2 AH AS AD 2a a 2a + Đoạn vuông góc chung : Qua H kẻ HP//CD//AB cắt SC P Qua P kẻ PQ//AH cắt AB Q Suy : PQ đoạn vuông góc chung AB SC cos2x-1 − sin x + + lim x →0 2- 4-x x →0 2- 4-x I ... x + = lim x→0 x→0  2- 4-x 1+   + lim ( (1 − sin x − 1). (2 + − x ) sin x + + sin x +  (2 − + x)    sin x  = lim  ÷ x→0  3x  1+   Vậy I= - 0 ,25 ) ( ( ) ( −3). (2 + − x ) 1,0 ) ( sin...
 • 2
 • 611
 • 2

Tài liệu Đáp án đè thi học kỳ I môn địa lý pot

Tài liệu Đáp án đè thi học kỳ I môn địa lý pot
... gi i, tên bi u , chi u ngang c t không b ng tr 0,25 i m cho m i chi ti t b) Nh n xét gi i thích: - Lư ng mưa: Hu có lư ng mưa l n nh t a i m b c ch n c a dãy B ch Mã i v i kh i khí t bi n th i ... i s ng 0,25 - ng biên gi i kéo d i gây khó khăn vi c b o v ch quy n lãnh th nư c ta.C nh tranh i u ki n kinh t ch m phát tri n 0,25 4.a V bi u , nh n xét gi i thích: a) V bi u : Yêu c u: V bi ... ông có 2-3 tháng l nh (nhi t dư i 18 oC) Khi di chuy n xu ng phía Nam, kh i khí suy y u d n, b t l nh h u b ch n l i dãy B ch Mã 4.b c i m sinh th i nông nghi p, i u ki n kinh t xã h i, trình thâm...
 • 3
 • 204
 • 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: SINH HỌC doc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: SINH HỌC doc
... phú, ổ sinh thái không đa dạng h c o h -Hết i u V KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM 2011 Môn: SINH HỌC Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi thứ ... 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi thứ hai: 12/ 01 /2011 (Đề thi có 02 trang, gồm 15 câu) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC Câu (1,0 điểm) a) Cho khối u xuất phát từ tế bào bị ... hiệu chọn lọc phụ thuộc vào loài đơn bội hay lưỡng bội Nếu loài đơn bội tất gen biểu kiểu hình nên hiệu chọn lọc nhanh ngược lại Câu 10 (1,0 điểm) Nêu điểm khác trình hình thành loài cách li sinh...
 • 9
 • 354
 • 4

Đề thi và đáp án Anh 10 giữa kỳ I (2009 - 2010)

Đề thi và đáp án Anh 10 giữa kỳ I (2009 - 2010)
... office A B C D SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TH I BÌNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN TR I   …… ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (2009 – 2 010) MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 10 MÃ ĐỀ: 207 Th i gian làm 45 phút Part I: Circle ... VÀ ĐÀO TẠO TH I BÌNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN TR I   …… ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (2009 – 2 010) MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 10 MÃ ĐỀ: 306 Th i gian làm 45 phút Part I: The sentences in italics below are ... A its B an C my D a 40/ A of B on C at D in SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TH I BÌNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN TR I   …… ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (2009 – 2 010) MÔN: TIẾNG ANH - LỚP 10 MÃ ĐỀ: 405 Th i gian...
 • 13
 • 187
 • 1

Xem thêm