CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG KIỂM THỬ PHẦN MỀM BẰNG KỸ THUẬT KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN BẬC CAO

cải thiện chất lượng hệ thống 4g sử dụng kỹ thuật phân tập kết hợp ước lượng kênh truyền

cải thiện chất lượng hệ thống 4g sử dụng kỹ thuật phân tập kết hợp ước lượng kênh truyền
... thng 4G s l GHz n GHz vi rng bng tn t 5MHz n Mhz Cỏc tham s ny n thi im hon thin h thng 4G cú th thay i, nhng nú minh rừ s khỏc bit gia h thng 3G v 4G Tc truyn s liu, yờu cu cho h thng 4G cú ... thng 4G s cho giỏ c r hn so vi 3G vỡ nú uc xõy dng trờn c s mng hin cú v khụng mt chi phớ chuyn i thit b Trang Chng Tng quan v h thng 4G s dng cụng ngh OFDM v Cỏc tham s c bn ca h thng 4G ã H ... ỏp dng cho cell phone Chng : Mụ phng ỏnh giỏ cht lng h thng 4G Bng cỏch s dng phn mm Matlab, thc hin mụ phng ỏnh giỏ cht lng h thng 4G thụng qua vic truyn v nhn tớn hiu vụ tuyn trờn c s s dng...
 • 105
 • 628
 • 6

CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG KIỂM THỬ PHẦN MỀM BẰNG KỸ THUẬT KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN BẬC CAO

CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG KIỂM THỬ PHẦN MỀM BẰNG KỸ THUẬT KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN BẬC CAO
... kiểm thử đột biến đời kỹ thuật nhằm đánh giá chất lượng trường hợp kiểm thử xây dựng để kiểm thử phần mềm KỸ THUẬT KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN 3.1 Tổng quan kỹ thuật kiểm thử đột biến Kiểm thử đột biến ... chia đột biến thành loại: Đột biến bậc (được dùng kỹ thuật kiểm thử đột biến truyền thống (do gọi kỹ thuật kiểm thử đột biến bậc 1), dùng thay đổi toán tử đột biến để tạo đột biến) Đột biến bậc cao ... việc áp dụng kỹ thuật kiểm thử đột biến bậc cao [15] Chúng [15] chia kỹ thuật giới thiệu báo thành nhóm: Kiểm thử đột biến bậc Kiểm thử đột biến bậc n Với nhóm kiểm thử đột biến bậc 2, tác giả...
 • 11
 • 290
 • 0

Tài liệu 3 mẹo cải thiện chất lượng ảnh độ phân giải thấp pptx

Tài liệu 3 mẹo cải thiện chất lượng ảnh độ phân giải thấp pptx
... chi tiết cưa ảnh, mà tác phẩm trở nên tự nhiên, mịn không góc cạnh cũ Cải thiện chất lượng phóng to ảnh: Hầu hết người sử dụng Photoshop không áp dụng RGB CMYK Và đây, sử dụng chế độ màu khác ... nhiên, với Typography hoàn toàn khác Ảnh ví dụ với độ phân giải thấp trên, cần tăng chiều dài thêm 100 pixel có khác biệt nhiều Tại đây, tăng kích thước ảnh lên 10 lần áp dụng thiết lập Nearest ... kích thước ảnh với số thao tác đơn giản: Chọn menu Image > Image Size, phần Resample Image bạn chuyển từ chế độ mặc định Bicubicthành Bicubic Smoother (best for enlargement) Lưu ý chế độ Bicubic...
 • 12
 • 277
 • 0

Nghiên cứu phương pháp cải thiện chất lượng ảnh nhị phân bằng phép toán hình thái (LV01401)

Nghiên cứu phương pháp cải thiện chất lượng ảnh nhị phân bằng phép toán hình thái (LV01401)
... ảnh nhị phân Tìm hiểu cải thiện chất lượng ảnh phép toán hình thái Ứng dụng phép toán hình thái cải thiện chất lượng ảnh Đối tượng phạm vi nghiên cứu Các vấn đề cải thiện chất lượng ảnh nhị phân ... phép toán hình thái xử lý ảnh ứng dụng biểu diễn hình dạng đối tượng 27 CHƯƠNG CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ẢNH NHỊ PHÂN BẰNG PHÉP TOÁN HÌNH THÁI Cải thiện chất lượng ảnh toán kinh điển tiền xử lý ảnh ... Kết luận vấn đề nghiên cứu .26 CHƯƠNG CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ẢNH NHỊ PHÂN 27 BẰNG PHÉP TOÁN HÌNH THÁI 27 2.1 Các phép toán hình thái 28 2.1.1 Phép giãn nhị phân (Dilation...
 • 67
 • 206
 • 0

Nghiên cứu phương pháp cải thiện chất lượng ảnh nhị phân bằng phép toán hình thái

Nghiên cứu phương pháp cải thiện chất lượng ảnh nhị phân bằng phép toán hình thái
... ảnh nhị phân Tìm hiểu cải thiện chất lượng ảnh phép toán hình thái ứng dụng phép toán hình thái cải thiện chất lượng ảnh Đổi tượng phạm vi nghiên cứu Các vấn đề cải thiện chất lượng ảnh nhị phân ... Ảnh nhị phân Tùy theo vùng giá trị mức xám điểm ảnh, ảnh phân chia thành ảnh màu ảnh xám, hay ảnh nhị phân Ảnh cho hai mức xám ta nói ảnh nhị phân ảnh đen trắng điểm ảnh gọi điểm ảnh nhị phân ... hiểu nghiên cứu số kỹ thuật nhằm cải thiện chất lượng ảnh nhị phân vào xử lý đối tượng hình ảnh xây dựng chương trình ứng dụng thực tế Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu phương pháp cải thiện chất lượng...
 • 25
 • 244
 • 0

Nghiên cứu cải thiện chất lượng hệ thống vô tuyến bằng các kỹ thuật phân tập

Nghiên cứu cải thiện chất lượng hệ thống vô tuyến bằng các kỹ thuật phân tập
... dụng kỹ thuật phân tập mà cụ thể kỹ thuật phân tập phát thu nhằm cải thiện BER để nâng cao chất lượng hệ thống, giải multipath fading,… Với lý trên, em chọn đề tài: “NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG ... CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG VÔ TUYẾN BẰNG KỸ THUẬT PHÂN TẬP” Nội dung đề tài gồm có chương: Chương 1: Tổng quan hệ thống thông tin tuyến kỹ thuật OFDM Nội dung chương trình bày nguyên lý kỹ thuật OFDM ... thông Trong chương này, ta trình bày kỹ thuật phân tập nghiên cứu hai kỹ thuật phân tập phát Alamouti phân tập thu kết hợp 3.2 Tổng quan kỹ thuật phân tập Phân tập (diversity) khái niệm phổ biến quen...
 • 80
 • 333
 • 0

Nâng cao chất lượng phần mềm bằng kỹ thuật Program Slicing

Nâng cao chất lượng phần mềm bằng kỹ thuật Program Slicing
... em bƣớc đầu tìm hiểu kỹ thuật đƣợc đề xuất để từ hình dung rõ khía cạnh lĩnh vực sản xuất phần mềm Do vậy, em chọn đề tài: Nâng cao chất lƣợng phần mềm kỹ thuật Program Slicing Đồ án đƣợc trình ... Tên đề tài: NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG PHẦN MỀM BẰNG CÁC KỸ THUẬT PROGRAM SLICING NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp a Nội dung: - Nắm đƣợc khái niệm program slicing - ... TOÁN PROGRAM SLICING Chƣơng 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG PROGRAM SLICING Trình bày khái niệm đƣợc ứng dụng kỹ thuật Program Slicing Chƣơng 2: CÁC KỸ THUẬT DÙNG TRONG PHƢƠNG PHÁP STATIC SLICING...
 • 52
 • 366
 • 1

Cải thiện chất lượng kết nối vô tuyến bằng chế độ dự trữ dùng tần số kép ppt

Cải thiện chất lượng kết nối vô tuyến bằng chế độ dự trữ dùng tần số kép ppt
... với dùng tần số Nếu kết nối tuyến không thành công hệ thống mạng phía sau khách hàng bị ngắt Hình Cấu hình chế độ dự trữ dùng tần số kép Kiến trúc truyền thông sử dụng tần số kép: cách tiếp ... hai tần số thiết bị Moxa có hỗ trợ giao thức đặc biệt với thời gian chuyển mạch cực nhỏ, coi không Nếu ứng dụng bạn không cần dự trữ kết nối tuyến dự trữ kết nối Ethernet (Ethernet kết nối ... dụng kết nối tần số kép hoạt động mạng, điểm truy nhập (AP) AWK-5000/6000 kết nối hai loại khách hàng với mạng Ethernet Hình mô tả việc nhập SSID (Moxa_1_1) hang thứ cho điểm truy nhập để kết nối...
 • 5
 • 169
 • 0

Cải thiện chất lượng giáo dục đại học bằng tư duy pps

Cải thiện chất lượng giáo dục đại học bằng tư duy pps
... trường đại học cải thiện chất lượng giáo dục đại học bao gồm bốn mấu chốt: - Phát triển hệ thống cung ứng kết nối trường học với nhu cầu tri thức xã hội - Tạo hệ thống trợ giảng để giúp học người ... có chất lượng đủ sức cạnh tranh Sản phẩm nhân lực cho xã hội Cần người nhìn vấn đề cần giải người giải vấn đề Tóm lại cần người biết cách động não Cách giáo dục đại học nước ta chưa bắt người học ... cạnh vấn đề học lớp Không có thuyết trình diễn tập để người học thể khả tổng hợp chắt lọc nội dung kiến thức Ít giáo dục phổ thông với môn học có nhiều kiểm tra tập bắt buộc, đến cấp đại học yêu...
 • 10
 • 267
 • 0

Kiểm định phần mềm bằng kỹ thuật hộp đen.PDF

Kiểm định phần mềm bằng kỹ thuật hộp đen.PDF
... 4, } + Phộp chia hai phõn s: (t1, m1): (t2, m2) = Reduce (t1 m2, t2 m1), ú Reduce(t, m) = (t/d, m/d) vi d = gcd (t, m) Hm gdc l hm tỡm c s chung ln nht ca hai s t nhiờn Nh vy, c t phộp chia ... ch mt vi module Tớnh kh kim: Phn mm cho phộp d dng xõy dng cỏc tiờu chun v trng hp ỏnh giỏ hot ng ca nú õy l c tớnh gn lin vi giai on thit k, cho phộp vic kim nh cú d dng khụng Mt thit k quỏ ... v bo v cỏc i tng nú qun lý hoc phỏt sinh v bn thõn sn phm cng c t mt c ch bo mt nhm chng li s chộp trm hoc lm bin dng sn phm Tớnh khoa hc: c th hin qua cỏc mt sau: - Cu trỳc: Sn phm c chia thnh...
 • 96
 • 169
 • 0

Nâng cao chất lượng thoại trên mạng IP bằng kỹ thuật bù mất gói

Nâng cao chất lượng thoại trên mạng IP bằng kỹ thuật bù mất gói
... t lư ng sau N u m t t i - Th c hi n phương pháp m t gói ñ i v i m t gói chùm gói im l ng (unvoiced) vi c m t gói s cho ch t lư ng t t - Tìm hi u thêm phương pháp m t gói khác như: ... như: V = Vector m t gói - Đo kho ng cách ph d a h s d ñoán n tính LPC - ng v i m i ch s ch gói b m t: L y gói trư c ñó gói sau ñ th c hi n cho gói b m t N u m t gói ñ u tiên b ng backward ... ñ quy, m t gói ñơn th c hi n n i suy t gói trư c gói sau c a gói b m t N i suy gói b m t t gói hai chi u c i thi n t t ch t lư ng ti ng nói, nhiên, làm tăng ñ tr x lý ph i ñ i thêm gói tho...
 • 14
 • 243
 • 4

Tài liệu Luận văn:Nâng cao chất lượng thoại trên mạng IP bằng kỹ thuật bù mất gói pot

Tài liệu Luận văn:Nâng cao chất lượng thoại trên mạng IP bằng kỹ thuật bù mất gói pot
... t lư ng sau N u m t t i - Th c hi n phương pháp m t gói ñ i v i m t gói chùm gói im l ng (unvoiced) vi c m t gói s cho ch t lư ng t t - Tìm hi u thêm phương pháp m t gói khác như: ... như: V = Vector m t gói - Đo kho ng cách ph d a h s d ñoán n tính LPC - ng v i m i ch s ch gói b m t: L y gói trư c ñó gói sau ñ th c hi n cho gói b m t N u m t gói ñ u tiên b ng backward ... ñ quy, m t gói ñơn th c hi n n i suy t gói trư c gói sau c a gói b m t N i suy gói b m t t gói hai chi u c i thi n t t ch t lư ng ti ng nói, nhiên, làm tăng ñ tr x lý ph i ñ i thêm gói tho...
 • 14
 • 187
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật phân tập anten thu nhằm cải thiện chất lượng trong hệ thống MIMO OFDM

Nghiên cứu kỹ thuật phân tập anten thu nhằm cải thiện chất lượng trong hệ thống MIMO  OFDM
... s , phân t p anten … - Các k thu t phân t p anten thu: phân t p SC, phân t p TC, phân t p EGC, phân t p MRC - Công c mô ph ng 5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U Chương NGHIÊN C U K THU T PHÂN T P ANTEN ... phương pháp phân t p 4.2.3 Lưu ñ thu t toán phương pháp phân t p thu TC a Lưu ñ thu t toán thu SC trư ng h p không phân t p phân t p v i anten thu b K t qu thu ñư c t phương pháp phân t p thu TC -1 ... t ÷ 10 anten thu 4.2.5 Lưu ñ thu t toán phương pháp phân t p thu EGC thu EGC v i s lư ng ÷ anten thu 4.3 K t qu ñánh giá t ng h p k thu t phân t p thu Ta s mô ph ng t l BER theo k thu t phân t...
 • 13
 • 411
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thực hiện nguyễn quang vũlưu quang vũ nguyễn thị hiềnđề thi thử đại học đợt 1 trường chuyên nguyễn quang diệunghệ thuật tiểu thuyết nguyễn quang hà trên cứ liệu tác phẩm vùng lõm và con nợbài giảng nghệ thuật lãnh đạo chương 1 ts nguyễn quang anhviet 1 bai van neu suy nghi cua em ve tinh cam doi song gia dinh qua truyen ngan chiec luoc nga cua nguyen quang sangphan tich doan trich chiec luoc nga cua nguyen quang sang la 1 cau chuyen cam dong ve tinh cha con sau nangtrường từ vựng nguyễn quang sángtừ vựng trong nguyễn quang sáng§1 các nguyên lý vú trụ cơ bảna giai đoạn 1 lựa chọn vùng nguyên liệunguyên tắc 1 cấm dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lựcnguyễn quang vinh một số vấn đề xã hội học hàng đầu của việc cải tạo chỉnh trang đô thị giảm tổn thương cho nhóm dân cư nghèo nhất tạp chí xã hội học số 1 2001bài tập bài tập 1 ngữ liệu 1 các yếu tố lặp lại hái nụ tầm xuân cá mắc câu chim vào lồng đây là những cụm từ được lặp vừa ngắt quãng vừa liên tiếpthành viên nhóm lê quốc phong trần pháp nguyễn minh hoàng đinh văn hân cao ngọc hải long quang vũ trần viết họcĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học