Đánh giá rủi ro môi trường

chương 2 mô hình đánh giá rủi ro môi trường

chương 2 mô hình đánh giá rủi ro môi trường
... (MG/KG) A1-A 2- A3- A4-A5 20 1-180 -26 0-3 02- 150 B1-B2-B3-B4-B5 98-60-86- 72- 1 02 C1-C2-C3-C4-C5 159 -23 0-1 32- 267 -28 2 D1-D2-D3-D4-D5 154 -21 0- 122 -168-184 E1-E2-E3-E4-E5 64-68- 92- 74-86 Bảng 2: liều lượng ... khi……………………………………………… 2. 1 hình đánh giá rủi ro môi trường dự báo Xác định mối nguy hại Xác định mối nguy hại Đánh giá độc tính Đánh giá phơi nhiễm tả đặc tính rủi ro Quản lý rủi ro ERADB trình ... quát tả rủi ro thu thập liệu đầu vào Xác định rủi ro định lượng hoá Ước lượng khả xảy rủi ro ứơc lượng chuỗi hệ Ma trận đặc tính rủi ro Rủi ro có chấp nhận Điều hành quản quản lý với rủi ro...
 • 32
 • 3,455
 • 10

chương 4 đánh giá rủi ro môi trường đối với chất thải nguy hại

chương 4 đánh giá rủi ro môi trường đối với chất thải nguy hại
... thiểu rủi ro Giảm thiểu chất thải nguồn Tận dụng chất thải Xử lý chất thải nguy hại Thải bỏ chất thải nguy hại 4. 3.1 Giảm thiểu chất thải nguồn • Là giảm số lượng độc tính CTNH vào dòng thải trước ... định 4. 2 Các giải pháp quản lý rủi ro chất thải nguy hại • Thông thường nói đến QLRR người ta nghĩ đến QLCTNH • Một cách tổng quát QLRR bao gồm bước sau: Xác định đánh giá rủi ro Mô tả rủi ro Thông ... mã CTNH; Tên địa chủ nguồn thải; Các tính chất nguy hại nguy chất thải gây ra; Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707-2009 Chất thải nguy hại - Dấu hiệu cảnh báo, phòng...
 • 18
 • 3,164
 • 20

đánh giá rủi ro môi trường cho các hợp chất đa vòng thơm ahtn và hhcb

đánh giá rủi ro môi trường cho các hợp chất đa vòng thơm ahtn và hhcb
... 0.001 AHTN Sinh vật nước (g/l) Sinh vật sống trầm tích(mg/kg dw) HHCB (m): đo lường ; (p): dự đoán Kết luận:  Các hợp chất đa vòng thơm AHTN HHCB độc hại cho sinh vật nước dự kiến  Tất tỷ số rủi ... 15mg AHTN/ kg bwt x 0.4kg bwt = 6mg AHTN Nồng độ thức ăn 300mg AHTN/ kg thức ăn Chia điều cho nhân tố đánh giá 30, kết PNEC động vật ăn thịt 10mg/kg cho AHTN  Tương tự, NOAEL = 150mg/kg HHCB ... động vật ăn thịt 100mg/kg HHCB Đặc tính rủi ro: Rủi ro biểu tỷ số đặc tính rủi ro (RCR) nồng độ tiếp xúc với nồng độ không gây ảnh hưởng (PNEC)  Bảng RCRs AHTN HHCB: Nồng độ tiếp xúc PNECa...
 • 20
 • 1,489
 • 3

đánh giá rủi ro môi trường

đánh giá rủi ro môi trường
... khái niệm rủi ro đánh giá rủi ro 1.2 Khái niệm rủi ro môi trường ERA 1.3 Lịch sử đánh giá rủi ro môi trường 1.4 Cách tính đo lường rủi ro loại rủi ro 1.5 Phân loại đánh giá rủi ro môi trường 1.6 ... 1.6 Qui trình đánh giá rủi ro môi trường tổng quát 1.1 Các khái niệm rủi ro đánh giá rủi ro Chương 1:Tổng quan ERA vấn đề liên quan 1.1 Các khái niệm rủi ro đánh giá rủi ro - RỦI RO : xác suất ... Xác định rủi ro định lượng hoá • Các mã hiệu tiêu chuẩn • Các kỹ thuật đánh giá rủi ro • Hiện trạng dựa mã hiệu Các loại đánh giá rủi ro Đánh giá rủi ro sức khoẻ: HRA • Đánh giá rủi ro sinh...
 • 34
 • 4,783
 • 29

phương pháp mờ đánh giá rủi ro môi trường kết hợp nghiên cứu điển hình về chất thải khoan

phương pháp mờ đánh giá rủi ro môi trường kết hợp nghiên cứu điển hình về chất thải khoan
... dụng phương pháp đánh giá ba giai đoạn để ước lượng rủi ro kết hợp • Sử dụng phương pháp mờ vào nghiên cứu điển hình chất thải khoan ĐỊNH TÍNH RỦI RO Mức chia l 10 11 Mức rủi ro Thấp tuyệt đối Thấp ... THIỆU ĐỊNH TÍNH RỦI RO TỶ LỆ RỦI RO KẾT HỢP ÁP DỤNG TÓM TẮT VÀ KẾT LUẬN Company Logo GIỚI THIỆU • Mục đích nghiên cứu để phát triển đánh giá hình phân cấp rủi ro môi trường kết hợp nhằm ước định ... tự, ta có F(X12), F(X21) F(X22) ⇒ Tiến hành giai đoạn đánh giá rủi ro môi trường TỶ LỆ RỦI RO KẾT HỢP | Đánh giá RRKH Đánh giá rủi ro môi trường cho thuộc tính cấp I • Tính cho X11 S1(1, 1) =...
 • 32
 • 521
 • 0

Đánh giá rủi ro môi trường sức khỏe docx

Đánh giá rủi ro môi trường sức khỏe docx
... rang - Xác định giá trị độc tính rõ rang với thị hóa học Đặc tính rủi ro: Đánh giá khả gây nguy hại sức khỏe người dựa trên: -Rủi ro ung thư -Rủi ro không gây ung thư Mô tả rủi ro: -Định lượng ... 2- Phương Pháp đánh giá Đánh giá rủi ro dựa mô hình HRA  Mục đích đánh giá độc tính 1Nhận biết mối nguy hại: Thu thập liệu định lượng: -Tập hợp phân tích liệu theo vấn đề Đánh giá phơi nhiễm: ... tễ học y tế xác định bệnh nhiễm độc kim loại nặng gây ăn cá đồ biển vịnh Minamata II- Đánh giá rủi ro MT sức khỏe 1- Thủy ngân độc tính  Là kim loại tồn dạng lỏng nhiệt độ thường  Là kim loại...
 • 22
 • 593
 • 3

Báo cáo đánh giá rủi ro môi trường

Báo cáo đánh giá rủi ro môi trường
... triển sách môi trường EU Mối liên hệ phát triển bền vững, quản lý rủi ro đánh giá rủi ro Rủi ro mối nguy hại môi trường Khung trình đánh giá rủi ro sinh thái Thủ tục đánh giá rủi ro cho thuốc ... TRIểN BềN VữNG, QUảN LÝ RủI RO VÀ ĐÁNH GIÁ RủI RO Đánh giá rủi ro trình đánh giá khả kiện đặc biệt xảy tập hợp trường hợp đưa  quản lý rủi ro trình định xem đánh giá rủi ro cần quản lý cách phương ... vector, các mô hình cân bằng khối lượng  và các chỉ số rủi ro của thuốc bảo vệ thực vật  Quá trình đánh giá rủi ro môi trường khu vực theo kết hợp quy trình đánh giá rủi ro GIS KếT LUậN việc đánh giá rủi ro sinh thái xác định...
 • 20
 • 661
 • 2

GIÁO TRÌNH-ĐÁNH GIÁ RỦI RO MÔI TRƯỜNG ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT, BÀI 5

GIÁO TRÌNH-ĐÁNH GIÁ RỦI RO MÔI TRƯỜNG ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT, BÀI 5
... 1. 954 2.646 0.692 1.262 4.031 477 2.679 2. 657 0.400 1. 858 3. 457 4400 3.643 2.904 0.3 75 2. 153 3. 654 18 1. 255 2 .57 4 0.439 1.6 95 3. 453 Kết tính tốn sau: Sự khác giá trị trung bình dãy số Xác định dãy ... PHÁP THỐNG KÊ NHẰM ĐÁNH GIÁ RỦI RO MƠI TRƯỜNG Cơng đoạn ERA lấy mẫu, phân tích để xem nồng độ hố chất mơi trường có đủ cao để gây rủi ro khơng Ví dụ :Nồng độ Benzen đất (microgram/kg đất) xung quanh ... Các phương pháp đánh giá rủi ro Các phương pháp đánh giá rủi ro - Thống kê xử lý số liệu Đánh giá phát thải (Đánh giá nhanh) - Liều lượng đáp ứng (Dose and response)...
 • 39
 • 1,078
 • 4

GIÁO TRÌNH-ĐÁNH GIÁ RỦI RO MÔI TRƯỜNG ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT, BÀI 7

GIÁO TRÌNH-ĐÁNH GIÁ RỦI RO MÔI TRƯỜNG ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT, BÀI 7
... Các phương pháp đánh giá rủi ro Các phương pháp đánh giá rủi ro - Thống kê xử lý số liệu Đánh giá phát thải (Đánh giá nhanh) Liều lượng đáp ứng (Dose and response) ... vệ Mơi trường Mỹ (U.S EPA U.S Environmental Protection Agency, 1985) • Mơ hình ISCLT (Industrial Sources Complex - Long Term) Exinter (phiên phát hành năm 1995 - 1996) Cơ quan Bảo vệ Mơi trường ... response) Mô hình hoá Phân tích chuỗi kiện (Event Tree Analysis) Mơ hình hố mơi trường (Environmental Modelling) Mơ hình hố mơi trường Mơ hình : mơ đối tượng thực tế sở số giả thiết Có ba loại mơ hình:...
 • 51
 • 409
 • 2

GIÁO TRÌNH-ĐÁNH GIÁ RỦI RO MÔI TRƯỜNG ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT, BÀI 8

GIÁO TRÌNH-ĐÁNH GIÁ RỦI RO MÔI TRƯỜNG ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT, BÀI 8
... Các phương pháp đánh giá rủi ro Các phương pháp đánh giá rủi ro Thống kê xử lý số liệu Đánh giá phát thải (Đánh giá nhanh) Mô hình hoá Phân tích chuỗi kiện (Event ... nguy kịch LD50 việc đánh giá độc tính Hệ số góc lớn khởi đầu nhanh tác động hấp thụ nhanh Giá trị lớn độ an tồn dự báo chất có hệ số góc nhỏ Xác định độ độc cấp tính dựa sở giá trị LD50 nguy hiểm ... phục hồi xẩy • Ảnh hưởng độc hại khơng gây chết độ chết khơng mong muốn cần phải xem xét đánh giá rủi ro hố chất Nghiên cứu mãn tính phụ • Các nghiên cứu mãn tính phụ thiết kế để xác định ảnh hưởng...
 • 34
 • 316
 • 0

Đánh giá rủi ro môi trường

Đánh giá rủi ro môi trường
... truyền thông khác môi trường thủ tục đánh giá rủi ro Đánh giá rủi ro trình liên quan đến việc xác định nguy cơ, đánh giá ảnh hưởng, đánh giá phơi nhiễm tính chất đặc thù rủi ro (Van Leeuwen Hermens, ... tính Daphnia Trong điều kiện này, tỉ lệ rủi ro nguy hiểm sinh vật nước cao Trang | 15 Nếu đánh giá rủi ro thực đơn giản cách kiểm tra tỉ lệ PEC chất đại diện, có carbonfuran thấy rủi ro trực tiếp ... BẢNG Trang | I TÓM TẮT Bài viết mô tả kết việc đánh giá rủi ro môi trường thuốc bảo vệ thực vật sử dụng nông nghiệp Xiamen, Trung Quốc Mục đích để đánh giá tác động tài nguyên nước, đặc biệt nghề...
 • 22
 • 350
 • 0

Bài thuyết trình đánh giá rủi ro môi trường và sức khỏe

Bài thuyết trình đánh giá rủi ro môi trường và sức khỏe
... Nội dung trình bày I- Giới Thiệu chung Địa danh Minamata Công ty Chisso Những biểu mối nguy hai với MT người Phương pháp đánh giá sơ đồ mô hình HRA Đánh giá độc tính III- Kết Luận ... không qua xử lí Thủy ngân sử dụng làm chất xúc tác cho trình sản xuất acetaldehyde Chisso dừng sản xuất năm 1968 3- Môi trường sức khỏe người dân Minamata Độc tố metyl thủy ngân theo chuỗi ... bắt đầu phát triển sản phẩm nhựa, thuốc, nước hoa thông qua việc sử dụng hóa chất acetaldehyde vào năm 1932 Công ty xem thành công kinh tế Nhật Bản Chisso sản xuất chất hóa học gọi D.O.P,...
 • 10
 • 357
 • 1

đánh gía rủi ro môi ttrường và sức khoẻ nước thải chứa metyl thủy ngân tại vịnh minamata- Nhật Bản

đánh gía rủi ro môi ttrường và sức khoẻ nước thải chứa metyl thủy ngân tại vịnh minamata- Nhật Bản
... xếp hạng) 3.2 Đánh giá rủi ro Methyl thủy ngân Rủi ro từ Methyl thủy ngân mang lại lớn, methyl thủy ngân nhắc đến thảm họa, đau người dân Nhật Bản Methyl thủy ngân làm cho 43 người Nhật chết, 69 ... chứng lâm sàn Đặc tính rủi ro sức khỏe: GVHD : Th.S Lê Thị Hồng Hạnh Rủi ro sức khỏe -môi trường – học minamata Mô tả rủi ro hay vấn đề rủi ro lớn sức khỏe Những tin rủi ro đưa để minh họa cá nhân ... tính rủi ro: Đánh giá khả gây nguy hại sức khỏe người dựa trên: - Rủi ro ung thư Rủi ro không gây ung thư Mô tả rủi ro: GVHD : Th.S Lê Thị Hồng Hạnh Định lượng không chắn Tổng kết thông tin rủi ro...
 • 29
 • 245
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá rủi ro môi trườngtiểu luận đánh giá rủi ro môi trườngước lượng đánh giá rủi ro môi trườngmô hình đánh giá rủi ro môi trườngvai trò của đánh giá rủi ro môi trườngsách đánh giá rủi ro môi trườngđánh giá rủi ro môi trường erađánh giá rủi ro môi trường là gìđánh giá rủi ro môi trường đấtquy trình đánh giá rủi ro môi trườnggiáo trình đánh giá rủi ro môi trườngđánh giá rủi ro môi trường lê thị hồng trânmô hình đánh giá rủi ro môi trường dự báobai tap danh gia rui ro moi truongchương 4 đánh giá rủi ro môi trường đối với chất thải nguy hạichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ