Tai lieu Kanj N2 somatome

Tài liệu Trồng ngô nếp N2 ppt

Tài liệu Trồng ngô nếp N2 ppt
... sóc Chủ yếu xới xáo làm cỏ Đất trồng phải xới xáo cho tơi xốp để rễ phát triển tốt phải làm cỏ để tránh cạnh tranh dinh dưỡng, làm giảm suất lây lan sâu bệnh cho ngô Phòng trừ sâu bệnh - Trị bệnh...
 • 2
 • 91
 • 0

Tài liệu hướng dẫn sử dụng biến tần tverter dòng n2

Tài liệu hướng dẫn sử dụng biến tần tverter dòng n2
... NO 01 N2- 2P5 10 N2- 401 02 N2- 201 11 N2- 402 03 N2- 202 12 N2- 403 04 N2- 203 13 N2- 405 05 N2- 205 14 N2- 408 06 N2- 208 15 N2- 410 07 N2- 210 16 N2- 415 08 N2- 215 17 N2- 420 09 N2- 220 18 N2- 430 40 N2- 230 ... absorber is connected between the inverter and the motor Inverter model N2- 2P5 N2- 201 N2- 202 N2- 203 N2- 205 N2- 208 N2- 210 N2- 215 N2- 220 N2- 230 MCCB made TO-50E TO-50E TO-50E TO-50E TO-50E TO-50E TO-100S ... screw M3 N2- 401/402/403/405 N2- 408 N2- 410 N2- 415 TO-50E 15A TO-50E 20A TO-50E 30A TO-50E TO-100S TO-100S 50A 60A 100A CN-11 CN-16 CN-18 Wire gauge 2.0mm2 Terminal screw M4 CN-25 N2- 420 CN-35 N2- 430...
 • 83
 • 4,095
 • 72

Tài liệu hóa học vô cơ 12 Lớp A1: Chuyên đề nhôm và hợp chất bài tập (N2):

Tài liệu hóa học vô cơ 12 Lớp A1: Chuyên đề nhôm và hợp chất bài tập (N2):
... 0 ,120 B A 0,020 và 0, 012 C 0, 012 và 0,096 A 0 ,120 và 0,020 Câu 25(ĐHKB.11): Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl3 x mol/lít và Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M, ... B 0,17 mol C 0,11 mol D KQK Câu 28(ĐHKA .12) : Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na 2O Al2O3 vào nước thu dung dịch X suốt Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X, hết 100 ml bắt đầu xuất kết tủa; ... gam kết tủa Giá trị của m là: A 2,568 B 1,560 C 4 ,128 D 5,046 Câu 19(CĐ.09): Hòa tan hoàn toàn 47,4 gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước thu được dung dịch X Cho toàn bộ X tác...
 • 2
 • 176
 • 1

Tài liệu hóa học vô cơ 12 : Chuyên đề kim loại hợp kim bài tập (N2)

Tài liệu hóa học vô cơ 12 : Chuyên đề kim loại hợp kim bài tập (N2)
... 19(ĐHKA.09 ): Cho 3,024 gam kim loại M tan hết dung dịch HNO3 loãng thu 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử đktc) có tỉ khối H2 22 Khí NxOy kim loại M l : A N2O Fe B NO2 Al C N2O Al D NO Mg Câu 2 0: Cho ... hỗn hợp X gồm kim loại Fe, Al, Zn, Mg oxi, sau thời gian thu 2,71 gam hỗn hợp Y Hòa tan Y vào dung dịch HNO3 (dư), thu 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử nhất, đktc) Số mol HNO3 phản ứng là:A 0 ,12 ... hết với HNO3 sản phẩm khử 0 ,125 mol NO Tính tỉ lệ % khối lượng Fe hỗn hợp đầu: A 50% B 45% C 40,5% D 30,77% Câu 32 : Hỗn hợp M gồm 0,04 mol Al 0,06 mol Mg Nếu đem hỗn hợp hòa tan hoàn toàn HNO3...
 • 2
 • 84
 • 0

Tài liệu hóa học vô cơ 12: Chuyên đề điều chế kim loại bài tập (N2)

Tài liệu hóa học vô cơ 12: Chuyên đề điều chế kim loại bài tập (N2)
... thu 4,48 lít khí (đktc) anot M kim loại kim loại cho đây? A Mg B Ba C Ca D Be Câu 25(SP.L4.12): Điện phân nóng chảy muối A tạo kim loại M halogen X thu 0,96 gam kim loại catot 0,896 lít khí (đktc) ... 1,93A Nếu thời gian điện phân t (s) thu kim loại M catot 156,8 ml khí anot Nếu thời gian điện phân 2t (s) thu 537,6 ml khí Biết thể tích khí đo đktc Kim loại M thời gian t là: A Cu 1400 s B Cu ... gam Kim loại M là: A Cu B Fe C Zn D Ni Câu 21: Hòa tan 4,41 gam tinh thể MSO4.5H2O vào nước dung dịch X Điện phân dung dịch X với điện cực trơ, I = 1,93A Nếu thời gian điện phân t giây thu kim loại...
 • 2
 • 119
 • 0

Tài liệu hóa học vô cơ 12 Lớp A1: Chuyên đề dãy điện hoá kim loại bài tập (N2)

Tài liệu hóa học vô cơ 12 Lớp A1: Chuyên đề dãy điện hoá kim loại bài tập (N2)
... dung dịch X chứa ion kim loại Thêm NaOH dư vào dung dịch X kết tủa Y Nung Y không khí đến khối lượng không đổi chất rắn Z nặng 1,2 gam Giá trị m là: A 0,24 B 0,36 C 0,48 D 0 ,12 Câu 19: Cho m gam ... hai hiđroxit kim loại Nung kết tủa không khí đến khối lượng không đổi 3,2 gam chất rắn Giá trị m nồng độ mol Cu(NO3)2 dung dịch X là: A 1,68; 0,05M B 1,68; 0,15M C 0,56; 0,05M D 1 ,12; 0,15M Câu ... dụng với NaOH dư 18,4 gam kết tủa hai hidroxit kim loại Nung kết tủa không khí đến khối lượng không đổi 16g chất rắn a, Xác định m: A 8,54 B 7,26 C 12, 4 D 8,4 b, Nồng độ mol muối A là: A AgNO3...
 • 2
 • 282
 • 5

Tài liệu Hóa học vô cơ 12 Lớp A1: Chuyên đề sắt và hợp chất bài tập (N2)

Tài liệu Hóa học vô cơ 12 Lớp A1: Chuyên đề sắt và hợp chất bài tập (N2)
... ghi học lại không nên quá tham lam thấy phần đề thi rơi vào phần na ná, liên quan đến mà ôm đồm lúc mớ kiến thức với quan niệm “thừa thiếu” Điều khiến bạn bị rối loạn, không tập trung vào ... trọng Nhưng trước học cách phá bẫy, thí sinh phải học cách tìm bẫy Nhận diện nhanh câu dễ – câu khó Trong đề thi có câu dễ, câu khó, đó, trước đặt bút làm các thí sinh nên dành vài phút để xác ... Hiện nay, đề thi đại học theo hướng phân loại thí sinh, đó, đề thi có nhiều bẫy đòi hỏi thí sinh phải có nền tảng kiến thức vững chắc vận dụng linh hoạt kiến thức vào tập Một đề thi xem khó...
 • 2
 • 320
 • 1

Tài liệu ôn thi tiếng Nhật ( N2)

Tài liệu ôn thi tiếng Nhật ( N2)
... This document is created with trial version of Image2PDF Pilot 2.16.94 Page of 150 This document is created with trial version of Image2PDF Pilot 2.16.94 Page of 150 This document ... Page of 150 This document is created with trial version of Image2PDF Pilot 2.16.94 Page of 150 This document is created with trial version of Image2PDF Pilot 2.16.94 Page of 150 This document ... Page of 150 This document is created with trial version of Image2PDF Pilot 2.16.94 Page of 150 This document is created with trial version of Image2PDF Pilot 2.16.94 Page of 150 This document...
 • 150
 • 194
 • 0

Tài Liệu Marketing căn bản

Tài Liệu Marketing căn bản
... marketing Là logic marketing, qua đó, doanh nghiệp hy vọng đạt mục tiêu marketing Nội dung chiến lược marketing gồm: thị trường mục tiêu, định vị thị trường, marketing- mix, mức độ khai thác marketing, …¼br ... kế hoạch marketing BÙI HỮU ĐẠT_ĐH22QT1 Kế hoạch marketing phải rõ ràng, xúc tích tài liệu cân nhắc kỹ lưỡng giúp hướng dẫn bạn thực chương trình marketing Nó nên tập trung vào mục tiêu marketing ... làm marketing phải thường xuyên theo dõi cập nhật diễn biến thị trường để đưa định marketing hiệu Marketing cs giới từ lâu rồi, VN Theo anh, cần làm để marketing VN theo kịp b ên Sụ chênh lệch Marketing...
 • 20
 • 2,397
 • 17

Tài Liệu Kỹ Năng Bán Hàng

Tài Liệu Kỹ Năng Bán Hàng
... nằm bán hàng không bán hàng Bán hàng hay không bán hàng, câu hỏi định Hai khía cạnh quan trọng bán hàng hỏi lắng nghe Các câu hỏi làm cho người khách hàng tiềm nói với bạn tất bạn cần biết để bán ... để bán nhiều Nhiều Trang: Sales Bible Cẩm nang bán hàng Jeffrey H Gitomer Tuân thủ nguyên tắc bán hàng dẫn đến thành công nhanh kỹ bán hàng cách tạo sức ép 39.5 nguyên tắc thành công bán hàng ... lắng nghe khách hàng tiềm năng, để nhận biết nhu cầu thực họ Đừng vối đánh giá khách hàng tiềm Bán hàng để giúp đỡ Đừng tham lam, điều biểu lộ Bán hàng để giúp đỡ khách hàng, bán hàng hoa hồng...
 • 190
 • 6,527
 • 87

tài liệu về Mô tiết ngoài

tài liệu về Mô tiết ngoài
... lớp tiết gọi tuyến thơm - Tuyến tiết chất hôi thối: thường gặp số hoa, cụm hoa, có tuyến tiết chất thối để hấp dẫn côn trùng, ruồi nhặng (Hoa Xương rồng, Bán hạ ) 5.2 tiết a Tế bào tiết ... nằm rải rác mềm chứa chất tế bào tiết nhựa, tinh dầu, tanin, chất nhầy, tinh thể muối khoáng Tế bào tiết có hình dạng tương tự tế bào mềm (đôi lớn chút) có mặt hầu hết quan b Túi tiết Là khoang ... gian bào lớn Các tế bào có kích thước bé, ngắn hẹp, song có kích thước lớn đảm nhận nhiều chức khác nhau, dựa 49 sở người ta phân biệt làm loại: hấp thu, đồng hoá dự trữ ...
 • 7
 • 558
 • 0

tài liệu về Vi nấm (Microfungi)

tài liệu về Vi nấm (Microfungi)
... loại nấm men: J.A Barnett, R.W Payne D.Yarrow, 1983 xác định có 483 loài nấm men, thuộc 66 chi khác 2 .Nấm mốc (Moulds)/ Nấm sợi (Filamentous fungi): Nấm mốc hay gọi nấm sợi tên chung để tất nấm nấm ... nóng ẩm Trên vật liệu vô dính bụi bẩn máy ảnh, thấu kính, kính lúp, kính hiển vi, ống nhòm chúng phát triển, sinh axít làm mờ vật liệu a Hình thái, kích thước cấu tạo sợi nấm: Nấm mốc có cấu tạo ... Vai trò nấm men: - Nhiều nấm men tham gia vào trình lên men rượu nên ứng dụng rộng rãi công nghiệp sản xuất rượu, bia, cồn, glyxerin, nước giải khát - Nấm men sinh trưởng nhanh, sinh khối nấm men...
 • 24
 • 701
 • 12

Xem thêm