Kỹ thuật thông gió trần ngọc chấn

Kỹ thuật thông gió chương1.pdf

Kỹ thuật thông gió chương1.pdf
... Giới thiệu -Cấu tạo biểu đồ I.d Trong thông gió muốn xác định trạng thái không khí ta cần từ đến thông số là: t, φ, I, d, Phn xác định trạng thái không khí biết thông số: Cho nên tính toán gặp nhiều ... (1) b) Quá trình hoà trộn: Trong thông gió để tiết kiệm nhiệt mùa đông người ta hoà trộn hai trạng thái không khí có thông số khác để tạo thành trạng thái thứ có thông số phù hợp Giả sử khối không ... Hình 1.8 17 Biểu đồ xác định nhiệt độ hiệu tương đương xây dựng dựa công thức (1-26) hội kỹ thuật thông gió Mỹ đưa ra: Cấu tạo biểu đồ gồm: - Trục đứng bên trái cho giá trị nhiệt độ khô tk - Trục...
 • 22
 • 2,752
 • 20

Kỹ thuật thông gió chương2.pdf

Kỹ thuật thông gió chương2.pdf
... Hình 2.3: Thông gió phòng Hình 2.4: Thông gió tự nhiên nhà công nghiệp Hình 2.5: Thông gió tự nhiên nhà ở, nhà công cộng 25 2.2 Thông gió cưỡng bức. (thông gió khí): Là hệ thống thông gió hoạt ... 2.1.2 Thông gió tự nhiên có tổ chức: Xác định diện tích gió vào, diện tích gió – xác định lưu lượng thông gió cho phòng -> điều chỉnh vận tốc hướng gió tượng thông gió tự nhiên có tổ chức Thông gió ... Hình 2-1- Thông gió cục Hình 2-1- Thông gió tải chỗ Hình 2.1 Hình 2.2 Tuỳ theo điều kiện thực tế, công trình vừa kết hợp thông gió chung vừa thông gió cục 24 2: PHÂN LOẠI HỆ THỐNG THÔNG GIÓ Người...
 • 12
 • 3,338
 • 34

Kỹ thuật thông gió chương3.pdf

Kỹ thuật thông gió chương3.pdf
... 0.75 + Đối với tường ngăn cách phòng thông gió phòng không thông gió -Nếu phòng không thông gió tiếp xúc trực tiếp với không khí bên φ=0.7 -Nếu phòng không thông gió không tiếp xúc trực tiếp với ... thất nhiệt bổ sung rò gió Hiện tượng không khí lạnh lọt vào nhà chủ yếu gió lùa mùa đông.Lượng gió lùa mùa đông qua khe hở cửa phía đón gió thoát khỏi nhà phía khuất gió Lượng gió lùa vào nhà phụ ... Ggió(kg/m.h):Lượng gió lùa vào nhà qua 1m chiều dài khe hở cửa.Lấy theo bảng 3-4 Σl: Tổng chiều dài khe hở cửa lâý theo hình 3-4 chiều gió chiều gió chiều gió 45 Bảng 3-4:Bảng xác định lượng gió...
 • 34
 • 2,318
 • 19

THUYẾT TRÌNH KỸ THUẬT THÔNG GIÓ CHỐNG ỒN

THUYẾT TRÌNH KỸ THUẬT THÔNG GIÓ CHỐNG ỒN
... 1,5m cách đƣờng giao thông 7,5m) 85,3 dB (không xét ảnh hƣởng vận tốc gió lƣu lƣợng xe) Tìm mức âm mặt nhà dân theo hai trƣờng hợp: a, nguồn gây nguồn điểm? b, nguồn gây nguồn đƣờng? c, để mức ... Cây xanh Bi nguồn Khoảng cách Z=3 nhà VÍ DỤ Bài toán:Cho đƣờng giao thông cách nhà 52m Trên khoảng cách trồng dãy xanh tƣơng tự nhƣ hình vẽ Chiều rộng dãy xanh 5m Mức ồn đƣờng giao thông (tại điểm ... lợi Ta thấy: Vậy nguồn điểm phù hợp với QCVN 26: 2010/BTNMT BÀI GIẢI  Gọi Z lần lƣợt số dãy xanh cần phải trồng cho nguồn đƣờng để phù hợp QCVN 26: 2010/BTNMT :  Vậy cần trồng thêm số dãy xanh...
 • 29
 • 468
 • 1

tổng hợp đề thi và lời giải môn kỹ thuật thông gió

tổng hợp đề thi và lời giải môn kỹ thuật thông gió
... trí thông gió TN * Sử dụng thông gió nhân tạo nhà dân dụng khi: Ko gian xung quanh nhỏ mặt kín Yêu cầu thông gió đặc thù( bệnh viện,phòng TN…) Lưu lượng không khí lớn không *Điều kiện cần thi t ... chuyển theo cầu thang; thông phòng thông tầng để di chuyển khắp nhà.) Là nơi lắp đặt hệ thống thi t bị thông gió đảm bảo yêu cầu tính thẩm mỹ cho nhà *.BP thực thông gió tự nhiên nhà dân dụng ... đón gió; đón hấp thụ nắng.) Bố trí đồ đạc hợp lí ko cản trở luồng gió - Kết cấu đón gió tăng diện tích cửa sổ không gian nhà; nhà bố trí lệch tầng thông gió theo phương xiên để đảm bảo lưu thông...
 • 24
 • 3,395
 • 75

Kỹ thuật thông gió part 10 ppsx

Kỹ thuật thông gió part 10 ppsx
... Chấn Kỹ thuật Thông Gió nhà xuất Xây Dựng,Hà Nội,1998 TS Ngô Duy Động Kỹ thuật thông gió xử lý khí thải,nhà xuất Giáo Dục Bùi Sỹ Lý-Hoàng Thị Hiền Thông gió- nhà xuất Xây Dựng Hoàng Hiền Thông gió ... trường hợp thông gió tự nhiên tác dụng gió cần ý tính P2qư trường hợp có tác dụng nhiệt Ví dụ Xác định diện tích cửa F1, F2, F3, theo sơ đồ thông gió hình (6-21) để đảm bảo thông gió khử nhiệt ... qua cầu thang vận chuyển sản xuất, cửa thông gió (hình 6-24) biểu diễn nhà tầng thông gió tự nhiên Nhiệt thừa tầng I QthI, tầng II QthII lưu lượng thông gió tầng II L I = L1 + L = ( Q I th I c...
 • 13
 • 700
 • 7

Kỹ thuật thông gió part 9 pps

Kỹ thuật thông gió part 9 pps
... 0,75 1,42.10 0, 39 1,00 1,78.104 0,33 3- Tính toán thông gió tự nhiên tác dụng gió Giả thiết rằng, nhà nguồn nhiệt tức là: tng=ttr = t Còn bề mặt kết cấu bao bọc nhà chịu tác dụng gió thổi ta xét ... (hình 4-18) có cửa thông gió cách độ cao h áp suất động gió gây cửa P1 P2 xác định P1 = k1 P2 = k vg 2g vg γ 2g γ Hình 6-18 Trong đó: k1, k2 : Hệ số khí động gió cửa vg: Tốc độ gió γ: Trọng lượng ... 1,13 = 7 ,93 m *Xác định lưu lượng trao đổi không khí L:Biết áp suất thừa cửa là: ∆P1 = h1(γng - γtrtb) = 7 ,93 (1,181 - 1,146) = 0,277 kg/m2 Cho ta vận tốc không khí cửa v1 = g.∆P γ ng = 2 .9, 81.0,277...
 • 13
 • 471
 • 5

Kỹ thuật thông gió part 8 potx

Kỹ thuật thông gió part 8 potx
... khí động gió gió thổi vuông góc với trục nhà α = 900 k0: Là trị số hệ số khí động gió gió thổi dọc theo trục nhà α = 00 99 2.Vùng gió quẩn chung quanh công trình ảnh hưởng đến thông gió a Nhà ... trí cửa lấy gió, thoát gió, vào hình dạng kết cấu kiến trúc có ảnh hưởng đến đặc điểm khí động nhà xem (hình 6 -8) Hình 6 -8 Hình a b cửa đón gió thoát gió bố trí giống cấu tạo cữa đón gió hình b ... (5 − 15) ∆P2 94 CHƯƠNG VI THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN Khi có chênh lêch áp suất bên bên nhà tác dụng chếnh lệch nhiệt độ gió lên nhà hì xảy trao đổi không khí từ từ nhà thông gió tự nhiên I.SỰ PHÂN BỐ...
 • 13
 • 393
 • 7

Kỹ thuật thông gió part 7 ppt

Kỹ thuật thông gió part 7 ppt
... khí nằm phạm vi cho phép xuất phát từ yêu cầu kinh tế kỹ thuật. Hệ thống thông gió khí ống dẫn tôn,nên chọn tốc độ v = 8-15 m/s Hệ thống thông gió sức đẩy trọng lực (tự nhiên) nhà dân dụng, mương ... diện ống dẫn Góc mở α = (4-10)0,ta có luồng không khí thổi đặn không bị rối loạn (hình 4-7a) 82 Hình 4 -7 Các loại miệng thổi bố trí tường, mặt trang trí hình hoạ để bảo đảm mỹ quan chung b- Trong ... miệng hút.Các miệng hút thường bố trí hai bên thành bể Nếu bề rộng bể b < 0 ,7 m, cần bố trí hút bên thành.Nếu b ≥ 0 ,7 m ta bố trí hai bên thành Tính toán lưu lượng hút theo công thức ⎛ T − TKK...
 • 13
 • 542
 • 8

Kỹ thuật thông gió part 6 ppt

Kỹ thuật thông gió part 6 ppt
... thừa mùa hè để tính toán thông gió cho công trình 68 CHƯƠNG IV CẤU TẠO TÍNH TOÁN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ I: NHỮNG BỘ PHẬN CHÍNH CỦA CỦA HỆ THỐNG THÔNG GIÓ Mục đích thông gió làm có trao đổi không ... độ yêu cầu theo ý muốn Cách tính toán, lựa chọn sấy kỹ thuật thông gió sau: a- Xác định lượng nhiệt để sấy nóng không khí Nếu lưu lượng thông gió L ( m3/h) thổi vào phòng có Is nhiệt hàm không ... THIẾT BỊ XỬ LÝ KHÔNG KHÍ Bộ sấy không khí: Trong hệ thống điều tiết không khí, thông gió, sấy khô hệ thống thông gió kết hợp với sưởi ấm, không khí trước đưa vào phòng, phải tiến hành sấy nóng...
 • 13
 • 462
 • 6

Kỹ thuật thông gió part 5 potx

Kỹ thuật thông gió part 5 potx
... 2,2( 150 -27)0, 25 + 4,2 ⎡ 150 + 273 27 + 273 ⎤ ⎢( 100 ) − ( 100 ) ⎥ = 15, 49 150 − 27 ⎣ ⎦ (Kcal/m2h0C) 54 d.Xác định lượng nhiệt toả từ m2 bề mặt bên lò nung q’(1)= α4(t3 - t4) = 15, 49( 150 -27)= 19 05 ... nên nhiệt độ t3 = 150 0C cao t3 thực tế Lần ta giả thiết t3 = 1 250 C (lần 2) Tính lại α4 Lúc : α4 = 2,2 ( 1 25 – 27)0, 25 + Tính q ("2 ) = 14,2(1 25 − 27) = 1392 27 + 273 ⎤ 4,2 ⎡ 1 25 + 273 ⎢( 100 ) ... (3-30) k1 = δ ∑λ = 0,48 0,1 15 + 1,1 0,17 = 0,9 (Kcal/m2h0C) f Tính lượng nhiệt truyền qua 1m2 thành lò theo công thức (3-29) q("1) = k1 (t − t3 ) = 0,9(11 95 150 ) = 940 ,5 KCal m2h Ta nhận thấy q...
 • 13
 • 407
 • 7

Kỹ thuật thông gió part 4 doc

Kỹ thuật thông gió part 4 doc
... bảng 3 -4 Σl: Tổng chiều dài khe hở cửa lâý theo hình 3 -4 chiều gió chiều gió chiều gió 45 Bảng 3 -4: Bảng xác định lượng gió lùa qua cửa: Lượng gió Ggió (kg/mh) LOẠI CỬA vg = 1m/s 2m/s 3m/s 4m/s ... phòng thông gió phòng không thông gió -Nếu phòng không thông gió tiếp xúc trực tiếp với không khí bên φ=0.7 -Nếu phòng không thông gió không tiếp xúc trực tiếp với không khí bên thì:φ=0 .4 + Đối ... 17.50 -Khung thép 2 .48 3.9 4. 80 5 .45 7.65 2.Cửa sổ cửa trời hai lớp - Khung gỗ, 2,8 4, 55 5,61 6,3 8,75 -Khung thép 1,25 1,98 2 ,44 2,78 3,9 3.Cửa cữa lớn 11,2 18,2 22 ,4 25,2 35 46 BÀI TÍNH TOÁN TOẢ...
 • 13
 • 416
 • 7

Kỹ thuật thông gió part 3 doc

Kỹ thuật thông gió part 3 doc
... nhiệt thừa có tác dụng nung nóng không khí phòng Vì thông gió ta phải xác đinh lưu lượng thông gió để khử hết lượng nhiệt thừa L= Qth [kg/h; m3/h] (2-4) C (t R − tV ) Trong : Qth: Lượng nhiệt thừa ... có trục luồng nằm hai trục luồng riêng biệt Loại miệng thổi thông dụng phòng thông gió có chiều cao thấp trao đổi không khí lớn 4.1 .3. Sự chuyển động không khí phòng có giới hạn Trong không gian ... kính miệng;vận tốc không khí 5% vận tốc lớn miệng hút (hình 2-11a) 34 TÍNH TOÁN NHIỆT THỪA Chương III Nhiệm vụ kỷ thuật thông gió là: Chống nóng, chống lạnh, khử loại khí độc , khử nước, khử bụi,...
 • 13
 • 307
 • 6

Kỹ thuật thông gió part 1 docx

Kỹ thuật thông gió part 1 docx
... RamZin(Nga) thiết lập năm 19 18 Nhờ có biểu đò này, biết trước thông số ta tìm thông số lại Để lập biểu đồ I-d người ta sử dụng phương trình (1- 10) (1- 14) d = 622 ϕ P' ' hn (1- 10) [g/kg không khí khô] ... - IC (1- 15) Phương trình cân ẩm: GAdA + GBdB = (GA + GB) IC GA( d A - d C ) = GB( d c - d B ) GA GB = dC - dB =n dA - dC (1- 16) Từ (1- 15) (1- 16) ta có: IC - IB d -d G = C B = A = n (1- 17) IA ... ẩm có trọng lượng phần khô 1kg + Công thức: d = G hn 10 3 (1- 10 a) Gk Thay Gbn Gk từ phương trình (1- 5) (1- 6) ta có: D= R k Phn mmHg.m 10 3 mà Rk = 2 ,15 3 ; Rk = 3.4 61 R hn Pk kg K Vậy d = 622 Phn...
 • 13
 • 336
 • 8

Xem thêm