Kĩ thuật sơn-Nguyễn Văn Lộc

“Tìm hiểu về thuật phỏng vấn trong thu thập bằng chứng kiểm toán”.

“Tìm hiểu về kĩ thuật phỏng vấn trong thu thập bằng chứng kiểm toán”.
... 11 Lớp: Kiểm toán 47A Đề án môn học Phần II Kỹ thu t vấn thu thập chứng kiểm toán thu t vấn thu tquan trọng trình thu thập chứng kiểm toán,nó mang lại nhiều lợi ích thực dễ dàng kiểm toán ... thu thập chứng kiểm toán tiến hành theo biện pháp kỹ thu t khác nhau, số kỹ thu t vấn Kỹ thu t vấn giúp kiểm toán viên công ty kiểm toán thu thập chứng kiểm toán cần thiết làm rõ vấn đề mà kiểm ... vấn Phỏng vấn trình kiểm toán viên thu thập thông tin văn hay lời nói qua việc vấn người hiểu biết vấn đề mà KTV quan tâm Kỹ thu t vấn kỹ thu t giúp thu thập thông tin phục vụ cho kiểm toán Phỏng...
 • 30
 • 342
 • 0

BÀI 22. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC- THUẬTVĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

BÀI 22. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC- KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX
... TIÊT 34 I SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC – KĨ THUẬT THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX Những phát minh lớn Khoa học – thuật Tác động Khoa học – thuật: II.NỀN VĂN HÓA XÔ VIẾT HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Ứng ... tranh giới thứ tất chiến tranh 1000 năm trước cộng lại - Chiến tranh kết thúc dẫn đến thay đổi tình hình giới CHƯƠNG V: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC – KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX ... THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX Những phát minh lớn Khoa học – thuật Tác động Khoa học – thuật: II.NỀN VĂN HÓA XÔ VIẾT HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Em hiểu văn hóa Xô – Viết ? Đó văn hóa hình thành...
 • 66
 • 1,198
 • 1

BÀI 22. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC-KĨ THUẬTVĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX

BÀI 22. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC-KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX
... TIÊT 34 I SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC – KĨ THUẬT THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX Những phát minh lớn Khoa học – kĩ thuật Tác động Khoa học – Kĩ thuật: II.NỀN VĂN HÓA XÔ VIẾT HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Ứng ... tranh giới thứ tất chiến tranh 1000 năm trước cộng lại - Chiến tranh kết thúc dẫn đến thay đổi tình hình giới CHƯƠNG V: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC – KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX ... THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỶ XX Những phát minh lớn Khoa học – kĩ thuật Tác động Khoa học – Kĩ thuật: II.NỀN VĂN HÓA XÔ VIẾT HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Em hiểu văn hóa Xô – Viết ? Đó văn hóa hình thành...
 • 67
 • 624
 • 0

chuyên đề “Kĩ thuật nuôi cá lóc thương phẩm

chuyên đề “Kĩ thuật nuôi cá lóc thương phẩm
... (nuoicavang.blogspot.com) 2.2 Các hình thức nuôi lóc Hiện có số mô hình nuôi lóc thương phẩm bao gồm: nuôi ao hồ nhỏ, nuôi vèo, nuôi bể xi măng, nuôi mùng lưới 2.3 Kỹ thuật nuôi lóc ao đất 2.3.1 ... trạng trên, phong trào nuôi lóc hình thành hướng người nuôi trồng thủy sản Trà Vinh Vụ nuôi năm nay, bên cạnh việc nuôi tôm sú, cua biển tôm xanh, phong trào nuôi lóc theo hình thức thâm ... người nuôi gặp khó khăn việc tiếp nhận kỹ thuật quy trình nuôi Việc nuôi lóc tập trung với diện tích lớn dẫn đến tình trạng khan giống, phần lớn nguồn nước thải ao nuôi sau thu hoạch trình nuôi...
 • 32
 • 394
 • 0

Bài 22 Sử 8 - Sự phát triển của Khoa học thuậtvăn hóa thế giới

Bài 22 Sử 8 - Sự phát triển của Khoa học kĩ thuật và văn hóa thế giới
... I Sự phát triển khoa học thuật giới nửa đầu TK XX 1.Vì bước vào TK XX, nhân loại tiếp tục đạt thành tựu rực rỡ khoa học thuật? _ Bước vào TK XX, đà tiến Cách Mạng ... chưa có chữ viết _ Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, văn học, nghệ thuật _ Đội ngũ nhà khoa học Xô Viết ngày trưởng thành, chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao khoa học giới Bài học kết thúc, cảm ơn ... có trình độ văn hóa cao hơn, có đội ngũ trí thức đông đảo, phục vụ đắc lực cho công xây dựng bảo vệ Tổ Quốc Xi-ôn-cốp-xki Vài nét Xi-ôn-cốp-xki Conxtantin Êđuôvich Xiôncốpxki ( 185 7- 19/1935)...
 • 16
 • 2,923
 • 8

bài giảng lịch sử 8 bài 22 sự phát triển của khoa học - thuậtvăn hóa thế giới

bài giảng lịch sử 8 bài 22 sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới
... nghĩa phát xít thoát khỏi khủng hoảng đời 193 9-1 945 Chiến tranh giới thứ hai Phe phát xít bại trận, gây tai họa cho nhân loại Bài 23: ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI I NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ CHÍNH ... khoảng thời gian nào? A 192 9-1 933 B 193 6-1 939 193 3-1 936 C C 193 6-1 939 D 193 9-1 945 Bài tập nhà - Vẽ sơ đồ tư nội dung lịch sử giới đại - Ôn tập tuần sau kiểm tra học kỳ Sơ đồ tư ... viết 19 1 8- 1920 Đấu tranh chống thù Đánh thắng thù trong, giặc giặc 192 1-1 941 LX xây dựng CNXH Liên Xô trở thành nước CN phát triển BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI Niên đại Sự kiện Kết 19 1 8- 1923...
 • 55
 • 543
 • 2

thuyết trình lịch sử - sự phát triển của khoa học - thuậtvăn hoá thế giới nữa đầu thế kỉ xx (2)

thuyết trình lịch sử - sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hoá thế giới nữa đầu thế kỉ xx (2)
... II Nền văn hóa Xô viết hình thành phát triển: Văn hóa Xô viết: Thành tựu: - Giáo dục: - Khoa học thuật: - Văn học – nghệ thuật: Một lớp học xóa mù chữ Liên Xô năm 1926 C.Xi-ôn-cốp-xki (1857 ... thành phát triển: Văn hóa Xô viết: Thành tựu: - Giáo dục: + Xóa mù chữ nạn thất học + Sáng tạo chữ viết cho dân tộc - Khoa học thuật: Đạt nhiều thành tựu, đặc biệt khoa học vũ trụ - Văn học ... viết? - Khoa học thuật: Đạt nhiều thành tựu, đặc biệt khoa học vũ trụ - Văn học – nghệ thuật: Có cống hiến to lớn vào kho tàng văn hóa nhân loại Bài 22 -Tiết 32: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA...
 • 49
 • 349
 • 1

thuyết trình lịch sử - sự phát triển của khoa học - thuậtvăn hoá thế giới nữa đầu thế kỉ xx (3)

thuyết trình lịch sử - sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hoá thế giới nữa đầu thế kỉ xx (3)
... TRIỂN CỦA KHOA HỌC-KĨ TḤT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX I .Sự phát triển KH-KT giới nửa đầu kỉ XX: Về vật lí: Các ngành khoa học khác: Tác dụng khoa học- thuật II Nền văn hóa ... ngành khoa học khác: Tác dụng khoa học- thuật II Nền văn hóa xơ viết hình thành phát triển: Cơ sở hình thành - Tư tưởng chủ nghĩa Mác Lê nin Thế - Kế thừa tinh hoa văn hố nhân loại văn hóa ... ngành khoa học khác: Tác dụng khoa học- thuật II Nền văn hóa xơ viết hình thành phát triển: Cơ sở hình thành - Dựa sở chủ nghĩa Mác Lê nin - Sự chọn lọc tinh hoa văn hố nhân loại Thành tựu - Xố...
 • 35
 • 246
 • 0

thuyết trình lịch sử - sự phát triển của khoa học - thuậtvăn hoá thế giới nữa đầu thế kỉ xx (4)

thuyết trình lịch sử - sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hoá thế giới nữa đầu thế kỉ xx (4)
... ĐẦU THẾ KỈ XX BÀI 2 2- TIẾT 32: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC- KĨ THUẬT VÀ VĂN HĨA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX Bài 22 -Tiết 32: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT VÀ VĂN HÓA THẾ GIỚI ... tranh giới thứ tất chiến tranh 1000 năm trước cộng lại - Chiến tranh kết thúc dẫn đến thay đổi tình hình giới CHƯƠNG V: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT VÀ VĂN HĨA THẾ GIỚI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XX ... dung kiến thức học Cơ sở hình thành Thành tựu Giáo dục KHKT Văn hóa Xơ viết a hó ăn V ệ h ng ật thu SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHKT VÀ VĂN HĨA THẾ GIỚI ậ NỮA ĐẦU THẾ KỈ XX Vật Lí Khoa học thuật Tác động...
 • 46
 • 428
 • 0

thuyết trình lịch sử - sự phát triển của khoa học - thuậtvăn hoá thế giới nữa đầu thế kỉ xx

thuyết trình lịch sử - sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hoá thế giới nữa đầu thế kỉ xx
... điền vào đoạn văn nói lên ý nghĩa cách mạng khoa học thuật từ năm 1945 đến ( thành tựu, cột mốc, to lớn, văn minh) Cuộc cách mạng khoa học thuật đánh dấu(1) chói lọi lịch sử tiến hoá ... điền vào đoạn văn nói lên ý nghĩa cách mạng khoa học thuật từ năm 1945 đến ( thành tựu, cột mốc, to lớn, văn minh) Cuộc cách mạng khoa học thuật đánh dấu cột mốc (1) chói lọi lịch sử tiến ... KH_KT ? Thảo luận nhóm đôi H: Cuộc cách mạng khoa học thuật đạt đợc thành tựu lĩnh vực nào? Giao s Ian Wilmut v chỳỳ cu Dolly Nh khoa hoc An-be Anh-xtanh Bn gen ngi May gia tc ht cc ln sx nm...
 • 18
 • 157
 • 0

TRÒ CHƠI THUẬTVẬN DỤNG TRONG DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TRÒ CHƠI KĨ THUẬT VÀ VẬN DỤNG TRONG DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... người chơi 1.3 XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC KĨ THUẬT 1.3.1 Xây dựng trò chơi thuật dùng dạy học 1.3.1.1 Cơ sở xây dựng trò chơi thuật dùng dạy học Để xây dựng trò chơi thuật ... cấp học, lĩnh vực học tập 31 Chương XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI KĨ THUẬT TRONG DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ 12 2.1 MÔN CÔNG NGHỆ 12 TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1.1 Mục tiêu môn Công nghệ ... niệm trò chơi thuật Bất trò chơi có quy định cách chơi phương pháp để thực trò chơi, gọi thuật chơi đề cập tới trò chơi thuật không nhằm để trò chơi cần có thuật chơi trò chơi...
 • 96
 • 156
 • 0

watermarking on compressed image(kĩ thuật thủy vân trên ảnh nén)

watermarking on compressed image(kĩ thuật thủy vân trên ảnh nén)
... bước nhúng thủy vân số giải mã thủy vân ảnh số nén Ảnh số liệu số quan trọng cần bảo vệ quyền Ảnh số phương tiện thuận tiện để giấu tin mật Một ứng dụng quan trọng thủy vân số thủy vân ảnh số để ... công nén ảnh nói chung đặc biệt nén ảnh JPEG loại công phổ biến thủy vân chứa ảnh Bản chất nén ảnh JPEG loại bỏ thông tin dư thừa ảnh miền DCT Vì vậy, cách tự nhiên, phương pháp thủy vân ẩn ảnh số ... giải thuật Người ta mong muốn thuật toán thủy vân phải phù hợp dễ dàng tích hợp cho kĩ thuật nén có JPEG JPEG2000 chuyên dùng nén hình ảnh kỹ thuật số Mục tiêu báo cáo cung cấp nhìn vấn đề kĩ thuật...
 • 38
 • 212
 • 0

thuật nâng vận chuyển hàng

kĩ thuật nâng vận chuyển hàng
... hai tời 5T để nâng hàng, hai tời 5T để nâng cần tời 7.5T để quay trụ cẩu • Đặc điểm kỹ thuật cẩu đa trình bày bảng 15 Bảng 15 - Đặc điểm kỹ thuật cầu trục DERIK đa Tên Đơn vị Sức nâng lớn T Chiều ... • Khi lắp đặt mặt cầu, cẩu YMK tự chuyển Ta dịch chuyển cẩu xe lăn đặt biệt, đường ray tạm thời, dùng để chuyển cấu kiện thi công Xe lăn trang bị kích để dịch chuyển cẩu Ngoài xe lăn, phụ tùng ... – Khi cần dài 20.09m • – Khi cần dài 30.09m • Trục quay - Sức nâng (t) • Trục hoành - Tầm với (m) • Sức nâng • Độ nâng móc • Độ nâng móc phụ CẨU DERIK ĐA NĂNG • • Trong thi công, cần thiết sử...
 • 669
 • 213
 • 0

Luận văn điện tử viễn thông Khảo sát đặc tính thuật lọc bank và thực hiện mô phỏng trên máy tính

Luận văn điện tử viễn thông Khảo sát đặc tính kĩ thuật lọc bank và thực hiện mô phỏng trên máy tính
... trọng tính u việt thuật lọc bank Các thầy giáo khoa Điện _ Đ iện Tử Tàu Biển , thầy giáo môn Điện tử viễn thông giao cho em đề tài Khảo sát đặc tính thuật lọc bank thực máy tính để làm luận ... hệ số 1/2 + Chơng II lọc Bank Đ1 - Xây dựng hình lọc băng Để đợc trình lọc bank ta phải xây dựng đợc hình bank lọc số Mà ta biết mạch lọc số gồm có mạch lọc số có đáp ứng xung ... phục xác 3- Lọc bank thực nh nh : Để hiểu rõ lọc bank ta xét ví dụ nh sau : Cho bank lọc số phân tích lý tởng hai kênh , tín hiệu vào bank x(n) có phổ x (ej) tín hiệu đầu bank lọc số phân tích...
 • 79
 • 274
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap ve ki thuatgiai bai tap ve ki thuat co khibai tap ve ki thuat co khibài giảng vẽ kĩ thuật cơ bảnbài tập vẽ kĩ thuật xây dựngbài tập vẽ kĩ thuật cơ bảnhuong dan hoc sinh lam bai tap ve ki thuat cong nghe11huong dan giai bai tap ve ki thuat xay dungsách bài tập vẽ kĩ thuật cơ khí tạp 2sách bài tập vẽ kĩ thuật cơ khí của bộ giáo dụcbài tập vẽ kĩ thuật cơ khí tập 2bài 13 lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tínhbài khái niệm về bản vẽ kĩ thuật hình cắtbài 14 ôn tập phần vẽ kĩ thuật lớp 11bản vẽ kĩ thuật lớp 11 bài 3Quyết định 2434 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận đô thị Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên là đô thị loại VQuyết định 2429 QĐ-UBND năm 2016 về đổi tên Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng thành Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Phú YênQuyết định 3439 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh Quyết định 1896 QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lào CaiQuyết định 1731 QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hànhQuyết định 72 2016 QĐ-UBND khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh An GiangQuyết định 1362 QĐ-LĐTBXH năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiQuyết định 2444 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh bảng giá tối thiểu xe ôtô, xe hai bánh gắn máy, xe máy điện trên địa bàn tỉnh Sơn LaQuyết định 1212 QĐ-UBND về quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon TumQuyết định 56 2016 QĐ-UBND về thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bến TreQuyết định 1338 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng chợ, tại xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 1334 QĐ-UBND năm 2016 về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê Đồng Chiều - Vạn Lê, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 4198 QĐ-UBND năm 2016 về Nội quy Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long AnQuyết định 74 2016 QĐ-UBND Quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhQuyết định 1336 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 5456 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí MinhQuyết định 2620 QĐ-UBND năm 2016 về Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020Quyết định 3257 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Quảng BìnhQuyết định 46 2016 QĐ-UBND về quy định mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà TĩnhQuyết định 2256 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Biduop - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2006-2015)Quyết định 3131 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình do tỉnh Đắk Lắk ban hành