Bai 12 thien nhien phan hoa da dang tt83

Bài 12 - Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tt)

Bài 12 - Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tt)
... 3 .Thiên nhiên phân hoá theo độ cao • Hỏi: Nguyên nhân tạo nên phân hoá thiên nhiên theo độ cao?sự phân hoá theo độ cao nước ta biểu rõ thành phần tự nhiên nào? -Khí hậu,sinh vật ,đất… 3 .Thiên nhiên ... đến ẩm ướt Đai cận nhiệt đới gió mùa núi Đai ôn đới gió mùa núi - ất phù sa chiếm 24% - ất feralit chiếm 60% -Rừng nhiệt đới ẩm rộng thường xanh -Rừng nhiệt đới gió mùa - ộ cao từ 60 0- -Khí hậu ... BẢNG SAU Tên đai cao Đai nhiệt đới gió mùa Đai cận nhiệt đới gió mùa núi Đai ôn đới gió mùa núi Độ cao Đặc điểm khí hậu Các loại đất Các hệ sinh thái • -HỌC BÀI ,LÀM BÀI TẬP SỐ - ỌC BÀI 13 TRẢ...
 • 12
 • 4,114
 • 6

Bai 12-Thien nhien phan hoa da dang(tiet2)

Bai 12-Thien nhien phan hoa da dang(tiet2)
... Lt 18,3 22003B, 244m Lai Chõu 22,6 12013B, 6m Nha Trang 26,3 3.Thiờn nhiờn phõn hoỏ theo cao Da ND SGK mc 3, kin thc ó hc, hon thnh bng sau: Nhúm bn ai- cao 1, 2, Nhit i giú mựa( ) 4, 5, Cn ... Minh) Rng Cỳc Phng (Ninh Bỡnh) Rng thụng ( Lt) Sa Pa Khu vc nỳi cao Hong Liờn Sn 4.Cỏc a lớ t nhiờn Da vo ni dung bimc 4, bn TN VN v kin thc ó hc, cỏc nhúm hon thnh phiu HT: -Nhúm1,2: Min Bc v BBB...
 • 21
 • 867
 • 3

Bài 12 Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Bài 12 Thiên nhiên phân hóa đa dạng
... năm(0C) 22020B,1581m Sa Pa 15,2 11057B,1500m Đà Lạt 18,3 22003B,244m Lai Châu 22,6 Nha Trang 26,3 120 13B, 6m Từ bảng em có nhận xét mối quan hệ độ caovà nhiệt độ TB năm số địa điểm nêu 3000 m Khí ... Miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ Miền Tây Bắc Bắc Trung Bộ Miền Nam Trung Bộ Nam Bộ Các miền điạ lí tự nhiên Việt Nam Khai thác than Quảng Ninh Lũ quyét Sạt lở đất ...
 • 13
 • 837
 • 5

Bai 12. Thien nhien phan hoa da dang (tiep theo)

Bai 12. Thien nhien phan hoa da dang (tiep theo)
... đai cận nhiệt gió mùa núi Rừng thông (Đà Lạt) HOA ĐỖ QUYÊN TIÊU BIỂU CHO HST ĐAI ÔN ĐỚI GIÓ MÙA TRÊN NÚI BÀI 12 – THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG (TIẾP THEO) Thiên nhiên phân hóa theo độ cao Các miền ... nhiên phân hóa theo độ cao - Các miền địa lí tự nhiên BÀI 12 – THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG (TIẾP THEO) Thiên nhiên phân hóa theo độ cao * Nguyên nhân: Nhiệt độ lên caoNguyên nhân phân giảm -> Khí ... miền địa lí tự nhiên Các miền điạ lí tự nhiên Việt Nam BÀI 12 – THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG (TIẾP THEO) Thiên nhiên phân hóa theo độ cao Các miền địa lí tự nhiên HOẠT ĐỘNG NHÓM * Nhóm 1;2: Miền...
 • 22
 • 733
 • 6

bài 12. thiên nhiên phân hóa đa dạng (t1)

bài 12. thiên nhiên phân hóa đa dạng (t1)
... Hỡnh ảnh thiên nhiên Việt Nam Hoa o (Min Bc) Hoa Mai (Min Nam) Tit 11 - Bi 11 (Tit 1) Tit 11 - Bi 11 Thiên nhiên phân hóa đa dạng PHN HểA BC NAM PHN HểA ễNG TY Biểu ... HểA A DNG 2/ Thiên nhiên phân hóa ông Tây a Vựng bin v thm lc a Dn chng s phõn húa thiờn nhiờn vựng bin v thm lc a Tit 11 - Bi 11: THIIấN NHIấN PHN HểA A DNG 2/ Thiên nhiên phân hóa ông Tây ... 1/ Thiên nhiên phân hóa Bắc Nam b Nguyờn nhõn Nguyờn nhõn ch yu lm thiờn nhiờn nc ta phõn húa Bc - Nam 21,2 23,5 23,9 25,1 26,8 27,1 Tit 11 - Bi 11: THIIấN NHIấN PHN HểA A DNG 1/ Thiên nhiên phân...
 • 45
 • 455
 • 2

bài 12. thiên nhiên phân hóa đa dạng(t2)

bài 12. thiên nhiên phân hóa đa dạng(t2)
... nhiệt đới, cận xích đạo Bài 12 – Tiết 12: THIÊN NHIÊN PHÂN HĨA THEO BẮC - NAM THIÊN NHIÊN PHÂN HĨA THEO ĐƠNG - TÂY THIÊN NHIÊN PHÂN HĨA THEO ĐỘ CAO CÁC MIỀN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN NÕu ®Õn §µ L¹t – miỊn ... chủ yếu mùn thơ? A Đai nhiệt đới gió mùa B Đai cận nhiệt đới gió mùa núi C Đai ơn đới gió mùa núi D Cả đáp án đều đúng 3000 m 2000 m Thiên nhiên phân hóa theo Đai ơn Khí hậu: Mang ... dẫn đến phân hóa thiên nhiên theo độ cao? Nhiệt độ lên cao giảm, lên cao 100m giảm 0,60C, làm cho khí hậu thay đổi theo độ cao Sự phân hóa theo độ cao nước ta biểu rõ thành phần tự nhiên nào?...
 • 32
 • 477
 • 4

bài 12. thiên nhiên phân hóa đa dạng(t3)

bài 12. thiên nhiên phân hóa đa dạng(t3)
... Miền Nam Bài 12 – Tiết 13: THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA THEO BẮC - NAM THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA THEO ĐÔNG - TÂY THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA THEO ĐỘ CAO CÁC MIỀN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN a Miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ b Miền Tây ... thiết sam đất chủ yếu mùn thô? A Đai nhiệt đới gió mùa B Đai cận nhiệt đới gió mùa núi C Đai ôn đới gió mùa núi D Cả đáp án 3000 m 2000 m Thiên nhiên phân hóa theo Đai ôn đới Khí hậu: Mang t/c ôn ... m Đai nhiệt đới gió mùa Khí hậu: nhiệt đới Đất: phù sa (24%), Feralít (>60%) HST: Rừng nhiệt đới ẩm rộng thường xanh rừng nhiệt đới ẩm gió mùa Miền Bắc Miền Nam Bài 12 – Tiết 13: THIÊN NHIÊN PHÂN...
 • 37
 • 335
 • 2

bài 12. thiên nhiên phân hóa đa dạng.

bài 12. thiên nhiên phân hóa đa dạng.
... đặc điểm tự nhiên đai nhiệt đới gió mùa - Nhóm 2: Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên đai cận nhiệt đới gió mùa núi - Nhóm 3: Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên đai ơn đới gió mùa núi? THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA THEO ... nào tạo nên phân hố thiên nhiên theo độ cao? THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA THEO ĐỢ CAO  Ngun nhân: Do thay đổi nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa theo độ cao của địa hình (Quy luật đai cao) Sự phân hố theo ... Đa Lạt Nha Trang Tại cảnh quan thiên nhiên Nha Trang khác Đa Lạt ? Do nhiệt độ giảm theo độ cao với thay đổi lượng mưa độ ẩm Đà Lạt NHA TRANG ĐÀ LẠT Nha trang THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA...
 • 22
 • 680
 • 0

bài 12. thiên nhiên phân hóa đa dạng

bài 12. thiên nhiên phân hóa đa dạng
... Nhiệt độ: 26,30C; - Lượng mưa: 1600mm; Thiên nhiên phân hóa theo độ cao ĐÀ LẠT NHA TRANG VìNguyên nhân thiên nhiên phânphân theo theo độ cao a thiên nhiên nước ta có sự hóa hóa độ cao ... NĐGM sam… THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG Bắc - Nam Đông - Tây Độ cao Các miền Địa lý tự nhiên Các miền Địa lý tự nhiên a Tên các miền địa lý tự nhiên b Đặc điểm tự nhiên các ... Đất nước nhiều đồi núi Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI Thiên nhiên phân hóa đa dạng ...
 • 19
 • 451
 • 2

bài 12 thiên nhiên phân hóa đa dạng

bài 12 thiên nhiên phân hóa đa dạng
... 3 THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA THEO ĐỢ CAO Ngun nhân nào tạo nên phân hố thiên nhiên theo độ cao? Đa Lạt Nha Trang Tại cảnh quan thiên nhiên Nha Trang khác Đa Lạt ? Nha Trang Đa Lạt ... thực vật) THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA THEO ĐỢ CAO: Ngun nhân: Do thay đổi khí hậu theo độ cao của địa hình (Quy luật đai cao) Thiên nhiên nước ta có đai cao nào? Độ cao (m) Đai Các đai cao nước ... Lạt Nha trang THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA THEO ĐỢ CAO  Ngun nhân: Do thay đổi khí hậu theo độ cao của địa hình (Quy luật đai cao) Sự phân hố theo độ cao nước ta biểu rõ thành phần tự nhiên ? + Sự...
 • 23
 • 271
 • 1

Giáo án địa lý 12 - Bài 12: thiên nhiên phân hóa đa dạng (Tiếp theo) I. Mục tiêu: ppsx

Giáo án địa lý 12 - Bài 12: thiên nhiên phân hóa đa dạng (Tiếp theo) I. Mục tiêu: ppsx
... thiên nhiên Đà Lạt GV: 3/4 lãnh thổ đồi núi góp phần làm cho cảnh sắc thiên nhiên nước ta thêm đa dạng, phong phú Hoạt động giáo viên Nội dung học sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu nguyên 3) Thiên nhiên ... Nam có độ phân hóa thiên nhiên theo độ cao 900 - 1000 m cao? Sự phân hóa theo độ cao nước ta biểu rõ thành b) Đai cận nhiệt đới gió mùa phần tự nhiên ? núi miền Bắc có độ cao từ - Một HS trả lời, ... đặc điểm thiên nhiên bật phần lãnh thổ phía Bắc phần lãnh thổ phía Nam nước ta? Câu 2: Hãy nêu khái quát phân hóa thiên nhiên theo Đông Tây Dẫn chứng mối liên hệ chặt chẽ đặc điểm thiên nhiên vùng...
 • 19
 • 5,378
 • 12

bài giảng địa lý 12 bài 12 thiên nhiên phân hóa đa dạng (tt)

bài giảng địa lý 12 bài 12 thiên nhiên phân hóa đa dạng (tt)
... nhiệt đới, cận xích đạo Bài 12 – Tiết 12: THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA THEO BẮC - NAM THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA THEO ĐÔNG - TÂY THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA THEO ĐỘ CAO CÁC MIỀN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN Nếu đến Đà Lạt – miền ... tên đai cao, độ cao, đặc điểm khí hậu, loại đất chính, hệ sinh thái đánh giá ý nghĩa kinh tế đai cao Làm tập 1, 2, 3, sách tập địa lí CHUẨN BỊ BÀI MỚI Chuẩn bị 12, tiết 13: Thiên nhiên phân hóa ... sam đất chủ yếu mùn thô? A Đai nhiệt đới gió mùa B Đai cận nhiệt đới gió mùa núi C Đai ôn đới gió mùa núi D Cả đáp án đúng 3000 m 2000 m Thiên nhiên phân hóa theo Đai ôn Khí hậu: Mang t/c ôn...
 • 32
 • 383
 • 0

Bài 11-Tiết 12:THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG

Bài 11-Tiết 12:THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG
... ⇒SỰ PHÂN HĨA KHÍ HẬU LÀ ? NGUN NHÂN CHỦ NGUN NHÂN CHÍNH LÀM YẾU LÀM CHO THIÊN CHO THIÊN NHIÊN NƯỚC TA NHIÊN NƯỚC TA PHÂN PHÂN HĨA THEO CHIỀU HĨA THEO CHIỀU BẮC – NAM BẮC – NAM ? THIÊN NHIÊN PHÂN ... lãnhthổ phía Nam Tìm hiểu phân hóa tự nhiên Bắc - Nam theo dàn ý sau: - Giới hạn: - Khái qt : - Khí hậu: - Cảnh quan tiêu biểu : Bạch Mã – 160B Thiên nhiên miền Nam Thiên nhiên miền Bắc Rừng thưa ... Bạch Mã – 160B Hãy nêu ngun -VĨ ĐỘ ĐỊA LÝ nhân làm cho - ĐỊA HÌNH thiên nhiên nước ta - KHÍ HẬU phân hóa đa dang? … Địa điểm Lạng Sơn Nhiệt độ Tb năm 21,6 HàNội 23,5 Vinh 23,9 Huế 25,1...
 • 37
 • 847
 • 4

Địa lí 12 bài 11 – 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng potx

Địa lí 12 bài 11 – 12: Thiên nhiên phân hóa đa dạng potx
... nhiều bãi tắm đẹp - Thiên tai thường xảy ra: bão, lũ, trượt lở đất, hạn hán c) Miền Nam Trung Bộ Nam Bộ: - Có giới hạn từ dãy núi Bạch Mã trở vào Nam - Cấu trúc địa chất địa hình phức tạp, gồm ... lũng sông lớn với đồng mở rộng Hoạt động mạnh gió mùa Đông Bắc tạo nên mùa đông lạnh - Địa hình bờ biển đa dạng: nơi thấp phẳng, nơi nhiều vịnh, đảo, quần đảo Vùng biển có đáy nông, có vịnh nước ... nhiệt đới tăng dần với có mặt thành phần thực vật phương Nam - Là miền có địa hình núi cao nước ta với đủ ba đai cao Địa hình núi chiếm ưu thế, vùng có nhiều sơn nguyên, cao nguyên, nhiều lòng...
 • 3
 • 1,160
 • 9

Giáo án địa lý 12 - Bài 11: thiên nhiên phân hóa đa dạng pptx

Giáo án địa lý 12 - Bài 11: thiên nhiên phân hóa đa dạng pptx
... lên cao Đó biểu phân hóa đa dạng thiên nhiên nước ta Hoạt động giáo viên Nội dung học sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc 1) Thiên nhiên phân hóa theo điểm thiên nhiên phần phía Bắc - Nam: Bắc phía ... cho thiên nhiên phân hóa theo vĩ độ (Bắc - Nam) Sự khác thiên nhiên hai phần Bắc Nam lãnh thổ thể thay đổi cảnh sắc thiên nhiên theo mùa, thành phần loài động, thực vật tự 2) Thiên nhiên phân hóa ... Đông - Tây: nhiên nuôi trồng Hoạt động 2: Tìm hiểu (Xem thông tin phản hồi phần phân hóa thiên nhiên theo phụ lục) Đông - Tây: Hình thức: Cả lớp/ nhóm Bước 1: GV hình thành sơ đồ phân hóa thiên nhiên...
 • 13
 • 952
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: địa lý 12 bài 12 thiên nhiên phân hóa đa dạnggiáo án bài 12 thiên nhiên phân hóa đa dạngbài 12 thiên nhiên phân hóa đa dạng ttđịa lí 12 bài 1112 – thiên nhiên phân hóa đa dạnggiáo án bài 11 thiên nhiên phân hóa đa dạngbài tập bài 11 thiên nhiên phân hóa đa dạngbài 1112 thiên nhiên phân hóa đa dạngbài giảng thiên nhiên phân hóa đa dạngbài 13 thiên nhiên phân hóa đa dạngđịa lý 12 thiên nhiên phân hóa đa dạngbài 14 thiên nhiên phân hóa đa dạngbài 11 thiên nhiên phân hóa đa dạngthiên nhiên phân hóa đa dạng bài 12thiên nhiên phân hóa đa dạng bài 12 violetđịa lí 12 bài thiên nhiên phân hóa đa dạngThe leadership experience 6th edition daft test bankThe skilled helper a problem management and opportunity development approach to helping 10th edition gerard egan test bankThe legal and regulatory environment of business 17th edition pagnattaro test bankThe unfinished nation a concise history of the american people 8th edition alan brinkley test bankThe world economy geography business development 6th edition stutz test bankThe legal environment of business 11th edition meiners test bankThe writers workplace with readings building college writing skills 8th edition scarry test bankTHINK critically 2nd edition facione test bankThinking critically about society an introduction to sociology 1st edition russell westhaver test bankTHINK marketing first canadian edition 1st edition tuckwell test bankTHINK psychology 1st edition baird test bankThe living world 7th edition johnson test bankThomas calculus 13th edition thomas test bankThomas calculus early transcendentals 13th edition thomas test bankTraditions and encounters 3rd edition bentley test bankBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH ASEAN LINES INTERNATIONALUnderstanding business 10th edition nickels test bankUnderstanding financial statements 10th edition ormiston test bankUnderstanding human development 3rd edition dunn test bankUnderstanding management 8th edition daft test bank