Bai 4 5 lich su hinh thanh lanh tho75

Bai 4 5 lich su hinh thanh lanh tho75

Bai 4 5 lich su hinh thanh lanh tho75
... TẠO II Giai đoạn Cổ kiến tạo : Diễn thời gian dài tới 47 7 triệu n ăm : Từ kỉ Cambri (- 54 2 tr năm) đến kỉ Kreta (- 65 tr năm) - 54 2 Tr.NĂM - 65 Tr.NĂM HIỆN NAY Kỉ CAMBRI GIAI ĐOẠN CỔ KIẾN TẠO Kỉ ... năm? - 2 ,5 tỉ năm - 4, 6 tỉ nă m Đ Thái cổ (AR Ackeozoi) - 54 2 tr năm Đ Nguyên sinh (PR Proterozoi) GIAI ĐOẠN TIỀN CAMBRI Đ Cổ sinh (PZ) - 250 tr năm Đ Trung sinh (MZ) GIAI ĐOẠN CỔ KIẾN TẠO - 65 tr năm ... Cambri GIÁO ÁN GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ 12 BÀI 5: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM Năm học : 2008 – 2009 II.GIAI ĐOẠN CỔ KIẾN TẠO : - 54 2 Tr.NĂM - 65 Tr.NĂM HIỆN NAY Kỉ CAMBRI GIAI ĐOẠN...
 • 27
 • 228
 • 0

Bài giảng Bài 4+5 Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

Bài giảng Bài 4+5 Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
... CHÍNH TRONG LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM: Lòch sử hình thành trái đất trải qua giai đoạn ? Lòch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam có liên quan chặt chẽ với lòch sử hình thành Trái ... Củng cố : Những câu sau ĐÚNG Hay SAI ? Tại ? Nội dung Lòch sử hình thành phát triển lãnh thổ nước ta chia làm giai đoạn Các đá biến chất cổ phát Kon Tum, Hoàng Liên Sơn có tuổi cách 2,3 tỉ năm Lớp ... http://lamdung1979.violet I GIAI ĐOẠN TIỀN CAMBRI: 1.Là giai đoạn cổ kéo dài lòch sử hình thành phát triển lãnh thổ: - Ở Việt Nam kéo dài tỉ năm, kết thúc cách 542 triệu năm - Đá biến chất cổ tìm...
 • 11
 • 480
 • 0

BÀI 4-5: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ...

BÀI 4-5: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ...
... Lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ nước ta GIAI ĐOẠN TIỀN CAMBRI GIAI ĐOẠN CỔ KIẾN TẠO LOGO GIAI ĐOẠN TÂN KIẾN TẠO …Gắn liền với lịch sử hình thành phát triển Trái đất; ... Hồng Liên Sơn, Kon Tum 3/ Vì nói giai đoạn Tiền Cambri giai đoạn hình thành móng ban đầu lãnh thổ Việt Nam ? BÀI LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM (T.Theo) G/V: BÙI VĂN TIẾN ... xuất lớp nước bề mặt đất ĐÚNG SAI Đ S Đ S Đ S Đ S Đ S BÀI LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM G/V: BÙI VĂN TIẾN LOGO KIỂM TRA BÀI CŨ LOGO 1/ Giai đoạn Tiền Cambri diễn nước ta khoảng...
 • 24
 • 335
 • 0

Tiết 4,5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

Tiết 4,5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ
... 12 BÀI 4: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM GV : Võ Thành NamGV : VÕ THÀNH NAMNăm học : 2008 – 2009 NHỮNG GIAI ĐOẠN CHÍNH TRONG LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT ... xuất lớp nước bề mặt đất GV : VÕ THÀNH NAM ĐÚNG SAI GIÁO ÁN GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ 12 BÀI 5: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM GV : Võ Thành Nam GV : VÕ THÀNH NAM Năm học : 2008 – 2009 ... VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM: Lòch sử hình thành trái đất trải qua giai đoạn ? Lòch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam có liên quan chặt chẽ với lòch hình thành Trái Đất GỒM GIAI ĐOẠN CHÍNH :...
 • 30
 • 263
 • 1

Bai 5 : Lich sử hình thanh lãnh thổ ( tiếp theo )

Bai 5 : Lich sử hình thanh lãnh thổ ( tiếp theo )
... đoạn cuối lịch sử hình thành phát triển tự nhiên nước ta, kéo dài ngày a-Là giai đoạn diễn ngắn lịch sử hình thành phát triển tự nhiên nước ta Giai đoạn - cách 65 triệu năm - tiếp diễn ngày 3-Giai ... mạnh mẽ lịch sử phát triển tự nhiên nước ta Đất đá giai đoạn cổ, có loại - trầm tích (trầm tích biển trầm tích lục địa), - macma - biến chất Các đá trầm tích biển phân bố rộng khắp lãnh thổ, đặc ... Anpơ - Hymalaya có tác động đến lãnh thổ nước ta kỷ Nêôgen, cách 23 triệu năm, ngày Do chịu tác động vận động tạo núi Anpơ - Hymalaya, lãnh thổ nước ta xảy hoạt động : - uốn nếp, - đứt gãy, - phun...
 • 14
 • 226
 • 0

Bài 4. Lịch sử hình thành lãnh thổ

Bài 4. Lịch sử hình thành lãnh thổ
... nµo? NHỮNG GIAI ĐOẠN CHÍNH TRONG LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM: Lòch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam có liên quan chặt chẽ với lòch hình thành Trái Đất GỒM GIAI ĐOẠN CHÍNH ... lòch sử hình thành phát triển lãnh thổ: - Ở Việt Nam kéo dài tỉ năm, kết thúc cách 542 triệu năm - Đá biến chất cổ tìm thấy Kon Tum, Hoàng Liên Sơn-2,5 tỉ năm tuổi 2.Chỉ diễn phạm vi hẹp lãnh thổ ... Sinh vật dạng nguyên sơ Củng cố : Những câu sau ĐÚNG hay SAI ? Tại ? Nội dung Lòch sử hình thành phát triển lãnh thổ nước ta chia làm giai đoạn Các đá biến chất cổ phát Kon Tum, Hoàng Liên Sơn có...
 • 11
 • 189
 • 0

Giáo án địa lý 12 - Bài 5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ việt nam (Tiếp theo) potx

Giáo án địa lý 12 - Bài 5: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ việt nam (Tiếp theo) potx
... đoạn hình thành móng ban đầu lãnh thổ Việt Nam? Khởi động: Giai đoạn Tiền Cambri có ý nghĩa đặc biệt hình thành lãnh thổ nước ta? - GV: Những địa khối hình thành giai đoạn Tiền Cambri đánh giá ... phận lãnh thổ hình thành giai đoạn Cổ kiến tạo Tân kiến tạo Hình thức: Cả lớp ? Quan sát hình 5, SGK vị trí loại đá hình thành giai đoạn Cổ kiến tạo Tân kiến tạo, vẽ tiếp vào đồ trống Việt Nam ... lãnh thổ hình thành rộng hơn, chủ yếu đồi núi Tân kiến tạo: thời gian ngắn hơn, hình thành lên vùng đồng bằng, ) GV nhận xét phần trình bày HS bổ sung kiến thức IV Đánh giá: 1) Lịch sử phát triển...
 • 12
 • 865
 • 0

Bài 5 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ (tiếp theo) 1. Hãy trình bày docx

Bài 5 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ (tiếp theo) 1. Hãy trình bày docx
... định đến lịch sử phát triển tự nhiên nước ta Hãy trình bày đặc điểm giai đoạn Tân kiến tạo lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ nước ta  Đây giai đoạn diễn ngắn lịch sử hình thành phát triển ... quý đồng, sắt, thiếc, vàng, bạc, đá quý  Giai đoạn Cổ kiến tạo giai đoạn lớp vỏ cảnh quan địa lí nhiệt đới nước ta phát triển Có thể nói đại phận lãnh thổ Việt Nam định hình từ kết thúc giai ... cho trình địa mạo hoạt động xâm thực, bồi tụ đẩy mạnh, hệ thống sông suối bồi đắp nên đồng châu thổ rộng lớn, mà điển hình đồng Bắc Bộ đồng Nam Bộ, khoáng sản có nguồn gốc ngoại sinh hình thành...
 • 4
 • 220
 • 1

bài giảng địa lý 12 bài 5 lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tt)

bài giảng địa lý 12 bài 5 lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ (tt)
... đoạn Lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ nước ta Giai đoạn cổ kiến tạo Lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ nước ta Giai đoạn cổ kiến tạo Cây hạt trần Lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ ... cổ kiến tạo Lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ nước ta Giai đoạn cổ kiến tạo Lớp vỏ cảnh quan địa lí nhiệt đới nước ta phát triển Lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ nước ta 54 2 triệu năm ... nhiên ĐB Nam Bộ hình thành đại Tân sinh Lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ nước ta Người vượn cổ xuất đại Tân sinh (khoảng 1 ,5 tr năm) Lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ nước ta Vận động...
 • 14
 • 521
 • 0

Bai 5 lich su hinh thanh va phat trien lanh tho(tiep theo)76

Bai 5 lich su hinh thanh va phat trien lanh tho(tiep theo)76
... : a-Diễn thời kỳ dài, tới 4 75 triệu năm Giai đoạn cổ kiến tạo * kỷ Cambri, cách 54 0 triệu năm, * trải qua hai đại Cổ sinh Trung sinh, * chấm dứt vào kỷ Krêta, cách 65 triệu năm Có khối cổ : Việt ... ngày a-Là giai đoạn diễn ngắn lịch sử hình thành phát triển tự nhiên nước ta Giai đoạn - cách 65 triệu năm - tiếp diễn ngày 3-Giai đoạn tân kiến tạo • • • • • • b-Chịu tác động mạnh mẽ kỳ vận ... tân kiến tạo nước ta làm cho - trình địa mạo hoạt động xâm thực, bồi tụ đẩy mạnh, - hệ thống sông su i bồi đắp nên đồng châu thổ rộng lớn, mà điển hình đồng Bắc Bộ đồng Nam Bộ, - khoáng sản có nguồn...
 • 17
 • 288
 • 0

Trả lời câu hỏi bài: Lịch sử hình thành lãnh thổ

Trả lời câu hỏi bài: Lịch sử hình thành lãnh thổ
... bước phát triển lãnh thổ nước ta 2-Vì nói giai đoạn tiền Cam bri giai đoạn hình thành nên móng ban đầu lãnh thổ Việt Nam ? Các nhà nghiên cứu địa chất xác định Trái Đất hình thành từ cách khoảng ... sinh, hai kỷ Palêôgen Nêôgen có tên chung kỷ Đệ tam Sử dụng bảng niên biểu địa chát giúp cho việc tìm hiểu lịch sử hình thành phát triển lãnh thổ nước ta cụ thể thuận lợi ... cứu tới Giai đoạn sơ khai lịch sử Trái Đất gọi giai đoạn tiền Cambri 3-Giai đoạn tiền Cam bri nước ta có đặc điểm ? a-Là giai đoạn cổ kéo dài lịch sử phát triển lãnh thổ Việt Nam Các đá biến chất...
 • 3
 • 598
 • 2

Bài 5 - Lịch sử hình thành và PTLT VN

Bài 5 - Lịch sử hình thành và PTLT VN
... 65 triệu năm Giai đoạn ngắn lịch sử hình thành Đặc điểm phát triển - Nâtự nhiên nước tahoàn thiện ng cao đòa hình, giới sinh vật tiếp diễn Ảnh hưởng tới đòa hình, khoáng sản, sinh vật a) Đòa hình: ... tiếp diễn Ảnh hưởng tới đòa hình, khoáng sản, sinh vật a) Đòa hình: - Núi, sông trẻ lại - Các cao nguyên badan xuất đồng phù sa trẻ hình thành b) Khoáng sản: - Dầu khí, bô-xít, than bùn… c) Sinh ... lãnh thổ Việt Nam định hình từ kết thúc giai đoạn Cổ kiến tạo - ịa hình -Khống sản -Sinh vật III GIAI ĐOẠN TÂN KIẾN TẠO Thời gian : Cách 65 triệu năm Đặc điểm - Nâng cao đòa hình, hoàn thiện giới...
 • 19
 • 300
 • 0

Lich su hinh thanh lanh tho Vn Chuong trinh cao dang

Lich su hinh thanh lanh tho Vn Chuong trinh cao dang
... ®o¹n tiỊn cambri §Ỉc ®iĨm:  1.Lµ giai ®o¹n cỉ nhÊt vµ kÐo dµi nhÊt lÞch sư ph¸t triĨn l·nh thỉ VN : KÐo dµi trªn tØ n¨m :Tr¶i qua ®¹i Th¸i cỉ (AR) vµ ®¹i Nguyªn sinh (PR) i-giai ®o¹n tiỊn cambri ... ®©y 65tr n¨m Cã nhiỊu biÕn ®éng m¹nh mÏ nhÊt vµ qut ®Þnh nhÊt ®Õn lÞch sư ph¸t triĨn cđa tù nhiªn VN BỊ mỈt Tr¸i §Êt cã nhiỊu biÕn ®ỉi bëi c¸c qu¸ tr×nh: BiĨn tiÕn, biĨn lïi, sơt lón…C¸c qu¸ tr×nh ... triƯu n¨m ( kû §ªvon -> kû Pecmi) - Pha trÇm tÝch diƠn kh¸ m¹nh mÏ vµ réng kh¾p - BiĨn tiÕn - BiĨn tho I  Chu kú vËn ®éng in®«xini: KÐo dµi kho¶ng trªn 40 triƯu n¨m (kû Triat) -> C¬ b¶n l·nh thỉ...
 • 18
 • 205
 • 0

Lich su hinh thanh lanh tho

Lich su hinh thanh lanh tho
... khoảng 2.5 tỉ năm _Đá biến chất loại đá hình thành từ đá macma, đá trầm tích tác động áp lực, áp su t cao chất có hoạt tính hóa học _Có loại: +Đá hoa +Đá Quaczit +Diệp thạch sét +Đá Gneiss hay...
 • 11
 • 285
 • 0

Xem thêm