Bai 20 lop vo dia ly quy luat thong nhat va hoan chinh cua lop vo dia ly19

Bai 20.Lớp vỏ địa lý.Quy luật thống nhất hoàn chỉnh của lớp vỏ địa

Bai 20.Lớp vỏ địa lý.Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
... người d Tất câu Câu 2: Câu sâu không xác vỏ Lớp vỏ địa lý? a Lớp vỏ địa gồm: khí quyển, thủy quyển, sinh thạch b Lớp vỏ địa lục địa dày lớp vỏ địa đại dương c Giữa thành phần có mối quan ... đổi tự nhiên nào? I .Lớp vỏ địa -Là lớp bề mặt Trái Đất, có xâm nhập tác động lẫn -Dày khoảng 30- 35km - Những tượng trình xảy lớp vỏ địa quy luật tự nhiên chi phối Dựa vào đồ tự nhiên Việt ... Nghiên cứu kỹ sơ đồ lớp vỏ địa lý Trái Đất hòan thành phiếu học tập? Hãy nhận xét bề dày lớp vỏ địa lớp vỏ Trái Đất đại dương lục địa? Các thành phần tự nhiên Trái Đất có...
 • 23
 • 2,111
 • 9

bài giảng địa 10 bài 20 lớp vỏ địa lý. quy luật thống nhất hoàn chỉnh của lớp vỏ địa

bài giảng địa lý 10 bài 20 lớp vỏ địa lý. quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý
... I LỚP VỎ ĐỊA LÍ Khái niệm Lớp vỏ địa (lớp vỏ cảnh quan) lớp vỏ Trái Đất, lớp vỏ phận (các quy n) xâm nhập tác động lẫn I LỚP VỎ ĐỊA LÍ Khái niệm Giới hạn Chiều dày lớp vỏ địa lí khoảng ... hạn lớp ô dôn đến đáy vực thẳm đại dương đáy lớp vỏ phong hóa lục địa II QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LVĐL Khái niệm Là quy luật mối quan hệ quy định lẫn thành phần phận lãnh thổ lớp vỏ ... lực nội lực - Giữa chúng có gắn bó mật thiết với Tạo nên thể thống hoàn chỉnh 16 Ý nghĩa thực tiễn quy luật Ý nghĩa: - Cần nắm vững quy luật tự nhiên để báo trước thay đổi thành phần tự nhiên sử...
 • 22
 • 585
 • 0

bài 20.LỚP VỎ ĐỊA LÝ. QUY LUẬT THỐNG NHẤT HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA

bài 20.LỚP VỎ ĐỊA LÝ. QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÝ
... sức cạnh tranh - Sản xuất theo lối quảng canh tồn - Cung –cầu cân đối V.MỘT SỐ GIẢI PHÁP - Hoàn thiện quy hoạch sản xuất loại CCN lâu năm theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến tiêu thụ ... Bắc Trung Bộ: Nghệ An,Quảng Bình,Quảng Trị Cà phê * Nguồn gốc - Có nguồn gốc từ châu Phi,sau đưa vào Việt Nam năm 1857 nhà truyền đạo thiên chúa * Vai trò - Là thức uống phổ biến rộng rãi - Dùng ... tấn(2007) - Tính bền vững không cao: Trong sản xuất, tình trạng manh mún, tự phát, không theo quy hoạch, đầu tư thấp, chất lượng độ không cao phổ biến - Sản xuất chưa gắn với chế biến tiêu thụ...
 • 37
 • 234
 • 0

BÀI 20: LỚP VỎ ĐỊA QUY LUẬT THỐNG NHẤT HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA

BÀI 20: LỚP VỎ ĐỊA LÝ QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÝ
... xác vỏ Lớp vỏ địa lý? a Lớp vỏ địa lí gồm: khí quy n, thủy quy n, sinh thạch b Lớp vỏ địa lí lục địa dày lớp vỏ địa lí đại dương c Giữa thành phần có mối quan hệ chặt chẽ với d Phát triển theo quy ... thay đổi tự nhiên ? •II Quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ đòa Khái niệm Là quy luật mối quan hệ quy đònh lẫn thành phần phận lãnh thổ nhỏ lớp vỏ đòa Thế mối quan hệ quy đònh lẫn nhau? Hãy ... Chương IV: MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÝ Bài 20: I Lớp vỏ đòa - Là lớp bề mặt Trái Đất, có xâm nhập tác động lẫn - Dày khoảng 30 – 35 km - Hình thành phát triển theo qui luật tự nhiên Hãy...
 • 23
 • 255
 • 0

skkn lớp vỏ địa quy luật thống nhất hoàn chỉnh của lớp vỏ địa

skkn lớp vỏ địa lý – quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lý
... nghiệm giảng dạy địa xin trình bày cụ thể Lớp vỏ địa quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa chương trình địa lớp 10 thuộc chương IV “Một số quy luật lớp vỏ địa nhằm mục đích ... cấu trúc lớp vỏ địa - Nắm nội dung số thuật ngữ, KN lớp vỏ ĐL KN quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa , nguyên nhân, biểu quy luật, mối quan hệ thành phần tự nhiên lớp vỏ địa - có ý ... BĐ suốt trình giảng dạy ” Trong Lớp vỏ địa quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa ” để giáo dục cho em lớp 10 truyền thụ kiến thức quy luật thống lớp vỏ địa lí, giảng giáo viên cần phải...
 • 10
 • 438
 • 0

Địa Lí 10 Bài 20Lớp vỏ Địa lí. Quy luật thống nhất hoàn chỉnh của lớp vỏ địa

Địa Lí 10 Bài 20 – Lớp vỏ Địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
... nhiên xảy lớp vỏ địa quy luật tự nhiên chi phối HĐ 2:Tìm hiểu nội dung quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa lí( HS làm việc cá nhân: phút) II .Quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa Bước 1: ... hiểu lớp vỏ địa (HS làm việc theo cặp:11 phút) I Lớp vỏ địa - Khái niệm :Lớp vỏ địa lí( lớp vỏ cảnh quan) lớp vỏ Bước 1: GV yêu cầu HS đọc quan sát hình 20. 1 Trái Đất, lớp vỏ phận (khí quy n, ... (khí quy n, thach quy n, SGK, hình cho biết: thủy quy n, thổ nhưỡng sinh quy n) xâm nhập, tác động lẫn -Khái niệm lớp vỏ địa - Giới hạn: -Giới hạn lớp vỏ địa +Trên: Phía lớp ô dôn Bước 2:...
 • 3
 • 7,501
 • 36

BÀI 20. LỚP VỎ ĐỊA LÍ. QUY LUẬT THỐNG NHẤT HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA

BÀI 20. LỚP VỎ ĐỊA LÍ. QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ
... Í Bước 3: GV dẫn dắt vào thông qua sơ đồ nội dung học Khái niệm LỚP VỎ ĐỊA LÍ Giới hạn LỚP VỎ ĐỊA LÍ QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH Khái niệm QL THỐNG NHẤT Biểu VÀ HOÀN CHỈNH Ý nghĩa Hoạt động ... Biểu quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa 4.2 Hướng dẫn học tập (3 phút) - Hoàn thành tập tập đồ - Lấy thêm ví dụ thể quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa - Đọc trước 21 KÍ DUYỆT CỦA TỔ ... hết lớp vỏ phong hóa lục địa Bước 3: Phân biệt lớp vỏ địa lớp vỏ Trái Đất - GV chiếu sơ đồ: lớp vỏ Trái Đất lớp vỏ địa yêu cầu HS quan sát, nhà so sánh khác hai lớp vỏ theo bảng sau: Lớp vỏ...
 • 8
 • 1,032
 • 3

Bài 20 lớp vỏ địa lí, quy luật thống nhất hoàn chỉnh của lớp vỏ địa

Bài 20 lớp vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
... sau bài) chuẩn xác Hoạt động 2: quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa Hoạt động dạy học Nội dung - Quy luật thống hoàn chỉnh II/ Quy luật thống lớp vỏ địa gì? HS dựa vào nội dung hoàn chỉnh ... lớp vỏ địa lí: SGK trang 75 để trả lời Khái niệm: Quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa quy luật mối quan hệ quy định lẫn thành phần phận - Nguyên nhân tạo nên quy luật thống lãnh thổ lớp vỏ ... thiết với nhau, xâm nhập vào nhau, trao đổi vật chất lượng với để tạo nên thể thống hoàn chỉnh Biểu quy luật: - Quy luật thống hoàn chỉnh Trong lãnh thổ: lớp vỏ địa thể nào? - Các thành phần...
 • 4
 • 644
 • 4

Bài 17: Lớp vỏ địa lí, quy luật thống nhất hoàn chỉnh của lớp vỏ địa

Bài 17: Lớp vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
... tính chất II/ QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÝ: • 1/ Khái niệm : _ Là quy luật mối quan hệ lẫn • thành phần lớp vỏ đòa lý _ Nguyên nhân : thành phần lớp vỏ đòa lý đồng thời ... I/ LỚP VỎ ĐỊA LÝ ( lớp vỏ cảnh quan ): _ Là lớp vỏ trái đất, lớp vỏ phận xâm nhập tác đông lẫn • _ Chiều dày khoảng 30  35 km • _ Hiện tượng trình tự nhiên xảy lớp vỏ đòa lý quy luật tự ... biến đổi) • • THỔ NHƯỢNG (đất bò biến đổi) • • 3/ Ý nghóa thực tiễn : • _ Hiểu tính thống nhất, hoàn chỉnh lớp vỏ đòa lý, người dự báo trước thay đổi thành phần tự nhiên sử dụng chúng mục đích...
 • 30
 • 1,443
 • 4

Giáo án Địa lớp 10: LỚP VỎ ĐỊA LÍ . QUY LUẬT THỐNG NHẤT HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ ppsx

Giáo án Địa Lý lớp 10: LỚP VỎ ĐỊA LÍ . QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ ppsx
.. . tự nhiên lớp vỏ Địa có mối quan hệ chặt chẽ với tạo nên hệ thống hoàn chỉnh Điều biểu cụ thể ? II Quy luật thống Nghiên cứu mnag lại ý nghĩa ? & hoàn chỉnh lớp *HĐ : Cả lớp vỏ địa HV yêu .. . nghĩa quy luật IV Đánh giá Câu sau không xác lớp vỏ địa A Gồm khí , thuỷ , thổ nhưỡng , sinh & thạch B.Giữa thành phần có mối quan hệ chặt chẽ với C Lớp vỏ địa lục địa dày lớp vỏ địa .. . Phát triển theo qui luật địa chung Chiều dày lớp vỏ địa khoảng : A 30 - 35 Km B 30 - 40 Km C 40 - 50 Km D 35 - 45 Km Chúng ta nắm vững quy luật thống & hoàn chỉnh lớp vỏ cảnh quan nhằm :...
 • 7
 • 310
 • 1

Giáo án Địabài Lớp vỏ địa lí, quy luật thống nhất hoàn chỉnh của lớp vỏ địa

Giáo án Địa lí bài Lớp vỏ địa lí, quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
... nội dung II Quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa Hoạt động 2: TÌM HIỂU QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐL 1/ Khái niệm: 1/Hình thức tổ chức hoạt động: Nhóm Là quy luật mối quan ... điểm lớp vỏ địa  So sánh lớp vỏ địa lục địa với lớp vỏ địa - Độ dày lớp vỏ địa đại dương?  Đại dương: từ đáy vực thẳm đại khoảng 25 đến 35km dương lên 22km (dày 35km); lục địa: ... KHÁI NIỆM VÀ GIỚI I Lớp vỏ địa HẠN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ 1/Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân/ Cặp đôi - Khái niệm: Lớp vỏ địa 2/ Phương pháp/ Kĩ thuật dạy học: Đàm thoại gợi lớp vỏ Trái Đất...
 • 5
 • 229
 • 0

skkn BIẾN đổi KHÍ hậu TOÀN cầu, QUY LUẬT THỐNG NHẤT HOÀN CHỈNH của lớp vỏ địa

skkn BIẾN đổi KHÍ hậu TOÀN cầu, QUY LUẬT THỐNG NHẤT và HOÀN CHỈNH của lớp vỏ địa lý
... thống hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, để bảo vệ nhà chung - Trái đất mà người tồn phát triển Thay lời kết: Biến đổi khí hậu toàn cầu biểu rõ nét quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa ... người Biến đổi khí hậu trường hợp điển hình Con người đảo ngược điều này, song hạn chế tác động cách hiểu tôn trọng quy luật phát triển tự nhiên để có tác động phù hợp Quy luật thống hoàn chỉnh lớp ... can thiệp vào bước tiến triến tự nhiên vỏ cảnh quan Tự nhiên vốn phát triển theo quy luật khách quan, hoạt động người suy cho làm thay đổi để phục vụ lợi ích kinh tế số trường hợp thay đổi tự nhiên...
 • 5
 • 226
 • 2

Quy luật thống nhất hoàn chỉnh của lớp vỏ Địa

Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ Địa Lí
... -LỚP VỎ ĐỊA LÍ .QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ I- LỚP VỎ ĐỊA LÍ 1.Khái niệm Vỏ địa đại dương Lớp vỏ địa gồm phận nào? Vỏ Trái Đất đại dương SƠ ĐỒ LỚP VỎ ĐỊA LÍ Vỏ địa ... II- QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ Khái niệm -Là quy luật mối quan hệ quy định lẫn thành phần phận lãnh thổ lớp vỏ địa Nguyên nhân tạo nên quy luật ? II- QUY LUẬT THỐNG NHẤT ... địa đại dương Vỏ địa lục địa Vỏ Trái Đất đại dương Vỏ Trái Đất lục địa SƠ ĐỒ LỚP VỎ ĐỊA LÍ I- LỚP VỎ ĐỊA LÍ 1.Khái niệm -Là lớp vỏ Trái Đất, gồm lớp vỏ phận (khí quy n, thạch quy n,thuỷ quy n,...
 • 32
 • 1,237
 • 7

LỚP VỎ ĐỊA LÍ. QUY LUẬT THỐNG NHẤT HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA

LỚP VỎ ĐỊA LÍ. QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ
... nhiệt đới ẩm -Đất đỏ vàng CHƯƠNG IV MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ BÀI 20 LỚP VỎ ĐỊA LÍ QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN CHỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ Quy luật địa gì? Các quy luật kiến thức khái quát ... II /Quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa lý - Khái niệm - Biểu - Ý nghĩa thực tiễn I LỚP VỎ ĐỊA LÍ Làm việc theo nhóm, hình thành phiếu học tập Quan sát lớp cắt lớp vỏ địa cho biết lớp vỏ địa ... Nước Lớp vỏ địa phát triển theo quy luật chung II, QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ HOÀN C HỈNH CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ 1, KHÁI NIỆM Mỗi thành phần lớp vỏ địa tồn phát triển theo quy luật riêng không...
 • 39
 • 1,319
 • 12

Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí potx

Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất Và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí potx
... C Lớp vỏ địa lục địa dày lớp vỏ địa hải dương D Phát triển theo qui luật địa chung Chiều dày lớp vỏ địa khoảng: A 30- 35 km B 30- 40 km C 40- 50 km D 35- 45 km Chúng ta nắm vững quy ... mang lại ý nghĩa gì? HĐ 2: Cả lớp II Quy luật thống GV yêu cầu HS đọc SGK nêu khái niệm qui luật & & hoàn chỉnh lớp vỏ nguyên nhân tạ nên quy luật GV hỏi: địa - Thế mối quan hệ qui định lẫn nhau? ... Là quy luật mối quan - Hãy giải thích nguyên nhân hình thành quy luật hệ quy định lẫn HĐ 3: Nhóm thành phần & Bước 1: phận lãnh thổ nhỏ Nhóm 1: Nghiên cứu kỹ biểu quy luật thông lớp vỏ địa lí...
 • 6
 • 525
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài 20 lớp vỏ địa lí quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa líquy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lýgiáo án bài lớp vỏ địa lí quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa líquy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa líbieu hien va y nghia cua quy luat thong nhat va hoan chinh cua lop vo dia lilớp vỏ địa lí quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa límục ii quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa líhọa và giải thích khái niệm quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa líquy luật thống nhất và hoàn chỉnh củabài 20 quy luật thống nhất và hoàn chỉnhluật thống nhất và hòan chỉnh của lớp vỏ địa líquy luuatj thống nhất và hoàn chỉnh của vỏ địa líbiểu hiện của quy luật thống nhất và hoàn chỉnhquy luật thống nhất và hoàn chỉnhví dụ về quy luật thống nhất và hoàn chỉnhPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học