Bai 38 thuc hanh viet bao cao ngan ve kenh dao xuye va kenh dao panama37

bài giảng địa lý 10 bài 38 thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào xuy-ê kênh đào panama

bài giảng địa lý 10 bài 38 thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào xuy-ê và kênh đào panama
... nhà viết báo cáo ngắn kênh đào Xuy-ê Pa-na-ma theo dàn ý sau: Tên báo cáo Mở Thân bài: A Một số thông tin kênh đào B Những lợi ích mà kênh Xuy-ê mang lại (Ghi bảng kết tập) C Những tổn thất kênh ... I Vị trí hai kênh đào Em xác định đồ giới vị trí kênh đào Xuy-ê kênh đào Pa-Na-Ma, Các biển đại dương nối liền kênh đào Một số hình ảnh kênh đào Xuy-ê II Một số đặc điểm hai kênh đào Hoạt động ... Hoạt động nhóm: Chia lớp thành nhóm, nhóm hoàn thành phiếu học tập đặc điểm kênh đào Đặc điểm kênh đào Xuy-Ê: 1859 Kênh đào Xuy-Ê xây dựng từ năm…………tới 1869 Biển đỏ Địa Trung Hải năm …………, nối...
 • 16
 • 3,848
 • 1

Bài giảng Địa lý 10 bài 38: Thực hành Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê kênh đào Panama

Bài giảng Địa lý 10 bài 38: Thực hành Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê và kênh đào Panama
... II Kờnh o Panama Panama Xỏc nh v rớ ca kờnh o Panama trờn bn th gii? II.KấNH O PANAMA Kờnh o Panama Ct ngang qua eo t Panama_ Thuc t nc Panama v trớ a lớ Nm lng ong chõu M, kờnh o Panama l tuyn ... km, rng 50 km - Trng ti ...
 • 39
 • 2,846
 • 3

Bài 38. Thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê panma

Bài 38. Thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê và panma
... có được, kết hợp với tư liệu kênh đào Xuyê phần III viết báo cáo ngắn kênh đào Xuyê (GV chia làm nhóm viết báo cáo) - GV gợi ý: Có thể tập hợp số thông tin kênh đào qua ý sau: + Thuộc quốc gia ... hành tương tự kênh đào Xuyê đủ thời gian làm lớp Nếu không, GV hướng dẫn cho HS nhà, đầy đủ bước với kênh đào Xuyê, sau viết báo cáo ngắn gọn kênh đào Panama - Hướng dẫn HS hoàn thành tập nhà ... tư liệu kênh đào Panama phần III, thông tin tìm hiểu được, yêu cầu HS hoàn thiện viết ngắn kênh đào * Lưu ý: Phần viết viết ngắn kênh Panama tương tự kênh Xuyê Tuy nhiên cần ý đến âu tàu kênh Panama,...
 • 4
 • 1,003
 • 3

Bài 38: Thực Hành Viết BÁo Cáo Ngắn Về Kênh Đào Xuy-Ê Panma

Bài 38: Thực Hành Viết BÁo Cáo Ngắn Về Kênh Đào Xuy-Ê Và Panma
... qua châu Phi/Nam Mĩ Bảng 38.1 QNG ĐƯỜNG ĐƯỜNG ĐƯỢC RÚT NGẮN KHI QUA KÊNH ĐÀO SUEZ QNG ĐƯỜNG ĐƯỢC RÚT NGẮN KHI ĐI QUA KÊNH ĐÀO XUY-Ê VÀ KÊNH ĐÀO PA-NA-MA BẮC BĂNG DƯƠNG Liv¬pun R«ttec®am Niu I-ooc ... mặt kênh: 135 m _Trọng tải tàu:250 nghìn _Thời gian qua kênh: 11-12 I)KÊNH ĐÀO SUEZ(XUY-Ê) 3)Vai trò: • Rút ngắn thời gian vận chuyển, dễ dàng mở rộng thị trường • Giảm phí vận tải, giảm giá thành ... XanPhranxixc« Bantimo Thỵng h¶i Kênh Xuy-ª Mun Bai THÁI BÌNH Kênh Pa-na-ma ĐẠI DƯƠNG ẤN ĐỘ DƯƠNG TÂY DƯƠNG Xit-ni VanParaix« Mét sè c¶ng lín trªn thÕ I)KÊNH ĐÀO SUEZ(XUY-Ê)  Nếu kênh đào bị đóng cửa - Đối...
 • 17
 • 463
 • 0

bài 38 thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào xuyê kênh đào panama

bài 38 thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào xuyê và kênh đào panama
... - h dài B Đỏ L= Kên Đ ậ T H 195 KM Kênh thiết < 150 k kế cho tàu ch qua Sau 1984, số tăng lên > 250k Do hb đỏ = h ĐTH ko cần âu tàu Lịch s Kênh đào XUY Ê Từ 186 dùn , đế q để c g m ... óa kênh X uye! Xuy ê trở phụ lại c vụ hàn hải g từ t 197 65 ! ý Nghĩa G n 15% h ng vi n d ng H n 30% v n chuy n d u m vận chuyển Công trình kỉ! Lối đI ngắnnhanh thuyền buôn châu lục Rút ngắn ... Lạingày!!!!!!! $ $ $ à??? Next Next Next Panama Canal Vị trí địa lý ân đặc điểm Cấu tạo: Hồ Ga tun Bộ âu tàu: G+P+M T 190 4-1979 , USA ki m soát kê nh đào! Nh ân d ân Pana m a b u ộc M ỹ ph ảI...
 • 52
 • 359
 • 0

Địa Lí 10 Bài 38Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê kênh đào Pa-na-ma

Địa Lí 10 Bài 38 – Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma
... Khoảng cách quãng đường rút ngắn qua kênh đào Pa-na-ma Tuyến Khoảng cách( hải lí) Vòng qua Nam Mĩ Quảng đường rút ngắn Qua Pa-na-ma Hải % Niu Iooc- Xan Phran-xi-xcô 13 .107 5.263 7.844 59,8 Niu ... (1phút) Kiểm tra số báo cáo tiêu biểu d.Hướng dẫn học sinh học nhà:(1phút)Hoàn thành thực hành Khoảng cách quãng đường rút ngắn qua kênh đào Xuy-ê Tuyến Khoảng cách (hải lí) Vòng châu Phi Qua ... tấn);thời gian qua kênh( 8-10h);Các âu tàu có hạn chế(chở ít);Nước quản kênh( từ 1904-12/1999 Hoa Kì,từ 12/1999 đến nay:Pa na ma);Vai trò kênh( kinh tế quân sự);Tại Hoa Kì phải trả kênh đào cho Pa na...
 • 3
 • 123,098
 • 813

Bài 50: Thực hành viết báo cáo ngắn về đặc điểm tự nhiên Oxtraylia

Bài 50: Thực hành viết báo cáo ngắn về đặc điểm tự nhiên Oxtraylia
... 57 Bài 50: Viết báo cáo đặc điểm tự nhiên Ơ-xtrây-li-a Câu 1: Dựa vào hình 48.1 lát cắt đòa hình đây, trình bày đặc điểm đòa hình Ô-xtrây-li-a theo gợi ý sau:  Đòa hình chia làm khu vực?  Đặc ... bồn địa, sơng, hồ • Có nhiều hoang mạc • Có cao ngun dãy núi thấp • Núi cao, chạy dọc từ Bắc ĐẶC ĐIỂM xuống Nam • Đỉnh cao Rao-đơ Mao PHÍA ĐƠNG Câu 2: Dựa vào hình 48.1; 50.2 50.3, nêu nhận ... đây, trình bày đặc điểm đòa hình Ô-xtrây-li-a theo gợi ý sau:  Đòa hình chia làm khu vực?  Đặc điểm đòa hình độ cao chủ yếu khu vực  Đỉnh núi cao nằm đâu? Cao khoảng bao nhiêu? VỊ TRÍ PHÍA ĐƠNG...
 • 12
 • 36,801
 • 28

thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê kênh đào pa-na-ma

thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào pa-na-ma
... I Vị trí hai kênh đào Em xác định đồ giới vị trí kênh đào Xuy-ê kênh đào Pa-Na-Ma, Các biển đại dương nối liền kênh đào Một số hình ảnh kênh đào Xuy-ê II Một số đặc điểm hai kênh đào Hoạt động ... nhà viết báo cáo ngắn kênh đào Xuy-ê Pa-na-ma theo dàn ý sau: Tên báo cáo Mở Thân bài: A Một số thông tin kênh đào B Những lợi ích mà kênh Xuy-ê mang lại (Ghi bảng kết tập) C Những tổn thất kênh ... Chia lớp thành nhóm, nhóm hoàn thành phiếu học tập đặc điểm kênh đào Đặc điểm kênh đào Xuy-Ê: 1859 Kênh đào Xuy-Ê xây dựng từ nămtới 1869 Biển đỏ Địa Trung Hải năm , nối với đường ngắn nối đại...
 • 16
 • 20,719
 • 0

Bài 38: Thực hành:Viết báo cáo về kênh Xuy-ê Panama

Bài 38: Thực hành:Viết báo cáo về kênh Xuy-ê và Panama
... eo đất Panama Trung Mỹ, rộng 50km nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương Được khởi công vào 1/1/1882 , vận hành vào Vị trí Thời gian xâydựng Thông số kĩ thuật Nước quản lí kênh Vai trò kênh _Thuộc ... việc xây dựng kênh đào đạt tới khoảng 27.500 người.Nguyên nhân dịch sốt rét,sốt vàng da,sạt lở đất  Hàng ngày có khoảng 40 chuyến tàu qua kênh  Mức phí cao để qua kênh đào tính vào ngày 30 tháng ... 87.6% Em có biết ?  Các đề cập sớm kênh đào vượt qua eo đất Trung Mỹ có từ năm 1534, hoàng đế Charles V đế quốc La Mã Thần thánh vua Tây Ban Nha, gợi ý kênh đào Panama làm dễ dàng cho chuyến tàu...
 • 11
 • 52,694
 • 68

Bai 38 Thuc hanh Viet bao cao ve kenh Xuy-e va Panama

Bai 38 Thuc hanh Viet bao cao ve kenh Xuy-e va Panama
... nghiệp Tây Âu Nam nhiều tài nguyên khoáng sản Kênh đào Panama Vị trí địa lí Kênh đào Panama - Cắt ngang qua eo đất Panama_ Thuộc đất nư ớc Panama Sơ luợc lịch sử -Năm 1882 người Pháp khởi công ... (+10m) Quãng đường rút ngắn qua kênh đào panama Tuyến Quãng đường rút ngắn Hải lý % Niu Iooc XanPhranxixco 7844 60 Niu Iooc Vancuvơ 7857 56 Niu Iooc Vanparaixo 6710 80 Livơpun XanPhranxixco ... 1256 12 Một số cảng lớn giới Livơpun XanPhranxixcô VanParaixô Niu I-ooc Bantimo Rôttecđam Ôđexa Giênoa Mun Bai Tokyô Thượng hải Xit-ni Kênh đào Panama đường ngắn nối Thái Bình Dương Đại Tây Dương...
 • 25
 • 13,384
 • 44

Thực hành Viết báo cáo ngắn về hai kênh đào: xuy ê pa-na-ma pptx

Thực hành Viết báo cáo ngắn về hai kênh đào: xuy ê và pa-na-ma pptx
... Phần kênh đào Pa-na-ma tiến hành tương tự kênh đào Xuy - ê đủ thời gian làm lớp Nếu không, GV hướng dẫn cho HS làm nhà, đầy đủ bước với kênh đào Xuy -ê, sau viết báo cáo ngắn gọn kênh đào Pa-na-ma, ... cầu em hoàn thiện viết ngắn kênh đào * Lưu ý: Phần viết viết ngắn kênh Pa-na-ma tương tự kênh Xuy- ê Tuy nhiên cần ý đến âu tàu kênh Pa-na-ma, lý giải phải dùng âu tàu, nêu hạn chế việc phải sử ... nêu nhiệm vụ thực hành: Hoàn thành tập kênh đào Xuy- ê Pa-na-ma Bài tập số HĐ 1: Cả lớp - GV: Treo đồ, lược đồ lên bảng - GV yêu cầu HS xác định Tập đồ Thế giới châu lục vị trí kênh đào Xuy- ê, ...
 • 8
 • 2,970
 • 1

Thực hành: Làm báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê kênh đào Panama

Thực hành: Làm báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê và kênh đào Panama
... Khái niệm kênh đào Vai trò kênh đào Vị trí kênh đào Xuy-ê Lịch sử kênh đào Xuy-ê Một số thông số kỹ thuật kênh Xuy-ê Nước chủ quản Vai trò kênh đào Xuy-ê vận tải kinh tế Tổn thất kênh đào Xuy-ê ... số hình ảnh kênh đào Xuy-ê Trang 3 7 I KHÁI NIỆM KÊNH ĐÀO VAI TRÒ CỦA KÊNH ĐÀO Khái niệm kênh đào: - Kênh đào sông đào sức người nơi vốn dòng chảy, để tàu thuyền qua lại Độ sâu kênh đào phải đủ ... xuôi ngược dễ dàng không chở ngại Kênh đào Xuy-ê Kênh đào Pa-na-ma Kênh đào Ki-en - Khi đào kênh thường gặp phải địa hình cao thấp không phẳng, dòng chảy kênh đào tuỳ theo độ cao thấp địa hình...
 • 12
 • 2,756
 • 6

giáo án bài 50 thực hành viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của ô-xtrây-li-a - địa lý 8 - gv. ng văn tình

giáo án bài 50 thực hành viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của ô-xtrây-li-a - địa lý 8 - gv. ng văn tình
... lục địa Ô-xtrây-li-a? - Gió Tín phong thổi theo hư ng đ ng nam đến Ô-xtrây-li-a - Gió Tây ôn đới thổi từ hư ng tây đến Ô-xtrây-li-a - Gió mùa có mùa gió: mùa từ hư ng đ ng - bắc đến Ô-xtrây-li-a; ... Giáo án Địa ? Đặc điểm địa hình độ cao chủ yếu khu vực ? - Núi phía đ ng ng đối thấp, đ ng trung tâm tư ng đối ph ng & cao nguyên phía tây Ôxtrâylia cao kho ng 500 m ? Đỉnh núi ... tây - bắc thổi đến Ô-xtrây-li-a ? Sự phân bố lư ng mưa lục địa Giải thích phân bố đó? - Phía Bắc phía đ ng ng mưa 1.001 - 1 .500 mm, sâu nội địa ng mưa giảm Phía đ ng mưa nhiều ảnh hư ng gió...
 • 2
 • 10,145
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: bài 38 thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào xuyê và kênh đào panamabài 38 thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đàobài 38 thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào xuyêbài 38 thực hành viết báo cáo ngắn về kênh violetbài 38 thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào xuyê và panamađịa lí 10 bài 38 – thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào xuyê và kênh đào panamabài giảng địa lý 10 bài 38 thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào xuyê và kênh đào panamabài 38 thực hành viết báo cáo ngắn vềbài 38 thực hành viết báo cáo ngắnbài 50 thực hành viết báo cáo ngắn về đặc điểm tự nhiên oxtrayliabài 50 thực hành viết báo cáo ngắn về đặc điểm dân cư oxtrayliathực hành viết báo cáo ngắn về kênh đàothực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào panamathực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào panama violetthực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào xuy êPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây