HD ôn tập HP SINH học PHÂN tử

Đề cương ôn tập sinh học phân tử

Đề cương ôn tập sinh học phân tử
... ribonucleoprotein có phân tử snRNUP3_ phân tử hỗ trợ xúc tác hình thành kết nối tiểu phần thành Rib - thành phần đặc biệt đánh dấu nucleomine_ 1pr gắn với ARN nghiên cứu, phân tử dường bao lấy phân tử ARN ... Những phân tử pr nhuộm màu màu với pr nhân - Trong trình thành thục, phân tử rARN 45S bỏ bớt pr thừa phân chia tiếp tục để hình thành tiểu phần lớn bé Rib Trong 30 phút đánh dấu nguyên tử phóng ... hợp AZT chống HIV từ giai đoạn đầu), ung thư vòm họng, ung thư não, ung thư cổ tử cung… - Do tác dụng chống tăng sinh, IFN sử dụng để điều trị bệnh u hắc tố (melanoma) u bướu thịt Kasopi (Kasopi’s...
 • 7
 • 561
 • 10

on tap sinh hoc phan tử chuyen dành LTTN

on tap sinh hoc phan tử chuyen dành LTTN
... trạng thể + Pro hoocmon: Quy định trình sinh lý, hoá sinh thể + Pro enzim: xúc tác phản ứng sinh háo thể + Pro kháng thể: Bảo vệ thể + Trên màng tế bào có Pro làm kênh ion, pro ngoại vi nhận ... đột biến, chiều dài gen liên kết H 3183 a/ 4185,4 Angstron b/ 4185,4 4188,8 4182 Angstron c/ 4185,4 4188,8 Angstron d/ 4182 4188,8 Angstron Câu 11 Sau đột biến gen chứa 3181 liên kết H 4922 liên ... a/ Số loại giao tử liên kết = 2n b/ Tần số hoán vị gen: p = (0% < p < 50%) c/ Tỉ lệ giao tử hoán vị = d/ Tỉ lệ giao tử bình thường = Câu hỏi tập vận dụng Câu1: tính số loại giao tử thể sau: , AB...
 • 18
 • 225
 • 6

Sinh học phân tử, đề cương trắc nghiệm ôn tập, có đáp án

Sinh học phân tử, đề cương trắc nghiệm ôn tập, có đáp án
... 39 Tế bào vi khuẩn E coli gọi Hfr ? a Không plasmid b plasmid dạng tự c plasmid gắn vào gen tế bào chủ Đ d mang DNA phage 40 Xác định vấn đề sau sai: a Trong tổng hợp DNA liên kết ... b Amynoacyl tRNA synthetase c ATP-synthetase d Không kể 37 Ở Operon lactose, RNA polymerase thực phiên mã khi: a chất cảm ứng b Repressor hoạt tính c Repressor hoạt tính Đ d a b e a c ... Hydro với O phân tử nước d Liên kết peptid 25 Ai đãtiến hành thí nghiệm biến nạp vi khuẩn? a Feulgen b Chargaff c Griffith Đ d Hershey Chase e Meselson Stahl 26 Trong phân tử acid nucleic phân tử...
 • 15
 • 300
 • 0

ÔN tập SINH HOC PHÂN TỬ

ÔN tập SINH HOC PHÂN TỬ
... vào: - Kích thước, cấu trúc ko gian phân tử ADN - Nồng độ chất cấu thành gel (nồng độ thạch cao: di chuyển phân tử nhỏ, nồng độ thạch thấp: di chuyển phân tử lớn) Tại dùng thạch làm để ADN di ... lượng kiểm tra độ tinh kiết phân tử ADN dd - PP đo quang phổ dựa vào hấp thu mạnh ánh sáng tử ngoại dd ADN sóng 260nm - Độ hấp thụ tỷ lệ với nồng độ ADN biểu thị thông qua mật độ quang OD ( oftic ... Tris- EDTA)để phân tán vi khuẩn Phải giử lạnh để ức chế hoạt động men nội bào RNAse 10mg/ml -> phân hủy ARN Thiên Kiều Trang 3/4 III PP ĐO QUANG Nguyên tắc pp đo quang: Dùng tia sáng tử ngoại chiếu...
 • 4
 • 226
 • 0

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm phần sinh học phân tử

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm phần sinh học phân tử
... nitric, phân tử đường C4H10C5 D Một bazơ nitric, phân tử photpho, phân tử đường đêôxiribôzơ E Một phân tử bazơ nitric, phân tử đường đêôxiribôzơ, phân tử axit phôtphoric 131 Trong phân tử ADN ... đêrôxiribônuclêôtit 130 Mỗi đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN gồm có: A Một phân tử axit photphoric, phân tử đường pentôzơ, nhóm bazơ nitric B Một phân tử bazơ nitric, phân tử đường ribôzơ, phân tử axit photphoric ... Chức sinh học prôtêin 110 Sự tổng hợp ARN xảy kì trình phân bào? A Kì đầu nguyên phân giảm phân B Kì trung gian nguyên phân giảm phân C Kì nguyên phân giảm phân D Kì sau nguyên phân giảm phân...
 • 40
 • 3,558
 • 36

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm về phần SInh học phân tử

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm về phần SInh học phân tử
... nitric, phân tử đường C4H10C5 D Một bazơ nitric, phân tử photpho, phân tử đường đêôxiribôzơ E Một phân tử bazơ nitric, phân tử đường đêôxiribôzơ, phân tử axit phôtphoric 131 Trong phân tử ADN ... đêrôxiribônuclêôtit 130 Mỗi đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN gồm có: A Một phân tử axit photphoric, phân tử đường pentôzơ, nhóm bazơ nitric B Một phân tử bazơ nitric, phân tử đường ribôzơ, phân tử axit photphoric ... Chức sinh học prôtêin 110 Sự tổng hợp ARN xảy kì trình phân bào? A Kì đầu nguyên phân giảm phân B Kì trung gian nguyên phân giảm phân C Kì nguyên phân giảm phân D Kì sau nguyên phân giảm phân...
 • 40
 • 1,214
 • 26

Sinh học phân tử mạng tế bào tập 1 GS TS đỗ ngọc liên

Sinh học phân tử mạng tế bào tập 1  GS TS đỗ ngọc liên
... myristic 16 :0 acid palmitic 18 :0 acid stearic 18 :1 cisΔ acid oleic 18 :2 cisΔ 9 ,12 acid linoleic 18 :3 cisΔ 9 ,12 ,15 acid Linonenic 20:4 cisΔ 5,8 ,11 ,14 acid arachidonic 20:5cisΔ 5,8 ,11 ,14 ,17 acid ... hình dạng tế bào, che chắn bảo vệ tế bào Tham gia vào trình phân chia tế bào Cụ thể màng tế bào nối với nhiễm sắc thể tham gia vào phân chia tế bào Tham gia vào phản ứng kết dính, màng tế bào có ... điện trục tế bào thần kinh; (4) Là thụ thể tế bào GM1 thụ thể nhận biết độc tố vi khuẩn tả bề mặt tế bào, chúng giúp tế bào gắn vào tế bào khác Các glycolipid lipid liên kết với đường Ở tế bào động...
 • 88
 • 485
 • 11

Sinh học phân tử màng tế bào tập 2 GS TS đỗ ngọc liên

Sinh học phân tử màng tế bào tập 2  GS TS đỗ ngọc liên
... cổng liên kết với cấu tử gắn (ligand) hiểu rõ Kênh tách nghiên cứu từ tế bào sinh điện cá đuối điện Torpedo, tế bào giàu màng sau synap tác động theo kiểu cholin Thụ thể màng tế bào xếp dày đặc màng ... Bupranolol* Tim Phổi Mô sinh mỡ Giảm áp mạch Cơ giãn phế quản Phân giải mỡ β2AR β3AR 10q24 – q26 Không 2. 6 5q – q 34 Không 2. 2 8q11.1 – 8p. 12 2. 3 477 Có 413 Có 408 Không Gs Adenylate cyclase ... mỡ Ở tế bào 3T3-F442A chuột, biểu kiểu thụ thể phụ β3 sau biến đổi tiền tế bào tạo mỡ thành tế bào tạo mỡ làm giảm đáng kể kiểu thụ thể phụ β3AR, với 22 mức độ thấp không làm thay đổi β2AR Hoàn...
 • 85
 • 449
 • 8

Sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong phân tích đa dạng cà định dạng của tập đoàn cây dó bầu ( aquilaria SP ) tại hà tĩnh

Sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong phân tích đa dạng cà định dạng của tập đoàn cây dó bầu ( aquilaria SP ) tại hà tĩnh
... giấy bầu , Trung tâm nghiên cứu Lâm đặc sản, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Công nghiệp giấy Cenlulose Phạm Hồng Sơn (2 00 6), Giáo trình kỹ thuật sinh học phân tử , Nhà xuất Đại học ... xứ từ Tĩnh Đây coi dấu hiệu để bước đầu phân biệt 18 cá thể bầu mà nghiên cứu dù hệ số tương đồng 18 mẫu cao ( 99,0 - 100% ) 3.5.4 Kết xác định phân tích trình tự gen ITS Kết phân tích trình ... Euphytica, (8 9), pp 257-265 18 Kiet L., Kessler PJA and Eurlings M (2 00 5), “A new species of Aquilaria (Thymelaceaceae) from Vietnam”, Blumea, (5 0), pp 135-141 19 Kress W J., Erickson D L (2 00 8), “DNA...
 • 13
 • 504
 • 0

Sinh học phân tử màng tế bào ( Tập 2 GS. TS. Đỗ Ngọc Liên ) - Chương 7 docx

Sinh học phân tử màng tế bào ( Tập 2 GS. TS. Đỗ Ngọc Liên ) - Chương 7 docx
... Noradrenaline CGP 121 177 A CL 316, 24 3 Bupranolol* Tim Phổi Mô sinh mỡ Giảm áp mạch Cơ giãn phế quản Phân giải mỡ β2AR β3AR 10q24 – q26 Không 2. 6 5q – q 34 Không 2. 2 8q11.1 – 8p. 12 2. 3 477 Có 413 Có ... CGP 20 71 2A Mô gốc 8q11.1 – 8p. 12 2. 3 β1AR Dược học Protein G Effector Đặc hiệu Catecholamine Chất kích chọn lọc (agonist) Chất đối kháng chọn lọc (antagonist) 5q – q 34 Không 2. 2 CGP 20 71 2A ... 75 13.5 Vai trò tế bào T- CD4 76 13.6 Những nguyên nhân dẫn đến giảm số lượng tế bào T-CD4 thể nhiễm HIV 77 13 .7 Sự tương tác HIV với phân tử CD4 78 13.8...
 • 20
 • 181
 • 0

Sinh học phân tử màng tế bào ( Tập 2 GS. TS. Đỗ Ngọc Liên ) - Chương 8 pps

Sinh học phân tử màng tế bào ( Tập 2 GS. TS. Đỗ Ngọc Liên ) - Chương 8 pps
... phụ thuộc Ca2+ (8 0kDa) 29 PPI-1: chất ức chế phosphoprotein phosphatase-1 • Về: ảnh hưởng tích cực tới enzyme • PLCγ: Phospholipase C-γ phân giải P1P2 → IP3 + DAG Epinephrine (adrenalin) hormon ... kinase (kinase phosphorylase) 30 Thụ thể α-adrenergic ghép cặp thông qua protein G để hoạt hoá PLC-γ, qua làm tăng thuỷ phân PIP2 màng tế bào, tạo sản phẩm IP3 DAG DAG liên kết hoạt hoá PKC (Protein ... tế bào tế bào mô mỡ ( ể chuyển hoá thành triacylglycerol) sau bữa ăn nhiều chất đường (carbohydrate) nhờ hoạt động GLUT sau: Giữa bữa ăn có số GLUT có mặt bề mặt tế bào, chúng có nhiều bóng màng...
 • 8
 • 438
 • 1

Sinh học phân tử màng tế bào ( Tập 2 GS. TS. Đỗ Ngọc Liên ) - Chương 9 ppsx

Sinh học phân tử màng tế bào ( Tập 2 GS. TS. Đỗ Ngọc Liên ) - Chương 9 ppsx
... ra, hoạt hóa PPARγ dòng tế bào động vật đưa đến giảm phân bào khả tạo thành đám tế bào, giảm nhiều biểu thị gen bel -2 tăng trình apoptosis Theo Xin cs (1 99 9) ức chế phân bào trung gian qua PPARγ ... số 22 vùng 22 q 12 – q13.1 [Sher et.al, 199 3], mã hoá cho protein 468 acid amin Gen h PPARδ nằm nhiễm sắc thể số vùng 6p21.1 – p21 .2 [Yoshikawa et.al, 199 6], mã hoá cho protein 361 acid amin ( 1) ... soát β-oxi hóa peroxisom gan (Dreyer et al, 19 92 , Tugwood et al, 19 9 2) vai trò PPARγ chuyển hóa chất béo (Tontonoz et al, 199 4) Tiếp theo, gen đích PPAR xác định tập trung gan mô mỡ, gen giữ...
 • 12
 • 232
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập sinh học phân tửgiáo trình thực tập sinh học phân tử đại cươngthực tập sinh học phân tử đại cươngbài tập thực tập sinh học phân tửbài tập tự luận sinh học phân tửphương pháp giải bài tập sinh học phân tửcác dạng bài tập sinh học phân tửbài tập trắc nghiệm sinh học phân tửtuyen tap cau hoi trac nghiem ve phan sinh hoc phan tucách giải bài tập sinh học phân tửsach sinh hoc phan tu cua te bao tap 2sinh hoc phan tu cua te bao tap 1giáo trình thực tập sinh học phân tửcác chuyên đề ôn tập olympic sinh học 10 phần tế bàosinh học phân tửDạy học bài tập chương lượng tử ánh sáng vật lí lớp 12 ( ban cơ bản) theo lý thuyết phát triển bài tập vật líGiáo dục bảo vệ môi trường không khí trong dạy học vật lý cho học sinh lớp 10 tại trường THCS và THPT nghi sơnGiúp học sinh hứng thú học vật lý bằng những thí nghiệm đơn giảnHiệu quả thiết thực từ việc vận dụng phương pháp tích hợp kết hợp với hoạt động trải nghiệm của học sinh vào chủ đề dạy học mắt khỏe sáng tưBài 9. Áp suất khí quyểnBài 8. Áp suất chất lỏng - Bình thông nhauHướng dẫn học sinh chế tạo dụng cụ thí nghiệm phần tổng hợp ánh sáng trắng và sự lưu ảnh của mắt bằng những vật liệu đơn giảnHướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay giải nhanh một số bài tập vật lý THPTKinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoại khóa ở trường THPT phần 2Làm rõ hơn bài toán tính năng lượng phản ứng hạt nhân trong chương trình vật lý 12Tổ chức buổi học ngoại khóa “ sóng điện từ và việc bảo vệ môi trường” – lớp 12 THPT nguyễn hoàngMột số giải pháp hướng dẫn học sinh phát triễn năng lực tư duy và hoàn thiện kĩ năng giải nhanh các bài toán về hiện tượng quang điện ngoàiMột số kinh nghiệm giảng dạy chủ đề sai số và cách tính sai số vât lý 12 THPTMột số phương pháp dạy học nhằm nâng bậc học sinh đại tràNghiên cứu xác định và thực hiện mục tiêu dạy học các kiến thức công của lực điện, thế năng của điện tích trong điện trường vật lý 11 THPTPhân loại và phương pháp giải bài tập về sóng dừngPhân loại và phương pháp giải một số bài tập vật lí chương điện tích, điện trườngPhát triển tư duy học sinh lớp 10 trường THPT bá thước 3 từ một bài toán cơ học cơ bản phần động lực học chất điểmRèn luyện kỹ năng tư duy qua các bài tập có liên quan đến đồ thị của vật lí lớp 12Sử dụng phần mềm resysphyteach phân tích video giờ học để hỗ trợ việc đánh giá, rút kinh nghiệm một số tiết dạy vật lí ở trường trung học phổ thông