SKETCHUP căn bản by CBS

Tài Liệu Marketing căn bản

Tài Liệu Marketing căn bản
... marketing Là logic marketing, qua đó, doanh nghiệp hy vọng đạt mục tiêu marketing Nội dung chiến lược marketing gồm: thị trường mục tiêu, định vị thị trường, marketing- mix, mức độ khai thác marketing, …¼br ... kế hoạch marketing BÙI HỮU ĐẠT_ĐH22QT1 Kế hoạch marketing phải rõ ràng, xúc tích tài liệu cân nhắc kỹ lưỡng giúp hướng dẫn bạn thực chương trình marketing Nó nên tập trung vào mục tiêu marketing ... làm marketing phải thường xuyên theo dõi cập nhật diễn biến thị trường để đưa định marketing hiệu Marketing cs giới từ lâu rồi, VN Theo anh, cần làm để marketing VN theo kịp b ên Sụ chênh lệch Marketing...
 • 20
 • 2,428
 • 17

Mạng căn bản

Mạng căn bản
... triển thành hệ thống mạng Internet 1988 khái niệm WWW (World wide web) đời Giới thiệu tổng quan mạng máy tính  Vì phải kết nối mạng ?  Các vấn đề kết nối mạng?  Khái niệm mạng  OSI TCP/IP  ... vấn đề quan tâm xây dựng mạng  Kích thước tổ chức  Mức độ an toàn  Mức độ quản trị  Lưu lượng thông tin mạng  Nhu cầu sử dụng mạng người dùng  Ngân sách mạng Từ mạng đơn giản… PC1 PC2 PC3 ... nảy sinh  Không thống kiến trúc hệ thống mạng cục bộ, mạng diện rộng  Mỗi mạng theo chuẩn riêng SNA, DECNET, OSI, TCP/IP,  Không thống giao thức mạng  Cần có mô hình chuẩn hóa  Mô hình...
 • 30
 • 578
 • 3

Quản trị mạng căn bản

Quản trị mạng căn bản
... Server  …  Giới hạn mạng chủ yếu sở hạ tầng mạng Quản lý tập trung  Đắt tiền Các vấn đề quan tâm  Trình độ kinh nghiệm người quản trị mạng: an toàn mạng, lưu, dự phòng, …  Cấu hình khả mở rộng ... phân loại kênh truyền Tầm ảnh hưởng:  Loại thiết bị mạng cần thiết  Khả thiết bị mạng  Khả phát triển mạng tương lai  Cơ cấu quản trị mạng Phân loại kênh truyền  Các kênh truyền dạng điểm ... Pro File Transfer ftpd, sftpd Mạng client/server Topology mạng Topology ?  Sơ đồ bố trí máy tính, môi trường truyền thành phần khác mạng  Tham chiếu đến thiết kế mạng  Các từ khóa liên quan:...
 • 30
 • 660
 • 9

Bài giảng máy tính và mạng căn bản

Bài giảng máy tính và mạng căn bản
... khác hệ thống mạng Mạng máy tính Trang 2/22 Bài SỬ DỤNG MÁY IN, DỮ LIỆU TRÊN MẠNG Cài đặt máy in (Start-Settings-Printers) -Xóa máy in (Delete) -Vào thuộc tính máy in 1 Cài máy in cục bộ: chọn ... chọn Next Mạng máy tính Trang 4/22 -Chọn tên nhãn máy in có hay không lấy máy in (Default) – chọn Next -Có hay không in thử trang giấy? – chọn Finish -Quá trình copy từ Source vào Mạng máy tính Trang ... Cài máy in qua mạng: chọn Add Printer-Next -Các bước đầu tương tự Máy in cục -Chọn Browse chọn Computer name có máy in Share -Các bước sau tương tự cài đặt máy in cục Chia máy in: Mạng máy tính...
 • 22
 • 796
 • 8

Tài liệu SQL căn bản

Tài liệu SQL căn bản
... truy vấn dạng DML SQL: • • • • SELECT - lấy liệu từ bảng CSDL UPDATE - cập nhật/sửa đổi liệu bảng DELETE - xoá liệu bảng INSERT INTO - thêm liệu vào bảng SQL ngôn ngữ định nghĩa liệu (DDL - Data ... DDL SQL cho phép tạo xoá bảng Chúng ta định nghĩa khoá (key), mục (index), định liên kết bảng thiết lập quan hệ ràng buộc bảng CSDL Các lệnh DDL quan trọng SQL là: • • • • • CREATE TABLE - tạo bảng ... bổ sung cho chưa biết chút Mysql Phần Đăng bởi: admin Số lần xem: 425 Câu lệnh SELECT Câu lệnh SELECT dùng để truy xuất liệu từ bảng Kết trả dạng bảng lưu bảng, gọi bảng kết - result table (còn...
 • 13
 • 851
 • 12

Lập trình căn bản JSP

Lập trình căn bản JSP
... thức JSP: Câu lệnh Biến kiểu liệu Hằng Bảng dãy Một số phương thức KHÁI NIỆM VỀ CÚ PHÁP JSP Cú pháp JSP cú pháp ngôn ngữ Java, bạn làm quen với ngôn ngữ Java có lợi lập trình JSP Để lập trình ... VỀ CÁC TOÁN TỬ TRONG JSP Khi bạn lập trình JSP sử dụng cú pháp ngôn ngữ Java Tương tự ngôn ngữ lập trình khác, toán tử giúp cho bạn thực phép toán số học hay chuỗi Java Bảng sau giúp cho bạn ... CENTERWWW.HUUKHANG.COM GIỚI THIỆU JSP 2.1 Yêu cầu JSP dựa cú pháp ngôn ngữ lập trình Java, làm việc với JSP bạn phải người có kiến thức ngôn ngữ Nếu bạn xây dựng ứng dụng JSP có kết nối sở liệu kiến...
 • 118
 • 1,127
 • 12

Tài liệu căn bản về PHP

Tài liệu căn bản về PHP
... cấu hình ứng dụng PHP Chép ba dòng lệnh từ tập tin install.txt thư mục C: \PHP ScriptAlias /php/ "c: /php/ " AddType application/x-httpd -php php Action application/x-httpd -php " /php/ php.exe" Paste ... Khai báo sử dụng Dữ liệu mảng Chuyển đổi kiểu liệu KHÁI NIỆM VỀ CÚ PHÁP PHP Cú pháp PHP cú pháp ngôn ngữ C, bạn làm quen với ngôn ngữ C có lợi lập trình PHP Để lập trình ngôn ngữ PHP cần ý điểm sau: ... A | B | C | D | E | All ...
 • 142
 • 614
 • 18

Căn bản về thiết kế và lập trình game

Căn bản về thiết kế và lập trình game
... quan tâm vào thiết kế lập trình game, phải công nhận điều chơi game hấp dẫn, chơi game làm hấp dẫn nhiều, cho dù trò chơi dở ẹc Trên diễn đàn tin học Internet đầy rẫy topic kiểu Lập trình game với ... biết lập trình Cá nhân dường nhận thức điều có số thành công nhỏ việc thiết kế lập trình game Trong thời điểm nghỉ ôn thi định dành thời gian ngắn để viết sách này, sách trình bày cách đầy đủ trình ... đầy đủ trình thiết kế viết mã cho game RTS đơn giản (được lược bỏ nhiều tính ví dụ chơi mạng) nhằm giúp bạn hiểu phần trình “ziết game gia” Hi vọng sách giúp bạn trình thiết kế viết game Chúc tất...
 • 64
 • 2,543
 • 19

Lập trình căn bản về kiểu mảng

Lập trình căn bản về kiểu mảng
... chương trình xếp mảng theo thứ tự tăng dần sau loại bỏ phần tử trùng Viết chương trình nhập vào mảng, xuất hình: - Phần tử lớn mảng - Phần tử nhỏ mảng - Tính tổng phần tử mảng Viết chương trình ... đề liên quan đến mảng chiều; mảng 3, 4,… chiều tương tự (chỉ cần tổng quát hóa lên) Trang 75 Lập trình III.1 Khai báo III.1.1 Khai báo mảng chiều tường minh Cú pháp: ...
 • 8
 • 841
 • 9

Tài liệu VB căn bản

Tài liệu VB căn bản
... kiểu liệu Hằng vbEmpty vbNull vbInteger Giá trị Diễn giải Khơng chứa Dữ liệu khơng hợp lệ Dữ liệu kiểu Integer chuẩn Trang 39 Visual Basic vbLong vbSingle vbDouble vbCurrency vbDate vbString vbObject ... vbObject vbError vbBoolean vbVariant vbDataObject vbDecimal vbByte vbUserDefinedType vbArray 10 11 12 13 14 17 36 8192 Dữ liệu kiểu Long Integer Dữ liệu kiểu dấu chấm động Single Dữ liệu kiểu ... hằng, biến VB - Biểu thức VB - Các câu lệnh đơn câu lệnh có cấu trúc - Chương trình VB - Bẫy lỗi VB Kiến thức có liên quan: - Cách sử dụng mơi trường phát triển VB Trang 16 Visual Basic Tài liệu tham...
 • 158
 • 472
 • 3

Lập trình căn bản kiểu cấu trúc

Lập trình căn bản kiểu cấu trúc
... Lập trình ; } ; Trong đó: - : tên đặt theo quy tắc đặt tên danh biểu; tên mang ý nghĩa tên kiểu cấu trúc - (i=1 n): trường cấu ... SV; Lập trình II CÁC THAO TÁC TRÊN BIẾN KIỂU CẤU TRÚC II.1 Truy xuất đến trường biến cấu trúc Cú pháp: . Khi sử dụng cách truy xuất theo kiểu này, thao tác ....
 • 7
 • 320
 • 5

Lập trình căn bản kiểu tập tin

 Lập trình căn bản kiểu tập tin
... văn Mở tập tin nhị phân để đọc Tạo tập tin nhị phân để ghi Nối vào tập tin nhị phân Mở tập tin văn để đọc/ghi Tạo tập tin văn để đọc ghi Nối vào hay tạo tập tin văn để đọc/ghi Mở tập tin nhị ... cuối tập tin hay chưa trả EOF cuối tập tin chạm tới, ngược lại trả II.5 Di chuyển trỏ tập tin đầu tập tin - Hàm rewind() Khi ta thao tác tập tin mở, trỏ tập tin di chuyển phía cuối tập tin Muốn ... cho trỏ tập tin dịch chuyển số byte, kích thước kiểu liệu phần tử tập tin Khi đóng tập tin mở lại nó, trỏ vị trí đầu tập tin Nhưng ta sử dụng kiểu mở tập tin “a” để ghi nối liệu, trỏ tập tin di...
 • 10
 • 350
 • 3

Giáo trình C căn bản

Giáo trình C căn bản
... _ c Bàn thêm chương trình Trong chương trình c u tr c switch…case lồng vào c u tr c if dạng 5.2.3.2 C u tr c switch…case…default (switch đủ) Chọn th c n + lệnh cho trư c C pháp lệnh switch ... th c n khối lệnh cho trư c C pháp lệnh C pháp dạng trên, nhiều lệnh bên phải chứa dạng gọi c u tr c switch lồng Thường c u tr c switch lồng nhiều c p độ ph c tạp cao, chương trình chạy chậm ... Chu trình sống bắt đầu chạy chương trình đến l c kết th c chương trình Khai báo biến (biến c c bộ): Vị trí biến đặt bên hàm, c u tr c Chỉ ảnh hưởng nội bên hàm, c u tr c đó… Chu trình sống lúc...
 • 135
 • 883
 • 5

Xem thêm