PISA bài tập sóng co

Lí thuyết và bài tập sóng cơ-sóng âm

Lí thuyết và bài tập sóng cơ-sóng âm
... QUỐC OAI - HN BÀI TẬP SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM Các đặc tính âm: - Độ cao: phụ thuộc vào tần số âm phát ra, f lớn âm bổng, f nhỏ âm trầm - Âm sắc: Mỗi nguồn phát đồng thời âm có tần số f họa âm có tần số ... ÂM Tóm tắt thuyết: Sóng âm: - Âm sóng dọc truyền môi trường đàn hồi rắn, lỏng, khí, không truyền chân không - Âm nghe có tần số 16 Hz ≤ f ≤ 20000 Hz - Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào tính đàn ... truyền âm không khí 330m/s Bt17Một nguồn âm S phát âm có tần số xác định Năng lượng âm truyền phân phối mặt sóng cầu tâm S bán kính d Bỏ qua phản xạ sóng âm mặt đất vật cản Một quan sát viên xa sóng...
 • 4
 • 884
 • 27

BAI TAP SONG CO

BAI TAP SONG CO
... u= A cos(100 π t )cm , vận tốc lan truyền dao động 10m/s Tại điểm M cách A 0,3m dao động theo phương trình π )cm B u= A cos(100 π t - π )cm A u= A cos(100 π t C u= A cos(100 π t )cm D u= A cos(100 ... phương t trình u = 3,6cos( π ) cm, vận tốc sóng m/s Phương trình dao động điểm M dây cách O đoạn 2m A uM = 3,6cos( πt )cm B uM = 3,6cos( πt − )cm π( t − )cm C uM = 3,6cos D uM = 3,6cos( πt + 2π )cm ... diễn: u = 3cos(20πt) cm Tốc độ truyền sóng 4m/s Phương trình dao động phần tử vật chất mơi trường truyền sóng cách nguồn 20cm π π A u = 3cos(20πt - ) cm B u = 3cos(20πt + ) cm 2 C u = 3cos(20πt...
 • 2
 • 324
 • 6

bài tập sóng học

bài tập sóng cơ học
... S1S2=9,6cm Vận tốc truyền sóng nước 1,2m/s Có gợn sóng khoảng S1vàS2 ? A gợn sóng B 14 gợn sóng C 15 gợn sóng D 17 gợn sóng Chủ đề 4: SÓNG DỪNG 2.29 Phát biểu sau ? A Khi có sóng dừng dây đàn hồi ... xạ, sóng tới bị triệt tiêu 2.30 Hiện tượng sóng dừng dây đàn hồi, khoảng cách hai nút sóng liên tiếp ? A Bằng hai lần bước sóng B Bằng bước sóng C Bằng nửa bước sóng D Bằng phần tư bước sóng ... sóng Vận tốc sóng dây A v = 60 cm/s B v = 75 cm/s C v = 12 m/s D v = 15 m/s Tổ vật lý - Trường THPT Thuận An Trang Bài tập tắc nghiệm chương II – Sóng học Chủ đề 3: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TỔNG HỢP...
 • 5
 • 456
 • 31

Bài Tập Sóng (Cực Hay)

Bài Tập Sóng Cơ (Cực Hay)
... lời sai A Sóng âm sóng học dọc lan truyền môi trường vật chất, có tần số từ 16Hz đến 20.000Hz gây cảm giác âm tai người B Sóng âm, sóng siêu âm, sóng hạ âm, phương diện vật lí có chất C Sóng âm ... tốc truyền sóng dây là: A 30m/s B 25m/s C 20m/s D 15m/s Câu28: Một người quan sát sóng mặt hồ thấy khoảng cách hai sóng liên tiếp 2m có sóng qua trước mặt trọng 8s Vận tốc truyền sóng mặt nước ... vào rung tần số 100Hz Khi rung hoạt động, người ta thấy dây có sóng dừng gồm bó sóng, với A xem nút Tính bước sóng vận tốc truyền sóng dây AB A B C D Câu 24: Một người quan sát thấy cánh hoa hồ...
 • 4
 • 425
 • 9

BÀI TẬP SÓNG (TỔNG HỢP)

BÀI TẬP SÓNG CƠ (TỔNG HỢP)
... Hz B Sóng siêu âm sóng mà tai ta không nghe thấy Trang 23 C Về chất vật lí, sóng âm, sóng siêu âm sóng hạ âm giống nhau, không khác sóng học khác D Sóng âm sóng dọc Theo sgk mt trường khí sóng ... trường C Sóng ngang sóng có dao động vuông góc với phương truyền sóng, sóng dọc sóng có dao động dọc theo phương truyền sóng D Cả A, B C Câu 70 : Sóng dừng hình thành : A Sự giao thoa hai sóng kết ... hai điểm phương truyền sóng dao động pha B Bước sóng quãng đường sóng truyền giây C Bước sóng quãng đường sóng truyền chu kì D Bước sóng thương số vận tốc truyền sóng tần số sóng ( v ) f Câu 72...
 • 14
 • 448
 • 18

bai tap song co

bai tap song co
... chiều sau : Biết R=50 ; L=1H; tụ điệnC có điện dung biến thiên Hiệu điện hai đầu đoạn mạch :u=170cos100 t (V) Khi thay đổi giá trị điện dung có giá trị C để hiệu điện cờng độ dòng điện pha a)...
 • 2
 • 185
 • 0

Một số dạng bài tập sóng

Một số dạng bài tập sóng cơ
... 47 Sóng truyền từ A đến M với bước sóng λ = 60cm M cách A 30cm So với sóng A sóng M có tính chất sau ? BÀI TẬP VẬT LÝ 12 ∗∗ SÓNG CƠ A Đồng pha với B Sớm pha lượng 3π/2 C Trễ lượng pha π D Một ... khác DẠNG 3: SÓNG DỪNG - TÌM NÚT SÓNG , BỤNG SÓNG VẬN TỐC TRUYỀN SÓNG Một dây AB dài 100cm có đầu B cố định Tại đầu A thực dao động điều hoà có tần số f = 40Hz Vận tốc truyền sóng dây v = 20m/s Số ... truyền sóng 0,4m/s.Tần số 20Hz Số điểm có biên độ 5mm đường nối hai nguồn là: A 10 B 21 C 20 D 11 Tại A B cách 9cm có nguồn sóng kết hợp có tần số f = 50Hz, vận tốc truyền sóng v = 1m/s Số gợn...
 • 7
 • 545
 • 8

Bài tập sóng hay

Bài tập sóng cơ hay
... Nguồn phát sóng S có phương trình u=asin(10 π t) Biết sóng không suy giảm, vận tốc truyền sóng v=1m/s Điếm M gần B có phương trình sóng u=asin(10 π t) cách B khoảng là: -7– BÀI TẬP SÓNG CƠ A.0,2( ... điểm C 28 điểm D 14 điểm -2– BÀI TẬP SÓNG CƠ Câu 12: Trong thí nghiệm với nguồn phát sóng giống A B mặt nước, khoảng cách nguồn AB=16cm hai sóng truyền với bước sóng λ =4cm xét đường thẳng XX’ ... + 20π ) BÀI TẬP SÓNG CƠ B u M = 2acos ( 200πt −12π ) C u M = 2acos ( 200πt −10π ) D u M = acos200πt Câu 41: Trên mặt nước có nguồn sóng S1S2 tần số f=25Hz pha cách 32cm, vận tốc truyền sóng 30cm/s...
 • 8
 • 919
 • 27

Bài tập sóng hay và khó

Bài tập sóng cơ hay và khó
... tần số thay đổi từ 100Hz đến 120Hz Vận tốc truyền sóng dây 8m/s Trong trình thay đổi tần số rung cần, tạo lần sóng dừng dây? A.10 B.5 C.12 D.4 Câu 11: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ... cố định đầu O gắn vào nguồn dao động điều hòa với tần số 20Hz sợi dây có sóng dừng tổng cộng nút Muốn dây rung thành bó sóng O phải dao động với tần số A 10Hz B 40Hz C 8Hz D 15Hz Câu 10: Một sợi ... nguồn sóng hơn) Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp Khoảng thời gian ngắn sau điểm M hạ xuống thấp A 11/20s B 1/60s C 1/20s D 1/12s Câu 9: Trên sợi dây OA, đầu A cố định đầu O gắn vào nguồn...
 • 2
 • 2,794
 • 99

Bài tập sóng đáp án 1

Bài tập sóng cơ có đáp án 1
... tốc truyền âm không khí l 330 m/s, nớc l 14 35 m/s Một âm bớc sóng không khí l 0,5 m truyền nớc bớc sóng bao nhiêu? A 0 ,11 5 m B 2 ,17 4 m C 1, 71 m D 0 ,14 5 m Câu 76 M t súng ngang truy n d c ... ng; 6nỳt B 10 b ng; 11 nỳt C 15 b ng ;16 nỳt D 20b ng; 21nỳt Cõu 18 M t s i dõy l=1m c c nh u A cũn u B h , dao ng v i b c súng b ng bao nhiờu cú 10 nỳt hỡnh nh súng d ng c a s i dõy? A 21, 05cm B 22,22cm ... t Hz n 13 Hz A 8,5Hz B 10 Hz C 12 Hz D 12 ,5Hz Cõu 16 Ti ng la hột 10 0 dB cú c ng l n g p ti ng núi th m 20 dB bao nhiờu l n? A l n B 80 l n C 10 6 l n D 10 8 l n Cõu 17 M t s i dõy l=1m c c...
 • 6
 • 231
 • 7

Bài tập sóng đáp án 3

Bài tập sóng cơ có đáp án 3
... nút sóng khoảng 7 /3( cm)? A 4cm B 3cm C 2cm D 3cm Câu 3. 24: Một sóng dừng dây bước sóng 8cm, biên độ bụng 6cm Xác định biên độ điểm dây cách bụng sóng 20 /3( cm)? A 3cm B 3cm C 6cm D 2cm Câu 3. 25: ... Viêng – Bài tập trắc nghiệm SÓNG CƠ 01698.0 73. 575 Câu 2 .39 Dùng âm thoa tần số rung f =100Hz người ta tạo hai điểm S1, S2 mặt nước hai nguồn sóng biên độ, pha S1S2 = 3, 2 cm Tốc độ truyền sóng ... truyền sóng dây A 12 m/s B m/s C 16 m/s D m/s Câu 3. 4 Khi sóng dừng dây AB hai đầu cố định với tần số 42Hz thấy dây nút Muốn dây AB nút tần số phải A 58,8Hz B 30 Hz C 63Hz D 28Hz Câu 3. 5...
 • 9
 • 546
 • 6

Bài tập sóng đáp án 2

Bài tập sóng cơ có đáp án 2
... p f = 15Hz, v = 30cm/s V i i m M d1, d2 dư i ây s dao ng v i biên c c i ? ( d1 = S1M, d2 = S2M ) A d1 = 25 cm , d2 = 20 cm B d1 = 25 cm , d2 = 21 cm C d1 = 25 cm , d2 = 22 cm D d1 = 20 cm , d2 ... lo i M1 n m vân giao thoa th k M2 n m vân giao thoa th k + cho bi t M1 S1 − M1 S2=12cm M2 S1 − M2 S2=36cm S vân c c i c c ti u quan c S1S2 : A 25 24 B 25 25 C 23 24 D Giá tr khác 15 Trong thí nghi ... S1, S2 ngu n k t h p m t ch t l ng v i u1 = 0,2cos50πt(cm) u2 = 0,2cos(50πt + π)cm Biên sóng t ng h p t i trung i m S1S2 giá tr b ng : A 0,2cm B 0,4cm C.0 D 0,6cm ngu n k t h p S1 S2 trêm...
 • 6
 • 238
 • 5

Tài liệu Đề trắc nghiệm phần bài tập sóng học pdf

Tài liệu Đề trắc nghiệm phần bài tập sóng cơ học pdf
... ng n i hai m rơi sóng có Câu 19 Sóng d ng hi n tư ng giao thoa c a hai sóng biên đ th nào? A C c đ i A Sóng t i sóng t i B C c ti u C không xác đ nh đư c D ban đ u \ B sóng t i sóng ph n x Câu ... a hai hay nhi u sóng k t h p D S t ng h p c a hai sóng t i sóng ph n x truỳen khác phương Câu 58: ch n phát bi u sai nói v sóng d ng: A Hình nh sóng d ng nh ng b ng sóng nút sóng c đ nh không ... Kho ng cách gi a hai nút sóng ho c hai b ng sóng k ti p b ng bư c sóng λ/2 thoa sóng: A Đi u ki n đ có giao thoa sóng ph i C Có th quan sát đư c hi n tư ng sóng d ng sóng k t h p nghĩa chúng...
 • 12
 • 404
 • 6

các dạng bài tập sóng sóng âm

các dạng bài tập sóng cơ sóng âm
... K=bụng=nút Các dạng tập sóng âm: Kiến thức sở: -sóng âm lan truyền dao động âm môi trường rắn lỏng khí -tai người nghe âm có tần số từ 16Hz đến 20000Hz f>20kHz=> siêu âm f hạ âm -sóng âm truyền ... khó khoa tập Bài 1: Trên mặt nước có nguồn sóng giống hệt A B cách khoảng AB = 24 cm Các sóng có bước sóng  = 2,5 cm Hai điểm M N mặt nước cách trung điểm đoạn AB đoạn 16 cm cách nguồn sóng A ... đáp án C Bài 6: Trên mặt nước có nguồn sóng giống hệt A B cách khoảng AB = 24cm Các sóng có bước sóng  = 2,5 cm Hai điểm M N mặt nước cách trung điểm đoạn AB đoạn 16 cm cách nguồn sóng A B Số...
 • 19
 • 659
 • 1

93 bai tap song co hay va kho

93 bai tap song co hay va kho
... nước Kho ng cách hai nguồn AB = 16(cm) Hai nguồn sóng truyền có bước sóng 3(cm) Trên đường thẳng xx song song với AB , cách AB kho ng 8(cm) , gọi C giao điểm xx với đường trung trực AB Kho ng ... gần A cách A kho ng bao nhiêu? 68 Hai nguồn sóng kết hợp A, B mặt thoáng chất lỏng cách 10cm, dao động theo phương trình: uA = cos(40πt), uB = cos(40πt + π) Coi biên độ sóng không thay đổi, tốc ... P T u1 = uo cos(40πt + π ); u2 = uo cos(40πt) , tốc độ truyền sóng 30(cm/s).Tìm kho ng cách ngắn điểm M có biên độ cực đại nằm Lovebook.vn - Don vi dôc quyên phân phôi bô sách thu khoa GSTT GROUP...
 • 15
 • 1,860
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: phân loại bài tập sóng cơgiải nhanh bài tập sóng cơcông thức giải nhanh bài tập sóng cơphương pháp giải nhanh bài tập sóng cơcách giải nhanh bài tập sóng cơphương pháp giải bài tập sóng cơbài tập sóng cơ học haybài tập sóng cơ ôn thi đại họcbài tập sóng cơ nâng caobài tập sóng cơ học có lời giảibài tập sóng cơ có lời giảibài tập sóng cơ haybài tập sóng cơ có đáp ánbài tập sóng cơ hay và khótong hop bai tap song cochiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học