Trắc nghiệm có đáp án chuẩn kỹ năng cntt cơ bản thông tư 03

TỔNG HỢP 216 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMĐÁP ÁN CHUẨN CÂU HỎI VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

TỔNG HỢP 216 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN CHUẨN CÂU HỎI VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
... thầu tín phiếu Câu 316: Đối tợng tham gia mua - bán chứng khoán thị trờng chứng khoán là: a Chính phủ b ủy ban chứng khoán Nhà nớc khoán d Sở giao dịch chứng khoán c Quĩ đầu t chứng Câu 317: Tổ ... trờng hợp cụ thể Câu 225: Thời hạn toán giao dịch chứng khoán đợc quy định thị trờng chứng khoán Việt Nam là: a T + c T + b T + d T + Câu 226: Các phiên giao dịch chứng khoán thị trờng chứng khoán ... Môi giới chứng khoán nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, công ty chứng khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch chứng khoán thông qua: a) Cơ chế giao dịch Sở giao dịch chứng khoán thị trờng...
 • 120
 • 351
 • 0

TIẾT 70 -KT KỲ II HÓA 9 ( trắc nghiệmđáp án)

TIẾT 70 -KT KỲ II HÓA 9 ( Có trắc nghiệm và đáp án)
... -Đáp án : Bài KT Học k II (Môn hoá học 9) Năm học 20 09- 2010 CâuI : điểm ( Mỗi ý : 0,5 điểm ) 1-D 3-D 5-A 7-D 9C 2- D 4- A 6- D 8- B 10 B CâuII : điểm Trong đó: ... Axitaxetic b, Viết PTPƯ điều chế khí CO2 từ Axetylen ( Ghi rõ điều kiện ) Câu Bài toán : Cho 45gam CH3COOH phản ứng với 69gam C2H5OH H2SO4 làm súc tác,để tạo este etylaxetat a, Tính khối ... b Viết PT đủ ĐK : 1điểm CâuIII: 3điểm , : GIải - Số n CH3COOH = 0,75 mol - Số n C2H5OH = 1,5 mol a, PTPƯ TPT CH3COOH + C2H5OH > 1mol 1mol CH3COOC2H5 1mol + H2O (1 ) điểm TBR 0,75 1,5 x mol...
 • 3
 • 234
 • 0

Tài liệu (Luyện thi cấp tốc Hóa) Trắc nghiệmđáp án Nhận biết các chất vô pptx

Tài liệu (Luyện thi cấp tốc Hóa) Trắc nghiệm và đáp án Nhận biết các chất vô cơ pptx
... Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc Đáp án hướng dẫn chuyên đề : Phân biệt - tách chất A A 11 A 16 A Đáp án C B C 12 C 17 A C 8.A 13 A 18 D A A 14 ... – Ngôi trường chung học trò Việt Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc C dung dịch KMnO4/H2SO4 D dung dịch Ba(OH)2 Cho chất bột : Al, Mg, Fe, Cu Để phân biệt chất bột cần dùng thuốc thử ? A B ... Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc Ion CO2 − Thuốc thử Dung dịch axit nước vôi Hiện tượng Tạo thành khí làm vẩn đục nước vôi : CO2 − + 2H+ → CO2↑ + H2O CO2...
 • 6
 • 1,972
 • 172

Tài liệu 30 câu trắc nghiệmđáp án Hóa vô ppt

Tài liệu 30 câu trắc nghiệm và đáp án Hóa vô cơ ppt
... CH3 – NH2 Đáp án B Câu 29 Sắp xếp chất sau: N2, C2H6, Nh3 theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần A) N2 < NH3 < C2H6 B) C2H6 < N2 < NH3 C) N2 < C2H6 < NH3 D) NH3 < N2 < C2H6 Đáp án C Câu 30 Chọn phát ... CaCl2 Đáp án B Câu Viết công thức hợp chất ion M2X3 với M X thuộc chu kì đầu, X thuộc phân nhóm VIA bảng hệ thống tuần hoàn Biết tổng số e M2X3 66 A) F2S3 B) Sc2O3 C) Al2O3 D) B2O3 Đáp án B Câu ... D) 3d104s2, 3d94s1, 3d84s1 Đáp án B Câu Trong hợp chất sau: BaF2, MgO, HCl, H2O, hợp chất hợp chất ion? A) Chỉ có BaF2 B) Chỉ có MgO C) HCl, H2O D) BaF2 MgO Đáp án D Câu 10 Viết công thức hợp...
 • 10
 • 832
 • 3

Tài liệu (Luyện thi cấp tốc Hóa) Trắc nghiệmđáp án Nhận biết và tách chất hữu pptx

Tài liệu (Luyện thi cấp tốc Hóa) Trắc nghiệm và đáp án Nhận biết và tách chất hữu cơ pptx
... Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Hocmai.vn Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc ĐÁP ÁN BÀI TÂP NHẬN BIỆT - TÁCH CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ 1.A 10.D 2B 11.B 3D 12.C 4B 13.A 5B 14.B 6D 15.C 7.A ... phenolat ba chất lỏng: ancol etylic, benzen, anilin đựng sáu ống nghiệm riêng biệt Nếu dùng thuốc thử dung dịch HCl nhận biết tối đa ống nghiệm ? A B C D II Tách hợp chất hữu Phương pháp tách số chất ... AgNO3 NH3, Zn Bài 2: Để tách riêng chất từ hỗn hợp gồm benzen, phenol anilin, ta dùng hoá chất Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc A dung dịch Br2, dung...
 • 6
 • 498
 • 17

Tài liệu (Luyện thi cấp tốc Hóa) Trắc nghiệmđáp án Tổng hợp hóa hữu ppt

Tài liệu (Luyện thi cấp tốc Hóa) Trắc nghiệm và đáp án Tổng hợp hóa hữu cơ ppt
... Việt Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Hocmai.vn Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc ĐÁP ÁN TỔNG HỢP HOÁ HỌC HỮU CƠ TỔNG HỢP HOÁ HỌC HỮU CƠ ... thành a mol chất T (biết Y, Z, T hợp chất hữu cơ) Phân tử khối T A 44 B 58 C 82 D 118 Câu 36: Hai hợp chất hữu X Y đồng đẳng kế tiếp, tác dụng với Na có phản ứng tráng bạc Biết phần trăm khối lượng ... CH3-C6H3(OH)2 Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tài liệu khóa học : Luyện kỹ cấp tốc C HO-CH2-C6H4-OH D HO-C6H4-COOH Câu 35: Chất hữu X có công thức phân tử C4H6O4 tác dụng với dung dịch...
 • 8
 • 629
 • 10

TẬP câu hỏi TRẮC NGHIỆMđáp án môn JAVA sở FULL 250 câu

TẬP câu hỏi TRẮC NGHIỆM và đáp án môn JAVA cơ sở FULL 250 câu
... String Java? a lastIndexOf() b substring() c toString() Nghiait365@gmail.com – Môn Java sở 16 TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN MÔN JAVA CƠ SỞ FULL 250 CÂU d Không có đáp án Đáp án: a Câu 67: ... có đáp án Đáp án: b Câu 49: Cho khối lệnh sau: enum mausac { DEN, LAM, LUC, TRANG }; mausac color; Nghiait365@gmail.com – Môn Java sở TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN MÔN JAVA CƠ SỞ FULL 250 CÂU ... Toan b Hoa, Ly Nghiait365@gmail.com – Môn Java sở TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN MÔN JAVA CƠ SỞ FULL 250 CÂU c Ngay nghi d Không có đáp án Đáp án: c Câu 47: Cho khối lệnh sau: switch (thu)...
 • 71
 • 10,961
 • 221

500 câu hỏi TRẮC NGHIỆM bản +đáp án về CHỨNG KHOÁN và THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

500 câu hỏi TRẮC NGHIỆM cơ bản +đáp án về CHỨNG KHOÁN và THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
... ca c phiu XXX vi giỏ úng ca trc ú l 30 .500 nh sau: Mua Giỏ Bỏn 200 (H) 30.900 400 (B) 300 (A) 30.800 500 (C) 30.600 1.100 (I) 30 .500 800 (E) 500 (D) 30.400 500 (F) 600 (G) 30.300 700 ATO Hy xỏc ... 1100 4200 H 10900 200 T 800 4400 I U 700 10 4400 K V 500 11 4600 L Z 500 200 11300 200 A Ban V500, T200, S100, R200 B ban R100, Q100 11100 11400 500 C ban Q 300 E ban P100 F ban P700 MHz vy giỏ m ... 4.600 500 B 500 11.300 - N 4.400 500 C - 11.100 200 O 4.400 700 D 200 10.900 - P 4.200 800 E 100 10.800 900 Q 4.200 1,100 F 300 10.700 1.300 R 3.300 1,800 G 700 10.600 100 S 2.000 2,600 H 800 10.500...
 • 123
 • 217
 • 0

520 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN- ĐÁP ÁN

520 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN- CÓ ĐÁP ÁN
... Thị trường tài bao gồm: a) Thị trường tiền tệ thị trường vốn c) Thị trường CK thị trường tiền tệ b) Thị trường hối đoái thị trường vốn d) Thị trường thuê mua thị trường bảo hiểm Câu 75: Thị trường ... Chỉ I d) II, III &IV Câu 81: Thị trường mua bán lần đầu chứng khoán phát hành a) Thị trường tiền tệ b) Thị trường sơ cấp c) Thị trường thứ cấp d) Thị trường thức Câu 82: Loại chứng khoán sau ... a) Thị trường nợ thị trường trái phiếu b) Thị trường tập trung thị trường OTC c) Thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp d) Cả câu Câu 77: Căn vào phương thức hoạt động, TTCK bao gồm: a) Thị trường...
 • 87
 • 172
 • 0

TỔNG HỢP 52 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM BẢN ĐÁP ÁN THƯỜNG GẶP TRONG MÔN QUẢN TRỊ HỌC

TỔNG HỢP 52 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN ĐÁP ÁN THƯỜNG GẶP TRONG MÔN QUẢN TRỊ HỌC
... tắc quản trị cách khoa học a Federick W Taylor b Henry Fayol c Max Weber d Robert Owen 33 Phát biểu nghiên cứu lý thuyết quản trị a Lý thuyết cổ điển quản trị không phù hợp với công việc quản trị ... đại b Vận dụng tất nhóm lý thuyết quản trị vào tình quản trị cụ thể cách quản trị có hiệu 11 c Lý thuyết định lượng công cụ vạn mà nhà quản trị giải tình quản trị d Lý thuyết tâm lý xã hội cho ... có hoạt động quản trị diễn b Ở bệnh viện làm công tác chữa trị khẩn cấp nên khong cần quản trị c Các quan quản lý hành nhà nước hiển nhiên có hoạt động quản trị d Hoạt động quản trị thể rõ nét...
 • 18
 • 165
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án ôn thi Đại học phần hóa hữu

Câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án ôn thi Đại học phần hóa hữu cơ
... Nguyờn nhõn chớnh ca hin tng ny l : A S thay i ca khớ hu B Cht thi CFC ngi a vo khớ quyn C Cht thi CO2 ngi a vo khớ quyn D Cht thi SO2 ngi a vo khớ quyn 53 Cho cỏc phn ng sau : Trang 22 GV: Nguyn ... R l A magie B Photpho C nit D cacbon 49 Nu cht nguyờn cht dn in tt trng thỏi lng v dung dch, nhng khụng dn in trng thỏi rn, thỡ cht ú l A hp cht cng hoỏ tr B hp cht ion C n cht kim loi D n cht ... l ng v C Ba nguyờn t trờn u thuc nguyờn t Mg D Ht nhõn ca mi nguyờn t u cú 12 proton 14 15 Nit thi n nhiờn l hn hp gm hai ng v l N (99,63%) v N (0,37%) Nguyờn t trung bỡnh ca nit l A 14,7 B 14,0...
 • 72
 • 265
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệmđáp án môn pháp luật đại cương có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn pháp luật đại cương có đáp án
... ? l ? ? ? câu 193 ? ? ? 26 câu 196 kh ? ? ? ? ? ? ? o? ng ? 27 ? câu 205: ? ? ) ? - ? ? ? ? 28 câu 212: ? ? ? ? ? ? hân xh câu 218: ? 29 ? I CÂU HỎI NHẬN ĐỊNH ... Khánh (17 tuổi) nghe rủ Khánh tìm Tài để “dằn mặt” mà mục đích giết 33 chết Tài Thấy anh em Phong tìm đến, Tài bỏ chạy Một lát sau, Tài nhặt tre quay lại tìm anh em Phong đánh ẩu đả xảy Đến Khánh ... chưa đuổi vợ chồng C N khỏi nhà, trưa ngày 26-12-05, P tìm tới gây sự, đánh N Tức nước vỡ bờ, N đâm P nhát dao vào ngực chết sau Ngày 29/5/ 2006 TAND tỉnh Bình thuận đưa vụ án xét xử, tuyên phạt...
 • 34
 • 263
 • 0

Trắc nghiệmđáp án môn Cấu trúc sở dữ liệu trường Cao Đẳng Công Nghệ Viettronics

Trắc nghiệm và đáp án môn Cấu trúc cơ sở dữ liệu trường Cao Đẳng Công Nghệ Viettronics
... cấu trúc hai chiều ~Dữ liệu người sử dụng nhìn dạng quan hệ toán học phép toán thao tác liệu xây dựng cấu trúc quan hệ toán học ~Dữ liệu người sử dụng nhìn dạng cấu trúc hình ~Gồm nhiều tệp liệu ... } ::Câu 006::Thế sở liệu quan hệ?{ ~Cơ sở liệu xây dựng dựa mô hình liệu quan hệ ~Cơ sở liệu dùng để tạo lập, cập nhật khai thác CSDL quan hệ ~Cơ sở liệu xây dựng dựa mô hình liệu quan hệ khai ... thao tác sở liệu làm thay đổi cấu trúc lưu trữ liệu chiến lược truy nhập sở liệu ~Mục tiêu hệ CSDL là\: tính bất biến cuả hệ ứng dụng thay đổi cấu trúc lưu trữ chiến lược truy nhập liệu ~Dữ liệu...
 • 53
 • 327
 • 2

Nhận biết một số chất vô trắc nghiệmđáp án

Nhận biết một số chất vô cơ trắc nghiệm và đáp án
... hợp xanh Câu 35: Một mẫu nước cam lấy siêu thị có pH = 2,6 Nồng độ mol ion hidroxit có nước cam ? A 2,6 B 2,51x10–2 C 2,51x 10–3 D 1,4x 10–6 NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ Nhận biết NH3 - Dung dịch ... thuốc thử nhận biết tối đa A chất B chất C chất D chất Câu 23: Để nhận biết ion NO3- người ta thường dùng Cu dung dịch H2SO4 loãng đun nóng, vì: A tạo khí có màu nâu B tạo dung dịch có màu vàng C ... 2Cu(NO3)2 + 2NO+4H2O 2NO + O2 → 2NO2 Bài: NHẬN BIẾT MỘT SỐ CHẤT KHÍ 1./ Nhận biết khí CO2: Dùng dung dịch Ca(OH)2 hay Ba(OH)2: tạo kết tủa trắng 2./ Nhận biết khí SO2: Dùng dung dịch nước brom:...
 • 13
 • 370
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai thi trac nghiem va dap an dong co diezel 2 kitrac nghiem va dap an ket cau dong co dot trongcau hoi trac nghiem va dap an mon nhung nghuyen li co ban cua chu nghia mac le ninđề thi trắc nghiệm cơ bản và nâng caotrắc nghiệm và đáp án môn quản trị dự ántrắc nghiệm và đáp án kinh tế vĩ môcâu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn kinh tế vi mô300 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án hóa họccâu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn đường lốitrắc nghiệm và đáp án môn quản trị doanh nghiệptrắc nghiệm và đáp án môn pháp luật đại cươngtrac nghiem va dap an mon quan tri chien luocđề thi trắc nghiệm và đáp án quản trị họctrắc nghiệm và đáp án môn quản trị họctrắc nghiệm và đáp án môn pháp luật kinh tếPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả