Bài giảng Nhập môn Công nghệ sinh học: Chương 1 Nguyễn Vũ Phong

Bài giảng Nhập môn công nghệ sinh học

Bài giảng Nhập môn công nghệ sinh học
... bón Công nghệ enzim 15 xử lý chất thải rắnbằng công nghệ sinh học Công nghệ vi sinh 16 xử lý chất thải lỏng công nghệ sinh học Sinh học phân tử 17 Công nghệ sản xuất chất giàu dinh dưỡng Sinh ... trồng nước Công nghiệp tài nguyên lượng Công nghiệp đánh bắt thuỷ sản Công nghệ sinh học CÂY CNSH Các chất sinh vật khai thác STT Chuyên nghành CNSH Công nghệ hoá sinh 14 Công nghệ sinh học sản ... dụng công nghệ sinh học theo MITI ( TRANG SAU ) Hóa sinh chất phản ứng enzim Tăng suất Công nghiệp hóa chất Lên men điện tử sinh học (cảm biến sinh học, miếng sinh học) giảm chi phí chế tạo Công...
 • 26
 • 2,353
 • 6

Giáo án điện tử môn Sinh vật học : Nhập môn Công nghệ sinh học Chương 1 pot

Giáo án điện tử môn Sinh vật học : Nhập môn Công nghệ sinh học Chương 1 pot
... môn học       Chương 1: Mở đầu Chương 2: Công nghệ sinh học phân tử Chương 3: Công nghệ sinh học vi sinh vật Chương 4: Công nghệ sinh học thực vật Chương : Công nghệ sinh học động vật Chương ... minh chủ yếu 18 68 Tìm DNA F Miescher 18 60 Vi sinh vật học CNSH vi sinh vật Khoa học công nghệ mũi nhọn kỷ XX • Phát minh tảng kỷ XX 19 10 -19 20 Thuyết di truyền NST 19 53 Khoa học công nghệ mũi nhọn ... công nghệ sinh học • CNSH theo đối tượng nghiên cứu - CNSH phân t : - CNSH protein, enzyme: - CNSH vi sinh vật: - CNSH thực vật - CNSH động vật CNSH ??? Công nghệ sinh học gì? Các lĩnh vực công nghệ...
 • 40
 • 899
 • 0

Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm chương 1 GV trương minh thái

Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm chương 1  GV trương minh thái
... tham khảo Bài giảng nhập môn CNPM giảng viên Trần Cao ñệ Bài giảng nhập môn CNPM giảng viên Huỳnh Xuân Hiêp Bài giảng nhập môn CNPM giảng viên Phan Phương Lan Giảng dạy & ñánh giá Giảng dạy: ... triển phần mềm Thuật ngữ Phân loại phần mềm ðặc tính phần mềm Công nghệ phần mềm gì? 19 68/69 NATO conferences: Giới thiệu thuật ngữ “Software Engineering” Ý tưởng: Phát triển phần mềm nghệ thuật ... PHẦN MỀM CHƯƠNG – GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Nội dung ðịnh nghĩa CNPM Các giai ñoạn phát triển phần mềm Những người tham gia dự án phát triển phần mềm Các yếu tố làm thay ñổi phát triển phần...
 • 29
 • 70
 • 0

Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm chương 1

Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm chương 1
... thi t ? 10 Yêu c u không kh thi ng – Các yêu c u PM có kh n ng th c hi n đ c môi tr ng k thu t hay không – Có kh n ng ki m đ nh yêu c u ph n m m hay không Nh t trí v yêu c u 11 12 8/26/2 013 Phân ... thi n ng c a h s đ c t : 13 14 Ví d : Các yêu c u v h s đ c t 3 .1 Các thành ph n c a h s đ c t • c t hành vi bên c a HT • c t ràng bu c v cài đ t • D thay đ i • Dùng nh công c tham kh o cho b o ... i đ ng s d ng công c c vi t vào n m 19 56 – Bi u đ th c th liên k t (Entity-Relationship Diagrams) – c t Logic (Logic Specifications) – c t đ i s (Algebraic Specifications) t  17 Khó phát bi...
 • 8
 • 183
 • 0

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - CHƯƠNG 2 doc

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - CHƯƠNG 2 doc
... HÌNH CẤU TRÚC DNA CỦA WATSON-CRICK • – Năm 1953, mô hình cấu trúc phân tử DNA Watson-Crick đặt móng cho phát triển Sinh học phân tử " Học thuyết trung tâm " sinh học phân tử : • DNA > RNAm ... máy hoá học đặc biệt" • Tín hiệu tế bào (Cell signalling) • Khả tự sinh sản Tế bào - đối tượng cho khám phá kì diệu kỉ 21 • Các sinh vật có cấu trúc hoá học phức tạp Tuy nhiên, chất hoá học phức ... polyisoprenoid Phospholipid-> màng tế bào Glycerid nguồn dự trữ lượng dài hạn Các amino acid : Các amino acid có hai nhóm chứa: amin -NH2 mang tính kiềm carboxyl-COOH tính acid • Các L-amino acid nối liên...
 • 44
 • 177
 • 0

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - CHƯƠNG 3 ppt

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - CHƯƠNG 3 ppt
... Phân lập từ vi khuẩn, mà 25% có RE - Trình tự nhận biết (recognition site) DNA mạch kép Ví dụ e.g EcoRI: - GAATTC - CTTAAC - 3. 000 RE phát hiệän với 230 trình tự nhậän biết ORNL Wadsworth ... dòng II CÁC CÔNG CỤ • CÁC CÔNG CỤ ENZYME –Restriction endonuclease (cắt) –Ligase (nối) –Reverse transcriptase –DNA-polymerase –Nuclease – Taq-polymerase RESTRICTION ENDONUCLEASE (RE) - Phân lập ... hợp hoá học Nhờ enzyme reverse transcriptase tổng hợp gen riêng biệt miễn có mặt mRNA gen Các c-DNA mạch đơn biến thành mạch kép nhờ DNA polymerase gọi c-DNA kép (c-DNA duplex) • Đoạn c-DNA kép...
 • 46
 • 166
 • 0

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - CHƯƠNG 4 ppt

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - CHƯƠNG 4 ppt
... dụng công cụ công nghệ để khai thác gen người – Sinh học phát triển mức cao Sinh học hệ thống (the Systems Biology) – Sự phát triển hàng loạt công nghệ then chốt (key tehnologies) Tin sinh học ... •Cảm biến sinh học •Sự truyền tín hiệu •Cố đònh chất xúc tác sinh học •Chuyển hoá sinh học VI CÁC THỰC VẬT CHUYỂN GEN • Chuyển gen vào thực vật lónh vực phát triển nhanh Công nghệ sinh học phân ... V CÁC VI SINH VẬT CHUYỂN GEN • Những thí nghiệm tạo dòng gen thực vi sinh vật Nhờ thao tác dễ dàng lại có công nghệ lên men phát triển mạnh, vi sinh vật cung cấp nhiều sản phẩm quy mô công nghiệp...
 • 81
 • 262
 • 0

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - CHƯƠNG 5 pps

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - CHƯƠNG 5 pps
... Interferon (IFN) - Phát hiện: 1 957 - Động vật có xương sống - Lồi hữu nhũ có loại: IFN-a, IFN-b, IFN-g - Ở người: 16 IFN-a, IFN-b, IFN-g Interleukin (IL) - Ít 16 IL mơ tả người - Hoạt động nhờ ... interleukin (IL-1 – IL- 15) Interleukine-2 có vai trò phản ứng miễn dòch chống tế bào ung thư nhiễm virus IL-2 liệu pháp miễn nhiễm • – Các interferon gồm IFN-α, IFN-β, IFN-γ, IFN-ω IFN-τ Các interferon ... công nghiệp cách cố đònh sản phẩm nhiều hơn, tốt hơn, nhanh V BIOSENSOR (CẢM BIẾN SINH HỌC) • Tổng quan chất cảm biến sinh học (biosensor) • Một biosensor gồm thành phần chủ yếu: • thụ thể sinh...
 • 58
 • 294
 • 0

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - CHƯƠNG 6: SINH HỌC CỦA CÁC VI SINH VẬT CÔNG NGHIỆP pps

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - CHƯƠNG 6: SINH HỌC CỦA CÁC VI SINH VẬT CÔNG NGHIỆP pps
... CÁC VI SINH VẬT • Vi sinh vật sinh vật nhỏ bé phát nhờ kính hiển vi Các vi sinh vật gồm động vật nguyên sinh (Protozoa) đơn bào, vi tảo, vi nấm vi sinh vật Eukaryotae; vi khuẩn, virus vi sinh ... cerevisiae đối tượng sử dụng KTDT để tạo chủng sản xuất r-protein người, tiếp nhiều VSV khác V CÁC NHÓM VI SINH CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU • Vi khuẩn lactic Nguồn gốc lên men lactic acid công nghiệp ... lần khối lượng khô : • - Ashbya gosspii sinh riboflavin gấp 40000 lần nhu cầu - Pseudomonas denitrificans sinh vitamin B12 gấp 100000 lần nhu cầu 4 Tạo giống vi sinh vật nhờ kó thuật di truyền...
 • 58
 • 213
 • 0

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - CHƯƠNG 7 ppt

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - CHƯƠNG 7 ppt
... NHIÊN LIỆU VI CÁC METABOLITE SƠ CẤP VII CÔNG NGHỆ THUỐC KHÁNG SINH (ANTIBIOTICS) VIII CHUYỂN HOÁ SINH HỌC IX CÁC BIOPOLYMER VÀ BIOSURFACTANT X CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHAI KHOÁNG I TỔNG QUAN VỀ CÁC SẢN ... CHƯƠNG VIII CÁC SẢN PHẨM CỦA CÔNG NGHỆ LÊN MEN • • • • • • • • • • I TỔNG QUAN VỀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CNLM II SẢN XUẤT SINH KHỐI VI SINH VẬT III CÔNG NGHIỆP VACCINE IV PROTEIN ĐƠN BÀO (SCP) V CÔNG ... ứng mong muốn 5 Thu sản phẩm tinh chế • Thu sản phẩm công việc tốn Chi phí chiếm tơí 50% giá thành cao Các kiõ thuật công nghệ hoá học, công nghệ thực phẩm sử dụng chủ yếu bước Khó khăn lớn tách...
 • 201
 • 223
 • 0

Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm chương 6 GV trương minh thái

Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm chương 6  GV trương minh thái
... phiên Xác minh phiên Các thủ tục xác minh phiên nên định nghĩa cách rõ ràng việc nhận dạng phiên thành phần Ba kỹ thuật để xác minh thành phần Đánh số phiên Xác minh dựa thuộc tính Xác minh hướng ... hệ điều hành, thư viện, biên dịch công cụ sử dụng để xây dựng phần mềm 38 Xây dựng hệ thống Xây dựng hệ thống quy trình biên dịch liên kết phận phần mềm vào chương trình mà thực cấu hình đích ... thay đổi 18 Quản lý thay đổi Các công cụ theo dõi thay đổi Một vấn đề quản lý thay đổi theo dõi trạng thái thay đổi Các công cụ theo dõi thay đổi theo dõi trạng thái yêu cầu thay đổi đảm bảo yêu...
 • 40
 • 56
 • 0

Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm chương 5 GV trương minh thái

Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm chương 5  GV trương minh thái
... lượng phần mềm Chất lượng phần mềm mức độ thỏa mãn người dùng : Tính xác Độ tin cậy Tính dùng Dễ bảo trì Dễ kiểm thử Tính khả chuyển… Quản lý chất lượng phần mềm Quản lý chất lượng phần mềm Liên ... chất lượng nên thực hiện: Mời kỹ sư phần mềm tham gia vào việc chọn chuẩn sản phẩm Xem lại hiệu chỉnh chuẩn để phản ánh công nghệ thay đổi Cung cấp công cụ phần mềm để hỗ trợ chuẩn 19 Đảm bảo chất ... lượng Sự đánh giá phần mềm tự động đo lường phần mềm 31 Kiểm soát chất lượng Xem lại chất lượng Đây phương pháp công nhận chất lượng quy trình hay sản phẩm Một nhóm kiểm tra phần hay toàn quy...
 • 34
 • 63
 • 0

Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm chương 7 GV trương minh thái

Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm chương 7  GV trương minh thái
... PERT theo cụng vic C 4 Start 0 A 0 D 12 F 10 10 B 4 G 17 12 24 E 10 14 I 34 34 10 End 37 37 10 H 20 24 Thi gian thc hin ton b d ỏn l 37 thỏng v kinh phớ l 350 triu 21 S PERT theo cụng vic Cụng ... trng cú th ngn thỏng A - 5 B A 11 19 C - 4 D - 12 150 10 E B, C 10 10 F B, C 24 1 47 19 13 G A 18 12 H D, E, G 10 7 I F, H 2 Hóy rỳt ngn thi gian thc hin d ỏn xung cũn 28 thỏng? 22 S PERT theo ... I H End 10 Cũn 28 thỏng 29 S PERT theo cụng vic S Pert cho k hoch khn trng C 7 Start 0 A 0 D F B 2 G 12 19 E 7 I 26 26 End 28 28 10 H 16 16 Thi gian thc hin ton b d ỏn l 28 thỏng v kinh phớ...
 • 30
 • 68
 • 0

Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm chương 4

Bài giảng nhập môn công nghệ phần mềm chương 4
... x TOOL x EXP x l ng TB ng i/tháng v i: STOR không gian l u tr , TIME th i gian c n thi t, TOOL công c , EXP kinh nghi m, RELY đ tin c y (có th ch n 1,2) SE-VI.7 SE-VI.8 PH N VI: CÁC CH • NÂNG ... – Cung c p SP t ng ng th c t – Cung c p framework đ cài đ t cá trình BCL – m b o tính liên t c: công vi c th c hi n b i ng i có th th c hi n ti p b i ng i khác – Các chu n c a trình l p tài li ... báo l i cung c p SP • Hai l p đ đo: đo K đ đo d đoán • S n ph m PM Quá trình PM đo đo D K SE-VI. 14 đo ch t l ng SP • Vi c bi u di n, đánh giá đ đo b ng s li u h n kinh nghi m • đo ch t l ng thi...
 • 5
 • 189
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nhập môn công nghệ sinh họctài liệu nhập môn công nghệ sinh họcbài tiểu luận môn công nghệ sinh họcnhap môn công nghệ sinh họcnhap mon cong nghe sinh hocgiáo trình nhập môn công nghệ sinh họccâu hỏi nhập môn công nghệ sinh họcđề cương nhập môn công nghệ sinh họcsách nhập môn công nghệ sinh học phạm thành hổnhập môn công nghệ sinh học phạm thành hổđề thi nhập môn công nghệ sinh họcnhập môn công nghệ sinh học nguyễn hoàng lộcnhập môn công nghệ sinh học phạm thành hổ pdfbài giảng nhập môn kỹ thuật sinh họcbài giảng nhập môn khai phá dữ liệu chương 1 giới thiệu chung về khai phá dữ liệuTăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng.Tính giá thành trên cơ sở hoạt động (ABC) tại công ty TNHH Việt Ý.Vận dụng kế toán quản trị tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà NẵngHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânVận dụng tư tưởng của Ph. Ăngghen về mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong tác phẩm Biện chứng của tự nhiên vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Đắk LắkBài 9. Đề phòng bệnh giunBài 5. Cơ quan tiêu hoáChương I. §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5Tuần 23. Bác sĩ SóiTuần 13. Bông hoa Niềm VuiTuần 8. Bàn tay dịu dàngTuần 8. Bàn tay dịu dàngTuần 7. Người thầy cũTuần 7. Người thầy cũTuần 6. Mẩu giấy vụnBài 27. Loài vật sống ở đâu?Chương I. §7. Độ dài đoạn thẳngChương II. §4. Cộng hai số nguyên cùng dấuChương I. §18. Bội chung nhỏ nhất