trắc nghiệm quản trị, bài tập kinh tế

ĐỀ tài NGHIÊN cứu KHOA học câu hỏi TRẮC NGHIỆMbài tập KINH tế CHÍNH TRỊ mác LÊNIN

ĐỀ tài NGHIÊN cứu KHOA học câu hỏi TRẮC NGHIỆM và bài tập KINH tế CHÍNH TRỊ mác LÊNIN
... môn Kinh tế trị Mác - Lênin Học viện Báo chí & Tuyên truyền, tiến hành nghiên cứu, biên soạn hệ thống hóa Bộ câu hỏi trắc nghiệm tập Kinh tế trị Bộ câu hỏi tập gồm phần nội dung: Phần I: Câu hỏi ... chân thành xin cám ơn! PHẦN I CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM A CÂU HỎI ĐÚNG – SAI? Các mệnh đề hay sai? I KINH TẾ CHÍNH TRỊ TBCN Kinh tế trị môn khoa học tự nhiên, nghiên cứu phát sinh, phát triển xã ... Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm A Câu hỏi Đúng – Sai I Kinh tế trị TBCN II Kinh tế trị thời kỳ độ lên CNXN Việt Nam B Câu hỏi lựa chọn 12 I Kinh tế trị TBCN...
 • 98
 • 226
 • 0

Bài tập kinh tế trong quản trị

Bài tập kinh tế trong quản trị
... TK Biến phụ BTĐN = nên giá trị ẩn mua nguồn lực lợi nhuận đảm phí Chi phí hội để thực báo cáo I C = Gọi Vp, Vd Vk giá mờ nguồn lực để hoàn thành thiết kế để chi phí Bài toán đối ngẫu thấp với ... hệ ta có: Vt = (150-100)/1 = Thế vào PT ta có : Vk = 150 -2*50 = 50 50 Nên hàm mục tiêu là: Giá trị ẩn nguồn lực = nghiệm toán sở = 18000 Tối thiểu hóa chi phí = 200Vt + 160Vs + 160Vk = 200*50 ... 18000 TK 16000 1,900.0 2,900.0 2,100.0 BCV C Chi phí X: ST = SK =0 Y: SS = ST = Z : SK = SS =0 Bài toán đối ngẫu Gọi Vt, Vs Vk giá thị trường tiền lương (giờ) nhân viên loại (giá mờ) Tối thiểu...
 • 8
 • 2,175
 • 24

bài tập kinh tế trong quản trị

bài tập kinh tế trong quản trị
... 17,955 16,737 15,474 14,206 8,439 10 1% 25 0.1 5% 0.5 Hoa hồng 4% 0.1 1% 0.025 0.125 Chiến lược quảng cáo phương tiện thông tin Xác suất Doanh số 0.1 500 0.4 1500 0.4 2500 0.1 3500 Chiến lược...
 • 6
 • 1,086
 • 5

Đề đáp án cách giải trắc nghiệm quản trị tài chính chương 1, 2, 3, 4, 5 thi trên elearning - Đh kinh tế Đà nẵng

Đề đáp án cách giải trắc nghiệm quản trị tài chính chương 1, 2, 3, 4, 5 thi trên elearning - Đh kinh tế Đà nẵng
... cao - Tỷ suất sh lợi cao tài trợ cho tài sản b Rủi ro thấp- Tỷ suất sh lợi thấp tài trợ cho tài sản c Cách tiếp cận tự tài trợ d Rủi ro trung bình- Tỷ suất sh lợi trung bình tài trợ cho tài sản ... khoản tín dụng thương mại 3/10 net 45 biết công ty toán vào ngày 20 song nhận chiết khấu Chọn câu trả lời a 45. 15% , 56 .00 % b 37 39%, 45. 15% c 32. 25 %, 45. 15% d 32. 25 %, 37 39% Không Điểm: 0/1 Question ... a Cách tiếp cận tự tài trợ b Rủi ro cao - Tỷ suất sinh lợi cao tài trợ cho tài sản c Rủi ro thấp- Tỷ suất sinh lợi thấp tài trợ cho tài sản d Rủi ro trung bình- Tỷ suất sinh lợi trung bình tài...
 • 334
 • 1,656
 • 17

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm Quản trị doanh nghiệp ppt

Tài liệu Bài tập trắc nghiệm Quản trị doanh nghiệp ppt
... giá trị MMTB tiến hành lý Trần Bảo Loan - 36 - http://www.ebook.edu.vn C Lượng giá trị tiêu hao dần trình phục vụ kinh doanh doanh nghiệp khả thu hồi lại D Sự giảm giá trị MMTB mà doanh nghiệp ... ( doanh nghiệp) tới doanh nghiệp để nộp đơn ứng thi vào vị trí cần thiết mà doanh nghiệp cần tuyển C Tuyển mộ nhân trình hấp dẫn, khuyến khích người lao động tham gia ứng thi vào chức danh doanh ... Tạo dựng đội ngũ quản trị viên kế cận với vị trí quản trị đội ngũ người lao động có trình độ tay nghề giỏi C Kích thích đội ngũ nhân viên, quản trị viên cấp không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng...
 • 44
 • 1,028
 • 0

bài tập trắc nghiệm quản trị chiến lược

bài tập trắc nghiệm quản trị chiến lược
... trường; b Chiến lược công ty; Chiến lược kinh doanh; Chiến lược chức c Chiến lược hớt váng; Chiến lược tập trung; Chiến lược gây khác biệt d Chiến lược gây khác biệt; Chiến lược tập trung; Chiến lược ... quản trị công nhân viên nhà quản trị thuê b Công nhân viên, nhà quản trị, thành viên ban quản trị c Công đoàn, công nhân, nhà quản trị d Cổ đông, công nhân viên, nhà quản trị, thành viên ban quản ... Điểm : Các chiến lược chung mà Porter đề nghị, tương ứng với tình chiến lược công ty ngành gồm: Chọn câu trả lời a Chiến lược dẫn đạo chi phí; Chiến lược dẫn đạo nhãn hiệu; Chiến lược dẫn đạo...
 • 12
 • 1,451
 • 0

Bài tập trắc nghiệm quản trị dự án pdf

Bài tập trắc nghiệm quản trị dự án pdf
... 1.00 b w1 = 0.75 c w1 = 0.50 d w1 = 0.25 e w1 = 0.05 Dưới thay đổi phần trăm giá hàng tháng số thị trường: Tháng DJIA 0.03 S&P500 0.02 Russell 2000 0.04 0.07 0.06 0.10 -0.02 -0.02 -0.01 -0.04 0.07 ... 0.03 0.02 0.05 0.04 0.11 0.02 -0.06 -0.04 -0.08 0.06 Hãy tính: a Tỷ suất lợi tức kỳ vọng hàng tháng loại b Độ lệch chuẩn loại c Hiệp phương sai tỷ suất lợi tức số sau: DJIA – S&P 500 S&P500 – ... tư đòi hỏi phần bù rủi ro 12% số tiền mà người sẵn sàng trả cho danh mục đầu tư bao nhiêu? d So sánh câu trả lời mục (a) mục (c) Kết luận rút từ mối quan hệ phần bù rủi ro số tiền trả cho danh...
 • 4
 • 815
 • 11

Bài tập trắc nghiệm quản trị docx

Bài tập trắc nghiệm quản trị docx
... việc nhân viên biểu phong cách: a Quản trị nghèo nàn b Quản trị công việc: c Quản trị CLB: d Quản trị thoả hiệp e Quản trị tổ đội 209 Theo thuyết Lưới quản trị, trì cân hiệu suất công việc cần ... quản trị xem xét từ góc độ làm để tăng suất đặc trưng trường phái a Quản trị công việc (bằng phương pháp khoa học) b Quản trị hành c Quản trị nguồn nhân lực d Quản trị sản xuất tác nghiệp e Quản ... dưới: a Nhà quản trị nêu định thăm dò thái độ cấp b Nhà quản trị định thông báo c Nhà quản trị nêu vấn đề, tiếp nhận đề xuất d Nhà quản trị xác lập giới hạn, yêu cầu nhóm định e Nhà quản trị cho...
 • 18
 • 235
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán quản trị – bài tập ôn tập pot

Sáng kiến kinh nghiệm môn kế toán quản trị – bài tập ôn tập pot
... tổ chức định tốt Kế toán giá thành Kế toán quản trị Kiểm toán Kế toán tài Quá trình thu thập đánh giá giao dịch kinh doanh kiện kinh tế khác để có hành động kế toán thích hợp trình Nhận diện Phân ... công ty có nhiều chọn lựa thiết kế hệ thống KTQT họ 13 Nhu cầu thông tin KTQT khác tùy vào cấp bậc tổ chức 14 Chức kiểm soát quản lý KTQT cung cấp thông tin kết nhà quản lý 15 Thông tin kế toán ... cấp không bao gồm khoản chi phí phát sinh phận điều hành Bài 1.2 Chọn câu trả lời Bộ phận kế toán cung cấp thông tin giúp cho công nhân, nhà quản lý, ủy viên điều hành tổ chức định tốt Kế toán...
 • 33
 • 368
 • 0

bài tập trắc nghiệm và đáp án về kinh tế vi mô

bài tập trắc nghiệm và đáp án về kinh tế vi mô
... pháp kinh tế khác trước tình hình suy thối kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mơ, chuẩn tắc c Kinh tế vĩ mơ, thực chứng b Kinh tế vĩ mơ, chuẩn tắc d Kinh tế vi mơ, thực chứng Các giải pháp kinh ... tối đa doanh nghiệp độc quyền hồn tồn.Vấn đề thuộc a Kinh tế vi mơ,chuẩn tắc b Kinh tế tế vi mơ, thực chứng c Kinh tế vĩ mơ, thực chứng d Kinh tế vĩ mơ, chuẩn tắc 19/ Hàm số cầu cá nhân có dạng: ... 1]a 39[ 1]c 47[ 1]d 8[ 1]a 16[ 1]c 24[ 1]b 32[ 1]c 40[ 1]a 48[ 1]c TRẮC NGHIỆM KINH TẾ VI MƠ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 1./ Giá sản phẩm X tăng lên dẫn đến phần chi tiêu cho sản phẩm X tăng...
 • 81
 • 893
 • 0

BÀI tập KINH tế QUẢN TRỊ có lời GIẢI

BÀI tập KINH tế QUẢN TRỊ có lời GIẢI
... 300.000.000 3.750 Trong chi phí sản xuất 2.500.000.000đ định phí Trong chi phí bán hàng 800.000.000 đ định phí biến phí việc giao hàng 5.000đ/1 đôi Bài giải Để đưa định bán hay không, công ... ngày Giám đốc công ty đắn đo trước đơn đặt hàng giá bán đơn vị thấp giá thành sản xuất đơn vị Liệu nên chấp nhận đơn đặt hàng không? Chỉ tiêu Số tiền (đ) Cho đơn vị Bán 80.000 đôi với đơn 8.000.000.000 ... xuất Trường hợp định giá bán dựa vào biến phí trực tiếp Định giá bán dựa vào giá thành sản xuất Ta có: giá bán sp=cp nền+cp tăng thêm - Chi phí nền=chi phí sản xuất = 81.250đ/sp - Mức lãi mong muốn...
 • 4
 • 654
 • 1

Xem thêm