trắc nghiệm GDCD ôn thi 2017-2018

124 câu trắc nghiệm hóa ôn thi đại học

124 câu trắc nghiệm hóa ôn thi đại học
... tính oxi hóa C tính khử tính oxi hóa D có tính oxi hóa, tính khử Câu 119: Nhóm gồm kim loại hòa tan dung dịch H2SO4 loãng là: A K, Mg, Ca, Cu B K, Fe, Zn, Hg C K, Mg, Al, Fe D K, Ca, Zn, Ag Câu 120: ... phản ứng tráng gương C Fructozơ có công thức phân tử công thức cấu tạo với glucozơ D Phân tử xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh có khối lượng phân tử lớn Câu 32: Dung dịch saccarozơ tinh ... Tơ visco Câu 37: Đem trùng hợp chất : butađien -1,3 ; propen ; isopren ; cloropren Sản phẩm trùng hợp không dùng làm cao su A butađien -1,3 B propen C isopren D cloropren Câu 38: Trong công nghiệp,...
 • 11
 • 1,249
 • 41

3201 bài thi trắc nghiệm sinh ( ôn thi HS giỏi)

3201 bài thi trắc nghiệm sinh ( ôn thi HS giỏi)
... tử mang toàn gen lặn chiếm tỉ lệ 50% ? (1 )-Bb; (2 )-BBb; (3 )-Bbb; (4 )-BBBb; (5 )-BBbb; (6 )-Bbbb A (1 ), (3 ), (6 ) B (4 ), (5 ), (6 ) C (1 ), (2 ), (3 ) D (2 ), (4 ), (5 ) 171 Xét cặp NST tương đồng tế bào, ... gen thông qua sử dụng plasmit làm thể truyền tế bào nhận dùng phổ biến (X) nhờ đặt điểm (Y) chúng A (X): E.coli, (Y): cấu tạo đơn giản B (X): virut, (Y): cấu tạo đơn giản C (X): E.coli, (Y): sinh ... tiền phôi A Không di truyền B Chỉ di truyền qua sinh sản hữu tính C Không di truyền qua sinh sản sinh dưỡng D Di truyền qua sinh sản hữu tính qua sinh sản sinh dưỡng 54 Đặc điểm KHÔNG với đột biến...
 • 157
 • 355
 • 16

1000 câu hỏi trac nghiem VL ôn thi vào ĐHCĐ Phần 2.doc

1000 câu hỏi trac nghiem VL ôn thi vào ĐHCĐ Phần 2.doc
... chất không gian .Câu 122: Vận tốc truyền sóng môi trường Download Tài liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần A phụ thuộc vào chất môi trường tần số sóng B phụ thuộc vào chất ... – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần U0 π π ; α = rad C I = D I = U Lω; α = − rad Lω 2 Câu 188: Chọn câu Đối với đoạn mạch R C ghép nối tiếp thì: A Cường độ dòng điện luôn nhanh ... gợn sóng D có 20 gợn sóng Download Tài liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần Câu 173: Một sợi dây dài 1,2m Một đầu gắn vào cầu rung, đầu tự động Đặt cầu rung thẳng đứng để...
 • 13
 • 254
 • 0

1000 câu hỏi trac nghiem VL ôn thi vào ĐHCĐ Phần 3.doc

1000 câu hỏi trac nghiem VL ôn thi vào ĐHCĐ Phần 3.doc
... – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần C Máy phát điện xoay chiều pha tạo dòng điện không đổi D Bộ góp máy phát điện xoay chiều pha gồm hai vành bán khuyên hai chỗi quét Câu 219: ... điện xoay chiều? A Rôto phần cảm phần ứng B Phần quay gọi rôto, phần đứng yên gọi stato C Phần cảm tạo từ trường, phần ứng tạo suất điện động D Tất A, B, C Câu 220: Chọn câu A Dòng điện xoay chiều ... – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần Câu 239: Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp.Biết L = 10−3 H, C= F, π 4π u = 120 sin100π t (V ) , điện trở phải có giá trị để công suất...
 • 10
 • 237
 • 1

1000 câu hỏi trac nghiem VL ôn thi vào ĐHCĐ Phần 4.doc

1000 câu hỏi trac nghiem VL ôn thi vào ĐHCĐ Phần 4.doc
... Download Tài liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần Câu 313: Một máy phát điện xoay chiều có công suât 1000kW Dòng điện phát sau tăng truyền xa đường dây ... hệ số công suất mạch thứ cấp là: A 180W 0.8 B 180W;0.9 C 3600W;0.75 D 1800W;0.9 Download Tài liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần Câu 332: Số vòng dây cuộn sơ cấp: A 1000 vòng ... chiều có: Download Tài liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần A Tần số lớn C Cường độ lớn B Chu kỳ lớn D Hiệu điện lớn Câu 348: Chọn câu câu sau: A Năng lượng từ trường mạch...
 • 6
 • 423
 • 3

1000 câu hỏi trac nghiem VL ôn thi vào ĐHCĐ Phần 5.doc

1000 câu hỏi trac nghiem VL ôn thi vào ĐHCĐ Phần 5.doc
... Tài liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần Câu 369: Tìm công thức tính bước sóng thông số L, C mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện (c vận tốc ánh sáng chân không) A λ = c 2π ... Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần Câu 378: Khi L = 15mH C = 300pF Tần số dao động mạch nhận giá trị giá trị sau? A f = 65,07KHz B f = 87,07KHz C f = 75,07KHz D Một giá trị khác Câu ... Download Tài liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần D Giống sóng học, sóng điện từ cần môi trường vật chất đàn hồi để lan truyền Câu 362: Tìm phát biểu sai sóng điện...
 • 5
 • 224
 • 0

1000 câu hỏi trac nghiem VL ôn thi vào ĐHCĐ Phần 6.doc

1000 câu hỏi trac nghiem VL ôn thi vào ĐHCĐ Phần 6.doc
... Download Tài liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần Câu 402: Chọn câu sai câu sau: A Tia tới nằm mặt phẳng tới B Tia phản xạ nằm mặt phẳng ... C Góc tới i tia sáng nhỏ D Câu A, C Download Tài liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần Câu 410: Chọn câu sai câu sau: A Tia tới đỉnh gương cầu lõm cho tia phản xạ đối xứng ... ảnh vật (không kể chiều) vị trí vật là: A Tại tâm C B Sát gương Download Tài liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần C Tại tiêu điểm F D A, B Câu 430: Điều sau không nói gương...
 • 7
 • 214
 • 1

1000 câu hỏi trac nghiem VL ôn thi vào ĐHCĐ Phần 7.doc

1000 câu hỏi trac nghiem VL ôn thi vào ĐHCĐ Phần 7.doc
... Download Tài liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần Câu 469: Vật thật AB phẳng, nhỏ đặt vuông góc trục gương cầu lồi, cách gương 60cm Ảnh tạo gương ... môi trường chiết quang sang môi trường chiết quang luôn có tia khúc xạ Download Tài liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần D Vận tốc ánh sáng nước lớn vận tốc ánh sáng thủy ... mặt thoáng chất góc 600 Trị số n là: A 1,5 B C D Download Tài liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần Câu 495: Chiếu chùm tia sáng đơn sắc có bề rộng a từ môi trường có chiết...
 • 5
 • 168
 • 0

1000 câu hỏi trac nghiem VL ôn thi vào ĐHCĐ Phần 8.doc

1000 câu hỏi trac nghiem VL ôn thi vào ĐHCĐ Phần 8.doc
... kính khoảng bé tiêu cự luôn có ảnh A Ngược chiều B Ảo B Cùng kích thước D Bé vật Download Tài liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần Câu 519: Chọn câu sai câu sau: A Vật thật khoảng ... Download Tài liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần Câu 508: Lăng kính có chiết suất n, góc chiết quang A.Chiếu tia sáng dơn sắc vuông góc với mặt bên lăng kính, chùm ... C Tiêu cự giảm chiết suất tỉ đối giảm D Không thể kết luận tăng giảm tiêu cự Download Tài liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần Câu 527: Điểm sáng S nằm trục thấu kính cho...
 • 6
 • 235
 • 1

1000 câu hỏi trac nghiem VL ôn thi vào ĐHCĐ Phần 10.doc

1000 câu hỏi trac nghiem VL ôn thi vào ĐHCĐ Phần 10.doc
... – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần 10 Câu 632: Khi quan sát vật kính lúp, mắt đặt tiêu điểm F’ kính thì: A Độ bội giác lớn D B Góc trông ảnh không đổi, độ bội giác không đổi ... vật kính Download Tài liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần 10 D Trong kính hiển vi, thị kính có tiêu cự lớn vật kính Câu 648: Chọn câu sai câu sau: A Thị kính kính hiển vi ... sát qua kính trạng thái mắt không điều tiết mạnh A 21.4µ m B 25.9µ m C 32.6µ m D 36.2µ m Download Tài liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần 10 Câu 641: Kính hiển vi là: A Một...
 • 6
 • 266
 • 2

1000 câu hỏi trac nghiem VL ôn thi vào ĐHCĐ Phần 11

1000 câu hỏi trac nghiem VL ôn thi vào ĐHCĐ Phần 11
... liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần 11 D L1 làm thị kính, L2 làm vật kính Câu 659: Chọn câu sai câu sau: A Thị kính kính thi n văn kính lúp B Thị kính kính thi n văn thấu ... λ.a.D D i = aD λ Câu 687: Trong công thức sau, công thức để xác định vị trí vân sáng tượng giao thoa? Download Tài liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần 11 A x = D 2k λ a ... góc trông ảnh, biết vật có kích thướt 2µ m A 300 24.10−4 rad B 290 25.10−4 rad Download Tài liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần 11 C 300 25.10−4 rad D 290 24.10−4 rad Câu...
 • 6
 • 190
 • 0

1000 câu hỏi trac nghiem VL ôn thi vào ĐHCĐ Phần 13.doc

1000 câu hỏi trac nghiem VL ôn thi vào ĐHCĐ Phần 13.doc
... D Download Tài liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần 13 A K 2K −1 B 2K 2K −1 C 2K −1 K D 2K 2K + Câu 789: Chọn câu : Chiếu chùm tia hồng ngoại vào kẽm tích điện âm thì: A ... liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần 13 B Dòng quang điện tồn hiệu điện anod catod tế bào quang điện không C Cường độ dòng quang điện bão hòa không phụ thuộc vào cường độ ... tử Câu 837: Linh kiện hoạt động dựa vào tượng quang dẫn? Download Tài liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần 13 A Tế bào quang điện B Quang trở C Đén LED D Nhiệt điện trở Câu...
 • 11
 • 251
 • 0

1000 câu hỏi trac nghiem VL ôn thi vào ĐHCĐ Phần 14.doc

1000 câu hỏi trac nghiem VL ôn thi vào ĐHCĐ Phần 14.doc
... Download Tài liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần 14 Câu 868: Khi chiếu xạ điện từ có bước sóng λ = 0,14µ m vào cầu đồng đặt xa vật khác cầu tích điện đến ... 332nm A 0,15m B 0,51m C 1,5.10-2m D 5,1.10-2m Download Tài liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần 14 Câu 898: Cho biết bước sóng dài dãi Laiman banme quang phổ phát xạ nguyên ... 5,628.10-18N Câu 885: Tính bán kính quỹ đạo electron chuyển động từ trường: A 0,64m B 0,064m C 0,046m D 0,46m Đề dùng để trả lời cho câu 886, 887 888: Download Tài liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU...
 • 5
 • 204
 • 0

1000 câu hỏi trac nghiem VL ôn thi vào ĐHCĐ Phần 15.doc

1000 câu hỏi trac nghiem VL ôn thi vào ĐHCĐ Phần 15.doc
... 84 Câu 956: Chọn câu sai Tần số quay hạt máy xiclôtron A Không phụ thuộc vào vận tốc hạt B Phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo C Không phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo D Phụ thuộc vào điện tích hạt Câu ... – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần 15 Câu 943: Trong phóng xạ β − , so với hạt nhân mẹ phân loại tuần hoàn hạt nhân có vị trí: A Lùi ô B Lùi 2ô C Tiến 1ô D Tiến 2ô + Câu 944: ... xuyên mạnh Download Tài liệu – Luyện thi ĐHCĐ miễn phí 1000 CÂU HỎI VẬT LÝ – Phần 15 C Bị lệch âm xuyên qua tụ điện D Làm phát huỳnh quang số chất Câu 923: Chọn câu sai nói tia β A Mang điện tích...
 • 7
 • 253
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm sinh ôn thi đại họctrắc nghiệm hóa ôn thi đại họcđề trắc nghiệm hóa ôn thi đại họctrắc nghiệm sinh ôn thi tốt nghiệptài liệu trắc nghiệm sinh ôn thi đại họctrac nghiem hoa on thi dai hoc co dap anon thi trac nghiem gdcdtrắc nghiệm tiếng anh thi cao đẳngtrắc nghiệm vật lý thi đại học 2013trắc nghiệm tiếng anh thi đại họctrắc nghiệm hóa học thi đại họccách giải nhanh trắc nghiệm hóa học thi đại họccâu hỏi trắc nghiệm vật lý thi đại họctrắc nghiệm kỹ thuật thi côngngân hàng trắc nghiệm gdcd 11Calculus 10th edition anton test bankCalculus for scientists and engineers 1st edition briggs test bankCalculus late transcendental 4th edition smith test bankCalculus multivariable 6th edition hughes hallett test bankBrooks cole empowerment series becoming an effective policy advocate 7th edition jansson test bankCON THUC HINH HOC o TIEU HOCDE GIAO LUU TOAN TUOI THOSo sánh phân số lớp 6Tim ước và tính ước(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) KC357(2017) ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LẦN 2 NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) KC485Bai tap UOC VA BOI mai xuan trongbai tap chuyen de tap hop3ee16 lop 6 tuan 11Chuyên đề 1 tập hợpChuyên đề 2 các phép toán lớp 6HĐ cáp điện trường PHú e4 hcci sc 2017Chuyên đề đoạn thẳng độ dài đoạn thẳngChuyên đề gócChuyên đề tia hai tia đối nhau