Hướng dẫn chụp ảnh phóng xạ bậc 1

Hướng dẫn chụp ảnh phóng xạ bậc 1

Hướng dẫn chụp ảnh phóng xạ bậc 1
... 0.25 0. 013 0.33 0. 016 0. 41 0.020 0. 51 0.025 0.64 10 0.032 0. 81 11 B 1C ng kính dây in mm 0.032 0. 81 0.040 1. 02 0.050 1. 27 0.063 1. 60 0.080 2.03 0 .10 0 2.54 Dây s 11 12 13 14 15 16 B 1D ng kính ... 304.8 T 12 .00 n 16 .00 T 304.8 n 406.4 T 16 .00 n 20.00 T 406.4 n 508.0 25 30 35 40 50 60 80 10 0 12 0 16 0 18 0 Tài liệu số: Sửa đổi: Ngày: 10 /11 /2006 Trang; of 16 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21 20 25 ... n 12 .7 IQI Phía ngun IQI L 12 15 17 20 IQI Dây Phía phim IQI L 10 12 15 17 IQI Dây Hớng dẫn thực hành chụp ảnh phóng xạ bậc I T 0.50 n 0.75 T 12 .7 n 19 .0 T 0.75 n 1. 00 T 19 .0 n 25.4 T 1. 00 n 1. 50...
 • 16
 • 501
 • 1

Câu hỏi + đáp án kiểm tra chụp ảnh phóng xạ bậc 1 & 2

Câu hỏi + đáp án kiểm tra chụp ảnh phóng xạ bậc 1 & 2
... 92 a 93 d 94 c 95 d 96 c 97 c 98.b 99 b 10 0 d 10 1 a 10 2 c 10 3 c 10 4 b 10 5 d 10 6 a 10 9 c 11 0 c 11 1 b 11 2 c 11 3 b 11 4 a 11 5 d 11 6 d 11 7 b 11 8 d 11 9 b 12 0 b 12 1 b 12 2 c 12 3 d 12 4 d 12 5 c 12 6 a 12 7 ... 90 c 91 b 92 b 93 b 94 c 95 c 96 c 97 d 98 b 99 b 10 0 c 10 1 a 10 2 a 10 3 d 10 4 c 10 5 c 10 6 d 10 7 c 10 8 a 10 9 b 11 0 e 11 1 c 11 2 b 11 3 a 11 4 c 11 5 b 11 6 a 11 7 d 11 8 c 11 9 c 12 0 d 12 1 d 12 2 a 12 3 b ... xạ b d c a c a d c a 10 c 11 c 12 c 13 a 14 d 15 b 16 c 17 b 18 d 19 d 20 c 21 b 22 d 23 b 24 c 25 d 26 b 27 a 28 c 29 b 30 d 31 a 32 b 33 c 34 a 37 c 38 a 39 b 40 c 41 b 42 b 43 b 44 a 45 c 46...
 • 52
 • 523
 • 1

Câu hỏi + đáp án kiểm tra chụp ảnh phóng xạ bậc II

Câu hỏi + đáp án kiểm tra chụp ảnh phóng xạ bậc II
... chụp phóng xạ b Liều chiếu ảnh chụp phóng xạ c Kích thước phim d Độ không xác ghi ảnh chụp phóng xạ Câu 133 Dải chiều dày mẫu vật ghi lại đầy đủ ảnh chụp phóng xạ gọi là: a Độ nhạy ảnh chụp phóng ... - Câu hỏi trả lời - Phương pháp chụp ảnh phóng xạ - Bậc II, 1996 Câu 92 Một thuật ngữ định tính thường dùng để thể kích thước chi tiết nhỏ nhìn thấy ảnh chụp phóng xạ là: a Độ nhạy chụp ảnh phóng ... biệt chụp ảnh phóng xạ điện áp cao Câu 103 Các chì sử dụng gần cho tất phép chụp sử dụng: a Kỹ thuật chụp huỳnh quang b Chụp ảnh phóng xạ điện áp thấp c Chụp ảnh phóng xạ điện áp cao d Chụp xêrốc...
 • 28
 • 477
 • 0

Ứng dụng kỹ thuật chụp ảnh phóng xạ tia X để kiểm tra khuyết tật trong kim loại dạng ống và hình chữ T

Ứng dụng kỹ thuật chụp ảnh phóng xạ tia X để kiểm tra khuyết tật trong kim loại dạng ống và hình chữ T
... t nghi p : ng d ng k thu t ch p nh phóng x tia X ki m tra khuy t t t kim lo i d ng ng hình ch T II.2 Q trình t ơng t c c a b c x v i v t ch t Khi m t chùm b c x tia X ho c tia gamma i qua v t ... : Tr n Th Th y Trang 19 Khóa lu n t t nghi p : ng d ng k thu t ch p nh phóng x tia X ki m tra khuy t t t kim lo i d ng ng hình ch T CHƯƠNG : THI T B DÙNG TRONG CH P NH PHĨNG X I THI T B PH T ... c a m t l khí m t v t tròn, m t v t n t, n u ph t hi n c s có d ng m t ng SVTH : Tr n Th Th y Trang 39 Khóa lu n t t nghi p : ng d ng k thu t ch p nh phóng x tia X ki m tra khuy t t t kim lo...
 • 75
 • 1,458
 • 13

Kiểm tra và giải đoán khuyết tật một số vật liệu kim loại trong sản phẩm công nghiệp bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ tia X

Kiểm tra và giải đoán khuyết tật một số vật liệu kim loại trong sản phẩm công nghiệp bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ tia X
... ảnh ẩn trở thành nhìn thấy Chương 2: KỸ THUẬT CHỤP ẢNH PHÓNG X TIA- X 2.1 Nguyên lý kỹ thuật chụp ảnh phóng x tia- X 2.1.1 Nguyên lý chụp ảnh phóng x tia- X Nguyên lý chụp ảnh phóng x tia- X ... đánh giá chất lượng sản phẩm chi tiết sản phẩm công nghiệp Một phương pháp ứng dụng x kiểm tra sản phẩm công nghiệp Chụp ảnh phóng x (Radiography Testing - RT) phương pháp kiểm tra không phá hủy ... phương pháp phương pháp kiểm tra chụp ảnh phóng x (RT) lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật vật lý hạt nhân phát triển mạnh mẽ công nghiệp 1.1.3 Phương pháp chụp ảnh phóng x (RT) Phương pháp kiểm tra chụp...
 • 68
 • 964
 • 12

RADIOGRAPHIC TESTING NDT – CHUP ANH PHONG XA [compatibility mode]

RADIOGRAPHIC TESTING NDT – CHUP ANH PHONG XA [compatibility mode]
... phim hay b ng n t Outline KHÁI NI M • B c x n t • Các nguyên lý chung v phóng x • Các ngu n phóng x - Phóng x tia Gamma (γ) - Phóng x tia X • Các phương th Ch Ch Ch Ch c ch p nh p film ... l i b i nguyên nhân sau: Nó có th thu hình nh toàn ph n v i m t l n chi u Vi c quan sát c u trúc bên chi ti t t góc đ khác có th cung c p thêm d li u đ phân tích Th i gian ki m tra thông ... Radiography TIA X Không gi ng tia gamma, tia X (tia Roentgen) đư c t o b ng m t h thông máy phát H th ng thư ng bao g m m t đ u ng tia X, m t máy cao áp c u u n X-ray Radiography TIA X (ti...
 • 47
 • 609
 • 12

kỹ thuật chụp ảnh phóng xạ RT để kiểm tra mối hàn trong cơ khí

kỹ thuật chụp ảnh phóng xạ RT để kiểm tra mối hàn trong cơ khí
... độ xạ tới T1/10 = chiều dày giảm 10 lần Kỹ thuật chụp ảnh phóng xạ Kỹ thuật chụp tường a) Chụp phẳng Kỹ thuật chụp ảnh phóng xạ Kỹ thuật chụp tường b) Chụp ống đường kính lớn Nguồn ngoài, Film ... Các đặc điểm chụp ảnh phóng xạ Quá trình chụp ảnh phóng xạ gồm yếu tố thiết yếu sau: Nguồn phóng xạ (gamma tia X) Mẫu vật Film Bố trí hình học phép chụp ảnh phóng xạ: Nguồn FX Mẫu chụp Film Sơ ... loại hàn Tôn Nêm đệm ký hiệu mô tả mẫu chụp, ngày chụp đường trung tâm Vị trí IQI mối hàn Film Các yếu tố ảnh hưởng tới độ nhạy phép chụp ảnh phóng xạ nhy tng phn sc nột Đ/N: Độ tương phản ảnh...
 • 60
 • 2,187
 • 24

Kiểm tra vật liêu bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ

Kiểm tra vật liêu bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ
... 4 Hình 1: Nguyên lý chụp ảnh xạ: 1- Nguồn xạ; 2- Tia xạ; 3Vật chụp; 4- Khuyết tật; 5- Phim Sự khác chủ yếu phép chụp ảnh ánh sáng phép chụp ảnh xạ khâu xử lý phim Sau chụp, phim đ-ợc đ-a vào ... Một chùm tia xạ đập vào vật chất tạo tia tán xạ theo h-ớng, tia tạo tia tán xạ thứ cấp Do nguồn gốc tia tán xạ phép chụp ảnh xạ vật chụp, mặt sàn, t-ờng, kết cấu xung quanh vật chụp chí bao đựng ... xạ phép chụp ảnh xạ 6.1 Các quy trình an toàn xạ 6.2 Quy trình cho tình trạng khẩn cấp 45 Tài liệu tham khảo Industry Radiography Agfa Gavaert N.V Kiểm tra vật liệu kỹ thuật chụp ảnh phóng xạ, ...
 • 46
 • 1,500
 • 2

gải đoán chụp ảnh phóng xạ mối hàn

gải đoán chụp ảnh phóng xạ mối hàn
... việc tạo ảnh chụp phóng xạ chất lượng cao, người chụp phải có kỹ giải đoán ảnh chụp phóng xạ Công việc gồm bước bản: Phát thị Giải thích thị Đánh giá thị Các bước đòi hỏi thị lực người chụp: khả ... trung thẳng hàng Đôi kéo dài có đuôi • Chỉ thị: tất loại rỗ có mật độ ảnh chụp phóng xạ lớn so với vùng xung quanh Rỗ tập trung: nguyên nhân lớp thuốc bọc que hàn bị ẩm Hơi ẩm chuyển thành khí ... thường thường rộng tâm hình ảnh mối hàn Lõm chân Undercut:(chân) chảy lõm kim loại kề sát chân mối hàn Chỉ thị: Như đường bất thường màu tối nằm lệch khỏi tâm mối hàn Undercut gờ mép thẳng không...
 • 22
 • 547
 • 1

Giải đoán khuyết tật hàn qua chụp ảnh phóng xạ

Giải đoán khuyết tật hàn qua chụp ảnh phóng xạ
... fusion 41 HÀN KHÔNG NGẤU Ở MẶT BÊN MỐI HÀN • Rỗ thẳng hàng biểu • hàn không ngấu mặt bên mối hàn 42 HÀN KHÔNG NGẤU Ở MẶT BÊN MỐI HÀN • Rỗ thẳng hàng biểu • hàn không ngấu mặt bên mối hàn 43 Không ... ràng 35 HÀN KHÔNG THẤU CHÂN MỐI HÀN Đường đen thẳng, vò trí giọt lồi, đường bao thẳng rõ ràng 36 HÀN KHÔNG THẤU CHÂN MỐI HÀN • Đường đen thẳng, vò trí mối hàn, đường bao thẳng rõ ràng 37 HÀN KHÔNG ... tâm mối hàn Star crack Root crack 14 NỨT Ở TÂM MỐI HÀN •Đường đen thẳng, sắc nét, mối hàn 15 NỨT Ở CHÂN MỐI HÀN •Đường đen không thẳng, sắc nét, mối hàn 16 NỨT Ở HAZ 17 NỨT NGANG MỐI HÀN Đường...
 • 117
 • 1,117
 • 8

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp chụp ảnh phóng xạ kỹ thuật số trong kiểm tra vật liệu

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp chụp ảnh phóng xạ kỹ thuật số trong kiểm tra vật liệu
... nghiên cứu: Nghiên cứu sở vật kỹ thuật chụp ảnh phóng xạ số - Nghiên cứu nguyên lý tạo ảnh kỹ thuật chụp ảnh phóng xạ số - Nghiên cứu tìm hiểu chế quét ảnh kỹ thuật chụp ảnh phóng xạ số - Phân ... quan chụp ảnh phóng xạ số PHẦN II: PHƯƠNG PHÁP CHỤP ẢNH PHÓNG XẠ KỸ THUẬT SỐ SỬ DỤNG TẤM ẢNH IP Cơ sở vật kỹ thuật chụp ảnh phóng xạ số 1.1 Nguyên lý tạo ảnh 1.2 Cơ chế đọc ảnh 1.3 Phân loại ảnh ... ISO Phương pháp chụp ảnh phóng xạ kỹ thuật số giống phương pháp chụp ảnh thông thường, nhiên khác biệt lớn hai kỹ thuật phương thức ghi nhận tia xạ Với phương pháp chụp ảnh phóng xạ kỹ thuật số...
 • 115
 • 536
 • 2

[Đồ án] Ứng dụng phương pháp chụp ảnh phóng xạ nhằm xác định độ an mòn các ống công nghệ của nhà máy công nghiệp

[Đồ án] Ứng dụng phương pháp chụp ảnh phóng xạ nhằm xác định độ an mòn các ống công nghệ của nhà máy công nghiệp
... trợ chụp ảnh phóng xạ làm tăng khả phát ăn mòn cao Đây hướng nghiên cứu đồ án “ Ứng dụng phương pháp chụp ảnh phóng xạ nhằm xác định mức độ ăn mòn ống công nghệ nhà máy công nghiệp ” Đồ án gồm ... quang điện nguyên nhân làm suy giảm cường độ xạ chụp ảnh xạ Các electron quang điện gây ion hóa phim (làm đen phim) chụp ảnh phóng xạ Do hiệu ứng quang điện sử dụng để tạo ảnh phim chụp ảnh phóng ... loại Nâng cao độ bền chống ăn mòn kim loại lớp sơn phủ Bảo vệ chống ăn mòn kim loại phương pháp điện hoá 1.3 Kỹ thuật chụp phóng xạ để xác định ăn mòn 1.3.1 Chụp ảnh phóng xạ truyền thống 1.3.1.1...
 • 61
 • 445
 • 2

Lập quy trình kiểm tra không phá hủy bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ tàu 37 000 DWT tại hyundai vinashin

Lập quy trình kiểm tra không phá hủy bằng phương pháp chụp ảnh phóng xạ tàu 37 000 DWT tại hyundai vinashin
... tài lập quy trình kiểm tra không phá hủy phương pháp chụp ảnh phóng xạ tàu 37. 000 DWT Hyundai Vinashin Dựa quy trình chung công ty APAVE, quy trình đồ án lập áp dụng cho loạt tàu 37. 000 DWT đóng ... cứu sâu phương pháp này, khoa Kỹ Thuật Tàu Thuỷ, trường Đại Học Nha Trang phân cho em đề tài: ” Lập quy trình kiểm tra không phá hủy phương pháp chụp ảnh phóng xạ tàu 37. 000 DWT Hyundai Vinashin. ” ... cấu tàu thuỷ phương tiện chiến tranh Điều tạo nên sở hình thành kỹ thuật kiểm tra NDT phương pháp chụp ảnh phóng xạ 1.1.2.Ý nghĩa NDT phương pháp chụp ảnh phóng xạ NDT phương pháp chụp ảnh phóng...
 • 64
 • 671
 • 2

Kiểm tra Chụp ảnh phóng xạ công nghiệp

Kiểm tra Chụp ảnh phóng xạ công nghiệp
... phộp dung kim tra mi hn bao hi Nm 1931, GE ch to mỏy phỏt tia X 1MV Nm 1931, ASME chp nhn cho s dng tia X kim tra mi hn núng chy bỡnh ỏp lc C iM p dng cho nhiu loi vt liu Kim tra cỏc sai hng ... Phng tin ghi i tng kim tra Nt dc mi hn Undercut ti b mt Khụng thu chõn Nguyờn Lý Nguyờn Lý LCH S Nm 1895, Wilhelm Roentgen phỏt hin tia X Nm 1896 tia X c ng dng kim tra mi hn Nm 1896, Henri ... ỏp lc C iM p dng cho nhiu loi vt liu Kim tra cỏc sai hng bờn Kt qu lu gi di lõu Thit b kim tra cht lng nh chp sn cú Gii oỏn nh chp iu kin tin nghi C IM Tia bc x cú hi vi c th ngi Khú phỏt...
 • 262
 • 724
 • 1

RADIOGRAPHIC TESTING –CHỤP ẢNH PHÓNG xạ mối hàn cơ KHÍ

RADIOGRAPHIC TESTING –CHỤP ẢNH PHÓNG xạ mối hàn cơ KHÍ
... thuật Chụp ảnh phóng xạ Các đặc điểm chụp ảnh phóng xạ Quá trình chụp ảnh phóng xạ gồm yếu tố thiết yếu sau: Nguồn phóng xạ (gamma tia X) Mẫu vật Film Bố trí hình học phép chụp ảnh phóng xạ: Nguồn ... liệu) - Bề dày Nguồn xạ: Tuỳ theo loại vật liệu bề dày mẫu mà chọn nguồn xạ (năng lượng tia X gamma) thích hợp Ví dụ: Bề dày mẫu 25 mm Thép Nhôm Plastic Mật độ Năng lượng chùm xạ 7,86 g/cm3 2,7...
 • 107
 • 796
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: kinh nghiệm chụp ảnh hướng dẫn chụp ảnh phong cảnhhướng dẫn chụp ảnh phong cảnh phần ihướng dẫn chụp ảnh phong cảnhhướng dẫn chụp ảnhhướng dẫn chụp ảnh azhướng dẫn chụp ảnh videohướng dẫn chụp ảnh bằng z1hướng dẫn chụp ảnh cướihướng dẫn chụp ảnh ngược sánghướng dẫn chụp ảnh quần áohướng dẫn chụp ảnh canonhướng dẫn chụp ảnh đám cướihướng dẫn chụp ảnh màn hìnhhướng dẫn chụp ảnh chân dunghướng dẫn chụp ảnh sản phẩmdown loaddown load CV đi số 365CV đi số 971 (1)Cong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnthông báoThông báo CV đi số 1798Nganh QTNL tinh den 18 8 2015Nganh CTXH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Pháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Tuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanolThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúcĐánh giá tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại xã đắc sơn thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013 – 2015