Tài liệu sổ tay kiểm toán nội bộ bản đầy đủ

Tài liệu Sổ tay kiểm soát nội bộ docx

Tài liệu Sổ tay kiểm soát nội bộ docx
... loại sổ tay khác: - Sổ tay chức Ví dụ: + sổ tay phận nhân + sổ tay kinh doanh + sổ tay kế toán… - Sổ tay HACCP, SA 8000, ISO 14000 - Sổ tay hoạt động (hệ thống nhượng quyền) Operation manual - Sổ ... chất lượng 4.1 Đáp ứng yêu cầu chung 4.2 Tài liệu hệ thống + Giới thiệu loại tài liệu hệ thống + Thủ tục kiểm soát tài liệu + Thủ tục kiểm soát hồ sơ 4.3 Tài liệu liên quan - Chương V: Lãnh đạo 5.1 ... thống tài liệu: - Giới thiệu mô hình tài liệu - Kiểm soát tài liệu - Kiểm soát hồ sơ 1.5.2.3 Chương III: Quản trị - Cơ cấu tổ chức - Uỷ quyền - Quản lý thông tin nội - Hệ thống báo cáo nội 1.5.2.4...
 • 7
 • 464
 • 7

Sổ tay Kiểm toán nội bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Sổ tay Kiểm toán nội bộ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
... toỏn hot ng tớn dng: Nhõn viờn kim toỏn cần áp dụng phơng pháp kiểm toán hoạt động kiểm toán tuân thủ để thực chơng trình kiểm toán đợc cấp có thẩm quyền phê duyệt VII Ni dung kim toỏn hot ng ... thit khỏc ngoi cỏc phn ó cp S tay kim toỏn ni b mt cỏch phự hp Quỏ trỡnh thc hin chnh sa cng s c r soỏt v phờ duyt tng t nh thc hin i vi s tay gc T chc thc hin S tay kim toỏn ni b c cung cp v ... ro theo quy định hành Kiến nghị, t vấn với HĐQT cấp lãnh đạo việc chỉnh sửa vấn đề phát qua hoạt động kiểm toán III i tng kim toỏn hot ng tớn dng: L cỏc n v, cỏ nhõn lm vic hoc liờn quan n nghip...
 • 171
 • 1,216
 • 5

Sự cần thiết và mục tiêu của Sổ tay Kiểm toán nội bộ doc

Sự cần thiết và mục tiêu của Sổ tay Kiểm toán nội bộ doc
... Phng phỏp kim toỏn hot ng tớn dng: Nhõn viờn kim toỏn cần áp dụng phơng pháp kiểm toán hoạt động kiểm toán tuân thủ để thực chơng trình kiểm toán đợc cấp có thẩm quyền phê duyệt VII Ni dung kim ... thc hin Cu trỳc S tay kim toỏn ni b: S tay kim toỏn ni b gm cú cu phn: Cu phn th nht: Gii thiu chung Trong phn ny, S tay kim toỏn ni b gii thiu v s cn thit, mc ớch, cu trỳc ca S tay kim toỏn ni ... thit khỏc ngoi cỏc phn ó cp S tay kim toỏn ni b mt cỏch phự hp Quỏ trỡnh thc hin chnh sa cng s c r soỏt v phờ duyt tng t nh thc hin i vi s tay gc T chc thc hin S tay kim toỏn ni b c cung cp v...
 • 171
 • 307
 • 1

Sổ tay kiểm toán nội bộ pps

Sổ tay kiểm toán nội bộ pps
... toỏn hot ng tớn dng: Nhõn viờn kim toỏn cần áp dụng phơng pháp kiểm toán hoạt động kiểm toán tuân thủ để thực chơng trình kiểm toán đợc cấp có thẩm quyền phê duyệt VII Ni dung kim toỏn hot ng ... tớn dng, k toỏn cho vay, th qu, th kho tỡ hiu nhng cũn cha rừ 3.2 Thực kiểm toán ỏnh giỏ kết hoạt động thời hiệu kiểm toán a/ Tng d n: - T trng d n ngn hn, trung di hn trờn tng d n so vi ch ... S tay kim toỏn ni b, theo ú hng dn c th v kim toỏn ni b mt s nghip v ca NHTM Cựng vi nhng hng dn chung v quy trỡnh, th tc kim toỏn ni b ó cp ti cỏc cu phn ca S tay kim toỏn ni b Cp nht S tay...
 • 170
 • 114
 • 0

324 Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí sản xuất kinh doanh trong kiểm toán báo cáo tài chính do phòng kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty Thành An thực hiện

324 Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí sản xuất kinh doanh trong kiểm toán báo cáo tài chính do phòng kiểm toán nội bộ của Tổng Công ty Thành An thực hiện
... vào để tiến hành kiểm toán chi phí sản xuất kinh doanh Kiểm toán chi phí sản xuất kinh doanh kiểm toán Báo cáo tài 2.1 Kiểm toán chi phí sản xuất kinh doanh với vấn đề kiểm toán Có mối liên ... BCTC Doanh nghiệp II Những vấn đề chất kiểm toán chi phí sản xuất kinh doanh kiểm toán báo cáo tài Chi phí sản xuất kinh doanh với vấn đề kiểm toán 1.1 Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh Để ... Vì thế, thực tập TCT Thành An em chọn đề tài luận văn mình: Hoàn thiện quy trình Kiểm toán Chi phí sản xuất kinh doanh kiểm toán Báo cáo tài Phòng Kiểm toán nội Tổng Công ty Thành An thực Mục...
 • 103
 • 330
 • 0

Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí sản xuất kinh doanh trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Phòng Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Thành An

Hoàn thiện quy trình kiểm toán chi phí sản xuất kinh doanh trong kiểm toán Báo cáo tài chính do Phòng Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Thành An
... kiểm toán viên phải vào để tiến hành kiểm toán chi phí sản xuất kinh doanh Kiểm toán chi phí sản xuất kinh doanh kiểm toán Báo cáo tài 2.1 Kiểm toán chi phí sản xuất kinh doanh với vấn đề kiểm toán ... gồm: chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh chi phí hoạt động khác Chi phí sản xuất kinh doanh: Chi phí Doanh nghiệp toàn chi phí trực tiếp, chi phí quản lývà chi phí có liên quan khác mà Doanh ... thế, thực tập TCT Thành An em chọn đề tài luận văn mình: Hoàn thiện quy trình Kiểm toán Chi phí sản xuất kinh doanh kiểm toán Báo cáo tài Phòng Kiểm toán nội Tổng Công ty Thành An thực Mục đích...
 • 103
 • 281
 • 0

Tài liệu Ke hoach kiem tra noi bo

Tài liệu Ke hoach kiem tra noi bo
... kiểm tra toàn diện : 16 người +Kiểm tra hoàn thành hồ sơ theo tháng * Chỉ Tiêu :- Mỗi tháng kiểm tra chuyên đề.- Cả năm kiểm tra toàn diện đủ kế hoạch dự kiến -Đảm bảo 100% số giáo viên kiểm tra ... thể giáo viên kiểm tra toàn diện, chuyên đề Đồng thời phân công thành viên ban kiểm tra thực Tổ trưởng rà soát lên danh sách GV KTNB năm học gồm : Kiểm tra toàn diện – kiểm tra chuyên đề ( nộp ... Ban Thanh Tra Nhân Dân làm uỷ viên: Tham gia giám sát ,kiểm tra Thư Viện; Tài vấn đề khiếu nại (nếu có) IV.3 - Tổ chức thực Hiện : Từ chương trình công tác năm học , lên kế hoạch kiểm tra hàng...
 • 5
 • 365
 • 0

Tài liệu Khế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2010-2011

Tài liệu Khế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2010-2011
... dạy học + Kiểm tra đột suất: Dự giờ; kiểm tra giáo án B) kế hoạch kiểm tra nội bậc tiểu học năm học: 2010-2011 Kiểm tra đợt I (Từ ngày 01/9/ 2010 đến ngày 20/11/2010) I) Thành phần đoàn kiểm tra: ... II) Nội dung kiểm tra: - Kiểm tra toàn diện 1/3 giáo viên đứng lớp năm học - Kiểm tra chuyên đề ( đột xuất) hoạt động giảng dạy lớp - Kiểm tra chuyên đề ( đột xuất) hồ sơ sổ sách - Kiểm tra ... đồ dùng dạy học thầy trò lớp + Kiểm tra th viện, thiết bị e) Nội dung kiểm tra Cán (Hành chính, nuôi dỡng, y tế, th viện) : + Kiểm tra việc thực nội qui, qui chế đơn vị + Kiểm tra việc thực...
 • 14
 • 335
 • 1

BỘ TÀI LIỆU ÔN THÌ MÔN TOÁN VÀO LỚP 10 ( ĐẦY ĐỦ + GIẢI CHI TIẾT)

BỘ TÀI LIỆU ÔN THÌ MÔN TOÁN VÀO LỚP 10 ( ĐẦY ĐỦ + GIẢI CHI TIẾT)
... + x + y )( x − y ( y ) − xy )( x ( x ≥ ; y ≥ ; y ≠1 ; x + y ≠ x + y ) (1 − y ) y +x− ) xy + y − xy = ( ( x − y ) + x x + y y − xy ( ) x + )( y 1+ )( y) x ( x + 1) − y ( x + 1) + y ( + x ) ( − ... ± x+2 +3 = ( KX§ : x ≠ 2; x ≠ ) x −5 2−x x+2 +3 = Ph¬ng tr×nh : x −5 2−x (x + 2 )(2 − x) 3(x − 5 )(2 − x) 6(x − 5) ⇔ + = (x − 5 )(2 − x) (x − 5 )(2 − x) (x − 5 )(2 − x) ⇒ (x + 2 )(2 − x) + 3(x − 5 )(2 ... xy x + y  x + y ( x + y) x+y : +  xy  xy xy ( x + y ) + ( ( x+ y xy    ) x − x+ y = x+ xy y  ≥0 ⇔ x +   y A= x+ xy y ≥ xy xy = ) ) ( x+ y ) y −2 xy ≥0 ⇔ x + Do đó ( ) xy )( 16 16...
 • 79
 • 2,139
 • 58

Tài liệu giáo án hóa học 12 cơ bản (đầy đủ)

Tài liệu giáo án hóa học 12 cơ bản (đầy đủ)
... kiện phản 18 Giáo án Hóa học 12 Năm học 2009 - 2010 ứng C12H22O11 + H 2O H+, t0 C6H12O6 + C6H12O6 glucozơ fructozơ Sản xuất ứng dụng : a Sản xuất saccarozơ: HS xem SGK nghiên cứu cơng đoạn q - ... MỤC TIÊU: 17 Giáo án Hóa học 12 Năm học 2009 - 2010 Kiến thức: HS biết - Cơng thức phân tử, đặc điểm cấu tạo tính chất vật lí ( trạng thái, màu sắc, mùi, vị, độ tan ), tính chất hóa học saccarozơ ... hóa học peptit ( pứ thủy phân ) - Khái niệm, đặc điểm cấu tạo phân tử, tính chất hóa học protein ( đơng tụ, pứ thủy phân, pứ màu protein với Cu(OH)2 Vai trò protein sống 30 Giáo án Hóa học 12...
 • 120
 • 1,166
 • 17

Tài liệu hướng dẫn sử dụng word 2010 bản đầy đủ nhất

Tài liệu hướng dẫn sử dụng word 2010 bản đầy đủ nhất
... văn mạnh mẽ  … Trong tài liệu hướng dẫn học viên sử dụng MS Word 2010 thông qua hệ thống menu lạ - RIBBON Khởi động MS Word 2010 Nhấn đúp chuột vào biểu tượng Microsoft Word hình Desktop khởi ... CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI LIỆU ĐÀO TẠO MICROSOFT WORD 2010 QUA GIAO DIỆN RIBBON Hà Nội, tháng năm 2014 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH I GIỚI THIỆU MICROSOFT WORD 2010 Microsoft Word 2010 thiết kế với giao ... nhấn chọn Microsoft Word 2010 Thoát khỏi MS Word  File | Exit  Kích chuột vào nút lệnh Close phía bên phải hình Word II TÌM HIỂU MENU FILE Tạo văn Phím tắt để tạo tài liệu Word 2010 Ctrl+N (N =...
 • 102
 • 159
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sổ tay kiểm toán nội bộ ngân hàng bidvsổ tay kiểm toán nội bộ vietinbankebook sổ tay kiểm toán nội bộsổ tay kiểm toán nội bộ ngân hàngsổ tay kiểm toán nội bộ bidvtài liệu ôn thi kiểm toán nội bộTuyển tập chuyên đề câu hỏi trắc nghiệm toán lý hóa có đáp ánTuyển tập chuyên đề tổng hợp vật lý ôn thi đh THPT năm 2018 có đáp án phần 3Bài 23. Đột biến số lượng nhiễm sắc thểChuyên đề oxi và ozonĐịnh hướng một số nội dung ôn tập ngữ văn 12 theo cấu trúc đề thi THPTQG năm 2017 ở trường THPT4 thọ xuânGiáo dục tình yêu quê hương đất nước cho học sinh trường THPT lam kinh thông qua việc đọc hiểu các bài thơ mớiBài 4. Lai hai cặp tính trạngchuyên đề sự điện lí hóaKinh nghiệm giúp học sinh nhận biết chữ tài và chữ tâm trong truyện ngắnchữ người tử tù của nguyễn tuân qua việc giáo dục quan niệm sống chovui học tiếng hoa qua hình ảnhChuyên đề Phi kim Cacbon và silicRèn luyện kỹ năng giúp học sinh lớp 12 làm tốt phần đọc hiểu văn bản trong đề thi THPT quốc gia môn ngữ vănĐổi mới dạy học lịch sử địa phương qua hình thức ngoại khoá ở trường THPTMột số kinh nghiệm tích hợp văn học và nghệ thuật nhằm nâng cao hứng thú học tập và giáo dục tinh thần yêu nước đối với học sinh qua tiBài 15. Đông máu và nguyên tắc truyền máuMột số kinh nghiệm về việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử việt nam lớp 12, giai đoạn 1930 1954NÂNG CAO HIỆU QUẢ dạy – học THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓAPhương pháp sử dụng sơ đồ tư duy, tích hợp kiến thức liên môn trong giảng dạy lịch sử lớp 10 ( tiết tự chọn văn hóa cổ đại )skkn tạo hứng thú học lịch sử lớp 12 bằng hệ thống câu hỏi và trò chơi “ vượt chướng ngại vật” trong bài giảngSử dụng tài liệu văn học trong dạy học lịch sử ở trường THPT