So sánh kế toán ngân hàng và kế toán doanh nghiệp

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THUỘC CÁC LÃNH VỰC : TÀI CHÍNH KẾ TOÁN, NGÂN HÀNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THUỘC CÁC LÃNH VỰC : TÀI CHÍNH KẾ TOÁN, NGÂN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
... thông tin, số liệu kế toán, ngân sách; tham mưu, đề xuất giải pháp phục vụ yêu cầu quản tài chính, ngân sách xã định kinh tế, tài quyền cấp xã - Cung cấp thông tin, số liệu kế toán, tài chính, ... chuyên đề quản trị doanh nghiệp: I Doanh nghiệp vấn đề doanh nghiệp 1/ Doanh nghiệp I.1 Khái niệm DN I.2 Mục tiêu DN 1.3 Tổ chức DN 1.4 Quá trình kinh doanh DN 1.5 Chu kỳ KD DN 2/ Những vấn đề DN ... chính, ngân sách xã theo quy định pháp luật 3.2 Yêu cầu kế toán ngân sách xã hoạt động tài khác xã - Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán báo cáo tài chính, ...
 • 24
 • 808
 • 0

Kế Toán Bán Hàng XĐKQBH Của Doanh Nghiệp

Kế Toán Bán Hàng Và XĐKQBH Của Doanh Nghiệp
... tiền bán hàng đại lý Kế toán bán hàng theo phơng thức bán hàng trả chậm, trả góp TK155 TK632 Xuất hàng bán bán TK515 TK911 K/c giá vốn hàng bán TK511 K/c doanh thu hàng bán TK3387 TK111,112 Doanh ... nộp (nếu có) Kết chuyển toàn khoản giảm trừ doanh thu Kế toán bán hàng theo phơng thức gửi hàng bán TK 154,155 TK157 giá gốc hàng gửi bán TK632 Giá TT hàng gửi bán KC giá vốn hàng bán TK911 TK511 ... vụ - Kết chuyển chi phí bán hàng vào TK 991- Xác định KQKD, để tính kết kinh doanh kỳ TK 641 chi phí bán hàng cuối kỳ số d Kế toán cần theo dõi chi tiết chi phí bán hàng theo nội dung kinh tế...
 • 80
 • 126
 • 0

Kế toán chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thăng Long Mới

Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thăng Long Mới
... doanh nghiệp chi nhánh công ty TNHH TM & DV Thăng Long Mới 2.2.2.1 Kế toán chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp * Kế toán chi phí bán hàng: Chi phí bán hàng chi nhánh công ty TNHH ... đề luận chung kế toán Chi phí bán hàng Chi phí quản doanh nghiệp doanh nghiệp Chơng II : Thực trạng công tác kế toán Chi phí bán hàng Chi phí quản doanh nghiệp Chi nhánh Công ty TNHH ... bán hàng chi phí quản doanh nghiệp chi nhánh công tyTNHH TM & DV Thăng Long Mới Tại chi nhánh công ty TNHH TM & DV Thăng Long Mới kế toán chi phí bán hàng chi phí quản doanh nghiệp đợc giao...
 • 76
 • 660
 • 14

Tiểu luận tài chính ngân hàng sự phát triển: Phân tích so sánh hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ (SME) tại ngân hàng TCMP công thương Việt Nam ngân hàng TMCP quân đội

Tiểu luận tài chính ngân hàng và sự phát triển: Phân tích và so sánh hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại ngân hàng TCMP công thương Việt Nam và ngân hàng TMCP quân đội
... hội lớn cho Ngân hàng thương mại có chiến lược, định hướng phù hợp B Phương pháp nghiên cứu Thống kê, so sánh, phân tích thực t rạng hoạt động cho vay Doanh nghiệp vừa nhỏ t ại ngân hàng TMCP (Qua ... 6.1" hàng th ương mại 1.1.1 Doanh nghiệp vừa n hỏ: 1.1.2 Hoạt động cho vay DNV&N Ngân hàng t hương mại II Thực trạng hoạt động cho vay DNV&N Ngân hàng TMCP Công ... tác động) Qua đưa nhận định, đánh giá tổng hợp I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HO ẠT ĐỘ NG CHO VAY ĐỐI VỚI DNV&N 1 Hoạt động cho vay doanh nghi ệp vừa nhỏ ngân hàng thương mại 1 Doanh nghi ệp vừa nhỏ: ...
 • 26
 • 314
 • 0

Kế toán hàng hóa bán hàng XĐKQBH của doanh nghiệp

Kế toán hàng hóa  bán hàng và XĐKQBH của doanh nghiệp
... cáo kế toán Mô hình tổ chức máy kế toán công ty thể qua sơ đồ: Sơ đồ tổ chức máy kế toán Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán Kế toán tiền lương Kế toán tiền mặt Kế toán kho Thủ quỹ -Kế toán ... kế toán công ty nhiệm hữu hạn thương mại Xuân Thành CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN HÀNG HÓA - BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 1.1.Khái niệm hàng hóa, bán hàng ý nghĩa công tác bán ... tế hàng bán Các nghiệp vụ phản ánh doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, khoản giảm trừ doanh thu như: Giảm giá hàng bán, doanh thu hàng bán bị trả lại, thuế GTGT kế toán tương tự kế toán hàng tồn...
 • 77
 • 74
 • 0

SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ.doc

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG VÀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ.doc
... Khóa luận tốt nghiệp PHẦN II NỘI DUNG CHÍNH Sinh viên: Ngô Minh Ngọc Trường Đại học Kinh tế Huế Khóa luận tốt nghiệp Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG VÀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG ... Ersnt & Young (2003) Hội thảo rủi ro ngân hàng vai trò hệ thống kiểm soát nội TPHCM Ersnt & Young (2003) Hội thảo rủi ro ngân hàng vai trò hệ thống kiểm soát nội TPHCM Sinh viên: Ngô Minh Ngọc ... chương: Chương 1: sở luận Ngân hàng Hệ thống KSNB NHTM Chương 2: Hệ thống KSNB hoạt động thu chi TM VCB Huế Chương 3: Đánh giá đề xuất ý kiến Đề tài góp phần cụ thể hóa luận KSNB hoạt động...
 • 86
 • 1,273
 • 15

SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG PHƯƠNG PHÁP DUPONT

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DUPONT
... tri Ngân hàng Thương mại Pháp lệnh Ngân hàng nhà nước Pháp lệnh ngân hàng thương mại, hợp tác xã tín dụng công ty tài ban hành vào tháng năm 1990 tạo dựng khung pháp cho hoạt động ngân hàng ... TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP DUPONT -9- Bài tập môn Quản tri Ngân hàng Thương mại Phân tích tổng hợp tài đánh giá tác động tương hỗ tỷ số tài chính, nhà phân ... nghiệp PHẦN II : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG Á CHÂU VÀ PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ROE CỦA NGÂN HÀNG TRONG NĂM : 2007 – 2008 - 2009 I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG Á CHÂU Bối Cảnh Thành Lập...
 • 15
 • 1,679
 • 4

SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG VÀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
... liên hệ với định tính hiệu hệ thống KSNB: - Môi trường kiểm soát - Đánh giá rủi ro - Hoạt động kiểm soát - Thông tin truyền thông - Giám sát 1.2.2.1 Môi trường kiểm soát Môi trường kiểm soát ... điều kiện hoạt động dẫn đến thủ tục kiểm soát không phù hợp 1.3 Hệ thống kiếm soát nội ngân hàng thương mại 1.3.1 Khái niệm KSNB NHTM 17 Th.S Lâm Thị Hồng Hoa (2002) Giáo trình Kiểm toán ngân ... ngân hàng NXB Thống kê Theo Tạp chí Kế toán 18: KSNB NHTM hiểu gói gọn thực thể, chế kiểm soát toàn sách, bước kiểm soát thủ tục kiểm soát thiết lập nhằm quản điều hành hoạt động Ngân hàng...
 • 19
 • 271
 • 0

SỞ LÝ LUẬN DOANH NGHIỆP NHỎ- TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ

CƠ SỞ LÝ LUẬN DOANH NGHIỆP VÀ VÀ NHỎ- TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
... Chính trị Khách hàng ngân hàng thực quan hệ tín dụng dựa sở tín nhiệm hai bên Vì tín nhiệm cầu nối quan hệ ngân hàng khách hàng Uy tín ngân hàng thị trường ngày cao thu hút lượng khách hàng ngày đông ... vào cộng với chi phí nghiệp vụ ngân hàng Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh nguồn thu chủ yếu để ngân hàng tồn phát triển Ngân hàng tuỳ thời gian điều kiện kinh doanh cụ thể để có sách khách hàng ... vốn tín dụng, vừa đại diện cho bên cầu vốn tín dụng Với tư cách người cung ứng vốn TD, họ mong muốn nhận từ ngân hàng khoản lãi vay từ tiền gửi hay dịch vụ toán tiện lợi, tín nhiệm ngân hàng...
 • 28
 • 202
 • 0

sở lý luận Doanh nghiệp nhỏ- Tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp vừa nhỏ

Cơ sở lý luận Doanh nghiệp và và nhỏ- Tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ
... trị Khách hàng ngân hàng thực quan hệ tín dụng dựa sở tín nhiệm hai bên Vì tín nhiệm cầu nối quan hệ ngân hàng khách hàng Uy tín ngân hàng thị trờng ngày cao thu hút đợc lợng khách hàng ngày ... vào cộng với chi phí nghiệp vụ ngân hàng Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh nguồn thu chủ yếu để ngân hàng tồn phát triển Ngân hàng tuỳ thời gian điều kiện kinh doanh cụ thể để có sách khách hàng ... kiểm soát vấn đề mà không ngân hàng coi nhẹ 2.2 Nhân tố thuộc khách hàng Khách hàng vừa đại diện cho bên cung ứng vốn tín dụng, vừa đại diện cho bên cầu vốn tín dụng Với t cách ngời cung ứng vốn...
 • 23
 • 165
 • 0

SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG HIỆU

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG VÀ THƯƠNG HIỆU
... lại, thương hiệu doanh nghiệp vật bảo chứng cho ngân hàng chừng mực ngân hàng có nhiều khách hàng doanh nghiệp tiếng ngân hàng chứng tỏ uy tín Khác biệt thứ hai thương hiệu ngân hàng thương hiệu ... nơi Nhưng thương hiệu ngân hàng mức độ quảng bá rộng khắp thấp ngân hàng mở chi nhánh vùng vùng biết đến ngân hàng thương hiệu ngân hàng lại biết đến công chúng so với thương hiệu thương mại ... nghĩ khách hàng Gắn thương hiệu ngân hàng cho loại sản phẩm ngân hàng (Sản phẩm tín dụng, huy động, toán quốc tế, sản phẩm khác), gắn thương hiệu đến hình ảnh ngân hàng để từ thương hiệu vào tâm...
 • 18
 • 196
 • 0

Sở Giao dịch các ngân hàng chính sách huy động vốn theo quy định của Hội sở pptx

Sở Giao dịch các ngân hàng và chính sách huy động vốn theo quy định của Hội sở pptx
... muốn Ngân Hàng qui mô chất lượng nguồn vốn Ngân Hàng, vừa đảm bảo lợi ích người gửi tiền, lợi ích Ngân Hàng, giúp Ngân Hàng đạt hiệu cao công tác huy động vốn 3.1.2 Các hình thức huy động vốn dịch ... Ngân Hàng thừa vốn Ngân Hàng khác lại thiếu vốn Sở dĩ có tượng do: Về phía Ngân Hàng thừa vốn có biến động lớn đầu dẫn đến việc không mở rộng hoạt động phải trì việc huy động vốn Còn phía Ngân Hàng ... trường tài 1.2.3 Hoạt động Ngân Hàng: Có thể khái lược hoạt động Ngân Hàng theo ba loại nghiệp vụ chính: nghiệp vụ huy động vốn, sử dụng vốn nghiệp vụ trung gian Nghiệp vụ huy động vốn NHTM thực qua...
 • 106
 • 176
 • 0

Luận văn tốt nghiệp ngân hàng Đề tài Cơ sở lý luận về ngân hàng tín dụng ngân hàng

Luận văn tốt nghiệp ngân hàng Đề tài Cơ sở lý luận về ngân hàng và tín dụng ngân hàng
... cán làm công tác Ngân hàng tất bạn./ Trang sở luận chung ngân hàng tín dụng ngân hàng CHƯƠNG I sở luận chung ngân hàng tín dụng ngân hàng A giới thiệu tổng quan ngân hàng thơng mại ... nhóm tơng ứng với phân chia năm 2005 Trang 31 sở luận chung ngân hàng tín dụng ngân hàng Trang 32 sở luận chung ngân hàng tín dụng ngân hàng Trang 33 ... Ngân hàng Nhà nớc hớng dẫn NHNN Quy trình cho vay: Tiếp xúc với khách hàng Cán Tín dụng Trang Trởng phòng Tín dụng 22 P Giám đốc duyệt sở luận chung ngân hàng tín dụng ngân hàng Thanh lý...
 • 31
 • 46
 • 0

Rủi ro đánh giá rủi ro trong quá trình thẩm định dự án xin vay vốn tại Ngân hàng cổ phần Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh VPBank.DOC

Rủi ro và đánh giá rủi ro trong quá trình thẩm định dự án xin vay vốn tại Ngân hàng cổ phần Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh VPBank.DOC
... cậy dự án không chấp nhận Sơ đồ 4: Các loại rủi ro dự án xin vay vốn Thẩm định rủi ro từ phía khách hàng Thẩm định rủi ro Thẩm định rủi ro án đầu tư Các định cấp tín dụng Thẩm định rủi ro tín ... CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ RỦI RO TRONG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XIN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG VPBANK Khái quát Ngân hàng cổ phần doanh nghiệp quốc doanh VPBank 1.1 Sơ lược hình thành phát triển Ngân hàng VPBank ... tập Ngân hàng Các doanh nghiệp quốc doanh Việt Nam VPBank, nhận thức tầm quan trọng vấn đề em chọn nghiên cứu đề tài Rủi ro đánh giá rủi ro trình thẩm định dự án xin vay vốn Ngân hàng cổ phần Các...
 • 79
 • 558
 • 3

các vấn đề lý thuyết về tín dụng ngân hàng dành cho các Doanh nghiệp vừa nhỏ.doc

các vấn đề lý thuyết về tín dụng ngân hàng dành cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ.doc
... thuyết tín dụng Ngân hàng dành cho Doanh nghiệp vừa nhỏ Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Quân đội Chương 3: Giải pháp phát triển tín dụng cho Doanh ... động tín dụng cho Doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Quân đội 2.3.1 Điều kiện vay vốn quy trình cho vay Doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Quân đội 2.3.2 Thực trạng hoạt động tín dụng cho Doanh nghiệp vừa ... đề Tên chuyên đề: “Giải pháp phát triển tín dụng dành cho Doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Quân đội” - Phần mở đầu - Phần nội dung Trong phần nội dung gồm có chương: Chương 1: Các vấn đề lý...
 • 6
 • 610
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: so sánh định chế ngân hàng và phi ngân hàngso sánh tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mạiso sánh bảo lãnh ngân hàng và bảo lãnh vay vốn ngân hàngngân hàng và tài chính doanh nghiệpkhác nhau giữa tài chính ngân hàng và tài chính doanh nghiệpcân đối kế toán năm 2012 của công ty tính toán và so sánh tài sản ngắn hạn và nguồn vốn ngắn hạn của công ty ta được kết quả như saucác chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp chi phí tạm ứng phát sinh được hạch toán vào bảng kê chi phí bán hàng bảng kê quản lý doanh nghiệp bảng kê tạm ứngkế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệpkế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tại savinaso sánh quan điểm bán hàng và marketing hiện đạiso sánh tín dụng ngân hàng với tín dụng nhà nướcso sánh lãi suất ngắn hạn và dài hạnso sánh hóa đơn bán hàng và hóa đơn gtgtso sánh với các ngân hàngso sánh cho vay ngắn hạn và cho vay trung dài hạnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả