Một số kinh nghiệm kiểm tra tín dụng

skkn một số kinh nghiệm kiểm tra bài cũ có hiệu quả trong việc dạy học

skkn một số kinh nghiệm kiểm tra bài cũ có hiệu quả trong việc dạy học
... kiến kinh nghiệm Năm học: 2013 - 2014 MỘT SỐ KINH NGHIỆM KIỂM TRA BÀI CŨ CÓ HIỆU QUẢ TRONG VIỆC DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH LỚP thể nói, việc vận dụng phương pháp để kiểm tra không kiểm tra kỹ ... kinh nghiệm Năm học: 2013 - 2014 MỘT SỐ KINH NGHIỆM KIỂM TRA BÀI CŨ CÓ HIỆU QUẢ TRONG VIỆC DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH LỚP 4.3 Kiểm tra sau tiết dạy kỹ đọc Kỹ đọc mang lại nhiều lợi ích cho học ... Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2013 - 2014 MỘT SỐ KINH NGHIỆM KIỂM TRA BÀI CŨ CÓ HIỆU QUẢ TRONG VIỆC DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH LỚP 4.4 Kiểm tra sau tiết dạy kỹ viết Kĩ viết đòi hỏi em học sinh...
 • 27
 • 735
 • 0

MỘT SỐ KINH NGHIỆM KIỂM TRA BÀI CŨ CÓ HIỆU QUẢ TRONG VIỆC DẠY HỌCBỘ MÔN TIẾNG ANH LỚP 5

MỘT SỐ KINH NGHIỆM KIỂM TRA BÀI CŨ CÓ HIỆU QUẢ TRONG VIỆC DẠY HỌCBỘ MÔN TIẾNG ANH LỚP 5
... kiến kinh nghiệm Năm học: 2013 - 2014 MỘT SỐ KINH NGHIỆM KIỂM TRA BÀI CŨ CÓ HIỆU QUẢ TRONG VIỆC DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH LỚP thể nói, việc vận dụng phương pháp để kiểm tra không kiểm tra ... hiện: Đỗ Tuấn Đạt 15 Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2013 - 2014 MỘT SỐ KINH NGHIỆM KIỂM TRA BÀI CŨ CÓ HIỆU QUẢ TRONG VIỆC DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH LỚP 4.3 Kiểm tra sau tiết dạy kỹ đọc Kỹ đọc ... Đạt 35. 7% 13 HS kiến thức 15. 5% HS 22 0% Sáng kiến kinh nghiệm Năm học: 2013 - 2014 MỘT SỐ KINH NGHIỆM KIỂM TRA BÀI CŨ CÓ HIỆU QUẢ TRONG VIỆC DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH LỚP Với phương pháp kiểm tra...
 • 27
 • 233
 • 0

SKKN Một số kinh nghiệm quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường Tiểu học

SKKN Một số kinh nghiệm quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường Tiểu học
... áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào trình quản giảng dạy nhằm đổi trình quản phương pháp dạy học PHẦN B : NỘI DUNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN : Cơ sở lí luận : - Quán triệt thực tinh ... áp dụng thành tựu CNTT vào qúa trình thực nhiệm vụ giáo dục việc làm vô cần thiết hợp II BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: Vận dụng CNTT vào trình đạo quản nhà trường: - Ngay từ đầu năm học, BHG nhà trường ... công tác quản thực nhiệmvụ chuyên môn Bên cạnh nhà trường tiếp tục bồi dưỡng nhận thức tư tưởng, kiến thức kỹ CNTT cho đội ngũ để phận cá nhân ứng dụng vào công việc cho hiệu IV/ BÀI HỌC KINH...
 • 12
 • 848
 • 3

SKKN Một số kinh nghiệm quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường

SKKN Một số kinh nghiệm quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường
... áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào trình quản giảng dạy nhằm đổi trình quản phương pháp dạy học PHẦN B : NỘI DUNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN : Cơ sở lí luận : - Quán triệt thực tinh ... vận dụng ứng dụng CNTT đa đem lại hiệu đáng khích lệ trình quản giảng dạy trường TH Hồ Văn Cường năm 2007 – 2008 Cơ sở thực tiễn: - Đối với công tác quản giáo dục nhà trường, việc vận dụng ... áp dụng thành tựu CNTT vào qúa trình thực nhiệm vụ giáo dục việc làm vô cần thiết hợp II BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: Vận dụng CNTT vào trình đạo quản nhà trường: - Ngay từ đầu năm học, BHG nhà trường...
 • 15
 • 750
 • 3

ĐỀ TÀI : “MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỰ HỌC TIN HỌC ĐỂ SỬ DỤNG VÀO SOẠN GIẢNG

ĐỀ TÀI : “MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỰ HỌC TIN HỌC ĐỂ SỬ DỤNG VÀO SOẠN GIẢNG
... tính : Bài soạn điện tử : a Môn Toán : b Môn Địa lí : 10 c Môn Luyện từ câu : d Môn Tập làm văn : 11 VII BÀI HỌC KINH NGHIỆM : Qua thời gian tự học, rút số kinh nghiệm sau : - Việc tự học tin học ... học qua - Việc học tập không khoa học, hệ thống - Dễ bị nhiễu thông tin lệnh nhiều có phần phức tạp V NỘI DUNG NGHIÊN CỨU : Trong phạm vi đề tài này, xin trình bày số kinh nghiệm tự học tin học ... LÝ LUẬN : - Thực việc rèn kĩ sử dụng máy tính đội ngũ giáo viên giảng dạy học tập - Đáp ứng mục tiêu : “Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi chế quản lí tài triển...
 • 14
 • 59
 • 0

SKKN Một số kinh nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ở trường Mầm Non Yên Lập

SKKN Một số kinh nghiệm trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ở trường Mầm Non Yên Lập
... luận công tác Ứng dụng công nghệ thông tin - Nội dung thực Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trường Mầm non Yên Lập - Đề xuất số biện pháp, kinh nghiệm việc thực ứng ... việc ứng dụng Công nghệ thông tin hoạt động giáo dục Dạy Học Nhà trường - Sự cần thiết ứng dụng CNTT giáo dục mầm non: Xuất phát từ văn đạo Phòng GD - ĐT Yên Lập việc đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ ... hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trường Mầm non Yên Lập tác động đến trình chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục nhà trường - Đối tượng nghiên cứu Một số kinh nghiệm, biện pháp thực đẩy mạnh việc ứng dụng...
 • 19
 • 1,292
 • 0

Một số kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục và giáo dục môi trường trong trường MG Ngọc lan

Một số kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục và giáo dục môi trường trong trường MG Ngọc lan
... cầu giáo dục môi trường đảm bảo môi trường giáo dục : Từ kết đánh giá thực trạng môi trường giáo dục nhà trường , nghiên cứu đề phương án hoàn thiện tổng thể cảnh quan môi trường giáo dục điểm trường ... III/ Bài học kinh nghiệm : Trong trình đạo xây dựng môi trường giáo dục giáo dục môi trưòng, bước đầu rút số học kinh nghiệm sau đây: - Ban giám hiệu , giáo viên, nhân viên toàn trường phải có ... phương tiện Giáo Dục hữu hiệu đến hạn chế , để có sở đưa kế hoạch đạo xây dựng môi trường giáo dục môi trường phù hợp với thực tế có , tiến hành đánh giá thực trạng môi trường giáo dục nhà trường...
 • 8
 • 1,180
 • 9

Một số kinh nghiiệm kiểm tra giờ dạy trên lớp

Một số kinh nghiiệm kiểm tra giờ dạy trên lớp
... tượng dạy gộp, cắt xén chương trình… + Kiểm tra ghi học sinh: Có thể kiểm tra đột xuất số lớp, xuất tình có vấn đề kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kì hay kiểm tra qua thi “Vở chữ đẹp”… + Kiểm ... Trường THCS Lê Quý Đôn Trang 10 Một số kinh nghiệm việc tổ chức kiểm tra dạy lớp - + Các giáo viên nộp đề kiểm tra tổ trưởng trước kiểm tra bố trí tiết kiểm tra chung, phân công ... hay kiểm tra toàn diện giáo viên tổ lực lượng kiểm tra tổ tham gia 2.2 Phân cấp kiểm tra - Đầu năm quy định rõ: + Lực lượng kiểm tra cuả tổ kiểm tra giáo viên tổ + Khi kiểm tra thành viên ban kiểm...
 • 19
 • 253
 • 0

Một số kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong trường mầm non

Một số kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong trường mầm non
... chọn đề tài: MỘT SỐ KINH NGHIỆM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG “TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” TRONG TRƯỜNG MẦM NON * Lịch sử vấn đề: Xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh tích cực” nhiều nhà ... thú trẻ Nhà trường đặc biệt quan tâm đạo Trường Mầm non Đại Hồng -6- Người viết: Hoàng Thị Cẩm Nhung SKKN: Một số kinh nghiệm đạo xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường MN việc ... sinh tích cực” sở vật chất nhà trường ngày Trường Mầm non Đại Hồng - 10 - Người viết: Hoàng Thị Cẩm Nhung SKKN: Một số kinh nghiệm đạo xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường...
 • 16
 • 789
 • 1

skkn một số kinh nghiệm về việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử việt nam lớp 12

skkn một số kinh nghiệm về việc sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử việt nam lớp 12
... lượng dạy học lịch sử Trong phạm vi hạn hẹp đề tài, tơi mạn phép nêu lên Một số kinh nghiệm việc sử dụng đồ dùng trực quan dạy học lịch sử việt Nam lớp 12 mà thân thực q trình giảng dạy đạt số ... thiết có tác dụng lớn lao dạy học lịch sử Đây phương tiện quan trọng tạo nên hình ảnh lịch sử Song sử dụng giáo viên cần ý đến u cầu việc sử dụng đồ dùng trực quan dạy học lịch sử 5/ Sử dụng phim ... NGHIỆM VỀ VIỆC SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM LỚP 12 Họ tên tác giả: HỒNG VĂN TÂM Đơn vị (Tổ): Khoa học xã hội Lĩnh vực: Quản lý giáo dục  Phương pháp dạy học mơn lịch...
 • 21
 • 758
 • 2

Một số kinh nghiệm thúc đẩy ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ của HungGary

Một số kinh nghiệm thúc đẩy ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ của HungGary
... hợp thực thành công với vai trò làm cầu nối Thiếu nguồn kinh phí đầu tư thường cản trở công tác đổi công nghệ Hiện kinh tế Hungary chưa hình thành hệ thống triển khai thành công nước công nghiệp ... 200-1.000m2 Một số kinh nghiệm thành lập phát triển TBI Các TBI Hungary thành lập sở học hỏi mô hình kinh nghiệm nước phát triển Sự đời khái niệm vườn ươm doanh nghiệp có nguồn gốc từ suy thoái kinh ... hơn, thấy số 17 nội dung đem phân tích, có đổi theo nghĩa truyền thống chuyển giao công nghệ, know-how, lại công nghệ công ty mẹ” nước đem vào áp dụng công ty Hungary sau tư nhân hoá Một yếu tố...
 • 20
 • 268
 • 0

Một số kinh nghiệm trong việc sử dụng thí nghiệm theo hướng dạy học tích cực ở trường THPT

Một số kinh nghiệm trong việc sử dụng thí nghiệm theo hướng dạy học tích cực ở trường THPT
... giảng dạy lớp không sử dụng thí nghiệm theo hướng dạy học tích cực hiệu tiếp thu học sinh bị hạn chế, lớp sử dụng thí nghiệm theo hướng dạy học tích cực hiệu tiếp thu học sinh tích cực, học sinh ... Cách 2: Dùng thí nghiệm để kết luận Sau số trường hợp sử dụng thí nghiệm theo hướng dạy học tích cực: Sử dụng thí nghiệm theo phương pháp nghiên cứu Thí nghiệm hoá học tiến hành theo phương pháp ... qua thí nghiệm, học sinh nắm kiến thức cách hứng thú, vững chắc, sâu sắc Xuất phát từ vấn đề trên, chọn đề tài: Một số kinh nghiệm việc sử dụng thí nghiệm theo hướng dạy học tích cực trường THPT ...
 • 24
 • 351
 • 0

skkn một số kinh nghiệm trong việc xây dựng lớp học thân thiện

skkn một số kinh nghiệm trong việc xây dựng lớp học thân thiện
... kĩ sống Với kinh nghiệm tích lũy sau năm thực phong trào Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ngành phát động, nghiên cứu, thực nghiệm đề tài Một số kinh nghiệm việc xây dựng lớp ... tin học sinh để em vươn lên đỉnh cao học tập Trong môi trường lớp học thân thiện, tình cảm bạn lớp thật gắn kết, yêu thương, hợp tác, giúp đỡ học tập tiến Xây dựng môi trường lớp học thân thiện ... nhiệm lớp, góp phần nhà trường thực có hiệu phong trào Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Xây dựng tốt môi trường lớp học thân thiện biện pháp nhằm nâng cao hiệu giáo dục học sinh,...
 • 17
 • 511
 • 3

skkn một số kinh nghiệm giảng dạy nội dung vẽ tranh ở tiểu học nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy mĩ thuật

skkn một số kinh nghiệm giảng dạy nội dung vẽ tranh ở tiểu học nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy mĩ thuật
... lp v tng cỏ nhõn HS Vi mong mun nõng cao cht lng dy hc ni dung v tranh, thc t ging dy tụi ó tỡm tũi a mt s kinh nghim dy ni dung v tranh tiu hc nhm nõng cao hiu qu gi dy M thut II GII QUYT ... Phỳ + Môi trờng có ảnh hởng nh đến đời sống ngời? + Những hành vi nh đợc coi phá hoại môi trờng? + Mỗi cần phải làm để bảo vệ môi trờng? + Vẽ tranh đề tài môi trờng vẽ nội dung nào? - Nhận xét, ... v tranh ti ngy hi quờ em ( lp 4) - GV yờu cu hc sinh xem tranh, nh v cỏc hot ng l hi v hi: (?) Trong tranh, nh cú nhng hot ng l hi gỡ? (?) Hỡnh nh chớnh tranh, nh ny l hỡnh nh no? (GV ch vo tranh, ...
 • 19
 • 53
 • 0

skkn một số kinh nghiệm lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi

skkn một số kinh nghiệm lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo 5  6 tuổi
... cho thân 2.3.2 Giáo dục trẻ có hành vi, thói quyen đạo đức đắn 2.3.3 Giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua tiết học 2.3.4 Giáo dục đạo đức cho trẻ qua hoạt động vui chơi 2.3 .5 Giáo dục đạo đức cho ... non nói chung, cho trẻ mẫu giáo - tuổi nói riêng ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Nghiên cứu thử nghiệm đề tài: Một số kinh nghiệm lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo - tuổi PHƢƠNG PHÁP ... Một số kinh nghiệm lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức cho trẻ mẫu giáo - tuổi MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu nhằm tìm giải pháp thích hợp để góp phần nâng cao hiệu việc giáo dục đạo đức cho trẻ...
 • 18
 • 250
 • 1

Xem thêm