Giáo trình kế toán ngân hàng chương 1 tổng quan về kế toán ngân hàng

Giáo trình điều khiển tự động chương 1 tổng quan về điều khiển tự động

Giáo trình điều khiển tự động  chương 1 tổng quan về điều khiển tự động
... áp 1. 2 Hệ thống điều khiển r(t) Bộ so z(t) e(t) yht(t) Bộ điều khiển u(t) Đối tượng điều khiển y(t) Thiết bò đo Hình 1. 2 Cấu trúc hệ thống điều khiển Hình 1. 2 trình bày cấu trúc hệ thống điều khiển ... dụ 1. 2 : Xét hệ thống điều khiển mức nước hình 1. 3 e H0 h u H0 e z h z Hình 1. 3 Hệ thống điều khiển mức nước đơn giản Trong hệ thống điều khiển tự động này, đối tượng điều khiển bồn nước (1) ... ép Van điều khiển Tải Động Nhiên liệu Van nhiên liệu Hình 1. 8 Hệ điều khiển tốc độ dùng điều tốc ly tâm 2) Hệ điều khiển tốc độ động DC Hình 1. 9 giới thiệu phiên đơn giản hệ thống điều khiển tốc...
 • 12
 • 144
 • 0

Bài giảng giáo dục truyền thông môi trường chương 1 tổng quan về giáo dục môi trường

Bài giảng giáo dục truyền thông môi trường  chương 1 tổng quan về giáo dục môi trường
... cận Giáo dục môi trờng, NXB Giáo dục, Hà Nội, 19 99 Thaddeus C Trzyna: Thế giới bền vng - định nghĩa trắc lợng phát triển bền vng, Viện nghiên cứu chiến lợc, Hà nội, 20 01 15/04/2 015 14 Chng Tng quan ... Scotland (18 54 19 32); 15 /04/2 015 20 1. 1.2 Cỏc mc quan trng quỏ trỡnh phỏt trin nhn thc ca th gii v Giỏo dc mụi trng + Chỉ mối liên hệ quan trọng chất lợng môi trờng với chất lợng giáo dục vào ... khoảng năm 18 92 + Gedes đầu việc giảng dạy tạo hội cho ngời học tiếp xúc trực tiếp với môi trờng xung quanh 15 /04/2 015 21 - Hai từ môi trờng giáo dục đợc thức kết hợp với lần vào khoảng năm 19 60 -...
 • 100
 • 341
 • 1

KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN về kế TOÁN NGÂN HÀNG

KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN về kế TOÁN NGÂN HÀNG
... vay Công ty TK 4 211 .0 012 A TK 211 1.0 012 A TK 4 211 .0 013 B TK 211 1.0 013 B TK 4 311 .0078 C TK 211 1.0078 C Bảng phân loại tài khoản kế toán hai cấp ngân hàng Loại TK Tên TK Cấp Ngân hàng Loại NH NN ... hành Kế toán phần hành Chi nhánh ngân hàng Kế toán trưởng Thanh toán viên Thanh toán liên hàng Thanh toán quốc tế Thanh toán nội Sơ đồ 1. 12: Sơ đồ tổ chức máy kế toán ngân hàng hệ thống Bộ máy kế ... Chú ý: Các Ngân hàng Thương mại không trực tiếp kinh doanh bất động sản III Một số lý luận kế toán ngân hàng 3 .1 Khái niệm kế toán ngân hàng Kế toán Ngân hàng nói chung bao gồm kế toán Tổ chức...
 • 37
 • 358
 • 1

Tài liệu KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG pptx

Tài liệu KẾ TOÁN NGÂN HÀNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG pptx
... loại đến loại Tài khoản bảng cân đối kế toán tài khoản loại 3.7 Qui trình kế toán ngân hàng Khái niệm: Qui trình kế toán ngân hàng kết hợp phương pháp kế toán để tạo sản phẩm kế toán nhằm cung ... (hoặc Tổng Giám đốc Tài Kế toán) có nhiệm vụ: - Chỉ đạo công tác kế toán toàn ngân hàng hệ thống - Hướng dẫn đơn vị trực thuộc thực chế độ kế toán - Thực nghiệp vụ kế toán tài toán ngân hàng - Tổng ... chung, Bảng kết hợp tài khoản cấp I, Sổ (Sổ tổng hợp), Bảng cân đối tài khoản ngày 3.8 Tổ chức máy kế toán Ngân hàng trung ương hệ thống Kế toán trưởng Kế toán phần hành Kế toán phần hành Kế toán phần...
 • 37
 • 256
 • 0

BÀI TẬP CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG pdf

BÀI TẬP CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG pdf
... Các TK có liên quan đủ điều kiện hạch toán - NH Công thương chi nhánh có tham gia toán bù trừ trực tiếp với NH Ngoại Thương TP.HCM BÀI TẬP CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ngân hàng mua xe TOYOTA ... vốn 21 Tiền gửi kho bạc nhà nước 170 70.736,69 Yêu cầu: Hãy lập bảng cân đối kế toán ngân hàng BÀI TẬP CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN Nhận tiền gửi tiết kiệm tháng bà Nguyễn Thị Hoàng ... hạn - Ngân hàng chưa tổng hợp kê khai để khấu trừ thuế giá trị gia tăng - Các tài khoản liên quan khác đủ số dư để thực nghiệp vụ phát sinh - Ngân hàng chưa xử lý số dư TK 631, 632 BÀI TẬP TỔNG...
 • 22
 • 1,234
 • 6

Chương 1: tổng quan về kế toán ngân hàng docx

Chương 1: tổng quan về kế toán ngân hàng docx
... Kế toán ngân hàng có tính giao dịch xử lý nghiệp vụ ngân hàng (thanh toán, chuyển tiền…) Kế toán ngân hàng có tính cập nhật xác cao độ Kế toán ngân hàng có số lượng chứng từ lớn phức tạp Kế toán ... Chú ý: Các Ngân hàng Thương mại không trực tiếp kinh doanh bất động sản III Một số lý luận kế toán ngân hàng 3.1 Khái niệm kế toán ngân hàng Kế toán Ngân hàng nói chung bao gồm kế toán Tổ chức ... toán ngân hàng Khái niệm: Qui trình kế toán ngân hàng kết hợp phương pháp kế toán để tạo sản phẩm kế toán nhằm cung cấp thông tin chi tiết tổng quát tình hình tài ngân hàng Qui trình kế toán...
 • 37
 • 203
 • 1

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG pot

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG pot
... Khái niệm Đối tƣợng: a b Nguồn vốn Sử dụng vốn Đối tƣợng phục vụ Kế toán Ngân hàng: a Quản trị viên Ngân hàng b Các chủ thể bên Ngân hàng I ĐỐI TƢỢNG, MỤC TIÊU, VỊ TRÍ CỦA KTNH Nhiệm vụ KTNH: - Thu ... cân đối kế toán: ii TK ngoại bảng c Theo mức độ tổng i TK tổng hợp ii TK chi tiết a b hợp chi tiết: Hệ thống tài khoản: Gồm loại Có cấp IV HÌNH THỨC KẾ TOÁN Khái niệm: Các hình thức kế toán: a ... vào máy ATM) ngân hàng cổ phần Vẽ sơ đồ luân chuyển chứng từ chi tiền mặt ngân hàng III TÀI KHOẢN VÀ HỆ THỐNG TK KTNH Tài khoản: - Về hình thức - Về chất Phân loại TK: Theo công dụng kết cấu: a...
 • 12
 • 91
 • 0

slike môn toán ngân hàng hvnh chương 1 tổng quan về kế toán ngân hàng

slike môn kê toán ngân hàng hvnh chương 1 tổng quan về kế toán ngân hàng
... nội ngân hàng 51 17 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ Nội dung: Dựa vào chứng từ KTNH bảng chứng từ KTNH để hạch toán vào sổ sách kế toán 52 KẾ TOÁN PHÂN TÍCH VÀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP Hình thức kế ... hình tổ chức máy kế toán toàn thể pháp nhân ngân hàng: Tổ chức máy kế toán phân tán Tổ chức máy kế toán tập trung Tổ chức máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán Tổ chức máy kế toán NH điều kiện ... Sơ đồ tổ chức máy kế toán tập trung đồ máy kế toán Phòng kế toán chi nhánh Phòn g Kế toán H.O 24 r e l l o r t n o C Sơ đồ tổ chức máy kế toán điều kiện ứng dụng đồ máy kế toán kiện công nghệ...
 • 19
 • 128
 • 0

Giáo trình kế toán- Chương 1- Tổng quan về kế toán

Giáo trình kế toán- Chương 1- Tổng quan về kế toán
... trường thông lệ kế toán quốc tế Hệ thống kế toán bao gồm Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán chế độ kế toán Đây thay đổi làm sở cho hoà nhập thực tiễn kế toán Việt Nam với thực tiễn kế toán quốc tế ... cầu kế toán Theo điều Luật kế toán, yêu cầu kế toán bao gồm: Thứ nhất, kế toán phải phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán báo cáo tài Thứ hai, kế toán ... triển kế toán, chất kế toán hệ thống thông tin công cụ giúp cho người làm định kinh tế, môi trường kế toán, phân biệt kế toán tài kế toán quản trị Ba giả thuyết tảng kế toán, bảy nguyên tắc kế toán...
 • 41
 • 72
 • 0

Nghiệp vụ kế toán ngân hàng-Chương 1- Tổng quan về kế toán ngân hàng

Nghiệp vụ kế toán ngân hàng-Chương 1- Tổng quan về kế toán ngân hàng
... Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TỐN NGÂN HÀNG 1.3 Chứng từ Kế tốn Ngân hàng Chứng từ kế tốn NH loại giấy tờ chứng minh nghiệp vụ KT phát sinh hồn thành Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TỐN NGÂN HÀNG 1.3 Chứng từ Kế ... Auditing CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ KẾ TỐN NGÂN HÀNG Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TỐN NGÂN HÀNG Tài liệu tham khảo • • • • Giáo trình Kế tốn ngân hàng Chuẩn mực kế tốn số “Chuẩn mực chung” Luật kế tốn (Luật ... Chương TỔNG QUAN VỀ KẾ TỐN NGÂN HÀNG 1.2 Đặc điểm Kế tốn Ngân hàng  Khác biệt so với KTDN Nghiệp vụ có tính chất đơn lẻ Khơng có nghiệp vụ kế tốn giá thành sản phẩm Một số nghiệp vụ ghi nhận...
 • 44
 • 289
 • 0

Chương 1 tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại THs đinh đức thịnh

Chương 1  tổng quan về kế toán ngân hàng thương mại  THs đinh đức thịnh
... khoan sụ cai 11 010 10 01 Tiền mặt quỹ VND0 011 1 010 10 01 Tiền mặt VNĐ quỹ USD00 711 010 10 01- Tiền mặt USD quỹ 26 010 10 01 tiền gửi toán chi nhánh 12 010 10 01- tiền gửi NHNN 12 010 10 01 tiền gửi ngân hàng nớc ... NHTMcõp cõp 11 NHTM PhongKT KT- -TC TC Phong NHNNtinh, tinh,TP TP NHNN PhongKT KT- -TC TC Phong NHTM NHTM PhongKT-TC KT-TC Phong Hụời is s Hụờ NHTMcõp cõp 11 NHTM PhongKT KT- -TC TC Phong Quan hờờ ... cho lp Trung tõn ao tao HVNH ví dụ Cõu truc tai khoan khach hang cua VCB 0 01- 1-00-006225-2 0 01- mã chi nhánh 2-số kiểm tra 1- tiền gửi KKH 7,8,9-Tiền vay 00-VN 25 006225-số chạy Tai liờờu dung cho...
 • 49
 • 268
 • 0

Chương 1 Tổng quan về kế toán ngân hàng

Chương 1 Tổng quan về kế toán ngân hàng
... 10 8 /13 /2 012 Khái niệm kế toán ngân hàng Kế toán ngân hàng Kế toán ngân hàng Kế toán tài Kế toán tổng hợp Kế toán quản trị Kế toán chi tiết 11 Phân biệt kế toán quản trị kế toán tài Kế toán tài ... lý kế toán ngân hàng Kế toán với hoạt động ngân hàng • • • • • Các hoạt động ngân hàng Khái niệm kế toán ngân hàng Đối tượng kế toán ngân hàng Đặc điểm kế toán ngân hàng Nhiệm vụ kế toán ngân hàng ... 8 /13 /2 012 Chương I Tổng quan kế toán ngân hàng Kế toán với hoạt động ngân hàng Các nguyên tắc yêu cầu kế toán Tài khoản hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng Tổ chức công tác kế toán ngân hàng...
 • 36
 • 399
 • 1

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ SỞ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ SỞ GIAO DỊCH HÀNG HOÁ
... Bng 1. 1 Cỏc khon tit kim hng thỏng Khi lng giao dch bỡnh quõn 15 25 35 45 50 75 10 0 15 0 200 Khon phớ tit kim c Thuờ ch (phớ thuờ $10 3/thỏng) S hu ch $59 $16 4 $327 $492 $595 $820 $863 $1, 148 $1, 1 31 ... loi giao dch phc v ph bin hn l giao dch tng lai v quyn chn hng húa m thụi 1. 2 .1 Giao dch tng lai hng hoỏ (Futures Commodity Trading) 1. 2 .1. 1 Trng thỏi giao dch m v lng giao dch Trng thỏi giao ... cho s lng cỏc s giao dch nc Xem phụ lục Xem phụ lục phụ lục Xem phụ lục 10 phụ lục 11 ny gim xung hn mt na t 17 s giao dch nm 19 93 xung cũn nm 19 97 Anh, Liffe ó sỏp nhp vi S giao dch hng húa...
 • 36
 • 274
 • 2

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
... toàn áp lực vốn trung dài hạn dồn lên vai ngân hàng 1. 1.3 Đặc điểm cho vay trung, dài hạn NHTM 1. 1.3 .1 Mục đích cho vay “Bên cho vay cho bên vay vay vốn trung hạn dài hạn để đầu tư cho dự án xây ... 1. 1.2 Vai trò cho vay trung dài hạn 1. 1.2 .1 Vai trò cho vay trung dài hạn NHTM  Mang lại lợi nhuận cao cho vay ngắn hạn Trong loại tài sản ngân hàng khoản mục cho vay chiếm tỷ trọng ... cho Doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp thương nghiệp – lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp vừa nhỏ 1. 2.4 Cho vay trung dài hạn NHTM DNNQD 1. 2.4 .1 Nguồn huy động vốn trung dài hạn DNNQD Vốn trung dài...
 • 25
 • 250
 • 0

Giáo trình Vi điều khiển - Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VI ĐIỀU KHIỂN MCS-51

Giáo trình Vi điều khiển - Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VI ĐIỀU KHIỂN MCS-51
... Tổng quan vi điều khiển MCS-51 EA/VPP RST U10 Giáo trình vi điều khiển Phạm Hùng Kim Khánh ADDRESS BUS Giáo trình Vi điều khiển Tổng quan vi điều khiển MCS-51 Bộ nhớ chương trình ngoài: Quá trình ... Kim Khánh Trang Giáo trình Vi điều khiển Tổng quan vi điều khiển MCS-51 Hình 1.4 – Chu kỳ lệnh Phạm Hùng Kim Khánh Trang Giáo trình Vi điều khiển 2.3 Tổng quan vi điều khiển MCS-51 Tổ chức nhớ ... trình Vi điều khiển Tổng quan vi điều khiển MCS-51 Hình 1.20 – Chu kỳ ghi liệu nhớ Phạm Hùng Kim Khánh Trang 33 Giáo trình Vi điều khiển Tổng quan vi điều khiển MCS-51 BÀI TẬP CHƯƠNG 1 Giải thích...
 • 34
 • 407
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: chương 1 tổng quan về kiểm toánbài giảng thanh toán quốc tế chương 1 tổng quan về thanh toán quốc tế gv nguyễn phúc cảnhthảo luận chương 1 tổng quan về kiểm toángiáo trình hình thành ứng dụng kỹ thuật tổng quan về gia tốc hệ điều hành và api p1chương 1 tổng quan về thương mại điện tửchương 1 tổng quan về kinh tế vĩ môchương 1 tổng quan về quản trị nhân lựcchương 1 tổng quan về kinh tế họcchương 1 tổng quan về quản trị họcchương 1 tổng quan về máy vi tínhchương 1 tổng quan về quản trị marketingchương 1 tổng quan về kinh tế học vi môchương 1 tổng quan về quản trị nguồn nhân lựcchương 1 tổng quan về bảo hiểmchương 1 tổng quan về thị trường chứng khoánQuản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị hà nội từ nguồn vốn ODA của ngân hàng thế giớiNghiên cứu kết quả điều trị chảy máu do loét dạ dày tá tràng bằng phương pháp điện đông lưỡng cực và phối hợp tiêm dung dịch adrenalin 110 000 qua nội soiThực trạng chăm sóc dinh dưỡng tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình và kết quả can thiệp dinh dưỡng cho người bệnh thận nhân tạo chu kỳBáo cáo thường niên 2011 BCTN Hoa Phat 2011kham viet viet su thong giam cuong muc– Chiến trường thời Tống – LýCV 1858 BKHCN thi thang hang vien chuc2017Nghiên cứu giải phẫu một số cấu trúc mũi ngoài trên người Việt trưởng thànhGiám sát nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi trên thần kinh trung ương và thận ở bệnh nhân HIVAIDS điều trị ngoại trú bằng 2 phác đồ “tenofovir + lamivudine + efavirenznevirapin” tại Hà Nội.Xây dựng kịch bản để giáo dục ý thức và trách nhiệm công dân trong bài CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐCDE THI TIN HOC HKI KHÓI 3 NH 16-17Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám xác định lượng nước bốc hơi do bức xạ Mặt Trời tại Lưu vực Sông CầuGiao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản trong hoạt động truyền thông VOVSoạn bài Vội Vàng của Xuân Diệuso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT LỒNG NGANGLĨNH VỰC CUNG CẤP ĐIỆN111CV giai trinh loi nhuan qui III 20101.chuong trinh Dai hoi co dong 20177.Bao cao Tai chinh 2017 (KH2017)