Bài giảng điện tử kế toán tài sản cố định, công cụ lao động trong ngân hàng

bài giảng kttc chương kế toán tài sản cố định

bài giảng kttc chương kế toán tài sản cố định
... CHỨC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Kế toán tăng tài sản cố định Kế toán giảm tài sản cố định Kế toán trình sử dụng (khấu hao) tài sản cố định Kế toán chi phí sửa chữa, bảo trì tài sản cố định Kế toán ... sản cố định Tài khoản sử dụng: Để theo dõi tình hình có biến động TSCĐ theo tiêu nguyên giá kế toán sử dụng TK 211- Tài sản cố định hữu hình TK 213- Tài sản cố định vô hình Kế toán tăng tài sản ... thành vào cuối quý II, kế toán ghi tăng nguyên giá nhà kho THÔNG TIN TRÌNH BÀY TRÊN BCTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÀI SẢN B - TÀI SẢN DÀI HẠN II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên...
 • 20
 • 328
 • 0

Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ

Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ
... Nợ TK 89 Có TK 3614 03/15/11 201015 - KT TSCĐ,CCLĐ 39 II Kế toán vật liệu công cụ dụng cụ Khái niệm Công cụ dụng cụ TSLĐ có thời gian sử dụng năm không đủ tiêu chuẩn để xem TSCĐ * Phân bổ CCDC: ... 5.2 Kế toán khấu hao TSCĐ - Hạch toán khấu hao TSCĐ Nợ 871 – Khấu hao TSCĐ Có 305 (3051, 3052, 3053) - Hạch toán chuyển khấu hao NS Nợ 6020 Có 1113 03/15/11 201015 - KT TSCĐ,CCLĐ 27 5.3 Kế toán ... I Kế toán TSCĐ Khái niệm TSCĐ tư liệu lao động mà đơn vị dùng làm công cụ để hoạt động kinh doanh phải có giá trị đơn vị từ 10 triệu đồng, thời gian sử dụng từ năm trở lên 03/15/11...
 • 63
 • 602
 • 0

Chương thứ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Chương thứ tư KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
... cần thiết trình quản lý tài sản cố định 4.5 Tài khoản kế toán Tài khoản cấp TK 30 Tài sản cố định Tài khoản cấp TK 301, 302, 303,305,602 30 Tài sản cố định 301 Tài sản cố định hữu hình 3012 Nhà ... PPTT)  Việc xác định NG TSCĐ thuê tài thời điểm khởi đầu thực theo quy định chuẩn mực kế toán số 06 “ Thuê Tài sản Sau thực theo quy định chuẩn mực số 03 TSCĐ hữu hình Tài sản cố định thuê cho ... dụng tài khoản thích hợp TSCĐ cố định ngân hàng hình thành từ nguồn khác nên kế toán cần sử dụng tài khoản cụ thể để theo dõi TSCĐ cách chi tiết chặt chẽ Kế toán giai đoạn sử dụng tài sản cố định...
 • 17
 • 352
 • 0

Bài giảng chương 4 hạch toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp

Bài giảng chương 4 hạch toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp
... dụng tài sản đó, I Khái Niệm, Đặc Điểm TSCĐ Và nhiệm Vụ Hạch Toán • l Khái niệm (1/2) • (2)- Nguyên giá tài sản phải xác định cách đáng tin cậy • (3)- Thời gian sử dụng ước tính l năm, • (4) - ... mòn TSCĐ có doanh nghiệp 24 TK 2 14 - Hao mòn TSCĐ: • • • • • TK có TK cấp : - TK 214l: Hao mòn TSCĐ hữu hình - TK 2 142 - Hao mòn TSCĐ thuê tài - TK 2 143 - Hao mòn TSCĐ vô hình - TK 2 147 – Hao mòn ... GTGT Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp 44 3.1 Hạch toán giảm TSCĐ hữu hình (2 /4) BT 2: Phản ảnh nguyên giá, giá trị lại, GT hao mòn (bút toán xoá sổ) Nợ TK 2 14 (2 141 ): Phần giá trị hao mòn Nợ TK 811:...
 • 66
 • 253
 • 0

bài thuyết trình slide kế toán tài sản cố định

bài thuyết trình slide kế toán tài sản cố định
... QUAN VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH II KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH III KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH IV KẾ TOÁN HAO MÒN VÀ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỞ ĐẦU  Để tiến hành hoạt động sản xuất ... +Biên giao_nhận tài sản cố định +Biên lý tài sản cố định +Thẻ tài sản cố định +Sổ tài sản cố định 3 .Tài khoản sử dụng _TK 211:tscđ hữu hình _TK 412:chêch lệch đánh giá lại tài sản _TK 411:nguồn ... trò quan trọng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp I Tổng quan kế toán tài sản cố định 1 .Tài sản cố định a.khái niệm: _Tài sản cố định (tscđ) tư liệu có giá trị lớn ( > 10.000.000đ),thời gian...
 • 23
 • 1,540
 • 5

Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định Công ty TNHH Nguyên Phú.doc

Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định Công ty TNHH Nguyên Phú.doc
... II Thực trạng tổ chức công tác kế toán tscđ công ty tnhh nguyên phú 2.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Công ty TNHH Nguyên Phú 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh Tờn cụng ty: Cụng ty trỏch nhim hu hn Nguyờn ... nghip ti: Hon thin cụng tỏc hch toỏn ti sn c nh 2.2 Thực trạng kế toán TSCĐ Công ty TNHH Nguyên Phú 2.2.1 Phõn loi TSC ti cụng ty: Trớch: s TSC TSC hu hỡnh: - Nh, ca, vt kin trỳc: Phũng lm vic, ... ca cụng ty TNHH Nguyờn Phỳ Cụng ty TNHH Nguyờn Phỳ tiờu biu cho loi hỡnh Doanh nghip va Phú giỏm c v nh vi b mỏy gn nh, m bo phc v yờu cu, nhim v Cụng ty ra, to lp nng lc hot ng ca Cụng ty, thỳc...
 • 77
 • 426
 • 4

Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định Công ty TNHH Nguyên Phú

Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định Công ty TNHH Nguyên Phú
... công tác kế toán tscđ công ty tnhh nguyên phú 35 2.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Công ty TNHH Nguyên Phú 35 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh 35 2.1.2 c im t chc b mỏy qun lý ca cụng ty TNHH ... II Thực trạng tổ chức công tác kế toán tscđ công ty tnhh nguyên phú 2.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Công ty TNHH Nguyên Phú 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh Tờn cụng ty: Cụng ty trỏch nhim hu hn Nguyờn ... kế toán tài sản cố định Doanh nghiệp Phn II : Thc trng cụng tỏc kế toán tài sản cố định ti Cụng ty TNHH Nguyờn Phỳ Phn III : Hon thin cụng tỏc k toỏn ti sn c nh ti Cụng ty TNHH Nguyờn Phỳ Sinh...
 • 84
 • 130
 • 1

Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định Công ty TNHH Nguyên Phú

Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định Công ty TNHH Nguyên Phú
... II Thực trạng tổ chức công tác kế toán tscđ công ty tnhh nguyên phú 2.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Công ty TNHH Nguyên Phú 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh Tờn cụng ty: Cụng ty trỏch nhim hu hn Nguyờn ... nghip ti: Hon thin cụng tỏc hch toỏn ti sn c nh 2.2 Thực trạng kế toán TSCĐ Công ty TNHH Nguyên Phú 2.2.1 Phõn loi TSC ti cụng ty: Trớch: s TSC TSC hu hỡnh: - Nh, ca, vt kin trỳc: Phũng lm vic, ... ca cụng ty TNHH Nguyờn Phỳ Cụng ty TNHH Nguyờn Phỳ tiờu biu cho loi hỡnh Doanh nghip va Phú giỏm c v nh vi b mỏy gn nh, m bo phc v yờu cu, nhim v Cụng ty ra, to lp nng lc hot ng ca Cụng ty, thỳc...
 • 77
 • 190
 • 0

Kế toán tài sản cố định Công ty TNHH Hoàng Hải

Kế toán tài sản cố định Công ty TNHH Hoàng Hải
... hoá công ty nhằm mục đích thực kinh doanh có hiệu III.TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 1.Sơ đồ tổ chức máy kế toán công ty Kế toán trưởng Kế toán tiền lương Kế toán TSCĐ Chú thích: Kế toán ... giảm tiền mặt công ty Căn vào phiếu thu, chi để xuất nhập quỹ Hình thức kế toán công ty 3.1 Hình thức kế toán công ty áp dụng Hiện Công ty TNHH Thương mại Hà Dung áp dụng hình thức kế toán "Nhật ... Tổ chức công tác Công ty tiến hành theo hình thức tập chung Tổ chức máy kế toán - Kế toán trưởng: Là người có trách nhiệm cao phòng kế toán, có nhiệm vụ tổ chức thực công tác kế toán kế toán theo...
 • 36
 • 180
 • 0

Thực tế công tác kế toán tài sản cố định Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyễn Dũng

Thực tế công tác kế toán tài sản cố định Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyễn Dũng
... kế toán Bảng tổng hợp chi tiết : Ghi hàng ngày : Ghi cuối tháng : Đối chiếu II Thực tế công tác kế toán tài sản cố định công ty TNHH Nguyễn Dũng Phân loại tài sản cố định công ty Tài sản cố định ... 1,33 định 15,8 TSCĐ Ghi giảm tài sản cố định Ghi tăng tài sản cố định phòng Kế toán chi tiết tài sản cố định Công ty TNHH Nguyễn Dũng a Chứng từ, thủ tục kế toán tăng tài sản cố định ... kinh tế cho công ty Giá trị tài sản cố định chuyển dịch phần vào chi phí kinh doanh công ty Tài sản cố định đợc phân loại công ty TNHH Nguyễn Dũng theo hình thái vật - Tài sản cố định hữu hình: tài...
 • 35
 • 117
 • 0

THỰC TẾ CôNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN DŨNG

THỰC TẾ CôNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN DŨNG
... tài sản cố định vụ hỡnh khỏc Mẫu sổ tài sản cố định Đơn vị: Cụng ty TNHH Nguyễn Dũng SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Loại Tài sản cố định: Khấu hao tài sản cố T Chứng từ Năm, Tờn, đặc Nước điểm, ký hiệu sản ... cỏo kế toỏn Bảng tổng hợp chi tiết : Ghi hàng ngày : Ghi cuối thỏng : Đối chiếu II THỰC TẾ CễNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CễNG TY TNHH NGUYỄN DŨNG Phõn loại tài sản cố định cụng ty Tài sản ... b Kế toỏn tổng hợp khấu hao tài sản cố định * Tài khoản kế toỏn - TK214 Hao mũn tài sản cố định Bờn Nợ: Giỏ trị hao mũn tài sản cố định giảm giảm tài sản cố định Bờn Cú : Giỏ trị hao mũn tài sản...
 • 38
 • 187
 • 0

Tài liệu Đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định Công ty TNHH Nguyên Phú” docx

Tài liệu Đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định Công ty TNHH Nguyên Phú” docx
... II Thực trạng tổ chức công tác kế toán tscđ công ty tnhh nguyên phú 2.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Công ty TNHH Nguyên Phú 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh Tờn cụng ty: Cụng ty trỏch nhim hu hn Nguyờn ... chi tit) 28 PHN II Thực trạng tổ chức công tác kế toán tscđ công ty tnhh nguyên phú 35 2.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Công ty TNHH Nguyên Phú 35 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh ... kế toán tài sản cố định Doanh nghiệp Phn II : Thc trng cụng tỏc kế toán tài sản cố định ti Cụng ty TNHH Nguyờn Phỳ Phn III : Hon thin cụng tỏc k toỏn ti sn c nh ti Cụng ty TNHH Nguyờn Phỳ PHN...
 • 85
 • 120
 • 1

kế toán tài sản cố định công ty vận tải đa phương thức vietrantimex

kế toán tài sản cố định công ty vận tải đa phương thức vietrantimex
... nhánh Công ty Vận Tải Đa Phương Thức Miền Tây:24.356.764.000 + Công ty Vận Tải Đa Phương Thức 1: 45.421.653.000 + Công ty Vận Tải Đa Phương Thức 2: 37.876.323.570 + Công ty Vận Tải Đa Phương Thức ... tên) Công ty vận tải đa phương thức Kế toán trưởng (ký, họ tên) 42 20.0 00.0 00 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Bộ Giao Thông Vận Tải Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức BẢNG TỔNG HỢP GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ... Hóa đơn GTGT” lập: Công ty vận tải đa phương thức 20 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty vận tải đa phương thức 21 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Công ty CP Vận Tải Đa Phương Thức Phòng TC-KT HÓA...
 • 46
 • 420
 • 6

Kế toán tài sản cố định công ty xây dựng 472 - Trường sơn

Kế toán tài sản cố định công ty xây dựng 472 - Trường sơn
... Huy Tng - Lp: K toỏn K33 PHN II THC TRNG CễNG TC HCH TON K TON TI CễNG TY XY DNG 472 - TNG CễNG TY XY DNG TRNG SN I Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca Cụng ty xõy dng 472 - Cụng ty xõy dng 472 trc ... Trong ú - T H xut khu - Gia cụng - i lý Chi phớ kinh doanh - Tng chi phớ KD - T sut CP KD (%) Np ngõn sỏch - Thu GTGT - Thu xut, nhp khu - Thu tiờu th c bit - Thu thu nhp DN Li nhun - Li nhun ... - Lp: K toỏn K33 PG D N PHềNG KT - KT I 11 PHềNG VT T XE MY I 22 PHềNG D N CN I 54 Ban giỏm c cụng ty 3.1 Ban giỏm c cụng ty - Giỏm c cụng ty - Phú giỏm c kinh doanh - Phú giỏm c Bớ th ng u -...
 • 81
 • 334
 • 0

kế toán tài sản cố định công ty du lịch thanh niên quảng ninh

kế toán tài sản cố định công ty du lịch thanh niên quảng ninh
... TẠI CÔNG TNHH MTV DU LỊCH THANH NIÊN QUẢNG NINH 2.1 Giới thiệu khái quát công ty du lịch niên Quảng Ninh 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty Tên công ty : Công ty TNHH MTV du lịch niên Quảng ... khác Kết cấu đề tài Chuyên đề có chương Chương 1: Lý luận chung hạch toán kế toán tài sản cố định doanh nghiệp Chương 1: Thực trạng tổ chức kế toán tài sản cố địnhtại công ty sản Quảng Ninh Chương ... tiêu chuẩn tài sản cố định coi tài sản cố định hữu hình Đối với vườn lâu năm mảnh vườn cây, thoả mãn đồng thời bốn tiêu chuẩn tài sản cố định coi tài sản cố định hữu hình b Tài sản cố định vô hình...
 • 77
 • 141
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập thực hành kế toán tài sản cố địnhtrình tự kế toán tài sản cố địnhtrình tự kế toán tài sản cố định hữu hìnhluân chuyển chứng từ kế toán tài sản cố địnhmẫu chứng từ kế toán tài sản cố địnhcác chứng từ kế toán tài sản cố địnhNgày 15 tháng 09 lễ đức mẹ sầu biChương trình của thiên chúaNâng cao công tác đào tạo tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Đình QuốcĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề thi khảo sát giữa học kỳ I môn toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Tuân thủ điều trị loãng xương ở bệnh nhân cao tuổi PGS.TS. Lê Anh ThưKIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNTÌM GTLN, GTNN của hàm sốĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai93 nguyen nhat minh phuong 310 316KSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu