Bài giảng điện tử kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng

Bài giảng điện tử: Kế toán doanh nghiệp 2 (Chương 6)

Bài giảng điện tử: Kế toán doanh nghiệp 2 (Chương 6)
... công đoàn sở Hàng tháng (quý), Doanh nghiệp toán khoản chi tiêu doanh nghiệp 47 1.6- Kế toán tổng hợp tiền lương khoản trích theo lương 1.6.1- Tài khoản sử dụng: Kế toán tổng hợp tiền lương khoản ... Chương 6: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ TRONG DOANH NGHIỆP 1- KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1- Khái niệm ý nghĩa kế toán tiền lương khoản trích theo ... trách nhiệm 0 ,25 Mức lương 540.000đ Trong tháng, trưởng phòng B làm việc 28 ngày Số ngày làm việc theo chế độ DN áp dụng 26 ngày Tiền lương TP B tháng: = 28 X (3.54 + 0 ,25 )* 540.000 26 18 1.4.1.1-...
 • 256
 • 475
 • 2

Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng

Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng
... thống ngân hàng: toán liên hàng, toán điện tử liên hàng, chuyển tiền điện tử… - Hệ thống toán có tham gia ngân hàng khác hệ thống: toán bù trừ liên ngân hàng, toán bù trừ điện tử liên ngân hàng, ... I Các hình thức toán vốn NH Căn vào số vốn thực toán ngân hàng - Thanh toán bù trừ - Thanh toán lần 03/15/11 201015 - KT NVTTV NH 2 Căn vào chủ thể tham gia toán - Hệ thống toán chi nhánh ... hạch toán tương tự 03/15/11 201015 - KT NVTTV NH 21 III Kế toán toán bù trừ điện tử liên ngân hàng Là phương thức toán khoản nợ ngân hàng toán kết số dư sau ghi hết số nợ thu phải trả kỳ toán...
 • 47
 • 3,078
 • 58

Kế toán ngân hàng nghiệp vụ thanh tóan vốn giữa các ngân hàng

Kế toán ngân hàng nghiệp vụ thanh tóan vốn giữa các ngân hàng
... CHUNG VỀ THANH TOÁN VỐN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG  Sự cần thiết toán vốn Ngân hàng     Tiếp tục hoàn thành trình toán tổ chức, cá nhân không mở tài khoản NH Điều chuyển vốn NH hệ thống Thanh toán khoản ... Người phát lệnh Người nhận lệnh Ngân hàng A Ngân hàng B Ngân hàng trung gian Ngân hàng gửi lệnh Ngân hàng nhận lệnh TÀI KHOẢN SỬ DỤNG       Tài khoản 5012: Thanh toán bù trừ NH thành viên Tài ... thức chuyển vốn:      Uỷ nhiệm thu chi hộ Mở TK trực tiếp với dạng TK tiền gửi phụ Thanh toán lần qua TKTG NHNN Thanh toán bù trừ NH thành viên Thanh toán liên hàng        Các bên tham...
 • 9
 • 358
 • 2

Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng

Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng
... hạch toán nghiệp vụ toán không dùng tiền mặt qua tổ chức cung ứng dịch vụ toán QD số 44/2002/QD-TTg Thủ tướng Chính Phủ ngày 21/3/2002 việc sử dụng chứng từ điện tử làm chứng từ kế toán để hạch toán ... ao tao HVNH Nhng quy nh c bn CTT Các bên tham gia chuyển tiền điện tử: Người phát lệnh: Người nhận lệnh: Ngân hàng A: Ngân hàng B: Ngân hàng trung gian: Các Lệnh chuyển tiền: Lệnh chuyển ... từ kế toán để hạch toán toán vốn Tổ chức cung ứng dịch vụ toán QD số 1557/2001/QD-NHNN Thống đốc NHNN ngày 14/12/2001 việc ban hành quy chế toán bù trừ điện tử liên ngân hàng QD số 212/2002/QD-NHNN...
 • 53
 • 165
 • 0

Chương 7 Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng

Chương 7 Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng
... 9/30/2012 Kế toán toán vốn pháp nhân tổ chức tín dụng • Kế toán toán bù trừ pháp nhân tổ chức tín dụng địa bàn – Kế toán TTBT thủ công – Kế toán TTBT điện tử • Kế toán toán điện tử liên ngân hàng Kế toán ... điều hành vốn hệ thống ngân hàng Thanh toán vốn ngân hàng • Thực chất: toán khoản phải thu, phải trả NHTM phát sinh trình thực dịch vụ cho khách hàng • cách thức toán chủ yếu: – Thanh toán tổng ... NHIỆM THANH TOÁN 9/30/2012 Kế toán toán liên chi nhánh ngân hàng nội hệ thống • Khái quát toán nội chi nhánh ngân hàng hệ thống • Chuyển tiền điện tử Khái quát toán liên hàng nội • Là việc toán...
 • 34
 • 266
 • 1

Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng - Chương 5

Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàng - Chương 5
... chuyển tiền điện tử Thanh toán bù trừ Thanh toán qua NHNN I.Chuyển tiền điện tử II Thanh toán bù trừ III .Thanh toán qua NHNN Thanh toán vốn ngân hàng: - Nhu cầu thiếu hoạt động NH - Vốn từ NH chuyển ... Trong hình thức toán vốn : - Thanh toán nội - Thanh toán liên NH theo cách bù trừ - Thanh toán qua NHNN áp dụng phổ biến I.Chuyển tiền điện tử II Thanh toán bù trừ III .Thanh toán qua NHNN I LỆNH ... Thanh toán liên NH + Thanh toán liên NH song phương + Thanh toán liên NH NHNN chủ trì - Theo cách bù trừ - Thanh toán lần qua NHNN I.Chuyển tiền điện tử II Thanh toán bù trừ III .Thanh toán qua...
 • 21
 • 176
 • 0

Kế toán ngân hàng_Nghiệp vụ thanh tóan vốn giữa các ngân hàng Kế toán ngân hàng_Nghiệp vụ thanh tóan vốn giữa các ngân hàng

Kế toán ngân hàng_Nghiệp vụ thanh tóan vốn giữa các ngân hàng Kế toán ngân hàng_Nghiệp vụ thanh tóan vốn giữa các ngân hàng
... NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THANH TOÁN VỐN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG  Sự cần thiết toán vốn Ngân hàng     Tiếp tục hoàn thành trình toán tổ chức, cá nhân không mở tài khoản NH Điều chuyển vốn NH hệ thống Thanh toán ... Người phát lệnh Người nhận lệnh Ngân hàng A Ngân hàng B Ngân hàng trung gian Ngân hàng gửi lệnh Ngân hàng nhận lệnh TÀI KHOẢN SỬ DỤNG       Tài khoản 5012: Thanh toán bù trừ của NH  thành viên ... thức chuyển vốn:      Uỷ nhiệm thu chi hộ Mở TK trực tiếp với dạng TK tiền gửi phụ Thanh toán lần qua TKTG NHNN Thanh toán bù trừ NH thành viên Thanh toán liên hàng        Các bên tham gia chuyển tiền điện tử:...
 • 9
 • 626
 • 8

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THANH TOÁN VỐN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ

LÝ LUẬN CHUNG VỀ THANH TOÁN VỐN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ
... ngân hàng, chủ yếu dựa vào phương thức toán không dùng tiền mặt Từ toán vốn ngân hàng nhu cầu thiếu hoạt động ngân hàng Vốn từ ngân hàng chuyển sang ngân hàng khác nghiệp vụ xảy hàng ngày ngân ... tiền đến chờ xử ngày hôm trước xử ngày TTTT 3.3 Qui trình toán chuyển tiền điện tử Trung tâm toán Ngân hàng A Ngân hàng B Mô hình toán Trong dự án toán chuyển tiền điện tử, việc cài đặt ... địa tin cậy Các mẫu chứng từ toán chuyển tiền điện tử lập theo thể thức toán UNC, UNT, séc loại, chuyển tiền nội ngân hàng, chuyển tiền thư tín dụng, lệnh điều hoà vốn kế hoạch, chuyển vốn điều...
 • 23
 • 1,272
 • 6

Tài liệu Kế toán ngân hàng_Nghiệp vụ thanh tóan vốn giữa các ngân hàng pdf

Tài liệu Kế toán ngân hàng_Nghiệp vụ thanh tóan vốn giữa các ngân hàng pdf
... CHUNG VỀ THANH TOÁN VỐN GIỮA CÁC NGÂN HÀNG  Sự cần thiết toán vốn Ngân hàng     Tiếp tục hoàn thành trình toán tổ chức, cá nhân không mở tài khoản NH Điều chuyển vốn NH hệ thống Thanh toán khoản ... Người nhận lệnh Ngân hàng A Ngân hàng B Ngân hàng trung gian Ngân hàng gửi lệnh Ngân hàng nhận lệnh TÀI KHOẢN SỬ DỤNG       Tài khoản 5012: Thanh toán bù trừ NH thành viên Tài khoản 5111: ... Chuyển tiền năm Tài khoản 5112: Chuyển tiền đến năm Tài khoản 5211: Liên hàng năm Tài khoản 5212: Liên hàng đến năm Tài khoản 5191: Điều chuyển vốn THANH TOÁN NỘI BỘ   Thanh toán điện tử đi:...
 • 9
 • 201
 • 0

Các hạn chế trong nghiệp vụ huy động vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

Các hạn chế trong nghiệp vụ huy động vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay
... tăng lãi suất huy động vốn Đáng lo ngại trước tình trạng lãi suất chạm sát với giới hạn sinh lãi, khả an toàn các ngân hàng tác động tới tăng trưởng kinh tế - Những ngân hàng thương mại nước nắm ... ĐBSCL Các tỉnh địa bàn nông thôn sâu lại khó huy động vốn Nhiều xã vùng sâu, vùng xa nhu cầu vay vốn lớn, ngược lại huy động vốn Qua thực tế cho thấy nay, ngân hàng chưa tiếp cận nguồn vốn nông ... hàng khiến ngân hàng thương mại Việt Nam chủ yếu dựa vào công cụ lãi suất để cạnh tranh thu hút khách hàng Tuy nhiên, công cụ có tác dụng mức giới hạn định Sức ép cạnh tranh khiến ngân hàng gần...
 • 3
 • 3,527
 • 38

Nghiệp vụ huy động vốn của các ngân hàng thương mại

Nghiệp vụ huy động vốn của các ngân hàng thương mại
... trọng nghiệp vụ huy động vốn Nghiệp vụ huy động vốn không mang lại lợi nhuận trực tiếp cho NH nghiệp vụ quan trọng Không có nghiệp vụ huy động vốn coi hoạt động NHTM Khi thành lập, NH phải có số vốn ... phải huy động vốn từ khách hàng Nhiệp vụ huy động vốn có ý nghĩa quan trọng với NH với khách hàng 1.1 Đối với NHTM - Nghiệp vụ huy động vốn góp phần mang lại nguồn vốn cho NH thực nghiệp vụ kinh ... ngân hàng thương mại cho vay chủ yếu ngân hàng thương mại Nhà nước số ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô lớn, tiến hành thu hồi nợ hạn chế hay ngừng cho vay ra, làm cho ngân hàng thương mại...
 • 25
 • 2,065
 • 12

ThS mai thị quỳnh như nghiệp vụ huy động vốn tại các ngân hàng thương mại

ThS mai thị quỳnh như  nghiệp vụ huy động vốn tại các ngân hàng thương mại
... khoản tiền gửi có số dƣ 0) Bài viết - ThS Mai Thị Quỳnh Nhƣ - Nghiệp vụ huy động vốn ngân hàng thƣơng mại (Phần 2) NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI (Tiếp theo) II Tài khoản tiền ... nói chung ngân hàng thƣơng mại nói riêng có đủ kỳ hạn huy động từ đến 36 tháng cho khách hàng lựa chọn Đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi theo loại tiền: Đa số ngân hàng thƣơng mại huy động loại tiền ... gửi tiền vào ngân hàng thƣơng mại đến ngày ngân hàng thƣơng mại cam kết trả hết tiền gốc tiền lãi Đối với tài khoản tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng tổ chức, ngân hàng thƣơng mại áp dụng...
 • 15
 • 221
 • 5

Thanh toán vốn giữa các ngân hàng tại NHNo & PTNT huyện Lý Nhân

Thanh toán vốn giữa các ngân hàng tại NHNo & PTNT huyện Lý Nhân
... nhánh NHNN huyện Nhân đổi thành NHNo& PTNT huyện Nhân Đến tháng 4/2003 theo đạo NHNN Việt Nam, NHNo& PTNT huyện Nhân tách thành NHNo& PTNT huyện Nhân Ngân hàng sách xã hội Nhân 2.1.2 ... chức ngân hàng thương mại 2.2 Thực trạng toán vốn NHNo& PTNT huyện Nhân với ngân hàng khác 2.2.1 Các nghiệp vụ làm phát sinh nhu cầu toán vốn với ngân hàng khác NHNo huyện Nhân - Khách hàng ... tốt nghiệp 2.2.3 Thanh toán vốn NHNo& PTNT huyện Nhân với ngân hàng khác 42 2.2.3.1 Thanh toán vốn với NHNo huyện khác tỉnh 44 2.2.3.2 .Thanh toán vốn với NHNo ngoại tỉnh...
 • 80
 • 686
 • 15

Thanh toán vốn giữa các ngân hàng tại NHNo & PTNT huyện Lý Nhân

Thanh toán vốn giữa các ngân hàng tại NHNo & PTNT huyện Lý Nhân
... nhánh NHNN huyện Nhân đổi thành NHNo& PTNT huyện Nhân Đến tháng 4/2003 theo đạo NHNN Việt Nam, NHNo& PTNT huyện Nhân tách thành NHNo& PTNT huyện Nhân Ngân hàng sách xã hội Nhân 2.1.2 ... NHNo& PTNT huyện Nhân với NH khác (thể qua sơ đồ sau) .41 2.2.3 Thanh toán vốn NHNo& PTNT huyện Nhân với ngân hàng khác 43 2.2.3.1 Thanh toán vốn với NHNo huyện ... chức ngân hàng thương mại 2.2 Thực trạng toán vốn NHNo& PTNT huyện Nhân với ngân hàng khác 2.2.1 Các nghiệp vụ làm phát sinh nhu cầu toán vốn với ngân hàng khác NHNo huyện Nhân - Khách hàng...
 • 81
 • 111
 • 0

Thiết kế bài giảng điện từ môn toán bằng PM Math Lesson

Thiết kế bài giảng điện từ môn toán bằng PM Math Lesson
... tham số sau: Số lượng hoạt động giảng không hạn chế Trong phần mềm Math Lesson, giảng lưu trữ tệp có phần mở rộng * .math Như Mô hình Bài giảng điện tử phần mềm Math Lesson mô hình mở, cho phép giáo ... tạo II Qui trình khởi tạo tệp giảng Sau mô tả qui trình tạo nhập nội dung cho tệp giảng * .math phần mềm Math Lesson 2.1 Khởi tạo tệp * .math Màn hình phần mềm Math Lesson có dạng hình đây: Sau ... * .math phần mềm Math Lesson vào slide trình chiếu PowerPoint Bản chất công việc tạo liên kết trực tiếp từ nội dung slide với tệp * .math phần mềm Math Lesson Giả sử bạn tạo slide nội dung giảng hình...
 • 11
 • 543
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử kế toán doanh nghiệpkế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàngkế toán các nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàngquy trình kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàngnghiệp vụ thanh toán vốn giữa các ngân hàngkế toán thanh toán vốn giữa các ngân hàngtài khoản thanh toán vốn giữa các ngân hàngcác hình thức thanh toán vốn giữa các ngân hàngcác phương thức thanh toán vốn giữa các ngân hàngcó tk thanh toán vốn giữa các ngân hàng thích hợptoán vốn giữa các ngân hàngnhững vấn đề chung về tổ chức thanh toán vốn giữa các ngân hàngsự cần thiết và ý nghĩa của thanh toán vốn giữa các ngân hàngkhái quát chung về thanh toán vốn giữa các ngân hàngbài giảng điện tử an toàn khi ở nhàbài toán trắc nghiệm hình học chuyên đề tích vô hướng dạng file PDF99 2014 NDCP PT KHCN trong CS giao duc DHPHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI VẤN ĐỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA NHÀ ĐẦU TƯHOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚCCải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (tt)73 2015 NDCP tieu chuan xep hang CSGHNghiên cứu hệ thống tên miền DNS và các kiểu tấn công hệ thống tên miền (tt)Bao cao CEO Insight 2016 (1) 191 2015 QH13.Luat dan suHanu - Văn bản pháp luật 21.signedTriển khai công nghệ Gpon trong mạng Lao telecom tại thủ đô Viêng Chăn (tt)Nghiên cứu các phƣơng án triển khai dịch vụ Data local breakout cho thuê bao chuyển vùng quốc tế InboundOutbound (tt)Nghiên cứu về công nghệ 4g và đề xuất ứng dụng 4g tại VNPT (LV thạc sĩ)AN TOAN VA BAO MAT THONG TIN (ANH BIA)Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh trường dự bị đại học dân tộc trung ương thông qua dạy học một số chủ đề tích hợp phần phi kimPhân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (tt)báo cáo sơ kết 5 năm về công tác dạy nghề cho lao động nông thônQuy hoạch mạng 4g lte cho tỉnh Attapeu (tt)BVNT Bao cao ket qua kinh doanh 2014 cn 20170906 08092095Xây dụng giải pháp an toàn mạng thông tin trên IPv6 tại LTC (tt)