Cac mẫu văn bản về Tổ hợp tác

CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TỔ HỢP

CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TỔ HỢP
... dẫn từ đầu đếm ước lượng cách suy nghĩ, cách dẫn đến bất đẳng 15 CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TỔ HỢP GIÁO VIÊN : TRẦN TIẾN ĐẠT thức cần chứng minh Đó kỹ thuật hay sử dụng tổ hợp (2) Từ chứng minh ta ... phần tử lại tập hợp 13 CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TỔ HỢP GIÁO VIÊN : TRẦN TIẾN ĐẠT A\{x;y} Số cách để chọn người cặp với z 2n-3 Tiếp tục trình Số cách cần tìm : (2n-1)(2n-3)… 5.3.1 Cách 2: Trước ... ;u}=13 Bằng cách liệt kê ta có cách chọn cặp (x ;s) ; 15 cách chọn (y ;t) ; 27 cách chọn (z ;u) Theo qui tắc nhân , ta 7×15×27=2835 cặp số (a ;b) thỏa điều kiện CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TỔ HỢP GIÁO...
 • 36
 • 1,023
 • 4

Tổng hợp các mẫu văn bản hành chính

Tổng hợp các mẫu văn bản hành chính
... Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ Hoàn thành nhiệm vụ Không hoàn thành nhiệm vụ 4.2 Xếp loại chất lượng đảng viên 2014 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng viên hoàn thành ... thành nhiệm vụ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM PHỤ LỤC II MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP (Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 Thanh tra Chính ... ký) Các loại tài sản: - Kim loại quý - Đá quý - Cổ phiếu - Vốn góp vào sở kinh doanh - Các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có tổng giá trị quy đổi loại từ 50 triệu đồng trở lên Các...
 • 11
 • 412
 • 1

skkn các KIẾN THỨC cơ bản về tổ hợp

skkn các KIẾN THỨC cơ bản về tổ hợp
... THỨC CƠ BẢN VỀ TỔ HỢP GIÁO VIÊN : TRẦN TIẾN ĐẠT Cách 1: Dùng công thức Cách 2: Dùng Tổ hợp r Gọi A={1;2;…;n} có Cn cách lấy r phần tử từ A Mỗi cách lấy có phần tử “1” phần tử “1” r −1 Số cách lấy ... phần tử lại tập hợp A\{x;y} Số cách để chọn người cặp với z 2n-3 Tiếp tục trình Số cách cần tìm : (2n-1)(2n-3)… 5.3.1 15 CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TỔ HỢP GIÁO VIÊN : TRẦN TIẾN ĐẠT Cách 2: Trước ... xe tạo thành o không dùng lúc GIẢI : Gọi S1 tập hợp lái số CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TỔ HỢP GIÁO VIÊN : TRẦN TIẾN ĐẠT S2 tập hợp lái chữ o S3 tập hợp lái số 0và chữ o 3 3 3 Ta có : S1 + S − S3 =...
 • 43
 • 301
 • 0

Hướng dẫn sử dụng các mẫu văn bản

Hướng dẫn sử dụng các mẫu văn bản
... đọc Văn phân chia tài sản thừa kế, đồng ý toàn nội dung ghi Văn ký vào Văn trước có mặt tôi; - Những người thừa kế đọc Văn phân chia tài sản thừa kế, đồng ý toàn nội dung ghi Văn ký, điểm vào Văn ... ghi Văn ký vào Văn trước có mặt tôi; - Người nhận tài sản thừa kế đọc Văn nhận tài sản thừa kế, đồng ý toàn nội dung ghi Văn ký, điểm vào Văn trước có mặt tôi; - Người nhận tài sản thừa kế đọc Văn ... ý toàn nội dung ghi Văn ký vào Văn trước có mặt tôi; - Những người thừa kế nghe công chứng viên đọc Văn phân chia tài sản thừa kế, đồng ý toàn nội dung ghi Văn ký điểm vào Văn trước có mặt tôi;...
 • 4
 • 2,005
 • 17

Các loại văn bản về môi trường hiện hành ở Việt Nam

Các loại văn bản về môi trường hiện hành ở Việt Nam
... 9/8/2006: Về xử phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trường 16 Luật Bảo vệ môi trường 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng năm 2006 Các văn pháp luật môi trường Việt Nam giới 17 Luật Bảo vệ môi ... quốc tế Các biện pháp môi trường hiệp định môi trường quốc tế áp dụng việc vận chuyển buôn bán, trao đổi, khai thác sản phẩm có ảnh Các văn pháp luật môi trường Việt Nam giới hưởng đến môi trường ... nhân, 1986, Việt Nam phê chuẩn ngày 29/09/1987 - Công ước Liên Hợp Quốc luật biển, 1982, Việt Nam phê chuẩn ngày 25/07/1994 Các văn pháp luật môi trường Việt Nam giới - Công ước trợ giúp trường hợp...
 • 8
 • 1,062
 • 3

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT DÙNG CHO PHÒNG CÔNG CHỨNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT DÙNG CHO PHÒNG CÔNG CHỨNG
... nhường (8) Ghi quan hệ người nhận thừa kế người để lại tài sản thừa kế; tài sản thừa kế để lại giấy tờ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản thừa kế (9) Ghi địa điểm thực công chứng (10) Chọn trường ... vào Văn trước có mặt tôi; - Những người thừa kế đọc Văn phân chia tài sản thừa kế, đồng ý toàn nội dung ghi Văn điểm vào Văn trước có mặt tôi; - Những người thừa kế nghe công chứng viên đọc Văn ... ghi Văn ký vào Văn trước có mặt tôi; - Những người thừa kế nghe công chứng viên đọc Văn phân chia tài sản thừa kế, đồng ý toàn nội dung ghi Văn ký điểm vào Văn trước có mặt tôi; - Những người...
 • 4
 • 368
 • 0

Tài liệu CÁC MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM docx

Tài liệu CÁC MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM docx
... Danh mục Mẫu văn I Mẫu văn quy định cho nhà đầu Ký hiệu PHỤ LỤC I (từ I-1 đến I-16) a) Mẫu văn áp dụng chung cho đầu nước đầu nước Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu (đối ... Phụ lục I-10 b) Mẫu văn áp dụng đầu nước Bản đăng ký dự án đầu 11 12 (đối với trường hợp dự án đầu nước không cấp Giấy chứng nhận đầu tư) Bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu (đối với trường ... CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ [01] [02] Kính gửi: Nhà đầu : Đăng ký thực dự án đầu với nội dung sau: [11] Tên dự án đầu tư: [12] Địa điểm: [13] Mục tiêu, quy mô dự án: [14] Vốn đầu dự kiến để thực dự...
 • 47
 • 373
 • 0

Tài liệu Luận văn ”Bàn về tổ chức, quản lý và kế toán TSCĐ hữu hình trong doanh nghiệp hiện nay” pdf

Tài liệu Luận văn ”Bàn về tổ chức, quản lý và kế toán TSCĐ hữu hình trong doanh nghiệp hiện nay” pdf
... Lời-khoa kế toán, em xin chọn đề tài: ”Bàn tổ chức, quản kế toán TSCĐ hữu hình doanh nghiệp nay” Bố cục Nội dung bao gồm: Phần I: luận chung tổ chức quản kế toán TSCĐ hữu hình doanh nghiệp ... luận chung tổ chức quản kế toán TSCĐ hữu hình doanh nghiệp I Vai trò, đặc điểm TSCĐ yêu cầu quản TSCĐ hữu hình 1.Vai trò TSCĐ -TSCĐ phận tư liệu sản xuất, giữ vai trò tư liệu lao đông ... tiện quản hạch toán TSCĐ nói chung, TSCĐHH nói riêng doanh nghiệp lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu quản 2./ Kiến nghị phương hướng hoàn thiện công tác quản hạch toán TSCĐHH doanh nghiệp Về...
 • 41
 • 168
 • 0

Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT DÙNG CHO UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ pdf

Tài liệu HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT DÙNG CHO UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ pdf
... kế nghe người thực chứng thực đọc Văn nhận tài sản thừa kế, đồng ý toàn nội dung ghi Văn ký vào Văn trước có mặt tôi; - Người nhận tài sản thừa kế nghe người thực chứng thực đọc Văn nhận tài sản ... nghe người thực chứng thực đọc Văn từ chối nhận tài sản thừa kế, đồng ý tất nội dung ghi Văn ký vào Văn trước có mặt - Người từ chối nhận tài sản thừa kế nghe người thực chứng thực đọc Văn từ ... nhường (8) Ghi quan hệ người nhận thừa kế người để lại tài sản thừa kế; tài sản thừa kế để lại giấy tờ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản thừa kế (9) Ghi địa điểm thực chứng thực (10) Chọn trường...
 • 4
 • 269
 • 2

mau van ban chuyen nhuong hop dong mua ban nha o

mau van ban chuyen nhuong hop dong mua ban nha o
... phiếu thu kèm theo): đ (bằng chữ .) - Khoản tiền chênh lệch Bên B phải trả thêm cho Bên A hai khoản tiền nêu là: đ (bằng chữ: .) Phương thức toán: Bên B toán cho Bên A tiền ... chuyển nhượng ông (bà) (hoặc tổ chức) người mua nhà theo hợp đồng mua bán nhà số ngày tháng năm ký với công ty (hoặc Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà theo văn chuyển nhượng hợp ... tiền mua bán đợt Thời hạn giao nhận nhà ở: Điề u 2: Các hồ s ơ, giấy tờ kè m the o Hợp đồng mua bán nhà ký với công ty Các biên lai nộp tiền mua bán nhà cho công...
 • 5
 • 448
 • 0

LUẬN VĂN: Bàn về tổ chức quản lý và kế toán TSCĐ hữu hình trong doanh nghiệp doc

LUẬN VĂN: Bàn về tổ chức quản lý và kế toán TSCĐ hữu hình trong doanh nghiệp doc
... Kết luận gồm phần sau đây: Phần I: luận chung tổ chức quản kế toán TSCĐ hữu hình doanh nghiệp Phần II: Thực trạng phương hướng hoàn thiện công tác quản & hạch toán TSCĐ hữu hình doanh nghiệp ... cụ thể gọi TSCĐ hữu hình, loại tồn hình thái giá trị gọi TSCĐ vô hình Trong phạm vi đề án đề cập số vấn đề tổ chức quản hạch toán TSCĐ hữu hình doanh nghiệp TSCĐ hữu hình: TSCĐ có hình thái ... nghiệp Phần I luận chung tổ chức quản hạch toán TSCĐ hữu hình doanh nghiệp I Sự cần thiết phải tổ chức khoa học công tác quản TSCĐ doanh nghiệp: Vai trò TSCĐ sản xuất, kinh doanh:  Khái...
 • 22
 • 136
 • 0

Hướng dẫn cách ghi các Mẫu văn bản tại Phụ lục I ppt

Hướng dẫn cách ghi các Mẫu văn bản tại Phụ lục I ppt
... l i, chuyển đ i lo i hình doanh nghiệp có sửa đ i i u lệ doanh nghiệp bổ sung thêm thành viên - Gi i trình kinh tế - kỹ thuật - Đ i v i dự án thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư Gi i ... dụng Phụ lục I- 14) [09] : Cách ghi tuỳ thuộc vào lo i hình doanh nghiệp, quy định sau: a) Trường hợp thành lập doanh nghiệp tư nhân, ghi ’’Vốn đầu tư ban đầu’’, gồm tổng số, tiền Việt Nam, tiền ... doanh nghiệp/tổ chức ngư i ký tên ngư i đ i diện theo pháp luật doanh nghiệp/tổ chức đó) [20] Hồ sơ kèm theo: Lo i văn Trường hợp áp dụng Bản hợp lệ Giấy chứng minh - M i trường hợp quy định phải...
 • 9
 • 362
 • 0

Các mẫu văn bản, biên bản phục vụ Đại hội Đoàn .

Các mẫu văn bản, biên bản phục vụ Đại hội Đoàn .
.. . đoàn Ý KIẾN BÍ THƯ ĐOÀN KHOA TM BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH CHI ĐOÀN MẪU …………… ., ngày tháng năm 2008 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐOÀN VIÊN CHI ĐOÀN NHIỆM KÌ 2008 .. . NGHỊ CHUẨN Y − Căn Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; − Căn biên Đại hội chi đoàn …………, ngày tháng năm 2008; − Căn kết bầu cử Đại hội chi đoàn biên phiên họp thứ BCH chi đoàn nhiệm kì 2008 - 2009 .. . tham dự Đại hội − Đ/c báo cáo văn kiện (báo cáo tổng kết phương hướng hoạt động Đoàn) − Thảo luận văn kiện Đại hội: trình bày rõ ràng ý kiến đoàn viên, đại biểu tham dự đóng góp cho văn kiện,...
 • 5
 • 429
 • 0

Xem thêm