TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CHƯƠNG 3: TRI THỨC VÀ LẬP LUẬN

Trí tuệ nhân tạo - Chương 3 - Tri thức các phương pháp biểu diễn tri thức pps

Trí tuệ nhân tạo - Chương 3 - Tri thức và các phương pháp biểu diễn tri thức pps
... học trí tuệ nhân tạo Các phương pháp giải vấn đề Tri thức phương pháp biểu diễn tri thức Máy học Mạng Nơron 07/28/14 Chương Tri thức phương pháp biểu diễn tri thức 3. 1 Thông tin, liệu tri thức 3. 2 ... diễn tri thức 3. 1 Thông tin, liệu tri thức 3. 2 Thuật toán – phương pháp biểu diễn tri thức 3. 3 Các phương pháp biểu diễn tri thức máy tính 07/28/14 12 3. 2 Thuật toán – phương pháp biểu diễn tri thức ... sinh) 3. 3.5 Biểu diễn tri thức nhờ mạng ngữ nghĩa 3. 3.6 Biểu diễn tri thức nhờ Frame 07/28/14 39 3. 3 Các phương pháp biểu diễn tri thức máy tính 3. 3.1 Logic mệnh đề  Là kiểu biểu diễn tri thức...
 • 118
 • 1,212
 • 9

Tài liệu Giáo trình trí tuệ nhân tạo- phần 2- chương 5-Tri thức lập luận - Logic mệnh đề ppt

Tài liệu Giáo trình trí tuệ nhân tạo- phần 2- chương 5-Tri thức và lập luận - Logic mệnh đề ppt
... công thức từ tập công thức Chẳng hạn, logic mệnh đề, luật modus ponens từ hai công thức A AB suy công thức B Chúng ta hiểu lập luận suy diễn trình áp dụng luật suy diễn để từ tri thức sở tri thức ... cho ta đa vào nhiều khái niệm quan trọng logic 5.2 Cú pháp ngữ nghĩa logic mệnh đề 5.2.1 Cú pháp: Cú pháp logic mệnh đề đơn giản, cho phép xây dựng nên công thức Cú pháp logic mệnh đề bao gồm ... công thức (P=> Q) v l(R v lS) đợc đa dạng chuẩn hội (lP v Q v lR) (lP v Q v S) Khi biểu diễn tri thức công thức logic mệnh đề, sở tri thức tập công thức Bằng cách chuẩn hoá công thức, sở tri thức...
 • 10
 • 546
 • 5

Giao trinh TRÍ TUỆ NHÂN TẠO chương 3

Giao trinh TRÍ TUỆ NHÂN TẠO  chương 3
... DONG A A B, C BC C F* , G BG G L*, M* : giải ⇒ A giải Cây lời giải Hình A C F* G L* M* Hình 99 3. 3 Tìm kiếm lời giải cực tiểu: Cây G=(V, E) biểu diễn phân rã toán gốc n0 Ứng với phép chuyển toán ... đường chéo mở đới với Max) – (số dòng, số cột, số đường chéo mở min) Giả sử ta hạn chế kích thước 3x3 nước đi, đấu thủ tính trước hai nước Nếu đấu thủ Max trước độc giả kiểm tra, nước Max là: X 4.2 ... gia trị beta +∞ 2) Nếu đến bước kết thúc tìm kiếm, tính giá trị hàm ước lượng vị trí cho đấu thủ tương ứng Cho kết 3) Nếu mức ứng với đấu thủ min: i) Cho đến nút kiểm tra thủ tục alpha – beta alpha...
 • 17
 • 265
 • 1

Tài liệu Giáo trình trí tuệ nhân tạo - Chương 3 pdf

Tài liệu Giáo trình trí tuệ nhân tạo - Chương 3 pdf
... trạng thái, ta cung có phương pháp sau: - Tìm kiếm theo chiều rộng 94 - Tìm kiếm theo chiều sâu - Tìm kiếm lời giải có giá nhỏ Các trình khác hẳn với trình lựa chọn không gian trạng thái Sự khác ... 2) n đỉnh lá, T(n) = {n1,…,nk} - Nếu n đỉnh Hoặc h0(n) = min(c(n,ni)+h(ni)) - Nếu n đỉnh Và k - Đối với giá tổng cộng h (n) = ∑ (c (n, ni ) + h (n i )) i =1 101 - Đối với giá cực đại h0(n) = Max(c(n,ni)+h0(ni)) ... phát sinh tương ứng với đỉnh Và, Hoặc gọi α-giá trị β-giá trị tương ứng Thủ tục alpha-beta nút gốc với giá trị alpha - beta +∞ Thủ tục alpha-beta gọi đệ quy với dãy số alpha beta Để thực tìm...
 • 17
 • 434
 • 13

GIÁO TRÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - CHƯƠNG 3 pps

GIÁO TRÌNH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO - CHƯƠNG 3 pps
... trạng thái, ta cung có phương pháp sau: - Tìm kiếm theo chiều rộng 94 - Tìm kiếm theo chiều sâu - Tìm kiếm lời giải có giá nhỏ Các trình khác hẳn với trình lựa chọn không gian trạng thái Sự khác ... 2) n đỉnh lá, T(n) = {n1,…,nk} - Nếu n đỉnh Hoặc h0(n) = min(c(n,ni)+h(ni)) - Nếu n đỉnh Và k - Đối với giá tổng cộng h (n) = ∑ (c (n, ni ) + h (n i )) i =1 101 - Đối với giá cực đại h0(n) = Max(c(n,ni)+h0(ni)) ... phát sinh tương ứng với đỉnh Và, Hoặc gọi α-giá trị β-giá trị tương ứng Thủ tục alpha-beta nút gốc với giá trị alpha - beta +∞ Thủ tục alpha-beta gọi đệ quy với dãy số alpha beta Để thực tìm...
 • 17
 • 202
 • 2

Giáo trình trí tuệ Nhân tạo - Chương 3 pdf

Giáo trình trí tuệ Nhân tạo - Chương 3 pdf
... có: g(C) = 9, f(C) = + 15 = 24, g(D) = 7, f(D) = + = 13, g(E) = 13, f(E) = 13 + = 21, g(F) = 20, f(F) = 20 +7 = 27 Như đỉnh tốt D (vì f(D) = 13 nhỏ nhất) Phát triển D, ta nhận đỉnh H E Ta đánh giá ... tục trình đỉnh chọn để phát triển đỉnh kết thúc B, độ dài đường ngắn tới B g(B) = 19 Quá trình tìm kiếm mô tả tìm kiếm hình 3. 2, số cạnh đỉnh giá trị hàm đánh giá f(u) procedure A*; begin Khởi tạo ... định toán tử di truyền Quá trình sinh hệ P(t) từ hệ cũ P(t - 1) có nhiều cách chọn lựa Người ta gọi chung thuật toán thuật toán tiến hóa (evolutionary algorithms) chương trình tiến hóa (evolution...
 • 22
 • 266
 • 0

Trí tuệ nhân tạo - Chương 3 pptx

Trí tuệ nhân tạo - Chương 3 pptx
... thuộc GD C – Tìm kiếm không gian trạng thái TTNT p. 43 Một phần KGTT triển khai Tic-tac-toe Đồ thị có hướng không lặp lại (directed acyclic graph - DAG) C – Tìm kiếm không gian trạng thái TTNT p.44 ... Description) mô tả theo hai đặc tính: – Đặc tính đo lường trạng thái gặp trình tìm kiếm VD: Tic-tac-toe, 8-puzzle,… – Đặc tính đường hình thành trình tìm kiếm VD: TSP  Đường lời giải (solution path) ... ô  Trò 10 8ô 14  Trò 11 12 13 14 13 15 11 15 12 10 8 đố Trạng thái đích biểu diễn KGTT cho toán nào?  Cần C – Tìm kiếm không gian trạng thái TTNT p.45 KGTT 8-puzzle sinh phép “di chuyển ô...
 • 22
 • 191
 • 0

Biểu diễn tri thức lập luận trong logic mô tả

Biểu diễn tri thức và lập luận trong logic mô tả
... biểu diễn tri thức lập luận logic tả Đây chương trọng tâm luận văn nhằm làm sáng tỏ chức biểu diễn tri thức, lập luận sở tri thức ngôn ngữ logic tả điễn hình Cùng với việc biểu diễn tri thức, ... tổng quan logic tả số phần giới thiệu chương làm rõ ràng chương - 16 - Chương Biểu diễn tri thức lập luận logic tả Việc biểu diễn tri thức lập luận từ tri thức có để đưa tri thức hay định ... trình nghiên cứu logic tả Trong chương này, đề cập đến chức biểu diễn tri thức lập luận cách cụ thể 2.1 Biểu diễn tri thức 2.1.1 Cơ sở tri thức Một hệ thống biểu diễn tri thức (knowledge representation)...
 • 86
 • 648
 • 3

Bài Giảng Tri Thức Lập Luận Không Chắc Chắn

Bài Giảng Tri Thức Và Lập Luận Không Chắc Chắn
... B Lập luận xấp xỉ Nếu A B [với xs p] Trang Sự không chắn Tri thức người nhiều lĩnh vực không chắn • Ví dụ: xét tri thức lĩnh vực nha khoa: – Tri u_chứng(p, Đau_Răng) ⇒ Bệnh(p, Sâu_răng)? – Tri u_chứng(p, ... Tổng quát • • • • • • Sự không chắn Xác suất Xác suất kết hợp xác suất biên Suy diễn Luật Bayes Mạng Bayes Trang Lập luận xác vs Lập luận không chắn Lập luận xác: ◦ Mô hình suy diễn ◦ ... Nhiễm_trùng)… – Bệnh(p, Sâu_răng) ⇒ Tri u_chứng(p, Đau_răng)? – Không phải lúc sâu gây đau Trang Nguồn gốc Sự không chắn • Thông tin không đầy đủ – Ta biết hết thứ – Ta không muốn đợi • Nhập nhằng –...
 • 35
 • 137
 • 0

Giao trinh TRÍ TUỆ NHÂN TẠO chương 5 TRI THỨC CÁC PHƯƠNG PHÁP SUY DIỄN

Giao trinh TRÍ TUỆ NHÂN TẠO  chương 5 TRI THỨC VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP SUY DIỄN
... 2 Các dạng mô tả tri thức (các phương pháp biểu diễn tri thức) (Để máy tính sử dụng tri thức, xử lý tri thức, cần phải biểu diễn tri thức dạng thuận tiện cho máy tính Đó mục tiêu biểu diễn tri ... ,rm} Chứng minh tập kết luận G 3.3 Các phương pháp suy diễn Quá trình suy diễn hệ luật sản xuất bao gồm phương pháp bản: suy diễn tiến suy diễn lùi a) Suy diễn tiến (lập luận tiến - forward chaining ... tin từ thông tin biết Suy diễn sử dụng tập kiện làm tiên đề 152 Các phương pháp suy diễn chuyển từ giả thiết kết luận cách thêm vào giả thiết kiện khẳng định đúng, dựa phương thức: - Modus ponens:...
 • 15
 • 1,263
 • 7

Nhập môn Trí tuệ nhân tạo-Bài 3

Nhập môn Trí tuệ nhân tạo-Bài 3
... = × 7/2 = 28) • 24/(24+ 23+ 20+11) = 31 % • 23/ (24+ 23+ 20+11) = 29% etc Minh Hoạ Bài toán người du lịch • Biểu diễn hoán vị 12 435 135 35 135 42 435 21 42421 32 451 435 21 415 23 Ant Colony Optimisation ... (số lượng node trung bình phải xét): • d=12 IDS = 3, 644, 035 nodes A*(h1) = 227 nodes A*(h2) = 73 nodes • d=24 IDS = too many nodes A*(h1) = 39 , 135 nodes A*(h2) = 1,641 nodes • Nới lỏng ràng buộc ... 8-puzzle: • h1(n) = Số lượng ô sai vị trí • h2(n) = Tổng khoảng cách theo Mahattan Metric (i.e., Số lượng ô từ ô đến vị trí mong muốn) • h1(S) = ? • h2(S) = ? 3+ 1+2+2+2 +3+ 3+2 = 18 So Sánh Heuristics •...
 • 55
 • 589
 • 9

Tài liệu Giáo trình Trí Tuệ Nhân Tạo -chương 1- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG TÌM KIẾM ppt

Tài liệu Giáo trình Trí Tuệ Nhân Tạo -chương 1- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG TÌM KIẾM ppt
... (nh tìm kiếm theo độ sâu) Nói chung, nên áp dụng tìm kiếm sâu lặp cho vấn đề có không gian trạng thái lớn độ sâu nghiệm trớc 1.4 1.4.1 Quy vấn đề vấn đề Tìm kiếm đồ thị và/hoặc Quy vấn đề vấn đề ... vấn đề vấn đề (còn gọi rút gọn vấn đề) phơng pháp đợc sử dụng rộng rãi để giải vấn đề Trong đời sống hàng ngày, nh khoa học kỹ thuật, gặp vấn đề cần giải quyết, ta thờng cố gắng tìm cách đa vấn ... search) Hiệu phơng pháp tìm kiếm đợc đánh giá 1.1 Biểu diễn vấn đề không gian trạng thái Một muốn giải vấn đề tìm kiếm, ta phải xác định không gian tìm kiếm Không gian tìm kiếm bao gồm tất đối tợng...
 • 16
 • 2,043
 • 21

Tài liệu Giáo trình trí tuệ nhân tạo- chương 2-CÁC CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM KINH NGHIỆM pptx

Tài liệu Giáo trình trí tuệ nhân tạo- chương 2-CÁC CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM KINH NGHIỆM pptx
... chuyển Hai chiến lợc tìm kiếm kinh nghiệm quan trọng tìm kiếm tốt - (best-first search) tìm kiếm leo đồi (hill-climbing search) Có thể xác định chiến lợc nh sau: Tìm kiếm tốt = Tìm kiếm theo bề ... đánh giá Tìm kiếm leo đồi = Tìm kiếm theo độ sâu + Hàm đánh giá Chúng ta lần lợt nghiên cứu kỹ thuật tìm kiếm mục sau 2.2 Tìm kiếm tốt - đầu tiên: Tìm kiếm tốt - (best-first search) tìm kiếm theo ... end; 2.4 Tìm kiếm beam Tìm kiếm beam (beam search) giống nh tìm kiếm theo bề rộng, phát triển đỉnh mức phát triển đỉnh mức Tuy nhiên, tìm kiếm theo bề rộng, ta phát triển tất đỉnh mức, tìm kiếm beam,...
 • 5
 • 590
 • 11

Tài liệu Giáo trình trí tuệ nhân tạo- chương 4-TÌM KIẾM CÓ ĐỐI THỦ pptx

Tài liệu Giáo trình trí tuệ nhân tạo- chương 4-TÌM KIẾM CÓ ĐỐI THỦ pptx
... bắt đối phơng không đợc thắng Giáo trình Trí Tuệ Nhân Tạo - Đinh Mạnh Tờng Chơng 4- Trang Giả sử Đen trớc, ta trò chơi đợc biểu diễn nh hình 4.2 4.2 Chiến lợc Minimax Quá trình chơi cờ trình ... u Sau thủ tục chọn nớc cho trắng đỉnh u Trong thủ tục Minimax(u,v), v biến lu lại trạng thái mà Trắng chọn tới từ u procedure Minimax(u, v); begin val -; for w đỉnh u Giáo trình Trí Tuệ Nhân ... xét đến vị trí quân mối tơng quan quân Một cách đơn giản để hạn chế không gian tìm kiếm là, cần xác định nớc cho Trắng u, ta xem xét trò chơi gốc u tới độ cao h Giáo trình Trí Tuệ Nhân Tạo -...
 • 9
 • 543
 • 15

Tài liệu Giáo trình trí tuệ nhân tạo- chương 6- Logic vị từ cấp một pptx

Tài liệu Giáo trình trí tuệ nhân tạo- chương 6- Logic vị từ cấp một pptx
... giống nh logic mệnh đề Các công thức tơng đơng Cũng nh logic mệnh đề, ta nói hai công thức G H tơng đơng ( viết G H ) chúng sai minh hoạ Ngoài tơng đơng biết logic mệnh đề, logic vị từ cấp có ... quy nh sau Các ký hiệu vị từ không biến ( ký hiệu mệnh đề ) câu đơn Nếu t1, t2, ,tn n hạng thức p vị từ n biến p( t1,t2, ,tn) câu đơn Chẳng hạn, Hoa ký hiệu hằng, Love vị từ hai biến, husband ... tợng, đối tợng, mà không cần phải liệt kê tất đối tợng lớp Chẳng hạn sử dụng vị từ Elephant(x) (đối tợng x voi ) vị từ Color(x, Gray) (đối tợng x có mầu xám) câu tất voi có mầu xám biểu diễn...
 • 5
 • 1,196
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: lập trình trên ứng dụng nền chương 3 microsoft excel và lập trình trên microsoft excelứng dụng của trí tuệ nhân tạo trong thực tếbài tập thực hành trí tuệ nhân tạobáo cáo môn trí tuệ nhân tạo xây dựng chương trình theo giải thuật kmean để tìm số cụm trên tập điểm trên không gian 2 chiềuđó là hệ thống cơ sở trí tuệ có nguồn gốc từ ngiên cứu trí tuệ nhân tạo trong đó có sự biểu diễn bằng các công cụ tin học những tri thức của một chuyên gia về một lĩnh vực nào đóchuơng i khoa học trí tuệ nhân tạoBiểu đồ (tiếp theo)Biểu đồ (tiếp theo)Phép nhân phân sốThương có chữ số 0Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11Bài 47. Ánh sáng cần cho sự sốngBài 14. Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hoáBài 14. Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hoáBài 9. Sử dụng hơp lí các chất béo và muối ănTuần 5. MRVT: Trung thực - Tự trọngTuần 4. Luyện tập về từ ghép và từ láyTuần 5. Những hạt thóc giốngTuần 4. Luyện tập về từ ghép và từ láyTuần 26. Ga-vrốt ngoài chiến luỹTuần 21. Bè xuôi sông LaTuần 5. Gà Trống và Cáogiao trinh ky thuat dien tuTuần 4. Một nhà thơ chân chínhTuần 4. Một nhà thơ chân chínhLUYỆN TẬP XÂY DỰNG KẾT BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT