Những câu hỏi và đáp án ôn tập môn Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học (Nguyên lý II)

Tổng hợp câu hỏi đáp án ôn tập môn Kinh tế chính trị

Tổng hợp câu hỏi và đáp án ôn tập môn Kinh tế chính trị
... khoa học kinh tế cụ thể hơn: môn KTCT sở chuyên ngành (như kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông ) cần thiết cho môn KHXH khác (như địa lý kinh tế, dân số học, lịch sử kinh tế quốc ... mặt để làm sở cho môn kinh tế khác, mặt khác nhờ phương pháp luận để nhận thức chất tượng trình kinh tế từ tìm quy luật kinh tế, bao gồm quy luật kinh tế chung quy luật có kinh tế quy luật đặc ... công nhân Bởi giá trị SLĐ giá trị toàn SH cần thiết để trì đời sống công nhân Giá trị HH SLĐ bao gồn phận hợp thành sau: giá trị TL SH cần thiết cho công nhân, phí tổn đào tạo công nhân, giá trị...
 • 25
 • 307
 • 0

Câu hỏi đáp án đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị

Câu hỏi và đáp án đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị
... động kinh tế, trừ hoạt động kinh tế vượt sức doanh nghiệp Hãy để “bàn tay vô hình” điều tiết kinh tế 15 Adam Smith không đánh giá tiền tệ, coi tiền môi giới giản đơn Đúng Adam Smith không đánh ... hoá, tự kinh tế, tự trao đổi 14 Adam Smith cho Nhà nước phải can thiệp vào tất hoạt động kinh tế, đặc biệt hoạt kinh tế vượt sức doanh nghiệp Sai Adam Smith cho Nhà nước không nên can thiệp vào hoạt ... thông hàng hoá Đúng Adam Smith coi tiền “bánh xe vĩ đại lưu thông” 17 Trong lý luận giá trị lao động, Adam Smith cho giá trị sử dụng định giá trị trao đổi Sai Adam Smith cho giá trị sử dụng không...
 • 4
 • 3,433
 • 40

Câu hỏi ôn tập môn kinh tế chính trịđáp án

Câu hỏi ôn tập môn kinh tế chính trị có đáp án
... kinh tế quốc tế - Tiếp tục đổi chế sách Nhà nớc doanh nghiệp Nhà nớc nhằm tạo động lực cho doanh nghiệp Nhà nớc phát triển (14) Kinh tế tập thể Kinh tế tập thể khu vực kinh tế hay kiểu kinh tế ... hội nhập kinh tế quốc tế Kinh tế Nhà n ớc kinh tế tập thể ngày trở thành tảng kinh tế vững kinh tế quốc dân Kinh tế t nhân Kinh tế t nhân thành phần kinh tế dựa hình thức sở hữu t nhân t liệu sản ... nghiệp, nông thôn phải sở đảm bảo quyền, tự chủ kinh tế hộ, trang trại, hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ, trang trại Không ngừng nâng cao suất,hiệu sức cạnh tranh trình hội nhập kinh tế quốc tế Kinh tế...
 • 97
 • 2,241
 • 4

Câu hỏi ôn tập môn Kinh tế chính trịđáp án

Câu hỏi ôn tập môn Kinh tế chính trị có đáp án
... thuẫn giá trị sử dụng giá trị: nghĩa người SX hàng hóa SX giá trị sử dụng định họ không cần giá trị sử dụng này, họ cần giá trị Ngược lại, phía người mua cần giá trị sử dụng, để giá trị sử dụng ... trị hàng hóa “vải” Vải giá trị sản phẩm lao động tự biểu giá trị mà phải thông qua hàng hóa khác để biểu giá trị Hàng hóa “thóc” không nói lên giá trị mà dùng làm phương tiện để biểu giá trị ... tiền Để đo giá trị tiền phải vị tức giá trị tiền phải xác định vàng, bạc - Khi giá trị hàng hóa biểu vàng, bạc, tiền giá trị hàng hóa Giá trị sở giá Tuy nhiên giá trị giá không ăn khớp Giá...
 • 42
 • 269
 • 0

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
... cng gi vng vai trũ ch o nn kinh t quc dõn Hai l, Kinh t th Kinh t th l thnh phn kinh t bao gm nhng c s kinh t ngi lao ng t nguyn gúp vn, cựng kinh doanh, t qun lý Kinh t th da trờn s hu ca cỏc ... Giá trị hàng hoá lao động xã hội ngời sản xuất hàng hoá kết tinh hàng hoá ú Giá trị trao đổi hàng hoá hình thức biểu bên giá trị hàng hoá, giá trị hàng hoá nội dung, sở giá trị trao đổi Giá trị ... Qui luật giá trị qui luật kinh tế sản xuất trao đổi hàng hoá Bất đâu có sản xuất trao đổi hàng hoá tồn hoạt động qui luật giá trị - Yêu cầu qui luật giá trị: yêu cầu qui luật giá trị sản xuất...
 • 33
 • 1,306
 • 40

30 câu hỏi ôn tập môn kinh tế chính trị

30 câu hỏi ôn tập môn kinh tế chính trị
... xã hội : Cơ cấu kinh tế tổng thể mối quan hệ kinh tế ngành, vùng, lónh vực, đơn vò thành phần kinh tế kinh tế quốc dân Ngày kinh tế thò trường, phù hợp cấu kinh tế mở cấu inh tế hướng ngoại Thế ... lợi cho phát triển kinh tế hàng hoá Câu 22: Phân Tích Lợi Ích Kinh Tế, Hệ Thống Lợi Ích Kinh Tế ? Bản chất tính đa dạng hệ thống lợi ích kinh tế : Lợi ích kinh tế phạm trù kinh tế khách quan , ... suất lao động, tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện nâng cao hiệu kinh tế – xã hội thành phần kinh tế toàn kinh tế quốc dân Góp phần khôi phục sở kinh tế phát triển kinh tế hàng hoá Cho phép khai...
 • 56
 • 311
 • 0

Đề cương ôn tập môn Kinh tế chính trị Mác Leenin có đáp án

Đề cương ôn tập môn Kinh tế chính trị Mác Leenin có đáp án
... phần kinh tế, " kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể không ngừng củng cố, phát triển Kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể ngày cảng trở thành tảng vững kinh tế quốc dân Kinh tế ... kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân * Kinh tế tập thể: Là thành phần kinh tế bao gồm sở kinh tế người lao động tự nguyện góp vốn, kinh doanh, tự quản lý Kinh tế tập thể ... hướng điều tiết vĩ mô nên kinh tế - Kinh tế Nhà nước nắm giữ vị trí, lĩnh vực then chốt kinh tế, vì chi phối hoạt động thành phần kinh tế khác toàn kinh tế - Kinh tế Nhà nước nhiệm vụ quan trọng...
 • 33
 • 2,232
 • 28

Câu hỏi ôn tập môn kinh tế chính trị phần hàng hóa

Câu hỏi ôn tập môn kinh tế chính trị phần hàng hóa
... vai trò chủ đạo Kinh tế tập thể không ngừng củng cố phát triển Kinh tế NN với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân Kinh tế tư nhân động lực kinh tế Kinh tế có vốn đầu tư ... tạo Tăng cầu lao động thông qua phát triển kinh doanh sản xuất dịch vụ thành phần kinh tế - So sánh hàng hóa sức lao động hàng hóa thông thường: Giống nhau: Đều hàng hóa Khác nhau: Khi sử dụng ... ổn định Câu 11: Đặc trưng mối quan hệ thành phần kinh tế theo quan điểm Đại hội XI Đảng Liên hệ thực tiễn địa phương - Khái niệm thành phần kinh tế: Là khu vực kinh tế, kiểu quan hệ kinh tế dựa...
 • 17
 • 309
 • 0

Đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị 15 câu

Đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị 15 câu
... động đông đảo, đợc đào tạo chuyên môn + Kinh tế nhà nớc có mối quan hệ kinh tế nớc rộng lớn tạo điều kiện thành phần kinh tế nhà nớc phát huy vai trò chủ đạo kinh tế nội điạ kinh tế quốc tế Mặc ... mạnh mẽ hình thức kinh tế trang trại thành phần kinh tế tập thể nói chung kinh tế hợp tác lĩnh vực có bớc phát triển Hiện kinh tế hộ gia đình nông thôn phận quan trọng kinh tế tập thể, giữ vai ... cách quan hệ thống trị kinh tế nghị rõ không bỏ qua kinh tế hàng hoá quan hệ kinh tế kinh tế (quan hệ thị trờng, hàng hoá, tiền tệ) + Chúng ta không bỏ qua thành tựu khoa học công nghệ mà chủ nghĩa...
 • 14
 • 213
 • 0

Tài liệu ôn tập Môn: Kinh tế chính trị

Tài liệu ôn tập Môn: Kinh tế chính trị
... qui luật kinh tế thị trường gọi kinh tế thị trường Kinh tế thị trường kinh tế hàng hoá phát triển trình độ cao, kinh tế hàng hoá kinh tế thị trường Đặc trưng ưu kinh tế hàng hoá: Kinh tế hành ... truyền thống Kinh tế tự nhiên phát triển tạo điều kiện tiền đề để phát triển kinh tế hàng hoá Kinh tế hàng hoá đời “phá vỡ” kinh tế tự nhiên, kinh tế hàng hoá ngày phát triển, kinh tế tự nhiên ... kinh tế cách tự giác + Qui luật kinh tế phát sinh, phát huy tác dụng mang tính lịch sử, gắn liền với điều kiện kinh tế định Phân biệt Qui luật kinh tế Chính sách kinh tế: + Qui luật kinh tế hoạt...
 • 127
 • 534
 • 7

Tài liệu ôn tập môn Kinh tế chính trị

Tài liệu ôn tập môn Kinh tế chính trị
... qui luật kinh tế thị trường gọi kinh tế thị trường Kinh tế thị trường kinh tế hàng hoá phát triển trình độ cao, kinh tế hàng hoá kinh tế thị trường Đặc trưng ưu kinh tế hàng hoá: Kinh tế hành ... truyền thống Kinh tế tự nhiên phát triển tạo điều kiện tiền đề để phát triển kinh tế hàng hoá Kinh tế hàng hoá đời “phá vỡ” kinh tế tự nhiên, kinh tế hàng hoá ngày phát triển, kinh tế tự nhiên ... kinh tế cách tự giác + Qui luật kinh tế phát sinh, phát huy tác dụng mang tính lịch sử, gắn liền với điều kiện kinh tế định Phân biệt Qui luật kinh tế Chính sách kinh tế: + Qui luật kinh tế hoạt...
 • 91
 • 562
 • 3

on tap mon Kinh te chinh tri

on tap mon Kinh te chinh tri
... phát tri n kinh tế đa sở hữu (3 chế độ sở hữu), đa thành phần kinh tế (5 thành phần kinh tế ) nh ng kinh tế Nhà nớc phải vơn lên để giữ vai trò chủ đạo với kinh tế tập thể trở thành tảng kinh ... phát tri n kinh tế thị trờng, nhng phải ý nâng cao lực hiệu kinh tế Nhà nớc - Đẩy mạnh CNH, HĐH đất nớc để tạo lập điều kiện tiền đề vật chất cho kinh tế thị trờng phát tri n - Hình thành phát tri n ... xoá đói giảm nghèo, thúc đẩy phát tri n kinh tế đôi với tiến công xã hội 2.Giải pháp phát tri n nề KTTT định hơng XHCN giai đoạn - Thực quán sách phát tri n kinh tế nhiều thành phần để khai thác...
 • 2
 • 291
 • 2

đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị

đề cương ôn tập môn kinh tế chính trị
... thuật đại cho kinh tế quốc dân + Tạo điều kiện để khôi phục sở kinh tế cho kinh tế hàng hóa phát triển đẩy mạnh phân công lao động xã hội tạo tính độc lập mặt kinh tế thành phần kinh tế, tạo môi ... +Thành phần kinh tế cá thể, tiểu chủ: nông dân cá thể, thợ thủ công cá thể, tầng lớp tiểu thương - Trong trình cải tạo xây dựng kinh tế xuất thành phần kinh tế mới: + Thành phần kinh tế nhà nước ... Nếu không thực giá trị ( hàng hóa không bán ) không thực đuơcj giá trị sứ dụng hàng hóa Việc thực giá trị hàng hóa giá trị sử dụng hàng hóa bị tách biệt vả không gian lẫn thời gian Giá trị thu...
 • 12
 • 639
 • 22

Xem thêm

Từ khóa: những câu hỏi ôn tập môn kinh tế chính trịcác câu hỏi ôn tập môn kinh tế chính trị35 câu hỏi ôn tập môn kinh tế chính trịcâu hỏi ôn tập môn kinh tế chính trịtài liệu ôn tập môn kinh tế chính trịđề cương ôn tập môn kinh tế chính trịôn tập môn kinh tế chính trịhướng dẫn ôn tập môn kinh tế chính trịđáp án đề thi môn kinh tế chính trịđáp án trắc nghiệm môn kinh tế chính trịđề cương ôn tập môn kinh tế chính trị mác lênindề cương ôn tập môn kinh tế chính trịôn tập môn kinh tế chính trị mác lênincâu hỏi ôn tập phần kinh tế chính trịcâu hỏi ôn thi môn kinh tế chính trịTạo hứng thú môn học và phát triển năng lực học sinh bằng việc gắn kiến thức hóa học vào thực tiễnBài 32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxitXây dựng hệ thống bài tập thực nghiệm trong chương trình hóa học 10 THPTGiáo trình Quản trị sản xuất và chất lượng Phần 2501 spanish verbs sáchLuat kinh doanh bao hiemantoan giao thong lop 5QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NHÀ NƯỚC ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM – NHÀ NƯỚC VĂN LANG – ÂU LẠCNHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT NGÔ – ĐINH – TIỀN LÊCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN địa bàn HUYỆN MINH hóa, TỈNH QUẢNG BÌNHNghiên cứu xử lý bã điện phân của nhà máy kẽm điện phân thái nguyên để thu hồi đồng đáp ứng yêu cầu luyện đồngHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý NHÀ nước về đất ĐAI TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THUẾ đối với HÀNG hóa XUẤT NHẬP KHẨU tại CHI cục hải QUAN cửa KHẨU a đớt cục hải QUAN THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác THANH TRA THUẾ đối với DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa tại cục THUẾ THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN QUẢN lý tài CHÍNH tại TRƯỜNG đại học KINH tế đại học HUẾHOÀN THIỆN QUẢN lý THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG đối với DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH tại CHI cục THUẾ THỊ xã HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾPHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa TRÊN địa bàn THỊ xã BA đồn TỈNH QUẢNG BÌNHPHÁT TRIỂN SINH kế bền VỮNG CHO NGƯỜI dân ở các xã VEN BIỂN HUYỆN lệ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNHGiáo dục học sinh tác hại của thực phẩm bẩn đến sức khỏe con người trong bài lipit sách giáo khoa hóa học lớp 12Một số bài tập tích hợp các môn khoa học tự nhiên theo định hướng phát trienr năng lực môn hoá học cho học sinh lớp 12 THPT