Những câu hỏi chuẩn ôn tập Môn Triết học

Tài liệu Câu hỏi ôn tập môn Triết học docx

Tài liệu Câu hỏi ôn tập môn Triết học docx
... khoa học công nghệ đại -Là gia cấp trang bị lý luận khoa học ,CM đầu phong trào CM theo mục tiêu xoá bỏ XH cũ lạc hậu ,xây dựng xã hội tiến → tập hợp đông đảo giai cấp ,tầng lớp khác vào CM Câu ... chủ nghĩa lần nổ thắng lợi đâu? Câu 19 Hình thức chuyên vô sản ? → Liên minh công nông Câu 20 Cách mạng dân chủ tư sản cách mạng dân chủ tư sản kiểu khác điểm nào? Câu 21 Cách mạng xã hội chủ nghĩa ... đẻ kéo dài 2/ GĐ Đầu XHCSCN 3/ GĐ cao XHCSCN Câu Theo Lênin, đời hình thái kinh tế - xã hội chủ nghĩa cộng sản diễn nước ? Câu Câu nói: “Điểm chủ yếu học thuyết Mác chỗ làm sáng tỏ vai trò lịch...
 • 11
 • 3,247
 • 93

Câu hỏi ôn tập môn Triết học pptx

Câu hỏi ôn tập môn Triết học pptx
... niên CS Hồ Chí minh, Hội cựu chiến binh Hoạt động trị xã hội cao hoạt động thực tiễn Câu 3: thực tiễn khoa học hình thức đặc biệt hoạt động thực tiễn hoạt động tiến hành điều kiện người tạo ra, ... Câu 2: hoạt động trị Hoạt động trị xã hội hoạt động đoàn thể, tổ chức quần chúng, đảng phái trị ... luật biến đổi, phát triển đối tượng nghiên cứu Hình thức đặc biệt thực tiễn trình chuyển giao công nghệ ...
 • 2
 • 377
 • 0

Câu hỏi ôn tập môn triết học ppt

Câu hỏi ôn tập môn triết học ppt
... tính không hiểu đầy đủ, sâu sắc vật, tượng Từ có kết luận không xác vật, tượng không tốt xảy hậu đáng tiếc Cụ thể như: Trong thức tế sống thấy có nhiều người nhìn vẻ bề nhân ái, làm công việc ... trường đại học đời với hình thức quảng cáo hấp dẫn thực tế chất lượng lại không đạt Và nhiều mặt xấu khác tồn xã hội Cho nên thực tế không dừng lại giai đoạn nhận thức cảm tính, không nên nhìn ... luận Hay nghe thấy, nhìn thấy quảng cáo trường đại học cần có nghiên cứu, tìm hiểu kỹ đến định có nên chọn trường hay không… Từ vấn đề nêu đòi hỏi sống hàng ngày người cần thiết phải kết hợp hai...
 • 3
 • 327
 • 4

Câu hỏi ôn tập môn triết học pps

Câu hỏi ôn tập môn triết học pps
... chế độ công hữu tư liệu sản xuất * Đáp án: c Câu 769: Yếu tố sau tác động đến sở hạ tầng cách gián tiếp: a.Đảng trị, viện triết học b Viện triết học, tổ chức tôn giáo c.Chính phủ, tổ chức tôn giáo ... án: a Câu 779: Đặc trưng phản ánh khoa học? a.Khoa học phản ánh thực hệ thống phạm trù, quy luật b Khoa học phản ánh thực tư trừu tượng c.Khoa học phản ánh thực tổng kết kinh nghiệm d Khoa học ... a, c Câu 691: Cơ sở liên minh công – nông đấu tranh giai cấp giai cấp công nhân chống giai cấp tư sản gì? a Mục tiêu lý tưởng b Cùng địa vị c Thống lợi ích d Mang chất cách mạng * Đáp án: c Câu...
 • 65
 • 318
 • 3

câu hỏi ôn tập môn triết học mác lê nin

câu hỏi ôn tập môn triết học mác lê nin
... theo quan điểm triết học Mác: + Khoa học có vai trò nâng cao trình độ người lao động + Khoa học có vai trò nâng cao công cụ lao động + Khoa học có vai trò kết hợp người lao động với công cụ lao động, ... SX công cụ lao động yếu tố quan trọng nhất, động cách mạng Tóm lại, trình độ công cụ lao động thước đo trình độ chinh phục tự nhiên người * Khoa học công nghệ (chỉ ngày có) Vai trò Khoa học công ... tế quốc doanh kinh tế tập thể ngày trở thành tảng kinh tế quốc dân Xây dựng KTTT XHCN, xây dựng nhà nước XHCN dân, dân dân lãnh đạo Đảng cộng sản, sở lấy chủ nghĩa Mác- L nin tư tưởng Hồ Chí Minh...
 • 6
 • 377
 • 0

35 câu hỏi ôn tập môn triết học

35 câu hỏi ôn tập môn triết học
... luận, chắn giải tư lý luận Mác-Lênin Câu hỏi Mục đích yêu cầu việc học tập, nghiên cứu môn học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin? Đáp Học tập, nghiên cứu môn học Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin ... thứ vấn đề triết học Giải mặt thứ vấn đề triết học sở phân chia nhà triết học học thuyết họ thành hai trường phái đối lập chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm triết học; phân chia nhà triết học học thuyết ... phát triển lịch sử tư tưởng nhân loại Câu hỏi Vấn đề triết học? Đáp Câu trả lời gồm ba ý lớn 1) Khái niệm vấn đề triết học Khởi điểm lý luận học thuyết triết học vấn đề mối quan hệ tư với tồn tại;...
 • 39
 • 286
 • 1

Tổng hợp câu hỏi ôn tập môn triết học duy vật biện chứng

Tổng hợp câu hỏi ôn tập môn triết học duy vật biện chứng
... Nêu quan điểm triết học Lê Nin vật chât, ý thức quan hệ biện chứng vật chất ý thức sở lý luận TRẢ LỜI I- Mối quan hệ Vật chất ý thức 1- Khái niệm: Vật chất: "Vật chất phạm trù triết học dùng để ... tâm tôn giáo giai cấp phong kiến Thời kỳ phục hưng triết học nghệ thuật đươc khôi phcụ chủ nghĩa DV tiếp tục pt ánh sáng khoa học tự nhiên (thiên văn học học ) Thế giới quan triết học DV, tôn giáo ... cặp phạm trù chủ nghĩa vật biện chứng V.I.Lênin viết “có thể định nghĩa vắn tắt phép biện chứng học thuyết thống mặt đối lập Như nắm hạt nhân phép biện chứng, điều đòi hỏi phải có giải thích...
 • 48
 • 414
 • 1

Trả lời câu hỏi ôn tập môn triết học

Trả lời câu hỏi ôn tập môn triết học
... thức khoa học phản ánh chúng cũng không cô lập, tách rời Việc phân chia thành khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, khoa học XH, khoa học nhân văn hay khoa học bản, khoa học ứng dụng, ... vậy, tôn trọng tri thức khoa học không là chống sự tuyệt đối hoá vai trò của kinh nghiệm, xem thường khoa học mà là không tuyệt đối hoá một loại khoa học nào hệ thống các khoa học ... minh quan điểm, quan niệm lý luận TGQ triết học là TGQ có hạt nhân lý luận là các học thuyết triết học TGQ triết học, các học thuyết triết học là bộ phận quan trọng vì nó chi phối...
 • 24
 • 168
 • 0

câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn triết học mác lê nin

câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn triết học mác lê nin
... Câu 151: Hệ thống triết học Hêghen gồm phận no? a Lôgic học; triết học tự nhiên; triết học lịch sử; triết học tinh thần b Triết học tự nhiên; triết học tinh thần c Triết học tự nhiên; triết học ... quan điểm triết học Mác triết học không thay đợc khoa học cụ thể c Theo quan điểm triết học Mác phát triển triết học quan hệ chặt chẽ với phát triển khoa học tự nhiên Câu 202: V.I L nin bổ sung ... tợng triết học v khoa học tự nhiên, chấm dứt quan niệm sai lầm cho triết học l khoa học khoa học d Gồm a, b v c Câu 201: Khẳng định no sau l sai a Triết học Mác cho triết học l khoa học khoa học...
 • 133
 • 131
 • 0

35 câu hỏi ôn tập môn triết học

35 câu hỏi ôn tập môn triết học
... I - LỊCH SỬ TRIẾT HỌC CÂU 1: Triết học gì? Vấn đề triết học Phương phápnhận thức giới triết học Khái niệm triết học - Triết học hình thái ý thức xã hội, xét cho cùng, ... trời rơi xuống Triết học sản phẩm tất yếu lịch sử - Triết học Mác kế thừa có phê phán toàn triết học trước triết học vật phép biện chứng Đó tiền đề lý luận thiếu triết học Mác - Triết học Mác đời ... triết học Phoiơbắc hình thành triết học Mác Triết học Hêghen triết học Phoiơbắc hai nguồn gốc trực tiếp lý luận triết học Mác Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác kế thừa hạt nhân hợp lý triết học Hêghen...
 • 38
 • 73
 • 0

HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN HÌNH HỌC LỚP 6 THEO CHUẨN KTKN

HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP MÔN HÌNH HỌC LỚP 6 THEO CHUẨN KTKN
... Chủ đề: Vẽ góc biết số đo 32 HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP CHUẨN KTKN Câu Đáp án Câu - Mức độ: Nhận biết - Thời gian trả lời 6' - Nội dung câu hỏi: Vẽ hình theo cách diễn đạt sau: a) ... dung câu hỏi: Cho trước 12 điểm điểm thẳng hàng Vẽ đường thẳng qua cặp điểm Vẽ đường thẳng? Chọn câu A 132 B .66 C.72 D .60 * Đáp án: B .66 Câu * Mức độ: Vận dụng HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP HÌNH HỌC ... ************************************************************************* TIẾT 13: ÔN TẬP CHƯƠNG I Câu * Mức độ: Nhận biết * Dự tính thời gian trả lời: 2' * Nội dung câu hỏi: Cho hình vẽ sau.Đọc hình 15 HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP CHUẨN KTKN Đáp án: H.(1)Đường...
 • 38
 • 1,475
 • 0

Tuyển tập câu hỏi và đáp án môn triết học

Tuyển tập câu hỏi và đáp án môn triết học
... khoa học ; học thuyết khoa học, lý luận khoa học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội khoa học nhân văn Thế hệ trẻ ngày trọng đầu tư vào khoa học tự nhiên (kỹ thuật) khoa học xã hội, khoa học ... mặt vấn đề triết học Tuỳ thuộc vào việc giải vấn đề mà người ta phân thành hai trào lưu triết học lớn chủ nghóa tâm chủ nghóa vật Giải vấn đề đònh việc giải toàn vấn đề lại triết học. Chủ nghóa ... Công tác cán lónh vực cần trọng Thiếu sách cán đắn, khả lãnh đạo Đảng bò suy giảm "Đổi công tác cán trước hết phải đổi quan niệm phương pháp đánh giá, tuyển chọn, sử dụng bố trí cán bộ, cán chủ...
 • 27
 • 125
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các câu hỏi ôn tập môn triết họccâu hỏi ôn tập môn triết học cao họccâu hỏi ôn tập môn triết học35 câu hỏi ôn tập môn triết học mác lênincâu hỏi ôn tập môn triết học mác lênincâu hỏi ôn tập môn triết học cho cao họcôn tập môn triết họchướng dẫn ôn tập môn triết học mác lênintài liệu ôn tập môn triết họcđề cương ôn tập môn triết học máclêninôn tập môn triết học mác lêninđề cương ôn tập môn triết họcđề cương ôn tập môn triết học cao họccâu hỏi thi tốt nghiệp môn triết họccâu hỏi và trả lời môn triết họcĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả