CHƯƠNG 7- TIÊU CHUẨN VỀ SIÊU ÂM

CHƯƠNG 1 TIÊU CHUẨN về TRÌNH bày bản vẽ kỹ THUẬT

CHƯƠNG 1  TIÊU CHUẨN về TRÌNH bày bản vẽ kỹ THUẬT
... CHƯƠNG1 : TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT 1. 1.KHÁI NIỆM VỀ TIÊU CHUẨN Bản vẽ kỹ thuật phương tiện thơng tin kỹ thuật dùng lĩnh vực kỹ thuật, cơng cụ chủ yếu người cán kỹ thuật để ... ; 1: 10 ; 1: 15 ; 1: 20 ; 1: 25 ; 1: 40 ; 1: 50 ; 1: 75 ; 1: 100 ; 1: 200; 1: 400; 1: 500 ; 1: 800; 1: 10 00 Tỉ lệ thu nhỏ Tỉ lệ ngun hình 1: 1 Tỉ lệ phóng to 2 :1 ; 2,5 :1 ; 4 :1 ; 5 :1 ; 10 :1 ; 20 :1 ; 40 :1 ; ... chữ hoa) Bảng 1. 5 Kích thước tương đối Kiểu A Kiểu B (14 /14 )h (10 /10 )h (10 /14 )h (7 /10 )h (2 /14 )h (2 /10 )h (22 /14 )h (17 /10 )h (6 /14 )h (6 /10 )h (1/ 14)h (1/ 10)h (5 /14 )h (4 /10 )h h c a b e d f 1. 5.2 Các...
 • 20
 • 7,447
 • 7

slide môn định mức kinh tế kĩ thuật - chương 7: Tiêu chuẩn hóa

slide môn định mức kinh tế kĩ thuật - chương 7: Tiêu chuẩn hóa
... quát tiêu chuẩn hóa Phân loại tiêu chuẩn a Theo đối tượng tiêu chuẩn - Tiêu chuẩn - Tiêu chuẩn sản phẩm - Tiêu chuẩn dịch vụ - Tiêu chuẩn trình, I Khái quát tiêu chuẩn hóa Phân loại tiêu chuẩn( tiếp) ... pháp lý tiêu chuẩn - Tiêu chuẩn tự nguyện -Tiêu chuẩn bắt buộc I Khái quát tiêu chuẩn hóa Phân loại tiêu chuẩn( tiếp) d Theo cấp tiêu chuẩn - Tiêu chuẩn cấp công ty, doanh nghiệp - Tiêu chuẩn cấp ... thống tiêu chuẩn quốc gia tiêu chuẩn ngành Việt Nam IV Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc gia quốc tế Chương VII: Tiêu chuẩn hóa I Khái quát tiêu chuẩn hóa Khái niệm mục đích tiêu chuẩn hóa Phân loại tiêu...
 • 38
 • 452
 • 4

GIÁO TRÌNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT- CƠ SỞ CỦA QUẢN TRỊ KINH DOANH, Chương 7 Tiêu chuẩn hóa

GIÁO TRÌNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT- CƠ SỞ CỦA QUẢN TRỊ KINH DOANH, Chương 7 Tiêu chuẩn hóa
... loại tiêu chuẩn a Theo đối tợng tiêu chuẩn - Tiêu Tiêu Tiêu Tiêu chuẩn chuẩn chuẩn chuẩn sản phẩm dịch vụ trình, I Khái quát tiêu chuẩn hóa Phân loại tiêu chuẩn( tiếp) b Theo mục đích tiêu chuẩn ... đề chung định mức kinh tế kỹ thuật quản trị kinh doanh Phần II Hệ thống quản lý chất lợng số vấn đề cụ thể định mức Chơng VII: Tiêu chuẩn hóa I Khái quát tiêu chuẩn hóa II Xây dựng tiêu chuẩn III ... thống tiêu chuẩn quốc gia tiêu chuẩn ngành Việt Nam IV Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc gia quốc tế Chơng VII: Tiêu chuẩn hóa I Khái quát tiêu chuẩn hóa Khái niệm mục đích tiêu chuẩn hóa Phân loại tiêu...
 • 38
 • 87
 • 0

Chương 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ

Chương 2: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ
... giấy i.2 Khung vẽ khung tên - Kích thước nội dung khung tên i.2 Khung vẽ khung tên (1) Đầu đề tập (2) Vật liệu chi tiết (3) Tỉ lệ vẽ (4) Kí hiệu tập (5) Họ tên người vẽ (6) Ngày lập vẽ (7) Chữ kí ... dài hay cạnh ngắn khổ giấy i.3 tỉ lệ nét vẽ I 3.1 tỉ lệ (Tcvn 3-74 Tỉ lệ) I.3.2 Nét vẽ (Tcvn : 1993 Các nét vẽ) i.4 chữ viết vẽ - TCVN 6- 85 Chữ viết vẽ quy định chữ viết gồm chữ, số dấu a) Khổ ... Tỉ lệ phóng to Ví dụ: 1:1 2:1 ; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1; i.2 Khung vẽ khung tên - Khung tên khung vẽ qui định TCVN 3821-83 Khung tên - Khung vẽ kẻ nét liền đậm, cách mép...
 • 21
 • 2,190
 • 7

VẼ KỸ THUẬT : CHƯƠNG II : CÁC TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ

VẼ KỸ THUẬT : CHƯƠNG II : CÁC TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH BÀY BẢN VẼ
... THUẬT I KHỔ GIẤY (TCVN 728 5:2 003)  Khung vẽ - khung tên: CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT I KHỔ GIẤY (TCVN 728 5:2 003)   CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT I KHỔ GIẤY (TCVN 728 5:2 003)   CÁC TIÊU ... đọc CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT V.GHI KÍCH THƯỚC (TCVN 7583- 1:2 006) CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT V.GHI KÍCH THƯỚC (TCVN 7583- 1:2 006)  Đường kích thước:  Vẽ nét liền mảnh CÁC TIÊU CHUẨN ... to: 2:1 - 5:1 – 1 0:1 – 2 0:1 – 5 0:1 … CÁC TIÊU CHUẨN VỀ BẢN VẼ KỸ THUẬT II TỈ LỆ (TCVN 728 6:2 003)  Phương pháp ghi tỉ lệ :  Ghi vào ô ghi tỉ lệ : ghi dạng 1:2 , 1:1 0… Tỉ lệ có giá trị cho toàn vẽ...
 • 42
 • 893
 • 1

Một số tiêu chuẩn về khí xả động cơ

Một số tiêu chuẩn về khí xả động cơ
... bảng 4,5,6 Bảng Tiêu chuẩn Nhật Bản ô tô du lịch sử dụng động xăng Bảng Tiêu chuẩn Nhật Bản ô tô du lịch sử dụng động cơDiesel Bảng Tiêu chuẩn Nhật Bản ô tô vận tải nhẹ sử dụng động xăng hay GPL ... khói khí thải động Diesel Tiêu chuẩn áp dụng cho tất loại ô tô sử dụng động Diesel Độ khói khí thải đo chế độ gia tốc tự không vượt 40% HSU động không tăng áp 50% HSUđối với động tăng áp Tiêu ... Nồng độ giới hạn ô nhiễm số nước phát triển Chú thích: (1) Ô tô có động V800cm3 Bảng Tiêu chuẩn ô nhiễm ô tô chế độ không tải Tiêu chuẩn Việt Nam Năm 1990, Chính...
 • 9
 • 1,280
 • 11

Đề tài dự thảo tiêu chuẩn quốc gia nghiên cứu bổ sung và hoàn chỉnh các tiêu chuẩn về cáp và cổng bề cáp

Đề tài dự thảo tiêu chuẩn quốc gia nghiên cứu bổ sung và hoàn chỉnh các tiêu chuẩn về cáp và cổng bề cáp
... chức quốc tế và/ hoặc quốc gia, nhóm thực đề tàichủ trì không vào tiêu chuẩn tổ chức mà bổ sung yêu cầu khác từ nhiều tiêu chuẩn nước tổ chức tiêu chuẩn quốc tế giới Mục tiêu tiêu chuẩn nội dung ... 19 Bổ sung số tiêu chuẩn vật liệu chế tạo ống 20 Bổ sung thêm số đo tiêu tiêu cho ống nhựa uPVC 21 Bổ sung tiêu chuẩn cho ống nhựa xoắn HDPE, ống tổ hợp HDPE đo với tiêu cho ống HDPE 22 Bổ sung ... thực đề tài soạn thảo dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - Yêu cầu kỹ thuật” Dự thảo tiêu chuẩn gồm nội dung sau: Lời nói đầu Phạm vi áp dụng Tài liệu...
 • 30
 • 413
 • 2

Chương 7- giới thiệu về grouppolicy

Chương 7- giới thiệu về grouppolicy
... Server 2003 Giáo viên biên soạn: Võ Khôi Thọ Chương - Giới thiệu Group Policy Trang 21 of 35 Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 Chương - Giới thiệu Group Policy + Trên hình New Object ... Server 2003 Chương - Giới thiệu Group Policy Hộp thoại New Object xuất Giáo viên biên soạn: Võ Khôi Thọ Trang 29 of 35 Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 Chương - Giới thiệu Group Policy ... 2003 Chương - Giới thiệu Group Policy + Nhấp phải chuột lên OU Business chọn Delegate Control Giáo viên biên soạn: Võ Khôi Thọ Trang 12 of 35 Giáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 Chương...
 • 35
 • 1,264
 • 25

Mẫu hình văn hóa và tiêu chuẩn về người phụ nữ trên các phương tiện truyền thông đại chúng

Mẫu hình văn hóa và tiêu chuẩn về người phụ nữ trên các phương tiện truyền thông đại chúng
... I ĐÔI NÉT VỀ TRUYỀN THÔNG BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI VĂN HOÁ VÀ TRUYỀN THỐNG Xã hội loài người chuyển từ chế độ mẫu hệ sang phụ hệ thay đổi vai trò hình mẫu nam nữ Hàng ngàn năm ... đàn ông, người phụ nữ ăn sâu bén rễ lòng người Làm để người, đặc biệt cán truyền thông hiểu rằng, văn hoá, truyền thống cần giữ lại điều tốt đẹp thải loại yếu tố lạc hậu, vi phạm quyền người làm ... tin biết sống người khác giá trị Tuy nhiên giá trị dành riêng cho phụ nữ Nếu tất chúng ta, phụ nữ nam giới biết nuôi dưỡng giá trị biết sống người khác, không chúng ta, dù phụ nữ hay nam giới,...
 • 8
 • 700
 • 2

TCVN 1329/2002/QĐ-BYT - tiêu chuẩn vệ sinh nước uống

TCVN 1329/2002/QĐ-BYT - tiêu chuẩn vệ sinh nước uống
... mg/l 50 TCVN 6180 -1 996 (ISO 7890 -1 988) I Nitrit (tính NO 2- ) theo mg/l TCVN 6178 -1 996 (ISO 6777 -1 984) I Clorua mg/l 300 TCVN 6194 -1 996 (ISO 9297 -1 989) I 10 Asen mg/l 0.05 TCVN 618 2-1 996 (ISO ... 1200 TCVN 6053 -1 995 (ISO 9696 -1 992) II 14 Đồng mg/l TCVN 619 3-1 996 (ISO 8288 -1 986) II /7 15 Xianua mg/l 0.07 TCVN 6181 -1 996 (ISO 6703 -1 984) II 16 Florua mg/l 1.5 TCVN 619 5-1 996 (ISO 10359 -1 992) ... 0.01 TCVN 6193 -1 996 (ISO 8286 -1 986) II 18 Mangan mg/l 0.5 TCVN 6002 -1 995 (ISO 6333 -1 986) II 19 Thuỷ ngân mg/l 0.001 TCVN 5991 -1 995 (ISO 5666/1 -1 983 ISO 5666/3 -1 989) II 20 Kẽm mg/l TCVN...
 • 31
 • 644
 • 2

Chuong 7 (Dai Cuong Ve Kim Loai) - Tiet34 - ViTriCuaKimLoaiTrongHTTH-CauTaoCuaKimLoai

Chuong 7 (Dai Cuong Ve Kim Loai) - Tiet34 - ViTriCuaKimLoaiTrongHTTH-CauTaoCuaKimLoai
... KL với tạo thành liên kết KL ⇒ Vậy LK Kim loại LK sinh e tự gắn ion dương kim loại với  Đặc điểm Liên kết Kim loại : – Khác với LK.CHT đôi e tạo nên, LK Kim loại tất e tự KL tham gia – Khác với ... CHƯƠNG VII : ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI Phương pháp  Liên kết CHT ?  Liên kết ION ? Nội dung ion dương  Các e hóa trò tách khỏi ... tương tác tónh điện Ion dương e tự 5) Củng cố : BT : 1, 2, /84 SGK Trang CHƯƠNG VII : ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI PHẦN GHI NHẬN THÊM c 120 Trang o a a ...
 • 3
 • 258
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các tiêu chuẩn đo đạc về siêu âm kiểu timcác tiêu chuẩn đo đạc về siêu âm kiểu tmcác tiêu chuẩn vệ sinh an toàn về đường dây siêu cao ápcác tiêu chuẩn vệ sinh an toàn về đường dây siêu cao áp tiếpđi ều 7 hệ thống tiêu chuẩn vệ sinh thú y hệ thống tiêu chuẩn thuốc thú y chếphẩm sinh học vi sinh vật hóa chất dùng trong thú yđiều cần biết về siêu âmđiều cần biết về siêu âm thaitiêu chuẩn về sản xuấttiêu chuẩn về hình thứctiêu chuẩn về cảm quantiểu chuẩn về đất xây dựngtiêu chuẩn về giốngtiêu chuẩn về đường các tiêu chuẩn về vật liệu và phương pháp thửtiêu chuẩn về cân nặngBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại