CHƯƠNG 3.CÁC KỸ THUẬT KIỂM TRA SIÊU ÂM VÀ NHỮNG GIỚI HẠN

CHƯƠNG 4 các kỹ THUẬT KIỂM TRA TINH ĐÚNG đắn TÍNH AN TOÀN của CHƯƠNG TRÌNH PHẦN mềm

CHƯƠNG 4 các kỹ THUẬT KIỂM TRA TINH ĐÚNG đắn và TÍNH AN TOÀN của CHƯƠNG TRÌNH PHẦN mềm
... CHƯƠNG IV CÁC KỸ THUẬT KIỂM TRA TÍNH ĐÚNG ĐẮN VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM I II III IV Bẫy lỗi (error handling) Lập trình phòng ngừa (defensive programming) Kiểm thử (Testing) ... cấu trúc chương trình viết chương trình Kiểm tra gì, ? • Testing: vấn đề làm chương trình không chạy • Kiểm tra theo cấu trúc chương trình: Kiểm tra việc thực nhiệm vụ đặt cho phần chương trình ... Thiết kế chương trình: – Thiết kế giải thuật trước viết ngôn ngữ lập trình cụ thể • Giữ vững cấu trúc chương trình: – Viết kiểm thử phần chương trình: phần chương trình dùng để làm – Viết kiểm thử...
 • 128
 • 205
 • 0

Các kỹ thuật kiểm thử đột biến ứng dụng kiểm thử chương trình c

Các kỹ thuật kiểm thử đột biến và ứng dụng kiểm thử chương trình c
... DỤNG KỸ THUẬT KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN ĐỂ KIỂM THỬ C C CHƢƠNG TRÌNH C (C – SHARP) Quy trình ứng dụng kiểm thử đột biến để kiểm thử chương trình C- Sharp áp dụng kỹ thuật kiểm thử đột biến lựa chọn sử dụng ... dụng vào chương trình g c để tạo đột biến C c toán tử đột biến x c định ngôn ngữ chương trình kiểm thử hệ thống đột biến dùng để kiểm thử 2.2 C sở kiểm thử đột biến Kiểm thử đột biến kỹ thuật kiểm ... giá chất lượng liệu kiểm thử Dựa vào ưu điểm, như c điểm kỹ thuật kiểm thử đột biến, c phương pháp nh c i tiến ằm kỹ thuật kiểm thử đột biến chương 3; chương ứng 17 dụng để kiểm thử chương trình...
 • 22
 • 367
 • 1

Chương 3: Các phương pháp kiểm tra chi tiết máy máy docx

Chương 3: Các phương pháp kiểm tra chi tiết máy và máy docx
... áp lực, 36 3.2 Kiểm tra phơng pháp phá huỷ 3.2.1 Kiểm tra tính Kiểm tra độ bền (máy thử kéo, nén, ) Kiểm tra độ dai va đập; Kiểm tra tính dẻo; Kiểm tra độ cứng; 3.2.2 Kiểm tra tổ chức kim ... sẫm màu lại hút dầu vào 3.1.9 Kiểm tra chất lợng chi tiết chi u , chụp tia Rơn gen hay tia gamma Đây phơng pháp kiểm tra chất lợng bên chi tiết phơng pháp không phá huỷ Phơng pháp phát vết nứt, ... 3.4 Kiểm tra mức độ hỏng hóc không hoàn hảo máy Xác định theo cụm riêng biệt; Xác định cho cụm chi tiết máy; Dựa vào tiêu, yêu cầu kỹ thuật để đánh giá 3.5 Thử vận hành máy Kiểm tra máy thông...
 • 8
 • 449
 • 2

CHƯƠNG 3 CÁC KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG TRUYỀN SỐ LIỆU potx

CHƯƠNG 3 CÁC KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG TRUYỀN SỐ LIỆU potx
... = f + f3 + f5 +f7 +f9 +f11 +f 13 f∞     Do tín hiệu số gồm tần số (f), cộng thêm tần số 3f (hài tần bậc 3) , cộng thêm tần số 5f (hài tần bậc 5), … Nếu biên độ tần số f, f3, f5, … a, a3, a5, ... a, a3, a5, … a = 3a3 = 5a5 … Để gởi tín hiệu số qua kênh truyền thoại, băng thông kênh truyền phải cho phép tần số f, tần số 3f tần số 5f qua mà không ảnh hưởng nhiều đến tần số Đây yêu cầu tối ... bên nhận nhận tín hiệu số CSE 501 035 – Data Communication 13 Tín hiệu số (digital)  Truyền tín hiệu số nhị phân tốc độ 2400bps kênh thoại có băng thông 3. 1kHz   Tần số bản: 1200Hz (thông thường...
 • 148
 • 903
 • 2

các kỹ thuật kiểm thử đột biến ứng dụng kiểm thử chương trình c

các kỹ thuật kiểm thử đột biến và ứng dụng kiểm thử chương trình c
... ban đầu, với thuật toán giải nén để khôi ph c chuỗi ký tự g c Vấn đề c n BIT? Điều phụ thu c vào thuật toán dư thừa liệu để suy liệu g c C c liệu kh c đòi hỏi kỹ thuật kh c để x c định dư thừa ... mã cho ký tự vào (nén) Để giải vấn đề ta c n tổ ch c liệu vào cho đ c ký tự chuỗi liệu vào, luận văn t c giả định dạng tệp tin dạng byte, mẩu tin đ c vào byte c mã tương ứng bảng mã ASCII 25 Ứng ... p- >c; 2.6 Phân tích phương pháp MTF 2.6.1 Tổ ch c liệu Đối với bảng mã, phạm vi luận văn ta xét với 256 ký hiệu bảng mã ASCII, tổ ch c dạng danh sách đ c danh sách liên kết Chọn c ch tổ ch c phù...
 • 63
 • 326
 • 0

CHƯƠNG 3 các kỹ THUẬT xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHẦN mềm 4 các kỹ THUẬT THIẾT kế CHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG 3 các kỹ THUẬT xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHẦN mềm 4 các kỹ THUẬT THIẾT kế CHƯƠNG TRÌNH
... CHƯƠNG III CÁC KỸ THUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM I II III IV V Mở đầu Làm việc với biến Viết mã chương trình hiệu Thiết kế chương trình Xây dựng hàm/thủ tục IV CÁC KỸ THUẬT THIẾT KẾ CHƯƠNG ... CHƯƠNG TRÌNH Nguyên tắc chung Thiết kế giải thuật Thiết kế liệu Mở đầu • Phẩm chất chương trình tốt – Cấu trúc tốt – Logic chương trình + biểu thức diễn đạt theo cách thông thường – Tên dùng chương ... Bottom-up design  – Thiết kế chi tiết phần Thiết kế chi tiết phần khác – Lặp lại hết • Bottom-up design in programming – Viết phần CT cách chi tiết hết – Viết phần CT cách chi tiết hết – Lặp...
 • 135
 • 81
 • 0

CHƯƠNG 3 các kỹ THUẬT xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHẦN mềm 5 các kỹ THUẬT xây DỰNG hàm THỦ tục

CHƯƠNG 3 các kỹ THUẬT xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHẦN mềm 5 các kỹ THUẬT xây DỰNG hàm THỦ tục
... CHƯƠNG III CÁC KỸ THUẬT XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH PHẦN MỀM I II III IV V Mở đầu Làm việc với biến Viết mã chương trình hiệu Thiết kế chương trình Xây dựng hàm/ thủ tục V CÁC KỸ THUẬT XÂY DỰNG HÀM/THỦ ... cấp chương trình: – Tái sử dụng phần chương trình – Hiệu phần chương trình Các vòng lặp: – Số lượng thao tác – Dữ liệu liên quan • Giao diện: – Cách truy nhập vào hàm/ thủ tục – Số lượng hàm/ thủ ... nghĩa hàm – Đọc phần khai báo hàm thích tương ứng để biết cách sử dụng hàm Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ chương trình • Giải thuật thiết kế: – Đặc tính giải thuật – Lợi ích cách thiết kế •...
 • 49
 • 50
 • 0

Các kỹ thuật kiểm thử đột biến ứng dụng kiểm thử chương trình C

Các kỹ thuật kiểm thử đột biến và ứng dụng kiểm thử chương trình C
... để kiểm thử đơn vị chương trình C# , Nester với ch c phân tích tạo đột biến Tiếp ứng dụng kỹ thuật kiểm thử đột biến để kiểm thử chương trình C# sử dụng hai c ng c CHƯƠNG – KHÁI QUÁT VỀ KIỂM THỬ ... mềm, chọn hướng nghiên c u “ C c kỹ thuật kiểm thử đột biến ứng dụng kiểm thử chương trình C cho đề tài luận văn Luận văn tổ ch c thành chương sau:  Chương Trình bày khái quát kiểm thử phần ...  C c ch c thiếu không  C c lỗi giao diện  C c lỗi c u tr c liệu truy c p sở liệu bên  C c lỗi th c C c lỗi khởi tạo kết th c lỗi kh c Không giống với kiểm thử hộp trắng th c sớm trình...
 • 96
 • 47
 • 0

Các kỹ thuật kiểm thử đột biến ứng dụng kiểm thử chương trình c

Các kỹ thuật kiểm thử đột biến và ứng dụng kiểm thử chương trình c
... vọng ứng dụng phát triển phần mềm, đã chọn hướng nghiên c u “ C c kỹ thuật kiểm thử đột biến ứng dụng kiểm thử chương trình C cho đề tài luận văn của mình Luận văn đươ c tổ ch c thành ... 25 CHƯƠNG - MỘT SỐ C I TIẾN KỸ THUẬT .34 KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN 34 CHƯƠNG - ỨNG DỤNG KỸ THUẬT KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN ĐỂ KIỂM THỬ C C CHƯƠNG TRÌNH C (C – Sharp) 52 KẾT LUẬN ... .4 CHƯƠNG – KHÁI QUÁT VỀ KIỂM THỬ PHẦN MỀM CHƯƠNG – KỸ THUẬT KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN 25 CHƯƠNG - MỘT SỐ C I TIẾN KỸ THUẬT .34 KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN 34 CHƯƠNG...
 • 94
 • 141
 • 0

Các phương pháp kỹ thuật kiểm tra NDT bằng siêu âm

Các phương pháp và kỹ thuật kiểm tra NDT bằng siêu âm
... Phương pháp kỹ thuật UT • Phân loại phương pháp • Truyền qua • Xung dội • Cộng hưởng • TOFD UT • • • • Kỹ thuật tiếp xúc Kỹ thuật nhúng Array IRIS Phân loại Sóng âm lan truyền vật ... từ hai đầu mút bất liên tục Phương pháp TOFD thể vời hình ảnh hình bên Phương pháp nhiễu xạ xử lý trình bày liệu Phương pháp nhiễu xạ Phương pháp xung dội Các kỹ thuật Tiếp xúc Tia thẳng Tia ... WP phải đủ lớn để thời gian sóng âm nước phải lớn thời gian vật liệu kiểm tra WP phải lớn ¼ chiều dày vật liệu thép kiểm tra Kỹ thuật nhúng Kỹ thuật IRIS • Kiểm tra mát chiều dày kim loại thành...
 • 47
 • 554
 • 0

Nghiên cứu xây dựng tài liệu kỹ thuật kiểm tra hệ thống phun xăng điện tử xây dựng các bài thí nghiệm trên mô hình động cơ Toyota 5S – FE

Nghiên cứu xây dựng tài liệu kỹ thuật kiểm tra hệ thống phun xăng điện tử và xây dựng các bài thí nghiệm trên mô hình động cơ Toyota 5S – FE
... cu - Tỡm hiu v h thng phun xng in t - Xõy dng h s k thut v kim tra h thng phun xng in t trờn ng c 5S- FE - Xõy dng cỏc bi thớ nghim h thng phun xng in t trờn mụ hỡnh ng c 5S- FE SV: Phan Mnh H GVHD: ... THUT KIM TRA H THNG PHUN XNG IN T 3.1 GII THIU CHUNG ng c 5S- FE ca Toyota c lp trờn xe TOYOTA CAMRY Ra i nm 1982 ti nht bn cựng vi TOYOTA vo vit nam t nm 1995 cựng vi thi im thnh lp cụng ty TOYOTA ... thỡ vũi phun ng lnh phun thờm nhiờn liu mt thi gian ngn ng c ng + Thay i c tớnh phun khi ng c rt nhiu hóng ỏp dng i vi loi xe khụng trang b vũi phun ng riờng Lng xng phun thờm s cỏc vũi phun chớnh...
 • 100
 • 1,346
 • 15

Kỹ thuật kiểm thử đột biến ứng dụng để kiểm thử các chương trình Java

Kỹ thuật kiểm thử đột biến và ứng dụng để kiểm thử các chương trình Java
... chương trình Java Đồng thời, đề xuất quy trình ứng dụng kỹ thuật kiểm thử đột biến để kiểm thử chương trình Java sử dụng hai công cụ Cụ thể, kiểm thử chương trình xếp dãy số tăng dần theo thuật toán ... cứu kỹ thuật kiểm thử đột biến vào năm 2009 TS.Nguyễn Thanh Bình – Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng [2] Đồng thời, xin đề xuất “quy trình ứng dụng kỹ thuật kiểm thử đột biến để kiểm thử chương ... cạnh việc sử dụng kiểm thử đột biến mức thực thi phần mềm, kiểm thử đột biến sử dụng mức thiết kế để kiểm thử đặc tả mô hình chương trình Ví dụ, mức thiết kế, kiểm thử đột biến áp dụng cho máy...
 • 5
 • 271
 • 3

Kỹ thuật kiểm tra NDT bằng siêu âm mối hàn

Kỹ thuật kiểm tra NDT bằng siêu âm mối hàn
... 40 50 Màn hinh hiển thị kiểm tra mối hàn kiểm tra chân (gốc) kiểm tra thân bất liên tục dọc bất liên tục ngang kiểm tra mối hàn- chân gốc Đòi hỏi kiểm tra riêng biệt, kỹ lỡng thận trọng vì: - ... kích thớc mối hàn Quan sát trực tiếp Kiểm tra kim loại Kiểm tra mối hàn thông tin ban đầu Tiêu chuẩn vật liệu Quá trình hàn Chuẩn bị mép Chiều dày kim loại Khó khăn trở ngại hàn Vị trí mối hàn sửa ... : 1/2 chiều rộng biến tử D : mũ mối hàn mài phẳng E :mũ mối hàn nguyên dạng e : khoảng 100 - 150 thao tác dò quét- api mối hàn nguyên dạng mũ mối hàn mài kiểm tra chân-gốc Đầu dò đặt cách đờng...
 • 90
 • 491
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy họcchuong 3 cac ky thuat trong dam phan kinh doanhcác kỹ thuật kiểm thử phần mềmcác kỹ thuật kiểm thửcác kỹ thuật kiểm chứngkỹ thuật kiểm tra chất lượng dược liệukỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy họccác kỹ thuật kiểm thử hộp đencác kỹ thuật kiểm toánký thuật kiểm trachương iii các kỹ thuật vẽ cơ bản trong autcadbai tap chuong 3 mon ky thuat dien tu sokỹ thuật kiểm tra mối hànkỹ thuật kiểm tra thuếkỹ thuật kiểm tra báo cáo tài chínhTuần 8. Đôi giày ba ta màu xanhTừ vựng toán tiếng anh 1Phải lý giải hiện tượng mộ trống như thế nàoLinh mục cầu nguyện và hát tiếng lạ khi dâng lễTuần 7-8-9. Luyện tập phát triển câu chuyệnNói rằng đức giêsu đã phục sinh hoặc nói rằng thiên chúa đã phục sinh đức giêsu cách nào đúng hơnBài 6. Ôn tậpCon cá trong truyền thống kitô giáo có ý nghĩa gìBài 6. Một số dân tộc ở Tây NguyênTỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁC DỊCH VỤ TRONG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔNBai 4 xa hoi loai nguoi va su van dong phat trien cua xa hoi loai nguoiHỘP GIẢM TỐC 2 CẤP PHÂN ĐÔI CẤP NHANH BÁNH RĂNG NGHIÊNGNGUYÊN LÍ DIRICHLET VÀ BÀI TẬPHỏi đáp 8 tại sao khi bước vào nhà thờ người ta làm dấu thánh giá với nước thánhChương trình chi tiết môn xây đáHỏi đáp 9 tại sao thánh lễ thường bắt đầu bằng một bài hátHỏi đáp 10 tại sao linh mục cúi hôn bàn thờNGHIÊN CỨU QUY HOẠCH TỔNG THỂ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ TẠI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020THỰC TẬP CÔNG NHÂN ĐIỆN – ĐIỆN TỬHỏi đáp 13 tại sao sau Công Đồng Vaticanô II, linh mục chủ tế lại đứng đối diện với cộng đoàn