BC SO KET 03 NAM TH NQ 49 BCD

BC SO KET 2 NĂM THƯC HIEN CHI THI 14

BC SO KET 2 NĂM THƯC HIEN CHI THI 14
... Chỉ thò số 14- CT/TU Tỉnh uỷ Bến Tre ngày 09 tháng 10 năm 20 06 Chương trình hành động số 39-CTrHĐ ngày 12 tháng năm 20 08 Huyện ủy Ba Tri sở pháp lý, có tác động thúc đẩy cấp uỷ Đảng, chi bộ, quyền ... nhân dân huyện phổ cập giáo dục từ năm 20 07 đến năm 20 10 định hướng đến năm 20 15 Những tiêu cụ thể: - Tiếp tục trì thành phổ cập giáo dục Trung học sở nâng tỉ lệ thi u niên 15 – 18 tuổi có tốt nghiệp ... số đối tượng từ 18 đến 21 tuổi: 573 Đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (2 hệ) :22 6 - Chuẩn 1: Đơn vò đạt trì phổ cập giáo dục Trung học sở - Chuẩn 2: Huy động 104/158 (65, 82% ) số đối tượng phổ cập...
 • 4
 • 272
 • 0

Nam 09. BC so ket 3 nam

Nam 09. BC so ket 3 nam
... đạo cho kẻ vẽ pa nô áp phích nhà trờng để tuyên tryền thực hàng ngày - Số lợng trơng trình năm: 36 lần tháng lần - Hàng tháng chi tham gia viết nhật ký việc làm tốt ngày tháng III/ Kiến nghị đề ... triệt tinh thần vận động: - Phát động toàn Trờng hởng ứng vận động: Ngay từ đầu năm học, Hội nghị CBCC, tổ chức phát động triển khai nội dung vận động gắn kết với việc kiểm điểm 40 năm thực di chúc ... Tịch Hồ Chí minh - Tổ chức giới thiệu gơng nhà giáo tiêu biểu tỉnh trong Gơng mặt giáo dục Việt Nam xuất năm 2007 2008 - Kẻ vẽ pano, hiệu lớn có giá trị sử dụng lâu dài chủ đề Học tập làm theo...
 • 4
 • 176
 • 0

Gián án BC kết HKI của TH Tân Hòa

Gián án BC sơ kết HKI của TH Tân Hòa
... cho thiếu nhi ý th c xây dựng phương pháp học tập chủ động, sáng tạo, giúp đỡ bạn bè tiến học tập Hướng dẫn thiếu nhi biết lao động giúp đỡ gia đình theo khả em, biết làm việc tự phục vụ th n: ... mạnh phong trào thi đua “ Xây dựng trường học th n thiện, học sinh tích cực, Trường em xanh - đẹp”, chương trình Th p sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” Th nh lập câu lạc bộ, đội nhóm nòng cốt Liên ... viên” theo bậc phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi thiếu nhi th c tiễn công tác Đội Tham mưu ban giám hiệu, Hội đồng phụ trách chi- phụ trách nhi đồng đổi nội dung, phương th c hoạt động nhi đồng theo...
 • 4
 • 110
 • 0

BC so ket UBKT năm học 2009-2010

BC so ket UBKT năm học 2009-2010
... Nơi nhận: TRA -CĐ trường : Báo cáo -BCHCĐ : Báo cáo -Lưu TM UỶ BAN KIỂM Chủ Nhiệm NGÔ THỊ HUYỀN ...
 • 2
 • 66
 • 0

BC kết 3 năm GVT- ĐVN (2010-2012)

BC Sơ kết 3 năm GVT- ĐVN (2010-2012)
... 100% đồn viên Nữ thực tốt sách dân số, KHHGD Kết quả: Đạt danh hiệu “Giỏi việc trường” + Năm 2010 : 20 /37 nữ + Năm 2011 : 17 /34 nữ + Năm 2012 : 18 /35 nữ Về nội dung “Đảm việc nhà”: Ngồi nhiệm ... hoạt động Nữ cơng trường học phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” Hàng năm CĐCS trường kết dịp kết thúc năm để đánh giá rút kinh nghiệm phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc ... đặc điểm tình hình đơn vị, hàng năm, Ban nữ cơng Cơng đồn trường xây dựng chương trình hoạt Nữ cơng triển khai đến Nữ cơng vào dịp 20/10 Kỷ niệm 8 /3 hàng năm, BCH Cơng đồn đạo cho Ban Nữ cơng...
 • 4
 • 96
 • 0

BAO CAO SO KET 03 NAM THUC HIEN CHI THI SO 03 CUA BCT VE HOC TAP VA LAM THO TU TUONG TAM GUONG DAO DUC HCM

BAO CAO SO KET 03 NAM THUC HIEN CHI THI SO 03 CUA BCT VE HOC TAP VA LAM THO TU TUONG TAM GUONG DAO DUC HCM
... BC /SO KET 03 NAM + Đảng viên có lĩnh trị vững vàng, tính tự giác cao, tự rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ giao + 100% cán bộ, đảng viên viết đăng ký làm theo, qua Chi ... cán bộ, đảng viên 2- Phát huy vai trò, trách nhiệm cán lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên theo phong cách Hồ Chí Minh T BC /SO KET 03 NAM 3- Phát huy vai trò, trách nhiệm cán bộ, đảng ... gương mẫu cán lãnh đạo đứng đầu quan, đơn vị T BC /SO KET 03 NAM 2- Về cán bộ, đảng viên thực hiện: + Gắn với nhiệm vụ trị đơn vị đảng viên, Chi bộ, quan xây dựng chương trình hành động cụ thể,...
 • 6
 • 999
 • 9

Công văn 172 BC tổng kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Công văn 172 BC tổng kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
... nhà trường cho học sinh * Những sáng tạo trình thực phong trào Đánh giá chung Phương hướng, nhiệm vụ thực phong trào thời gian Kiến nghị, đề xuất với Phòng Giáo dục Đào tạo Yêu cầu Hiệu trưởng trường ... - Kết chăm sóc di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng, gia đình liệt sỹ công trình công cộng địa phương, (có số liệu cụ thể) - Công tác tổ chức giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá, cách ... dục Đào tạo Yêu cầu Hiệu trưởng trường triển khai thực nghiêm túc, báo cáo có số liệu cụ thể nộp PGD&ĐT Sa Pa ngày 25/5/2011 báo cáo tổng kết năm học. / Nơi nhận: KT TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG...
 • 2
 • 88
 • 0

CV 159 B/C kết 03 năm Xây dụng trường học TT HSTC

CV 159 B/C sơ kết 03 năm Xây dụng trường học TT  HSTC
... khuyết điểm việc thực nội dung Dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh, giúp em tự tin học tập a) - Số học sinh bỏ học học kỳ I năm học 2010–2011: học sinh (HS)/tổng số HS, đó: ... lên (năm học 2010 – 2011): Tổng số: giáo viên, đó: Môn: …………… h) Số học sinh (phổ thông) đạt học sinh giỏi năm học 2009 – 2010: Tổng số: học sinh/ tổng số , đó: Môn: ……………… i) Số học ... đủ diện tích đất theo qui định trường chuẩn quốc gia Tổng số: trường, đó: + Mầm non:… trường + THCS: trường + Tiểu học: trường + THPT: trường e) Nhà trường có tổ chức Hội thi văn hoá...
 • 8
 • 65
 • 0

B/c kết 2 năm '''' xây dựng THTT,HSTC"- TH Xuân Tân

B/c sơ kết 2 năm '''' xây dựng THTT,HSTC
... tâm năm học 20 08- 20 09 - Qui định xây dựng trờng học th n thiện,học sinh tích cực Ban hành kèm theo Quyết định số 443 /20 08/QĐ-SGD&ĐT ngày 19/8 /20 08 Sở GD&ĐT Thanh Hoá - Chỉ th số 4899/ 20 09/ ... ngày 04/8 /20 09 Bộ trởng Bộ Giáo dục Đào tạo nhiệm vụ trọng tâm giáo dục Phổ th ng năm học 20 09- 20 10 - Công văn số 73 12/ BGD&ĐT-GDTH ngày 21 /8 /20 09 việc Hớng dẫn th c nhiệm vụ năm học 20 09 -20 10 tiểu ... huấn từ năm 20 08 đến th ng 5/ 20 10: - Các Hội nghị triển khai: + Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm học 20 08 -20 09: có 18 ngời tham gia + Hội nghị Triển khai th c phong trào thi đua Xây dựng trờng...
 • 5
 • 127
 • 0

BÁO CAO KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NQ 20 CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

BÁO CAO SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NQ 20 CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
... PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 20 -NQ/ TW TRONG THỜI GIAN TỚI I Nhiệm vụ giải pháp Nhiệm vụ 1.1 Tiếp tục đẩy mạnh thực Nghị số 20/ NQ- TW Ban Chấp hành trung ương ... phòng chống cháy nổ đơn vị II Những kiến nghị đề xuất: Không Trên báo cáo kết năm thực Nghị 20 -NQ/ TW của BCH Trung ương Đảng “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh ... Nghị số 20 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm đoàn thể công tác xây dựng đội ngũ CBGV,NV thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá; tiếp tục triển khai thực đồng có hiệu Nghị Trung ương Chương...
 • 6
 • 1,369
 • 24

BÁO CÁO KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NQ 25 CỦA ĐẢNG

BÁO CÁO SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NQ 25 CỦA ĐẢNG
... Nhm trin khai thc có hiệu ni dung Ngh quyt 25- NQ/ TW ca Ban chp hnh Trung ng ng; Nghị 13- NQ/ TU ngày 02 /5/ 2008 Tỉnh uỷ; Nghị 103/2007/NQHĐND ngày 31 /5/ 2007 Hội đồng nhân dân tỉnh Chơng trình 1396/CTr- ... CễNG TC THANH NIấN TRONG THI GIAN TI Tip tc quỏn trit v trin khai thc hin hiu qu Ngh quyt s 2 5NQ/ TW ngy 25/ 7/2008 ca Ban Chp hnh Trung ng ng; to s chuyn bin v nhn thc ca cỏc cp u, lónh o doanh nghip ... doanh nghip, vỡ xó hi - Tip tc trin khai sõu rng, cú hiu qu vic t chc thc hin Ngh quyt s 25- NQ/ TW ngy 25/ 7/2008 ca Ban Chp hnh Trung ng ng (khoỏ X) "v tng cng s lónh o ca ng i vi cụng tỏc niờn...
 • 10
 • 359
 • 0

bc so kết đội hoc kỳ i năm hoc 2014 2015

bc so kết đội hoc kỳ i năm hoc 2014 2015
... - 130/130 em đ i viên nhi đồng tham gia bu i sinh hoạt, thực tốt nghi thức đ i - 8/8 chi đ i triển khai thực rèn luyên tốt nghi thức đ i - 45/45 đ i viên tham gia quét bia tưởng niệm lần Khăn ... dựng Đ i vững mạnh – Cùng tiến bước lên Đoàn: - Tổ chức công nhận chuyên hiệu ATGT, Nghệ sỹ nhỏ tu i : 45/45 em đ i viên - Tổ chức đ i h i Liên đ i 100% đ i viên tham gia - Tổ chức cho em đ i viên ... lưu học h i kinh nghiệm trường bạn Trên báo cáo sơ kết học kỳ I công tác đ i phong trào thiếu nhi Liên đ i trường ………… năm học 2014- 2015 Ngư i báo cáo TPT Xác nhận Ban giám hiệu HIỆU TRƯỞNG...
 • 3
 • 108
 • 0

Đề cương báo cáo kết 3 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Đề cương báo cáo Sơ kết 3 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
... hướng dẫn thi hành - Kiến nghị nội dung cần đổi mới, cải tiến hoạt động quản lý bồi thường nhà nước; giải yêu cầu bồi thường nhà nước thực trách nhiệm hoàn trả 1.2.Về tổ chức thi hành Luật - Những ... Kết tra, kiểm tra Tình hình yêu cầu bồi thường; giải bồi thường thực trách nhiệm hoàn trả phạm vi quản lý Bộ, ngành, địa phương - Số lượng vụ việc yêu cầu bồi thường thi t hại thuộc phạm vi trách ... thực trách nhiệm hoàn trả công chức có hành vi trái pháp luật gây thi t hại Đánh giá chung kết đạt - Về hiệu đưa Luật TNBTCNN vào sống - Về tác động Luật TNBTCNN văn hướng dẫn thi hành - Bài...
 • 2
 • 1,759
 • 3

BC So ket HKI 08-09

BC So ket HKI 08-09
... Chi nhà trường BCH Huyện Đồn Lâm Hà xem xét, góp ý để cơng tác Đồn phong trào thiếu nhi trường THCS&THPT Lê Q Đơn ngày tiến Chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG T.M BCH ĐỒN TRƯỜNG ... - Tổng số đồn viên: 355đ/c - Trong : + đồn viên giáo viên: 27đ/c + đồn viên học sinh: 328đ/c + BCH đồn trường: 15đ/c - Chia ra: 20 chi đồn Trong đó: 01 chi đồn GV 19 chi đồn học sinh - Tổng số...
 • 6
 • 165
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo sơ kết 5 năm nông nghiệp nông dân nông thônso ket 5 nam ve nghi quyet so 06 cua hoi nong dansơ kết 3 năm thực hiện phong trào giỏi việc trường đảm việc nhàbao cao so ket 5 nam gioi viec truong dam viêc nha tu 2009 den naybáo cáo tổng kết 15 năm cho vay hộ sản xuất 1991 2005 agribank tháp mười 2006 thực hiện văn bản số 315 nhno td ngày 22 tháng 03 năm 2006 của giám đốc nhno amp ptnt tỉnh đồng thápsơ kết công đoàn 6 tháng đầu nămquyết định số 03 năm 2007 của bộ nội vụbáo cáo sơ kết công đoàn năm 2013sơ kết công tác đoàn 6 tháng đầu nămsơ kết lịch sử việt nambáo cáo sơ kết công đoàn 6 tháng đầu nămbáo cáo sơ kết công đoàn 9 tháng đầu nămbáo cáo sơ kết công đoàn 6 tháng đầu năm 2014sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2013báo cáo sơ kết 6 tháng cuối năm 2011Tuần 2. MRVT: Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏiVan ban sao luc 683 (QD 1810)Tuần 7. MRVT: Từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt độngD n c ph sinh th iM t s bi n ph p nh m g p ph n th c y ho t ng kinh doanh xu t nh p kh u t i c ng ty DETESCO Vi t NamM t s gi i ph p nh m m r ng th tr ng xu t kh u thu s n c a C ng ty xu t nh p kh u Thu s n H N iNh ng xu h ng v n ng c a n n kinh t th gi i trong nh ng n m g n yDe kiem tra 1 tiet 11TNDanh sách bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên đợt 2 tháng 11 năm 2016.docT ch c c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng C ng ty TNHH Qu ng c o v Ph t tri n Th ng hi u M LinhTh c tr ng ho t ng u t t i ng n h ng th ng m i c ph n Ngo i th ng Vi t Nam Chi nh nh Th nh C ngHo n thi n c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng c a c ng ty Gas PetrolimexHo n thi n k to n nghi p v b n h ng t i C ng ty i n m y xe p xe m y130 c u tr c nghi m HAI M T PH NG VU NG G C File word c h ng d n gi iN ng cao n ng l c c nh tranh c a chi nh nh Ng n h ng C ng th ng Ch ng D ng trong b i c nh Vi t Nam h i nh p kinh t qu c tBài 38. eo, aoGi i ph p n ng cao n ng l c c nh tranh c a ng n h ng th ng m i c ph n H ng H i Vi t Nam trong i u ki n h i nh p t ch c kinh t th gi i WTOM t s gi i ph p nh m n ng cao hi u qu s d ng v n t i C ng ty c ng tr nh giao th ng 208 thu c t ng giao th ng 4 B Giao Th ng V n t iM t s gi i ph p nh m t ng c ng huy ng v n t i Ng n H ng C ng Th ng Ho n Ki mM t s gi i ph p nh m t ng thu nh p ti t ki m chi ph v n ng cao k t qu kinh doanh t i Ng n h ng K Th ng Vi t Nam