bài tập phaanf cơ lý thuyết II ok

Giải Bài Tập Lớn Thuyết PGS Trương Tích Thiện

Giải Bài Tập Lớn Cơ Lý Thuyết PGS Trương Tích Thiện
... BD quanh tõm B c nh + Chuyn ng tng i: chuyn ng thng dc theo phng ng thng BD Bi toỏn tc p dng nh hp tc: ur A ur A ur A V a = V e +V r Vi: ur V aA OA ur A V a = .OA = 5,5.0,5 = 2,75( m / ... 10 = 4,4 rad/s > Vy tc gúc ca BD l 4,4 rad/s, BD quay ngc chiu kim ng h Bi toỏn gia tc p dng nh hp gia tc: rA rA rA rA aa = ar + ae + ac = r A r AB r AB r A a r + a n + at + ac (1) Vi: + + ... theo: Tnh tin cựng nờm A + Chuyn ng tng i: Ln khụng trt trờn mt nghiờng ca mt nờm A ã p dng nh hp tc ca im: ur B ur B ur B V a = V r +V e ỡù VeB = VaA = x& ùớ ùù VrB = r.w= r.j& ợ Vi: Hỡnh...
 • 34
 • 684
 • 28

Bài tập lớn thuyết

Bài tập lớn cơ lý thuyết
... kN ) IE =12m, EF = 8m Bài Một trụ điện mô hình hệ giàn hình dưới.Giả thuyết chịu kéo nén Hãy xác định ứng lực HC, HE BE Cho P = 1, 2λ ( kN ) IV Chủ đề – Bài toán ma sát Bài Cho hệ gồm hai vật ... trọng lực tương ứng tác dụng vị trí hình vẽ Bài Một người cầm vật nặng mS=λ (kg) tay hình vẽ Một nhóm cánh tay nhóm hình Tính độ lớn lực F nhóm cánh tay độ lớn phản lực liên kết khuỷu tay E có vị ... Bài Cho hệ có kích thước hình vẽ với độ lớn lực moment cho sau: F = 10λ ( N ); Q = 12λ ( N ); M = 20λ ( Nm) Thu gọn hệ lực tâm A Bài Cho mô hình hệ thống truyền...
 • 16
 • 392
 • 2

Bài tập trắc nghiệm thuyết về mảng đại cương hóa học hữu

Bài tập trắc nghiệm lý thuyết về mảng đại cương hóa học hữu cơ
... biên tập NGÔ XUÂN QUỲNH Chuyên đề: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ BÀI TẬP ÔN LUYỆN TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT ĐẠI CƢƠNG HOÁ HỮU CƠ ****************@**************** Câu 1: Thuộc tính sau hợp chất hữu cơ? ... E_mail: admin@hoahoc.org – Website: www.hoahoc.org Chuyên đề: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ Câu 18: Liên kết hoá học chủ yếu phân tử hợp chất hữu là: A Liên kết ion B Liên kết cho - nhận C Liên kết cộng ... – E_mail: admin@hoahoc.org – Website: www.hoahoc.org Chuyên đề: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ Câu 35: Công thức phân tử hoá học hữu cho biết: A Tỉ lệ kết hợp nguyên tử phân tử C Tên hợp chất B...
 • 14
 • 2,388
 • 260

Bài tập chương 6: thuyết bản về thấm

Bài tập chương 6: Lý thuyết cơ bản về thấm
... không thấm Hình 6.16 4m 10 cm Vì tiết diện thấm không đổi nên vận tốc thấm qua lớp đất chống thấm qua lớp đất kênh Gọi h độ chênh cột nước đo áp qua lớp đất chống thấm, ta có vận vốc thấm qu ... số thấm tương đương 6.4 6.6 Một dòng thấm qua lớp đất thấm không đồng chất, thẳng đứng, hệ số thấm thay đổi dọc theo dòng chảy với k(x) = ko e(x/L), ko hệ số thấm x = L chiều dài lớp đất thấm ... xác đònh vận tốc thấm điểm tầng thấm nước vẽ lưới thủy động dòng thấm CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu Hệ số thấm đất : a) Là vận tốc thấm cột nước đo áp thay đổi đơn vò đơn vò chiều dài thấm b) Phụ thuộc...
 • 12
 • 604
 • 1

bài tập trắc nghiệm thuyết hữu

bài tập trắc nghiệm lý thuyết hữu cơ
... d~y bin húa sau: H2 H2 O truứ ng hụù p A B C caosu buna Ni,t o xt, t o Cụng thc cu to hp cú th cú ca A l{ A B C D Cõu 371 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp r-ợu no mạch hở, thu đ-ợc 15,4gam...
 • 23
 • 842
 • 2

Bài tập kiểm tra thuyết

Bài tập kiểm tra lý thuyết vô cơ
... triển thích ứng với môi trường có pH thấp Để khử chua người ta thường dùng chất sau A đá vôi B phân lân C vôi D phân đạm Câu 33: Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu dung dịch ... biểu sau :(1)Phân urê có công thức (NH4)2CO3 (2) Phân lân cung cấp nitơ hoá hợp cho dạng ion nitrat (NO3-) ion amoni (NH4+) (3) Nitrophotka hỗn hợp muối (NH4)2HPO4 KNO3 (4) Phân hỗn hợp chứa ... khí X gồm CO2, CO, N2 nước qua bình mắc nối tiếp chứa lượng dư chất: CuO đun nóng; dung dịch nước vôi trong; dung dịch H2SO4 đặc Giả thiết phản ứng xảy hoàn toàn Khí khỏi (X) CuO, t0 dd Ca(OH)2...
 • 2
 • 101
 • 1

HÓA HỌC THPT - Bài tập trắc nghiệm thuyết ôn tập - đáp án kèm theo

HÓA HỌC THPT - Bài tập trắc nghiệm lý thuyết ôn tập - Có đáp án kèm theo
... phản ứng tách nước tạo thành anken? A 2, 3- imetylbutan-2-ol B 2, 2- imetylpropan-1-ol C 2-metylbutan-2-ol D 2-metylpropan-2-ol Câu 49: Cation X3+ anion Y 2- cấu hình electron phân lớp 2p6 Vị trí ... phân hình học) glixerol Công thức muối là: A CH3-COONa, HCOONa, CH3-CH=CH-COONa B CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa, HCOONa C CH2=CH-COONa, HCOONa, CH  C-COONa D HCOONa, CH  C-COONa, CH3-CH2-COONa Câu ... thu CO2 H2O tỉ lệ mol tương ứng : Chất X tác dụng với Na, tham gia phản ứng tráng bạc Công thức cấu tạo X A HOCH2-CH=CH-CH2-COOH B HOCH2-CH=CH-CHO C HOCH2-CH=CH-CH2-CHO D HCOOCH=CH-CH=CH2 Câu...
 • 9
 • 232
 • 7

A 3 2 bài tập giao thoa thuyết giao thoa và giữa m và đường trung trực số đường cực trị

A 3 2 bài tập giao thoa lý thuyết giao thoa và giữa m và đường trung trực có số đường cực trị
... = a cos50 π t (cm) C đi m mặt nước thuộc vân giao thoa cực tiểu, C trung trực AB vân giao thoa cực đại Biết AC= 17,2cm BC = 13, 6cm Số vân giao thoa cực đại qua cạnh AC : A đường B đường C đường ... hai nguồn sóng khoảng d1 = 12, 75 λ d2 = 7 ,25 λ động với biên độ bao nhiêu? A 7,5mm B 56mm C.15mm D 1mm Câu 13 Trong thí nghi m giao thoa sóng m t nước, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số ... độ dao động, pha ban đầu Tại đi m M cách hai nguồn sóng khoảng d1 = 42cm, d2 = 50cm, sóng biên độ cực đại Biết tốc độ truyền sóng m t nước 80cm/s Số đường cực đại giao thoa n m khoảng M đường...
 • 2
 • 274
 • 0

Bài tập lớn môn thuyết ô tô tính toán sức kéo ô tô hệ thống truyền lực khí

Bài tập lớn môn lý thuyết ô tô tính toán sức kéo ô tô có hệ thống truyền lực cơ khí
... VĂN TUẤN Trang 27 BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ơ TƠ GVHD: HỒNG VĂN THỨC Đồ thò thời gian quãng đường tăng tốc ô Quãng đường tăng tốc tính theo công thức: Vn S = ∫ V.dt V1 Kết tính đưa vào bảng ... Trang 23 BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ơ TƠ GVHD: HỒNG VĂN THỨC Đồ thò nhân tố động lực học: H XÂY DỰNG ĐỒ THỊ ĐẶC TÍNH TĂNG TỐC: Đồ thị gia tốc tơ SVTH: PHẠM VĂN TUẤN Trang 24 BÀI TẬP LỚN LÝ THUYẾT Ơ ... đặc tính ngồi động a) Chọn động cơ: Do u cầu sử dụng xe tải tải trọng lớn nên ta chọn động diesel buồng cháy thống cho q trình tính tốn b) Xây dựng đường đặc tính ngồi tưởng * Điểm có...
 • 30
 • 209
 • 0

160 bài tập trắc nghiệm thuyết vật sóng sóng âm

160 bài tập trắc nghiệm lý thuyết vật lý sóng cơ sóng âm
... sai: A Sóng âm truyền không khí B Sóng đàn hồi có tần số lớn 20.000 Hz gọi sóng siêu âm C Sóng đàn hồi có tân số nhỏ 16 Hz gọi sóng hạ âm D Sóng học sóng âm có chất vật lí 69 Siêu âm âm thanh: ... số bước sóng C Biên độ âm D Năng lượng âm 81 Âm sắc đặc trưng sinh lí âm, phụ thuộc vào: A.vận tốc âm B tần số biên độ âm C bước sóng D bước sóng lượng âm 82 Chọn câu trả lời Hai âm âm sắc ... 280m C 360m D 400m 77 Các đặc trưng sinh lí âm là: A Độ cao âm âm sắc C Độ to âm cường độ âm B Độ cao âm cường độ âm D Độ cao âm, âm sắc độ to âm 78 Hai âm có độ cao có đặc điểm sau A Cùng biên...
 • 22
 • 261
 • 0

50 bài tập trắc nghiệm thuyết đáp án về dòng điện trong các môi trường

50 bài tập trắc nghiệm lý thuyết có đáp án về dòng điện trong các môi trường
... Muốn dòng điện kim loại phải tác nhân ion hoá phải điện trường C Dòng điện chân không khg tuân theo định luật Ôm D Dòng điện chất điện phân tuân theo định luật Ôm Câu 47 Chọn câu A Trong ... Tia lửa điện cần hiệu điện vài vạn vôn h quang điện ch cần vài chục vôn C Cường độ dòng điện tia lửa điện h quang điện nhỏ D Tia lửa điện tính chất gián đoạn, h quang điện tính chất liên ... Câu 10 : Trong tượng nhiệt điện trình chuyển hóa A điện thành nhiệt Tuyensinh247.com B nhiệt thành điện C thành điện D hóa thành điện Câu 11 Trong chất điện phân t n hạt điện tự A dòng điện qua...
 • 11
 • 332
 • 0

Bài tập nhóm môn thuyết thông tin

Bài tập nhóm môn lý thuyết thông tin
... nguồn tin X Hiện thực giải thuật mã hoá nguồn phổ quát với m=2 Xây dựng chương trình cho phép nhập vào hai nguồn tin X, Y, xác suất p(xi) X ma trận xác suất điều kiện p(yi | xi) Tính lượng tin ... điều kiện p(yi | xi) Tính lượng tin tương hỗ I(xi,yj), lượng tin có điều kiện I(xi,yj), lượng tin tương hỗ trung bình I(X,Y), lượng tin có điều kiện trung bình I(X|Y) Viết chương trình bao gồm ... Hamming, vị trí bit thông báo người sử dụng định Có xuất phương trình biểu diễn công thức phụ thuộc bit kiểm tra dựa vào bit thông báo Thực trình phát sai sửa sai cho từ mã nhận rút thông báo tương...
 • 2
 • 2,537
 • 19

báo cáo bài tập lớn môn thuyết tập thô và ứng dụng: thuyết tập thô trong bài toán trích chọn đặt trưng

báo cáo bài tập lớn môn lý thuyết tập thô và ứng dụng: lý thuyết tập thô trong bài toán trích chọn đặt trưng
... phần tử vào tập hợp Trong thuyết tập hợp cổ điển, phần tử thuộc vào tập hợp không Như hàm thuộc tương ứng hàm đặc trưng cho tập hợp, nghĩa hàm nhận giá trị tương ứng Trong thuyết tập thô, ... xác liệu thuyết tập thô ngày áp dụng rộng rãi lĩnh vực trích chọn đặc trưng cho toán nhận dạng Việc lựa chọn thuyết Tập thô vấn đề nêu xuất phát từ ứng dụng thành công thực tế hệ dự báo hay ... phát thuyết tập thô : biên giới tập thô không rõ ràng, để xác định phải xấp xỉ tập hợp khác nhằm mục đích cuối trả lời (tất nhiên xác tốt) đối tượng có thuộc tập hợp hay không thuyết tập thô...
 • 33
 • 4,625
 • 373

Bài tập tuyển chọn (lý thuyết - bài toán) về rượu

Bài tập tuyển chọn (lý thuyết - bài toán) về rượu
... mội rượu thu 7,84 lít CO (đktc) Xác định CTPT, viết CTCT rượu trên? 1.35 Chia hỗn hợp gồm hai rượu no, mạch hở A B làm hai phần - Cho phần I tác dụng hết với Na (dư) thu 0,896 lít khí (đktc) - ... Một rượu X mạch hở, không làm màu dd brom Để đốt cháy a lít rượu cần 2,5° lít oxi (cùng đk) Xác định CTCT X? 1.60 Dạng 6: Dựa vào khối lượng sản phẩm tạo thành tách nước Lưu ý: - Msp < Mrượu -> ... chất tạo thành olefin - Khi Msp > Mrượu -> chất tạo thành ete 1.61 Đun nóng hỗn hợp rượu no đơn chức với H 2SO4 đặc 1400C thu 21,6 gam H2O 72 gam hỗn hợp ete Xác định CTCT hai rượu trên, biết ete...
 • 10
 • 855
 • 9

BÀI tập lớn môn THUYẾT mật mã và bảo mật THÔNG TIN đề tài (đề 5) a tutorial on linear and differential cryptanalysis (differential cryptanalysis)

BÀI tập lớn môn lý THUYẾT mật mã và bảo mật THÔNG TIN đề tài (đề 5) a tutorial on linear and differential cryptanalysis (differential cryptanalysis)
... Differential Cryptanalysis of the Data Encryption Standard, Springer-Verlag, 1993 [6] National Institute of Standards, Advanced Encryption Standard (AES) web site: www.nist.gov/aes [7] J Daemen and ... Rjimen, "AES Proposal: Rijndael", First Advanced Encryption Standard (AES) Conference, California, Aug 1998 (See also [6].) [8] H.M Heys and S.E Tavares, "Substitution-Permutation Networks Resistant ... Journal of Cryptology, vol 4, no 1, pp 3-72, 1991 [3] National Bureau of Standards, "Data Encryption Standard", Federal InformationProcessing Standard 46, 1977 [4] M Matsui, "The First Experimental...
 • 23
 • 1,135
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: bài tập môn cơ lý thuyếthuong dan giai bai tap lon co ly thuyetgiai bai tap lon co ly thuyetbài tập củng cố lý thuyếtbài tập trắc nghiệm lý thuyết hóa học hữu cơbài tập trắc nghiệm lý thuyết hóa vô cơbài tập trắc nghiệm lý thuyết hóa hữu cơbài tập trắc nghiệm lý thuyết hóa hữu cơ 11bài tập trắc nghiệm lý thuyết vật lý 12 có đáp ánbai tap tong hop ly thuyet hoa vo cobai tap trac nghiem ly thuyet hoa hoc co dap anbài tập trắc nghiệm lý thuyết sóng cơbai tap trac nghiem ly thuyet hoa hoc vo cobai tap trac nghiem ly thuyet dao dong cobài tập trắc nghiệm lý thuyết về mảng đại cương hóa học hữu cơThông tư 48 2015 TT-BNNPTNT hướng dẫn điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vậtQUẢN TRỊ rủi RO của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAMTiểu luận kết thúc môn Quan hệ lao động trong tổ chứcThông tư 10 2015 TT-BCT về trình tự, thủ tục, cấp, thu hồi và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lựcThông tư số 163 2015 TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe có động cơThông tư 15 2015 TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hốiThông tư 16 2015 TT-BGDĐT Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quyThông tư 15 2012 TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng-ký hợp đồng làm việc-đền bù chi phí đào tạo với viên chứcThông tư 151 2015 TT-BTC về kinh phí thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dânThông tư 153 2015 TT-BTC quy định về phí sử dụng đường bộ tại 2 trạm thu phí trên Quốc lộ 5Thông tư 14 2015 TTLT-BTNMT-BTP quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất3 he thong khoi dong 1Báo cáo thực tập tại công ty xây dựng số 9C4 HE THONG DIEU KHIEN TRUYEN LUC TU DONGC5 HE THONG PHANH DIEU KHIEN DIEN TUC6 DIEU KHIEN HE THONG AN TOAN 3Kế toán toán công cụ tài chín phát sinh trong các doanh nghiệp việt nam hiện nayChương II. §1. Tổng ba góc của một tam giác5 he thong danh lua17 diesel control