03 phuong trinh mu p3 BG2017

phương trình p3

phương trình mũ p3
... ( ) Với phương trình có dạng f x;a u( x ) = 0, hay đơn giản phương trình có chứa x hệ số lũy thừa, ta coi phương trình ẩn hàm giải bình thường Bài toán quy việc giải phương trình phương pháp ... nên phương trình f '( x) = có nghiệm x0 Ta lập bảng biến thiên suy hai nghiệm phương trình, không nghiệm khác Dạng 2: Phương trình sử dụng phép đặt ẩn phụ không hoàn toàn Ví dụ Giải phương trình ... = ⇔  x = 10 x   3+ 10   + 10   x = 10   lg x =  V PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH MŨ Cơ sở phương pháp: Xét phương trình f(x) = g(x), (1) Nếu f(x) đồng biến (hoặc nghịch biến)...
 • 9
 • 96
 • 0

bất phương trình có lời giải p3

bất phương trình mũ có lời giải p3
... Chuyên đề HÀM SỐ MŨ VÀ LOGARITH LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN – Thầy Hùng b) 2x −1 ≥0 3x − x − c) 21− x − x + ≤ 2x −...
 • 0
 • 69
 • 0

hệ phương trình và logarit p3

hệ phương trình mũ và logarit p3
... log y  c)  x x +1  y = y +  Chuyên đề HÀM SỐ MŨ VÀ LOGARITH 3.x log2 y + 2.y log2 x = 10  d)  log x + log2 y =  Ví dụ Giải hệ phương trình sau  log2 y + y log2 x = 16  a)  x log2...
 • 2
 • 66
 • 0

Phương trình - Tài liệu tự luyện Toán 12 - P3

Phương trình mũ - Tài liệu tự luyện Toán 12 - P3
... Khóa h c Toán 12 – Th y Lê Bá Tr n Phương 9 ð t: t =   4 − x Phương trình >0 −  9 x  t =  =1    ⇒ (*) : 2t − + = ⇔ 2t − 7t ... Phương Ngu n Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 5 8-5 8-1 2 : Hocmai.vn - Trang | - ... Bài Gi i phương trình: 23 x +1 − 7.22 x + 7.2 x − = L i gi i:  t = x =   x 2 t = > ⇒ 2t − 7t + 7t − = ⇔ (t − 1)(2t − 5t + 2) = ⇔ t = ⇒  x =   x = −1  t =  Bài Gi i phương trình: x...
 • 2
 • 180
 • 0

Bất phương trình và Logarit - Tài liệu tự luyện Toán 12 -P3

Bất phương trình Mũ và Logarit - Tài liệu tự luyện Toán 12 -P3
... Khóa h c Toán 12 – Th y Lê Bá Tr n Phương B t phương trình logarit  2 x − > x > ði u ki n:  ⇔ 2 ( x − 1) >  x ≠  Khi ñó ... x+2 x+2  x < −3 Giáo viên: Lê Bá Tr n Phương Ngu n: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - ... Vô nghi m V y x≥2 Bài Gi i b t phương trình: ≥ x −1 x2 − x L i gi i: x2 − x ≥ x −1 ⇔ x −1+ x2 −2 x ≤ ⇔ x −1 + x2 − 2x ≤ ⇔ x2 − x ≤ − x ⇔ x ≤ Bài Gi i b t phương trình: x < x+ L i gi i: x < x+2...
 • 2
 • 250
 • 0

Xem thêm