01 on tap CTLG p1 baigiang (11 2017) (1)

ON TAP TL - TN LI 11 (KI 1)

ON TAP TL - TN LI 11 (KI 1)
... 0,3.1 0-3 N B 1,3.1 0-3 N C 2,3.1 0-3 N D 3,3.1 0-3 N 15: Một điện tích thử đặt điểm có cường độ điện trường 0,16 V/m Lực tác dụng lên điện tích 2.10 -4 N Độ lớn điện tích là: A 1,25.1 0-4 C B 8.1 0-2 C ... điểm q1 = 1 0-2 µC, q2 = -2 1 0-2 µC đặt hai điểm A B cách đoạn a = 30 cm không khí Tính cường độ điện trường M cách A B khoảng a Đ s: 2000 V/m -9 -9 Hai điện tích q1 = 5.10 (C), q2 = - 5.10 (C) ... 103 V/m Giải lại toán số với q1 = q2 = 1 0-1 0 C Đ s: V/m 40 103 V/m 15,6 103 V/m 6 Tại hai điểm A B cách cm chân hai điện tích q1 = 16.1 0-8 C, q2 = -9 .1 0-8 C Tìm cường độ điện trường tổng hợp vẽ...
 • 4
 • 108
 • 0

đề ôn tập tiếng Anh lớp 11 (Bài 1, 2, 3)

đề ôn tập tiếng Anh lớp 11 (Bài 1, 2, 3)
... sudden plane's drop? Why did the author think he would never fly in bad weather condition? Bài tập 1: Dùng danh động từ động từ nguyên thể có "to" động từ ngoặc đơn để hoàn thành câu sau: I can't think ... D) let 50).A) of touch B) out of touch C) in touch D) with touch Unit NGAN HANG CAU HOI TIENG ANH 11 CHOOSE THE WORD WHICH HAS THE UNDERLINED PART PRONOUNCED DIFFERENTLY FROM THE REST A language ... questions 20 (Be) _ honest, she told me all her stories Full name: ……………………………… …………………………… Class: 11B……… 15 minutes test ( No 1) I Choose one word whose underlined part is pronounced differently...
 • 17
 • 1,765
 • 17

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong các bài luyện tập, ôn tập hóa học lớp 11 trung học phổ thông

Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong các bài luyện tập, ôn tập hóa học lớp 11 trung học phổ thông
... NGHIấN CU 11 T T NHIM V CA TI 11 T T KHCH TH V I TNG NGHIấN CU 11 T T PHM VI NGHIấN CU 11 T T GI THUYT KHOA HC 11 T T PHNG PHP NGHIấN ... TP, T ễN TP THEO NHểM 110 T 3.7.1 Kinh nghim v vic trang b k nng lm vic nhúm cho hc sinh 110 T T 3.7.2 Kinh nghim v vic chun b cho tit ụn, luyn cú t chc hot ng nhúm 111 T T 3.7.3 ... ng nhúm 112 T T 3.7.4 Kinh nghim v vic thu hỳt s chỳ ý ca HS 113 T T KT LUN V KIN NGH 116 T T KT LUN 116 T T KIN NGH 118 T T TI LIU THAM...
 • 143
 • 6,525
 • 37

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA SỬ 11 HK1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA SỬ 11 HK1
... A/ Chiến tranh Đài Loan, chiến tranh Trung - Nhật, Chiến tranh Triều Tiên B/ Chiến tranh giới thứ C/ Chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Trung - Nhật, Chiến tranh Nga -Nhật D/ Chiến tranh Đài ... hành xâm lược Trung Quốc có tên gọi gì? A/ Chiến tranh vũ khí B/ Chiến tranh thuốc phiện C/ Chiến tranh lạnh D/ Chiến tranh cục K: B 3/ Cuộc chiến tranh thực dân Anh Trung Quốc bắt đầu diễn vào ... đầu chiến tranh Đức có dự đònh gì? a/ Đánh bại Pháp cách chớp nhoáng b/ Đánh bại Nga c/Đánh bại Anh d/ Chiếm châu u K:a 9/ Mở đầu chiến tranh Đức tập trung quân lực đâu? a/ Phía Đông châu u...
 • 13
 • 1,997
 • 12

câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kì 2 lớp 11

câu hỏi trắc nghiệm ôn tập kì 2 lớp 11
... x x2 1 /2 Tính giới hạn xlim ( x x + + x ) 1 /2 -2 -1 /2 2 Tính giới hạn lim ( x + x x ) x -2 2 Tính giới hạn lim ( x +22 ) x x x -1 -1 /2 Tính giới hạn lim x + x x 2x 7 /2 -5 /2 -1 /2 1 /2 Tính ... 3 /2) nghiệm R Vô nghiệm khoảng (0; 3 /2) nghiệm [2; 3] Phơng trình x3 19x - 30 = có số nghiệm Đúng nghiệm Đúng nghiệm Đúng nghiệm nghiệm Tính đạo hàm hàm số y = x x + 2x x2 x + 1 x2 ... Tính f (2) 108 96 27 81 Cho hàm số f(x) = (x + 1)4 Tính f (2) 108 96 27 81 Cho hàm số y =1/2x2 + x + Tính y 2y y -1 Cho hàm số y = cos2x Tính y -2cos2x Cos2x 4cos2x 2cosx Qua đờng thẳng a vuông góc...
 • 11
 • 947
 • 5

De on tap vo co lop 11

De on tap vo co lop 11
... với Ba(OH)2 d có kết tủa xuất DD chứa A HCO3- d B HCO3- CO3 2- C CO3 - D cha đủ đ/k xác định Câu 26: Hoà tan hoàn toàn mg hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 (Trong nFeO = nFe3O4) HNO3 Cho từ từ dd NH3 ... Câu 20: Dãy ion sau đâythuộc dd A Cu2+, NH4+, S2-, Cl-, OH- C K+, PO43-, NH4+, Cl-, SO24 3+ 2+ + B Fe , CO3 , Na , NO3 , H D HCO3-, Ca2+, Mg2+, H+, CO3 2- Câu 21: Dãy chất sau chứa ... dd muối sau: NH4Cl, AlCl3, NaCl, BaCl2, NáHO4, NaHCO3, Na 2CO3 , FeCl3 Số dd có pH < A B C D Câu 28: Nhiệt phân hoàn toàn 20g hỗn hợp CaCO3, KHCO3 Toàn khí thoát hấp thụ vào 250 ml dd Ba(OH) 0,1M...
 • 2
 • 275
 • 0

DE CUONG ON TAP KI II - LOP 11 CB

DE CUONG ON TAP KI II - LOP 11 CB
... painted is being shown in an exhibition The concert which were all looking forward, is next Saturday UNIT 10: Relative Pronouns with prepositions: Show the picture on the board Point to the boy and ... talking to? He is talking to the teacher Write on the board: The man is Toms teacher Tom is talking to him Ask Ps: Who can combine these two sentences into one? The man to Whom Tom is talking ... use of relative pronouns with prepositions from Ps Notes: - A relative pronoun can be the object of a preposition - In formal English we can put the preposition before whom or which We cannot leave...
 • 8
 • 867
 • 5

ôn tập chuyển hóa VC 11 chuyên sinh

ôn tập chuyển hóa VC 11 chuyên sinh
... cỏc t bo sinh u gim phõn bỡnh thng cho cỏc giao t thỡ s lng v s loi giao t sinh t mi t bo l bao nhiờu? Gi thit khụng cú hin tng trao i on v t bin xy Cõu10: Trong ng dn sinh dc cú 10 t bo sinh dc ... đặc tính hoạt đọng nh chứng tỏ chất xúc tác sinh học ? B TRC NGHIM KHCH QUAN La chn ỏp ỏn ỳng nht Cõu1: S ri lon phõn ly ca mt cp NST tng ng cỏc t bo sinh dc ca c th 2n cú th lm xut hin cỏc loi ... ca mt t bo sinh trng s dn n s xut hin: A trng bỡnh thng B trng bt thng mang 22 NST, thiu NST s 13 C trng bt thng mang 24 NST tha NST s 13 D C kh nng trờn u cú th xy Cõu5: Mt cp v chng sinh c mt...
 • 3
 • 272
 • 3

Đề cương ôn tập giải toán hóa 11

Đề cương ôn tập giải toán hóa 11
... ddNH3) Không tan kiềm d; Không tan dung dịch NH3 Chuyển dần Thu đợc Fe2+ tác dụng với dung dịch kiềm (Fe 2+ + dd sang màu NaOH, ddNH3) nâu đỏ Không tan kiềm d; không tan dd NH3 không khí Không tan ... Không đổi Mùi khai, Không đổi sốc Nâu đỏ Không đổi Ko Hóa nâu kk Halogen O-S Cl2 Br2 I2 Vàng lục Lỏng, nâu Rắn, tím F2 O2 O3 SO2 H2S Lục K Xanh K Mùi trứng thối (hắc) Lỏng, SO3 Không đổi Không ... H2S Lục K Xanh K Mùi trứng thối (hắc) Lỏng, SO3 Không đổi Không đổi Không đổi, dễ thăng hoa Không đổi Không đổi Không đổi Không đổi Duy trì cháy, sống Có tính oxh mạnh, diệt khuẩn, tẩy trùng Làm...
 • 5
 • 734
 • 9

ĐỀ ÔN TẬP 8 TUẦN LỚP 11

ĐỀ ÔN TẬP 8 TUẦN LỚP 11
... §Ò luyÖn tËp líp 11 Gv:TrÇn Duy TuÊn ( m + 1) x − ( m − ) x + = ...
 • 2
 • 738
 • 4

DE CUONG ON TAP CUOI NAM TOAN 11

DE CUONG ON TAP CUOI NAM TOAN 11
... hàm số trường hợp sau: a) Tại điểm có hồnh độ x0 = 1; b) Tiếp tuyến có hệ số góc k = 31; c) Song song với đường thẳng d: y = 7x + 3; x −5 d) Vng góc với đường thẳng ∆: y = 16 Bµi 7ViÕt ph¬ng ... sin x + cos x y = cos x sin x 7) y = (1 + cot x ) 10.y = cos( x3 + x -2 ) 12.y = tan3x + cot2x 11 y = sin (cos3x) 9) y = + tan x sin x x sin x + cos x x +1 π y= + y = tan 13 y = 14 y = cot (2x ... cos x + sin x x =  Víi gi¸ trÞ nµo cđa m th× f(x) liªn tơc t¹i x = - , g(x) liªn tơc t¹i x = Bµi 11. XÐt t×nh liªn tơc cđa hµm sè sau t¹i x =     f ( x) =   1   2x + − x + ;x > sin x 2x...
 • 5
 • 893
 • 17

CÁC ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ II 11 2009

CÁC ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ II 11 2009
... 3,0 im ) d Tỡm gii hn ca dóy s ( u n ) vi u n = ) x 1 x x + + + + (2n 1) n2 +1 e Tỡm gii hn sau : lim ( 3x x xo = f Xột tớnh liờn tc ca hm s f (x) = x x = Cõu III ( 3,0 im ) c ... TP KIM TRA HK2 LP 11NC NM HC 2008 - 2009 ( Thi gian lm bi 90 phỳt ) Cõu I ( 1,0 im ) u = 19 Xỏc nh s hng u v cụng sai ca cp s cng Bit u5 = 35 Cõu II ( 3,0 im ) g Tỡm gii hn ca dóy s ( u ... TRA HK2 LP 11NC NM HC 2008 - 2009 ( Thi gian lm bi 90 phỳt ) Cõu I ( 1,0 im ) Mt cp s nhõn cú chớn s hng , bit s hng u l v s hng cui l 1280 Tớnh cụng bi q v tng S9 cỏc s hng Cõu II ( 3,0 im...
 • 8
 • 200
 • 0

On tap Khuc xa as 11 NC.doc

On tap Khuc xa as 11 NC.doc
... 12cm D C 9) Một mặt song song thủy tinh có bề dày e = 10cm, chiết suất n = 1,5 đặt khơng khí Chiếu tới tia sáng SI có góc tới i = 45 Chứng tỏ ló khỏi thủy tinh tia ló song song với tia tới Vẽ đường ... (độ dời tia) ĐS: Độ dời tia d ≈ 3,3cm 10) Một mặt song song có bề dày e = 6cm chiết suất n = 1,5 Tính độ dời điểm sáng A nhìn qua mặt song song theo phương vng góc với hai mặt giới hạn trường ... hai mơi trường D góc khúc xạ r tỉ 1ệ thuận với góc tới i 18) Chọn câu sai Cho chùm tia sáng song song tới mặt phân cách hai mơi trường A Chùm tia bị gãy khúc qua mặt phân cách B Góc khúc xạ r...
 • 5
 • 887
 • 10

Xem thêm