CHƯƠNG 11 AN TOÀN VÀ BẢO VỆ CHỐNG BỨC XẠ

BÀI 11: An toàn bảo vệ hệ thống potx

BÀI 11: An toàn và bảo vệ hệ thống potx
... quyền  “Núp bóng” truy xuất hợp lệ để phá hoại  “trojan horse  “Kẻ xấu thật sự”  virus  worm Thiết lập an toàn cho hệ thống  Kiểm đònh danh tính (Authentication) Xác  đònh quyền hạn người ...  đònh quyền hạn người dùng(authorized)  password ?  Sử dụng chế để thực chiến lược kiểm tra an toàn? Thuật ngữ  objects : đối tượng cần kiểm soát truy xuất rights : Các khả thao tác đối tượng ... truy xuất object domain D1 D2 D3 D4 F1 F2 đọc F3 Máy in đọc in đọc đọc ghi xử lý đọc ghi Các chế bảo vệ  Cài đặt ma trận quyền truy xuất :  Access Control List:  Mỗi Object cómột ACL ...
 • 6
 • 181
 • 0

CHƯƠNG 11 - AN TOÀN BẢO TRÌ PHÒNG THÍ NGHIỆM pot

CHƯƠNG 11 - AN TOÀN VÀ BẢO TRÌ PHÒNG THÍ NGHIỆM pot
... loãng với nước nhiều tốt trước thải 11. 2 Bảo trì phòng thí nghiệm 11. 2.1 Dụng cụ thuỷ tinh ˗ Mỗi người chịu trách nhiệm rữa dụng cụ thuỷ tinh sau làm thí nghiệm Dụng cụ thuỷ tinh tráng rữa nước ... acetic, aniline, axít chromic, H2S, Cu, kim loại nặng Axít sulfuric Potassium chlorate, potassium perchlorate, potassium permanganate CaO2 Nước Chlorine Ammonia, acetylence, butane Methane, propane, ... peroxide A rsenate, cyanide, cyanate Borate, chromate, mangante, permanganate Axít (trừ HNO3) 10 Sulfur, phosphorus, arsenic, phosphorus pentoxide (P4O10) Các hợp chất hữu Axít, anhydride, peraxít...
 • 5
 • 372
 • 1

An toàn bảo vệ hệ thống

An toàn và bảo vệ hệ thống
... quyền  “Núp bóng” truy xuất hợp lệ để phá hoại  “trojan horse  “Kẻ xấu thật sự”  virus  worm Thiết lập an toàn cho hệ thống  Kiểm đònh danh tính (Authentication)  Xác đònh quyền hạn người ... Xác đònh quyền hạn người dùng(authorized)  password ?  Sử dụng chế để thực chiến lược kiểm tra an toàn? Thuật ngữ  objects : đối tượng cần kiểm soát truy xuất rights : Các khả thao tác đối tượng ... truy xuất object domain D1 D2 D3 D4 F1 F2 đọc F3 Máy in đọc in đọc đọc ghi xử lý đọc ghi Các chế bảo vệ  Cài đặt ma trận quyền truy xuất :  Access Control List:  Mỗi Object cómột ACL ...
 • 6
 • 242
 • 1

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Chuong III An toàn vả bảo mật dữ liệu

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Chuong III An toàn vả bảo mật dữ liệu
... hết hệ quản trị sở liệu sách thường triển khai chương trình ứng dụng ◦  Hạn chế: xác nhận thay đổi sách điều khiển truy cập, không bảo đảm sách thực thi 12 DAC - Ràng buộc ngữ cảnh —  Thời gian ... DAC – câu lệnh SQL GRANT PrivilegeList| ALL[PRIVILEGES] ON Relation | View TO UserList | PUBLIC [WITH GRANT OPTION] —  Ví dụ GRANT select, insert ON NHANVIEN TO B WITH GRANT OPTION; DAC – câu ... phép truy cập liệu khoảng thời gian định —  Cần phải có chế hỗ trợ việc truy xuất khoảng thời gian cho trước ◦  Ví dụ: chế cho phép người làm việc bán thời gian phép truy cập liệu vào khoảng...
 • 21
 • 269
 • 0

Tiểu luận: An toàn bảo vệ môi trường pdf

Tiểu luận: An toàn và bảo vệ môi trường pdf
... đối tượng nghiên cứu công tác an toàn & BHLĐ 5.3 Nội dung công tác BHLĐ Kỹ thuật an toàn Vệ sinh an toàn Các sách, chế độ BHLĐ Trang bị bảo vệ cá nhân Kỹ thuật an toàn làm việc với máy Bài móc ... công nghiệp  Chương 3: Bảo vệ môi trường hoạt động dầu khí Chương 1: Kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động Bài 1: Những vấn đề chung bảo hộ lao động (BHLĐ) Bài 2: Kỹ thuật an toàn làm việc với máy ... phẩm dầu mỏ môi trường Các nguồn lượng thay cho nhiên liệu hóa thạch Các biện pháp bảo vệ môi trường hoạt động dầu khí Nội dung  Chương 1: Kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động  Chương 2: Vệ sinh công...
 • 66
 • 681
 • 0

bài giảng hệ điều hành mạng nâng cao chương vii an toàn bảo mật

bài giảng hệ điều hành mạng nâng cao chương vii an toàn và bảo mật
... đề an toàn bảo mật mạng • Các vấn đề đảm bảo an toàn hệ thống thông tin • Các yếu tố gây an toàn liệu, hệ thống mạng • Các giải pháp đảm bảo an toàn liệu, hệ thống mạng HĐH mạng nâng cao mạ VII ... HĐH mạng nâng cao mạ VII An toàn & bảo mật bả mậ 41 Packet -filtering router/firewall HĐH mạng nâng cao mạ VII An toàn & bảo mật bả mậ 42 Application -level gateway HĐH mạng nâng cao mạ VII An toàn ... địa cầu • Tấn công mạng ngày phổ biến tăng nhanh chóng qua năm HĐH mạng nâng cao mạ VII An toàn & bảo mật bả mậ Thiệt hại dạng công HĐH mạng nâng cao mạ VII An toàn & bảo mật bả mậ Virus Related...
 • 60
 • 336
 • 1

Bài giảng hệ điều hành : An toàn bảo vệ hệ thống pot

Bài giảng hệ điều hành : An toàn và bảo vệ hệ thống pot
... quyền  “Núp bóng” truy xuất hợp lệ để phá hoại  “trojan horse  “Kẻ xấu thật sự”  virus  worm Thiết lập an toàn cho hệ thống  Kiểm đònh danh tính (Authentication)  Xác đònh quyền hạn người ... Sử dụng chế để thực chiến lược kiểm tra an toàn? Thuật ngữ  objects : đối tượng cần kiểm soát truy xuất rights : Các khả thao tác đối tượng domains : tập quyền truy xuất, quyền truy xuất = ... D3 D4 F2 đọc F3 Máy in đọc in đọc đọc ghi xử lý đọc ghi Các chế bảo vệ  Cài đặt ma trận quyền truy xuất :  Access Control List:  Mỗi Object cómột ACL Capabilities  Mỗi Domain...
 • 6
 • 184
 • 0

Bài giảng học phần : An toàn bảo vệ môi trường

Bài giảng học phần : An toàn và bảo vệ môi trường
... Bài giảng: An toàn bảo vệ môi trường- Hệ CĐ Chương 1: Kỹ thuật an toàn bảo hộ lao động Bài 1: Những vấn đề chung Một số khái niệm chung: - An toàn lao động: tình trạng điều kiện ... phòng ngừa tai nạn xảy * Trang bị bảo hộ lao động: Bao gồm trang bị sau: bảo vệ mắt, bảo vệ quan hô hấp, bảo vệ tai, bảo vệ đầu, bảo vệ tay chân, bảo vệ thân, bảo vệ thể (phải kết hợp chúng với ... phải đợi phút để đảm bảo an toàn Võ Thị Mỹ Nga – Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa Trang - 30 - Bài giảng: An toàn bảo vệ môi trường- Hệ CĐ Chương 2: Vệ sinh công nghiệp Bài 1: Chất độc hại bụi...
 • 68
 • 139
 • 0

Tài liệu Chương 1: TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN pptx

Tài liệu Chương 1: TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN pptx
... thực tế biện pháp bảo vệ an toàn thông tin liệu an toàn tuyệt đối Một hệ thống dù bảo vệ chắn đến đâu đảm bảo an toàn tuyệt đối http://www.ebook.edu.vn 1.2 Các chiến lượt an toàn hệ thống : a ... hệ mật mã Để đánh giá hệ mật mã người ta thường đánh giá thông qua tính chất sau: a, Độ an toàn: Một hệ mật đưa vào sử dụng điều phải có độ an toàn cao Ưu điểm mật mã đánh giá độ an toàn thông ... đổi thông tin từ dạng không nhận thức (dữ liệu mã hoá) dạng nhận thức (dạng gốc), trình gọi giải mã Đây lớp bảo vệ thông tin quan trọng sử dụng rộng rãi môi trường mạng Để bảo vệ thông tin mật...
 • 109
 • 617
 • 2

Bài giảng an toàn bảo mật thông tin chương 1 giới thiệu tổng quan về an toàn bảo mật thông tin

Bài giảng an toàn và bảo mật thông tin  chương 1 giới thiệu tổng quan về an toàn và bảo mật thông tin
... N ội dung  Thông tin an toàn thông tin  Kiến trúc OSI an toàn  Yêu cầu hệ truyền thông an toàn  Các loại hình công  Bảo mật thông tin mạng Thông tin h ệ th ống thông tin  “Information ... mẽ CNTT nhu cầu an toàn thông tin Bảo vệ thông tin trình truyền  Bảo vệ thông tin cục tránh phá hoại từ bên 1. 2 Ki ến trúc OSI an toàn  Để đảm bảo hệ thống an toàn, tổ chức cần đánh giá, ... dựng yêu cầu bảo mật  ITU-T : khuyến nghị X.800 kiến trúc bảo mật OSI, định nghĩa PP đồng cung cấp yêu cầu bảo mật Ki ến trúc OSI an toàn( tt)  OSI an toàn tập trung vào:  công bảo mật: hành...
 • 19
 • 264
 • 0

CƠ SỞ HẠ TẦNG VỀ AN TOÀN BẢO MẬT

CƠ SỞ HẠ TẦNG VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT
... quan an toàn bảo mật Các phương pháp mã hóa liệu Quản lý an toàn bảo mật TMĐT 2.1 Tổng quan an toàn bảo mật Hiệp hội an toàn máy tính quốc gia (NCSA) Tính xác thực Tính riêng tư Vấn đề an toàn ... thừa nhận 2.1 Tổng quan an toàn bảo mật Trang Website Thương mại Điện tử Nghe trộm Giả mạo Mạo danh Bất hợp pháp 2.1 Tổng quan an toàn bảo mật  Công nghệ an toàn bảo mật TMĐT Trang Website Thương ... công khai Trang Website Thương mại Điện tử 2.4 Quản lý an toàn bảo mật TMĐT Quản lý rủi ro ATBM hệ thống xác định khả công vào bảo mật khác nhau, xác định hành động để ngăn ngừa, hạn chế công...
 • 19
 • 1,443
 • 15

TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ AN TOÀN BẢO MẬT TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
... H1 Thương mại điện tử lĩnh vực thương mại Một cách trực quan, Thương mại điện tử hình lập phương nhỏ mà cần cạnh ảo 2 Các đặc trưng Thương mại điện tử Đế xây dựng khung pháp luật thống cho Thương ... nghĩa rộng thương mại điện tử hiểu giao dịch tài thương mại phương tiện điện tử như: trao đổi liệu điện tử; chuyển tiền điện tử hoạt động gửi rút tiền thẻ tín dụng Thương mại điện tử theo nghĩa ... Thương mại điện tử, cần nghiên cứu tìm đặc trưng Thương mại điện tử So với hoạt động Thương mại truyền thống, thương mại điện tử có số điểm khác biệt sau: - Các bên tiến hành giao dịch thương mại điện...
 • 27
 • 580
 • 0

Tài liệu TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN doc

Tài liệu TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN doc
... Chương 1: TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN 1.1 Nội dung an toàn bảo mật thông tin Khi nhu cầu trao đổi thông tin liệu ngày lớn đa dạng, tiến điện tử - viễn thông công nghệ thông tin không ... thông tin liệu Các phương pháp bảo vệ an toàn thông tin liệu quy tụ vào ba nhóm sau: - Bảo vệ an toàn thông tin biện pháp hành - Bảo vệ an toàn thông tin biện pháp kỹ thuật (phần cứng) - Bảo vệ an ... truyền tin quan niệm ý tưởng biện pháp bảo vệ thông tin liệu đổi Bảo vệ an toàn thông tin liệu chủ đề rộng, có liên quan đến nhiều lĩnh vực thực tế có nhiều phương pháp thực để bảo vệ an toàn thông...
 • 110
 • 697
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: trung tâm an toàn và bảo vệ môi trường vietsovpetrotrung tâm an toàn và bảo vệ môi trườngcác biện pháp đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trườngtổng quan về an toàn và bảo mật thông tincác nguyên lý về an toàn và bảo mật thông tin trong mạng 3gmục tiêu về an toàn và bảo mật thông tin trong mạng 3gyêu cầu về tính an toàn và bảo mậtan toàn và bảo mậttiểu luận ăn mòn và bảo vệ kim loạian toàn và bảo mật thông tingiáo trình an toàn và bảo hộ lao độngăn mòn và bảo vệ kim loại trương ngọc liênăn mòn và bảo vệ kim loại pdfăn mòn và bảo vệ kim loại trịnh xuân sénan toàn và bảo mật trên hệ điều hành linuxĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 (2017-2018) - CÓ MA TRẬNđề kiem tra 6PPCT Hướng dẫn tin học - tiểu họcTuần 7- Hướng dẫn tin học: 3,4,5- 2017-2018TIỂU LUẬN NHÀ nước PHÁP QUYỀNgiáo án âm nhạcdán hoa tặng mẹtách gộp trong phạm vi 6giáo ánmtxq:lớp học của bé,lớp chồigiáo án bản thân 17+18giáo dục ngoài giờ lên lớp tiểu học lớp 1Chủ đề 2 - iop3 .Mĩ thuậtBài 8. Dân số nước taTuần 9. Luyện tập thuyết trình, tranh luậnTuần 9. Luyện tập thuyết trình, tranh luậnTuần 10. Ôn tập Giữa Học kì ITuần 9. Đại từGiáo án Thể dục lớp 6 kì II chuẩn KTKNGiáo án Thể dục lớp 7 kì I chuẩn KTKN