CHƯƠNG 4 KỸ THUẬT GHI NHẬN ẢNH DÙNG PHIM

Bài giảng viễn thám chương 4 kỹ thuật xử lý ảnh vệ tinh

Bài giảng viễn thám  chương 4 kỹ thuật xử lý ảnh vệ tinh
... CHƯƠNG KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH VỆ TINH 4. 3 PHÂN LOẠI ẢNH CHƯƠNG KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH VỆ TINH 4. 3 PHÂN LOẠI ẢNH CHƯƠNG KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH VỆ TINH 4. 3 PHÂN LOẠI ẢNH CHƯƠNG KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH VỆ TINH 4. 3 PHÂN ... TÍCH CHƯƠNG KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH VỆ TINH 4. 4 CÁC BƯỚC XỬ LÝ SAU PHÂN LOẠI CHƯƠNG KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH VỆ TINH 4. 5 ĐÁNH GIÁ SAU PHÂN LOẠI Dung lƣợng mẫu 25 10/10/20 14 CHƯƠNG KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH VỆ TINH ... ĐỊNH THUẬT TOÁN KHÔNG KIỂM ĐỊNH 24 10/10/20 14 CHƯƠNG KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH VỆ TINH 4. 4 CÁC BƯỚC XỬ LÝ SAU PHÂN LOẠI CHƯƠNG KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH VỆ TINH 4. 5 ĐÁNH GIÁ SAU PHÂN LOẠI CHƯƠNG KỸ THUẬT XỬ LÝ...
 • 27
 • 208
 • 0

Chương 4 Kỹ thuật lập trình dùng mảnh

Chương 4 Kỹ thuật lập trình dùng mảnh
... mảng a = {3, 5, 2, 7, 4, 8} Hình ảnh a sau lần lặp xếp bọt nh sau: Bắt đầu i = Hết vòng lặp j; Hết vòng j; Hết vòng j; Hết vòng j; 2 2 i = 1; i=2; i=3; i =4; 5 3 3 4 7 7 4 8 8 Phơng pháp xếp chọn ... tìm đợc với phần tử Ví dụ: Với dãy a = {1, 6, 4, 2, 5, 7}, để phần tử thứ (6) ngời ta tiến hành tìm phần tử nhỏ số phần tử {6, 4, 2, 5, 7} Khi Min(6, 4, 2, 5, 7) = phần tử đợc đảo chỗ cho phần tử ... a[min]=tg; } } Phơng pháp xếp chèn Một thuật toán gần nh đơn giản ngang với thuật toán xếp chọn nhng có lẽ mềm dẻo hơn, xếp chèn Đây phơng pháp ngời ta dùng để xếp ngang cho thang Đầu tiên, ngời...
 • 17
 • 206
 • 0

VẬT lý THỰC PHẨM CHƯƠNG 4 Kỹ thuật xử lý thực phẩmkhông sử dụng nhiệt

VẬT lý THỰC PHẨM  CHƯƠNG 4 Kỹ thuật xử lý thực phẩmkhông sử dụng nhiệt
... v t li u, t thi t b ch a trình x k t thúc, thi t b ch a không c r a s ch 11 ng d ng c a áp su t cao (high pressure processing) 4. 2.3 Bi n i hoá h c hóa 4. 2.3.1 Tác ng c a áp su t cao n ... ph m d ng tan ch y dư i 0°C ng d ng c a áp su t cao (high pressure processing) 4. 2 .4 ng d ng c a áp su t cao 4. 2 .4. 1 c ch ho t ng c a vi sinh v t s áp d ng áp su t tác d ng th s ng c g i barobiology ... trái v i lư ng chi u x lên n 40 0 J/m² (li u lư ng c a UV), ti t trùng nư c m m 21 ng d ng c a siêu âm (microbial inactivation by ultrasound) 4. 41 khái ni m nguyên c a siêu âm Siêu âm c nh nghĩa...
 • 26
 • 403
 • 0

Chương 4 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG (GUI) TRONG JAVA pdf

Chương 4 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG (GUI) TRONG JAVA pdf
... Manager  Viết chương trình xây dựng giao diện chương trình máy tính cá nhân tương tự chương trình Calculator windows  Viết chương trình xây dựng giao diện tương tự giao diện trình ứng dụng MS WordPad ... Swing java. awt.event.* javax.swing.event.* Bài thực hành  Viết chương trình minh họa việc sử dụng đối tượng components, đối tượng khung chứa container, quản lý trình bày Layout Manager  Viết chương ... xây dựng giao diện tương tự giao diện trình ứng dụng MS WordPad Windows  Viết chương trình xây dựng giao diện chương trình tương tự Windows Explorer ...
 • 30
 • 1,489
 • 26

Kỹ thuật thu nhận ảnh image representation and modeling

Kỹ thuật thu nhận ảnh image representation and modeling
... ảnh chia làm hai nhóm: kỹ thu t chụp ảnh (photography hardcopy) kỹ thu t in ảnh (printer hardcopy) Đây kỹ thu t dùng để in ảnh sách, báo ảnh tạp chí 2.5.1 Kỹ thu t chụp ảnh (photography hardcopy ... dùng cho ảnh đồ hoạ (Graphic), JPEG dùng cho ảnh chụp (Photographic) Nhập môn xử lý ảnh số - ĐHBK Hà nội 23 Chơng Hai: thu nhận ảnh 2.5 Các kỹ thu t tái ảnh (in ảnh) Các kỹ thu t dùng để in ảnh chia ... Các định dạng ảnh xử lý ảnh ảnh thu đợc sau trình số hoá có nhiều loại khác nhau, phụ thu c vào kỹ thu t số hoá ảnh Nh nói phần , ta chia làm loại: ảnh đen trắng ảnh màu ảnh thu nhận đợc lu trữ...
 • 19
 • 326
 • 1

Chương 4 - Kỹ thuật nuôi nhuyễn thể

Chương 4 - Kỹ thuật nuôi nhuyễn thể
... vào Mức nước ương tứ 0, 5-0 ,8m, sâu 1m Trước ương nên tẩy dọn ao, bừa đáy, gây nuôi thức ăn Mật độ ương khoảng 1250 ấu trùng/lít KỸ THUẬT NUÔI 2.1 Điều kiện bãi nuôi Bãi nuôi thường chọn nơi sóng ... kích thích sinh sản sau: 30 - Kích thích (NH4OH): tiêm 0, 2-0 ,5 ml nước biển có chứa 2%o ammoniac vào xoang màng áo sò sau cho vào nước biển lọc sạch, 20 phút sau sò đẻ - Kích thích nước ammoniac ... vỏ; 12: Ấu trùng bám; 13: Ấu thể 1.3.2 Sinh sản nhân tạo Nuôi vỗ: bắt sò tự nhiên đem nuôi tuyến triều thấp, nơi có điều kiện thức ăn phong phú, nước lưu thông Nên nuôi với mật độ thưa để sò nhanh...
 • 5
 • 408
 • 6

Chương 4 - Kỹ thuật trồng rong chiết xuất algin

Chương 4 - Kỹ thuật trồng rong chiết xuất algin
... ống tre thường sử dụng để gia cố tăng độ bè trồng rong – Một khu trồng rong thường gồm nhiều đơn vị trồng bố trí cách 30 -4 0 m 2.2.3 Kỹ thuật nuôi trồng thương phẩm Phương pháp dây dọc: – Dây ... cho rong Ở giai đoạn sinh trưởng, nhu cầu đạm rong đạt 0,02 ppm Do vậy, phải tiến hành bón phân vùng trồng rong nghèo dinh dưỡng 1.2 Kỹ thuật nuôi trồng 1.2.1 Lựa chọn vị trí – Đáy vùng trồng rong ... rong bẹ sau tháng nuôi trồng Rong thu tốt đạt tỷ lệ khô tươi : 6,5 – Thu rong theo kiểu tổng thu 1.2 .4 Kỹ thuật thu hoạch sơ chế • Sơ chế: – Có thể phơi rong đảo mặt rong ánh nắng mặt trời...
 • 45
 • 800
 • 8

Chương 4 kỹ thuật làm lạnh đông nguyên liệu thủy sản

Chương 4 kỹ thuật làm lạnh đông nguyên liệu thủy sản
... DUNG 4. 1 Mục đích – Ý nghĩa 4. 2 Cơ sở KH KT làm lạnh đông 4. 3 Thời gian làm lạnh đông 4. 4 Phương pháp làm lạnh đông 4. 5 Biến đổi ĐVTS lạnh đông 4. 6 Xử lý nguyên liệu sau làm lạnh đông 4. 7 Làm ...  Làm lạnh đông không khí  Làm lạnh đông quạt gió  Làm lạnh đông nước muối lạnh Làm lạnh đông tiếp xúc với kim loại  Làm lạnh đông cực nhanh 4. 5 BIẾN ĐỔI CỦA ĐVTS TRONG QUÁ TRÌNH LÀM LẠNH ... phép làm lạnh lạnh đông lại lần thứ 4. 8 QUY TRÌNH SX SẢN PHẨM TS LẠNH ĐÔNG Quy trình sản xuất tôm vỏ nguyên đông lạnh dạng block Nguyên liệu Rửa Phân cỡ, loại Cân Rửa Xếp khuôn, châm nước Cấp đông...
 • 42
 • 1,179
 • 9

Chương 4: Kỹ thuật lập trình

Chương 4: Kỹ thuật lập trình
... Kỹ thuật lập trình 114 ĐIỀU KHIỂN LẬP TÌNH PLC - MẠNG PLC Chương Kỹ thuật lập trình 115 ĐIỀU KHIỂN LẬP TÌNH PLC - MẠNG PLC Chương Kỹ thuật lập trình 4.5 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH PHÂN BỐ Chương trình ... kỹ thuật lập trình sau: Lập trình tuyến tính Lập trình phân cấp Lập trình cấu trúc 4.4 KỸ THUẬT LẬP TRÌNH TUYẾN TÍNH Lập trình tuyến tính chương trình ứng dụng tập trung khối tổ chức chương trình ... khiển trình trộn Quá trình mô tả sơ đồ hình 4.4 hoạt động theo bảng 3-1 tới 3-4 112 ĐIỀU KHIỂN LẬP TÌNH PLC - MẠNG PLC Chương Kỹ thuật lập trình 113 ĐIỀU KHIỂN LẬP TÌNH PLC - MẠNG PLC Chương – Kỹ...
 • 25
 • 176
 • 0

Tài liệu Chương 4: Kỹ thuật làm lạnh đông nguyên liệu thủy sản ppt

Tài liệu Chương 4: Kỹ thuật làm lạnh đông nguyên liệu thủy sản ppt
... Cơ sở KH KT làm lạnh đông 4.3 Thời gian làm lạnh đông 4.4 Phương pháp làm lạnh đông 4.5 Biến đổi ĐVTS lạnh đông 4.6 Xử lý nguyên liệu sau làm lạnh đông 4.7 Làm tan giá làm ấm nguyên liệu 4.1 MỤC ...  Làm lạnh đông không khí  Làm lạnh đông quạt gió  Làm lạnh đông nước muối lạnh Làm lạnh đông tiếp xúc với kim loại  Làm lạnh đông cực nhanh 4.5 BIẾN ĐỔI CỦA ĐVTS TRONG QUÁ TRÌNH LÀM LẠNH ... Mục đích Làm chậm hư hỏng nguyên liệu đông sau thời gian bảo quản lạnh, ta phân biệt thuỷ sản đông lạnh thuỷ sản tươi sống lúc chưa đưa vào làm lạnh đông (giữ nguyên độ tươi nguyên liệu) 4.1.3...
 • 42
 • 597
 • 2

Chương 4 Kỹ thuật an toàn trong sản xuất công nghiệp doc

Chương 4 Kỹ thuật an toàn trong sản xuất công nghiệp doc
... 169/2003/ND-CP, ngày 24- 12-2003 8- Ngh鵜"8鵜nh 54/ 1999/ND-CP, ngày 8-7-1999 9- Các tiêu chu育n Vi羽t Nam v隠 An toàn 8k羽n - TCVN 47 56-89 An toan LA & VSMTCN -Ch逢挨ng 3- Kは THU T AN TOÀN & ATLA ... ch衣y t瑛 chân n丑 sang chân gây nguy hi吋m An toan LA & VSMTCN -Ch逢挨ng 3- Kは THU T AN TOÀN & ATLA hcmut_hdxbao_2012-2013 Ch逢挨ng 4- K悦 thu壱t AT SXCN 4. 1- K悦 thu壱t AT 8k羽n 0 74- Phân lo衣i n挨i ... LA &TOÀN LAO AくNG & V゛ SINH MÔI TR姶こNG CÔNG NGHI゛P hcmut_hdxb-pdu_2011 An hいc: AN VSMTCN -Ch逢挨ng 3- Kは THU T AN TOÀN & ATLA hcmut_hdxbao_2012-2013 Ch逢挨ng 4- K悦 thu壱t AT SXCN 4. 1-...
 • 60
 • 308
 • 2

giáo trình an toàn lao động chương 4 kỹ thuật an toàn

giáo trình an toàn lao động chương 4 kỹ thuật an toàn
... khác • CÁC BIỆN PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT AN TOÀN: • Biện pháp dự phòng có tính đến yếu tố người • Thao tác lao động , nâng mang vật nặng nguyên tắc an toàn • Tránh tư cúi gập người, lom khom, ... nguy hiểm • - Phanh hãm khoá liên động, hoàn toàn điều kiển vận tốc theo ý muốn người lao động • + Khoá liên động nguyên tắc làm làm • - Điều kiển từ xa nhằm tách người lao động khỏi vùng nguy ... nguyên lí bản: • - Quang _ nhiệt _ từ _ điện • * Đặc điểm thiết bị phòng ngừa: • - Quá trình tự động loại trừ nguy cố • VD: nồi phải có van an toàn, áp lực nồi lớn có có van xả bớt áp lực • *...
 • 19
 • 452
 • 0

Chương 4: Kỹ thuật nuôi các loài giáp xác potx

Chương 4: Kỹ thuật nuôi các loài giáp xác potx
... sung giống (ít), hay bổ sung thức ăn Vd: tơm-rừng, tơm-lúa Ni BTC/TC: ni đơn, chủ động hồn tồn kỹ thuật, suất cao Ni sinh thái: tơm - rừng b) Hiện trạng ni Miền Bắc Lồi ni: tơm sú (P monodon) ... hóa chất tơm giống khơng nhiễm kháng sinh, chất độc, khơng cải biến di truyền Ni tơm sú ĐBSCL a Các mơ hình ni tơm sú Ni quảng canh: ni diện tích lớn, đầm ni (hiện giảm nhiều) Ni quảng canh cải ... 1 Các khái niệm ni tơm tốt Ni sinh thái (Organic aquaculture): Ni tơm dựa vào thức ăn tự nhiên, khơng...
 • 6
 • 89
 • 0

Giáo trình kỹ thuật viễn thông - chương 4 - Kỹ thuật báo hiệu ppt

Giáo trình kỹ thuật viễn thông - chương 4 - Kỹ thuật báo hiệu ppt
... gồm tín hiệu báo hiệu : - Báo hiệu DC - Báo hiệu AC - Báo hiệu PCM Các tín hiệu báo hiệu : Các tín hiệu báo hiệu tổng đài với tổng đài bao gồm số tín hiệu sau cho gọi hoàn thành : - Tín hiệu chiếm ... chuyển thành tín hiệu II-8 Hớng Nhóm I Nhóm II Tổ hợp Tín hiệu ý nghĩa tín hiệu Tín hiệu I-1 I-2 I-3 I -4 Chữ số Chữ số Chữ số Chữ số II-1 II-2 II-3 II -4 10 I-5 I-6 I-7 I-8 I-9 I-10 Chữ số Chữ số ... Hình 4- 2 : Phân tích gọi thành công thông thờng Phân theo chức : - Báo hiệu nghe - nhìn (thông báo) - Báo hiệu trạng thái (giám sát) - Báo hiệu địa (chọn số) Phân theo tổng quan : - Báo hiệu...
 • 38
 • 326
 • 0

Đồ họa máy tính - Chương 4 Kỹ thuật xử lý hình khuất - Bài 14 doc

Đồ họa máy tính - Chương 4 Kỹ thuật xử lý hình khuất - Bài 14 doc
... khuất mặt khuất dựa theo nguyên tắc vật thể có hình dạng tuỳ ý phức tạp cạnh bị che khuất phần mặt khác mà bị che khuất toàn Nguyên tắc thích hợp với vật thể đơn giản 80 Kỹ thuật Đồ hoạ máy tính ... cần tô điểm (i,j) Thuật toán: Với điểm (i,j) thuộc hình chữ nhật bao vật thể ta đặt 81 Kỹ thuật Đồ hoạ máy tính depth(i,j):=0; color(i,j):= For (mỗi điểm (i,j) thuộc hình chữ nhật bao ... toán xác định vật thể theo đờng quét Phơng pháp ny có tên gọi l thuật toán scan-line ý tởng thuật toán nh sau: 82 Kỹ thuật Đồ hoạ máy tính Giả sử cho vật thể V không gian 3D Ngời quan sát vị trí...
 • 6
 • 166
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chương 4 kỹ thuật an toàn trong cơ khí thiết bị chịu áp lực và thiết bị nângkỹ thuật chụp cắt ảnh bằng phímchương 1 mở đầu chương 2 diode và ứng dụng chương 3 bjt và ứng dụng chương 4 opamp và ứng dụng chương 5 kỹ thuật xung cơ bản chương 6 kỹ thuật số cơ bảnkỹ thuật chỉnh sửa ảnh chân dungứng dụng kỹ thuật hạt nhân70 kỹ thuật chỉnh sửa ảnh chân dungkỹ thuật chỉnh sửa ảnh chân dung cao cấpứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong y tếtrung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhânứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệpứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong nông nghiệptrung tâm ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệpứng dụng của kỹ thuật hạt nhân trong nông nghiệpnhân viên kỹ thuật âm thanh ánh sángkỹ thuật xử lý ảnh chân dungNghiên cứu một số đặc điểm hình thái, sinh thái, sinh trưởng và giá trị kinh tế của cây tre điểm trúc nhập nội trồng lấy măng tại quảng trịPhân tích các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu thường của các công ty cổ phiếu thường của các công ty cổ phần ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam (tt)enzyme là chất xúc tác sinh họcHỆ VỚI MÔI TRƯỜNG RẮN, LỎNG, KHÍ - HÓA KEOphương pháp phổ hồng ngoạiTHUYET TRINH-TUAN-TU-SONG-SONGTiểu luận Tìm hiểu các biện pháp bảo quản nông sản bằng tác nhân sinh học. Tình hình ứng dụng phương pháp ở Việt Nam và trên thế giớiTiểu luận Tìm hiểu các phương pháp bảo quản bằng màng. tình hình ứng dụng phương pháp ở việt nam và trên thế giớiCHỦ ĐỀ TẬP TÍNH Ở ĐỘNG VẬTTUYỆT KĨ CASIO HÀM SỐ, MŨ-LOGARITĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM GDCD lớp 10ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM GDCD lớp 11Kỹ thuật viết câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn GDCDXây dựng từ vựng tốt hơn(Building a better vocabulary)He thong meo trong bai thi toeicProject delivery method general Giao hợp đồng và hệ thống giao dự ánKỹ năng Xây dựng mối quan hệslide quan tri san xuat dich vutieu luan quan tri san xuattieu luan quan tri xuat nhap khau