08 PTLG xu li cung BG(2017) (1)

Chương II: THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ XỬ THÉP (Phần 1) pps

Chương II: LÍ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÍ THÉP (Phần 1) pps
... tan Ferit Xêmentit II dư vào Austenit Vậy nung nóng q đường GSE thép có tổ chức giống dung dịch rắn Austenit song với nồng độ cacbon khác phụ thuộc vào thành phần cacbon thép Trong chuyển biến ... loại thép: thép d chất (di truyền) hạt lớn thép có chất hạt nhỏ (hình 27) K T hạt Aus tạo thành từ TT L Theo chất hạt lớn loại có hạt auxtenit phát triển nhanh đặn theo nhiệt độ (đường 1), nung ... loại thép hợp kim khơng khí đạt tổ chức mactenxit + Sự khơng đồng tổ chức tiết diện giảm c Chuyển biến làm nguội thép khác tích: Ở xét chuyển biến làm nguội chậm thép tích Bây ta xét cho thép...
 • 14
 • 461
 • 13

Kỹ thuật xử tín hiệu số chương 1.pdf

Kỹ thuật xử lí tín hiệu số chương 1.pdf
... ban đầu Khi tín hiệu tương tự chuyển thành tín hiệu số gần nhất, trình xử lý thực xử tín hiệu số DSP (Digital Signal Processor), tạo tín hiệu số Trong hầu hết ứng dụng, tín hiệu số cần chuyển ... tín hiệu số DSP mạch logic, máy tính số vi xử lý lập trình T/h tương tự vào Bộ chuyển đổi A/D Bộ chuyển đổi D/A Bộ xử tín hiệu số DSP T/h số vào T/h tương tự T/h số Hình 1.6 Xử số tín hiệu ... họa hình 1.5 Cả tín hiệu vào tín hiệu tương tự T/h tương tự vào T/h tương tự Bộ xử tín hiệu tương tự Hình 1.5 Xử tín hiệu tương tự Xử số phương pháp khác để xử tín hiệu tương tự, minh...
 • 20
 • 1,357
 • 12

Bài giảng xử tín hiệu số - Chương 1

Bài giảng xử lí tín hiệu số - Chương 1
... k ) = {1, 2,3}  Đổi biến số n->k: ↑ ↑  Gập h(k) qua trục tung: h( −k ) = {3, 2 ,1} ↑  Xác định h(n-k): x(k) h(-k) 3 n -1 h ( 1- k) 3 n -2 -1 -1 h(3-k) h(2-k) n n h ( -1 -k) 3 n n -3 -2 -1 h (1 − k ... KHẢO Xử tín hiệu & Lọc số , Nguyễn Quốc Trung Xử tín hiệu số , Nguyễn Lâm Đông Xử tín hiệu số , Quách Tuấn Ngọc Xử tín hiệu số , Dương Tử Cuờng Bài giảng Xử tín hiệu số , HVCNBC-VT ... n...
 • 43
 • 641
 • 17

THỦ THUẬT PHOTOSHOP - XỬ ẢNH 1

THỦ THUẬT PHOTOSHOP - XỬ LÍ ẢNH 1
... Lj·ªßºÕ§G°«²@ïÇq‰yzDƒüDo™â¶iÈ8º€£ëC‚Äo+—Œ•þG·íjư»ợc¯}\¹åûOºơksìš~²÷!N`!®ƒ‹ÜÌuRK€à½¾I; Page 47 Sheet1 Page 48 Sheet1 _à⼆`í}n - Êh>ì‰ì¢ˆ¸çgỴkÃw1Nÿ!¹“ 2-@ úä­W-o-•Èđư" ´i™^ø‹ŠKnMLbÀ’ùỵ - \|3SO/«ÀüŸ 1 `¥kÜ* qáư;kòã"ỵµ l¬ÄXSÍ=kˆë½’_« |- xaa(“øfqølKh뎭íïA" $ø]@Ĩ„2"È4]§¨D„P¡Í[•ºjß?h5GĨ>¿€këŠGpIKX(đ[lCÀ´6hpRmp…r˜ ... øý‹õ®™Û¥ûwó3é =1 ˆ‘\[k°ừ(B=yŒŸŒ?‰đûÇYFÉBL‚2¸¾ú˶ò>đ zFB$×% Page 14 Sheet1 _#Ïäơ¯(fm¿BRÉœˆB˜ỉ - )?9rỴ¶lÇ 1 +Mj1I7œ÷ðkéÀýy¬vˆ37ỉ±½Ị³S¢ưßäÃãž9àA§— (‘–ỵ“rŠõ{ë:}™pe‘ºƠg4;Cpõí 815 W‡L;{«”•]œ6¡ï{ 4q+ü‰/؈mÏ"SŸ¿$Ì… âòo;…=jzĨ²ÜWÉkŸ_ÛY´pb ... ‘ot...
 • 70
 • 331
 • 2

Địa 11 phần 1 (08-09)

Địa lí 11 phần 1 (08-09)
... kì: Năm 18 04 19 27 19 59 19 74 19 87 19 99 2 012 20 21 DS TG(tỉ người) Rút nhận xét biến động ds giới tác động tới phát triển KTXH TG nước Hoạt động GV HS HĐ 1: Nhóm ; chia lớp thành nhóm Bước 1: - Các ... Bước 1: Thơng qua số liệu thành phần dân cư Hoa Kì Gv cung cấp (Âu:83%, Phi: 11 % , Á; Mĩ Latinh:5%, địa: 1% ) trả lời câu hỏi sau: - Em có nhận xét thành phần dân cư Hoa Kì? - Giải thích có thành phần ... thay đổi từ Bắc Nam, Từ ven Bước1: Gv hướng dẫn lại việc xác định tọa độ địa -Cho biển nội địa hs lên bảng xác định tọa độ địa Hoa Kì bđ Vị trí địa lí: -Hoa Kì có đới khí hậu nào? -Hoa...
 • 19
 • 1,233
 • 3

Kĩ thuật xử và bảo quản sau thu hoạch quy mô nhỏ - phần 1

Kĩ thuật xử lí và bảo quản sau thu hoạch quy mô nhỏ - phần 1
... NHẬN 16 4 Dỡ hàng 16 4 Nhiệt độ bảo quản tạm thời 16 6 Lựa chọn đóng gói lại 16 8 Kỹ thu t xử bảo quản sau thu hoạch nhỏ: Tài liệu kỹ thu t cho rau hoa cảnh -Page 5- Rấm chín 16 9 Bày hàng 17 4 ... nguyên liệu Mơ 10 % Việt quất 10 Anh đào 1 4 -1 6 Nho 1 4 -1 7.5 Kiwi 6.5 Xoài 1 0 -1 2 Dưa 10 Xuân đào 10 Đu đủ 11 .5 Đào 10 13 Dứa 12 Mận 12 Lựu 17 Dâu tây Dưa hấu 10 Nguồn: Kader, A.A 19 99 Cách sử dụng ... hư hỏng 10 5 CHƯƠNG 7: BẢO QUẢN CÁC SẢN PHẨM NGHỀ VƯỜN 10 6 Khuyến cáo nhiệt độ bảo quản 10 7 Mức độ nhạy cảm với tổn thương lạnh 11 2 Kỹ thu t bảo quản 11 2 Các loại kho bảo quản 11 8 Bảo quản nông...
 • 28
 • 237
 • 0

Xử khi ổ cứng bị lỗi

Xử lí khi ổ cứng bị lỗi
... • • Làm để có bước xử lý cần thiết giúp cứng hoạt động tốt nhất? Dưới số thủ thuật cần thiết để nhận biết xử cứng bị lỗi, với cứng secondhand mua nhầm Dấu hiệu cứng bắt đầu “đỏng đảnh” ... mạch xử lý kết nối Bạn mở thùng máy để kiểm tra cứng Đầu tiên, gỡ cứng ra, vệ sinh cọ khăn khô Sau vệ sinh cáp nối, tiếp điểm cứng bo mạch chủ Kiểm tra thiết lập Master/Slave cho cứng ... bị đứng không nhận cứng Trường hợp nặng bị lỗi vật lý, đĩa cứng phát âm to bình thường đôi lúc có âm lạ tiếng “cạch” to • • • • • • • • Giải vấn đề cứng Vấn đề cứng nêu lỗi vật lý liên quan...
 • 3
 • 208
 • 0

Tài liệu Chương 1: Lịch sử phát triển của vi xử pptx

Tài liệu Chương 1: Lịch sử phát triển của vi xử lí pptx
... Chương 1.Lòch sử phát triển vi xử lý I LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VI XỬ LÝ: Lòch sử phát triển vi xử lý: Vi xử lý kết hợp kỹ thuật công nghệ quan trọng nhất: ... làm vi c Vi xử lý có tần số làm vi c lớn tốc độ xử lý nhanh II CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CẤU TRÚC CỦA VI XỬ LÝ: Chiều dài từ liệu: Lý thuyết & thực hành Chương 1.Lòch sử phát triển vi xử Vi xử ... thích hợp Vi xử lý 32 bit phát triển vi xử lý 16 bit ứng dụng vi xử lý 32 bit máy tính 32 bit Các vi xử lý 32 bit có khả làm vi c nhanh lần lấy liệu từ nhớ vi xử lý lấy lần byte, vi xử lý bit...
 • 8
 • 361
 • 0

Tài liệu Xử lí ngoại lệ phần 1 doc

Tài liệu Xử lí ngoại lệ phần 1 doc
... Hình 12 .1 : Phương thức Math Ngoài lớp Math đưa vào hai số: PI số E, PI trả giá trị pi toán học 3 .14 159265358979323846 Giá trị E trả giá trị 2. 718 2 818 284590452354 Hầu hết hàm toán học bảng 12 .1 ... ECMA Lưu ý: Không sử dụng kiểu liệu bên lớp thư viện mà mở rộng kiểu liệu Lớp Timer Chúng ta bắt đầu với ví dụ 12 .1 Ví dụ minh họa đơn giản thiết kế không tốt Ví dụ 12 .1: Hiển thị thời gian ... D:\Working\ConsoleApplication1\bin\Debug\Env 01. exe Curr Dir: D:\Working\ConsoleApplication1\bin\Debug Sys Dir: C:\WINDOWS\System32 Version: 1. 0.3705.0 OS Version: Microsoft Windows NT 5 .1. 2600.0 Machine:...
 • 15
 • 112
 • 0

thiết kế trạm xử nước thải tập trung kcn phú tài-tỉnh bình định (1)

thiết kế trạm xử lí nước thải tập trung kcn phú tài-tỉnh bình định (1)
... 2) u cầu chất lượng nước trước sau xử trạm xử tập trung giới thiệu bảng sau Bảng 3.1: “Tiêu chuẩn nước thải đầu vào trạm xử nước thải tập trung KCN Phú Tài - Bình Định SVTH: ĐẶNG THỊ ... tài“ Thiết kế trạm xử nước thải tập trung KCN Phú Tài-Tỉnh Bình Định SVTH: ĐẶNG THỊ DIỄM CHI Trang Thuyết minh đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s NGUYỄN CHÍ HIẾU Mục tiêu đề tài Tính tốn thiết kế trạm ... NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 3.1 Thành phần, tính chất nước thải Nước thải sinh hoạt nước thải cơng nghiệp nhiễm sau xử lý cục đạt tiêu chuẩn quy định xả vào nguồn tiếp nhận KCN Phú Tài Lưu lượng nước thải...
 • 148
 • 291
 • 1

PHẦN MỘT – XỬ NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI CHƯƠNG 1. CÁC PHƯƠNG PHÁP TIỀN XỬ LÝ pdf

PHẦN MỘT – XỬ LÍ NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI CHƯƠNG 1. CÁC PHƯƠNG PHÁP TIỀN XỬ LÝ pdf
... có sơ đồ lựa chọn phơng án xử độ cứng nh hình 3.3: Hình 5.3 Sơ đồ sử dụng phơng pháp vôi sôđa [3] 3.6.2 Xử phốt phát phơng pháp kết tủa Nguyên xử P phơng pháp kết tủa tơng tác P hoà ... /storage2/vhost/convert.store123doc.com/data_temp/document/vty1394180421-doc-13941804217478/vty1394180421.doc 41 Đối với Mg2+ để đóng cặn thiết bị đun nấu nồng độ Mg 2+ phải lớn 40 mg CaCO3/L Do xử Mg tốn Ca nên ngời ta thờng xử phần Mg d 40 mg CaCO3/L Để xử Mg 20 mg CaCO ... nhà máy xử nớc thải công nghệ sinh học để xử P vôi ng ời ta cho vôi vào đầu dây chuyền xử lí, trớc bể lắng cấp 1, nớc sau lắng vào bể xử sinh học, giảm chi phí hoá chất để hạ pH trình...
 • 50
 • 153
 • 0

Đồ án Tính toán, thiết kế HTXLNT Nhà máy TBS Hải Lăng LỜI CẢM ƠN ---o0o--Sản xuất công nghiệp bên cạnh việc tạo ra nghiều của cải vật chất đồng thời cũng tạo ra nhiều chất thải .Nếu không có biện pháp quản xử tốt thì xem như sản xuất khô ppt

Đồ án Tính toán, thiết kế HTXLNT Nhà máy TBS Hải Lăng LỜI CẢM ƠN ---o0o--Sản xuất công nghiệp bên cạnh việc tạo ra nghiều của cải vật chất đồng thời cũng tạo ra nhiều chất thải .Nếu không có biện pháp quản lí và xử lí tốt thì xem như sản xuất khô ppt
... Đồ án môn học: Tính toán, thiết kế HTXLNT Nhà máy TBS Hải Lăng LỜI CẢM ƠN -o0o Sản xuất công nghiệp bên cạnh việc tạo nghiều cải vật chất đồng thời tạo nhiều chất thải Nếu biện pháp quản ... Đồ án môn học: Tính toán, thiết kế HTXLNT Nhà máy TBS Hải Lăng Chương ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ 3.1 Đề xuất phương án 3.1.1 Phương án Hình 3.1 Sơ đồ công nghệ phương pháp Thuyết minh phương ... Phượng 26 Đồ án môn học: Tính toán, thiết kế HTXLNT Nhà máy TBS Hải Lăng SVTH: Nguyễn Đình Diệp – GVHD: ThS Nguyễn Thị Phượng 27 Đồ án môn học: Tính toán, thiết kế HTXLNT Nhà máy TBS Hải Lăng Bảng...
 • 43
 • 293
 • 0

Xây dựng hệ thống báo cháy trong 8 buồng độc lập tín hiệu 8 kênh được đưa vào PC để xử và đưa ra các tín hiệu điều khiển tương ứng báo động nếu có khả năng gây cháy ở 1 buồng nào đó(vị trí buồng tương ứng)

Xây dựng hệ thống báo cháy trong 8 buồng độc lập tín hiệu 8 kênh được đưa vào PC để xử lí và đưa ra các tín hiệu điều khiển tương ứng báo động nếu có khả năng gây cháy ở 1 buồng nào đó(vị trí buồng tương ứng)
... 245 2.3 Mạch hệ thống báo cháy buồng Các tín hiệu vào từ cảm biến báo cháy đặt buồng khác Khi buồng xảy cháy tìn hiệu xử đưa cảnh báo buồng ULN 280 3 bit tu CDP RL1 RL8 ULN 280 3 bit tu CDP ... V9 V10 V 11 V12 10 11 12 19 A A A A A A A A B B B B B B B B 1 1 1 1 V V V V V V V V A A A A A A A A O O O O O O O O 1 1 1 1 V V V V A A A A O O O O 10 11 12 D IR U O5 E 74H C 245 A0 B0 A1 B1 A2 ... RL12 DEN1 COI1 DEN12 COI12 2.4 Mạch kết nối hoàn chỉnh Modul sở vào VC C U V1 V2 V3 V4 V5 V V V V V V V V 8 19 V6 V7 V8 V9 V V V V 10 11 12 V10 V 11 V12 19 A A A A A A A A B B B B B B B B 1 1...
 • 14
 • 365
 • 2

Trắc nghiệm vi xử lí- vi đều khiển- Đề 1 ppt

Trắc nghiệm vi xử lí- vi đều khiển- Đề 1 ppt
... hợp 16 bit 11 11 111 1 11 11 111 1B B .10 00 0000 0000 0001B 0000 0000 10 00 0001B D.0000 0000 11 11 111 1B Đoạn chương trình sau chờ bấm phím từ bàn phím? B.… ….data MOV ax, 4c00h s DB "Hello !$" int 21h ... BX, 12 34h CMP BX, AX JE ta mov AL,2 ta: mov AL,4 … Hỏi gh AL có kết ? A 4h B.34h C 12 h D.2h C©u Mã ASCII số 10 6 : A C C©u 10 7 : A C C©u 10 8 : A C C©u 10 9 : A C C©u 11 0 : A C C©u 11 1 : A C C©u 11 2 ... hạng nguồn ? 11 4 : A MOV CX, [BX +10 ] B.MOV CX, [SI +10 ] MOV BX, 10 +[BX+SI +10 ] DX, AX C D.IN C©u Hệ thống vi xử lý bao gồm khối chức chính? 11 5 : A B .1 C D.4 C©u Sau thực đoạn lệnh sau : 11 6 : … mov...
 • 22
 • 207
 • 0

Chương 1: Phương pháp thu và xử lí mẫu pdf

Chương 1: Phương pháp thu và xử lí mẫu pdf
... nhiều cách để thu mẫu, nhiên chia thành phương pháp là: (i) thu mẫu ngẫu nhiên (ii) thu mẫu có chọn lọc    Phương pháp thu mẫu ngẫu nhiên chia làm phương pháp thu hoàn toàn ngẫu nhiên thu ngẫu ...    Đối với phương pháp thu ngẫu nhiên có giới hạn lại có phương pháp thu: (i) thu mẫu phân tầng quần thể không đồng nhất, (ii) thu mẫu nhiều giai đoạn, quần thể lớn tiến hành thu mẫu quần thể ... để xác định tuổi cá Cách thu đá tai dễ dàng thu qua đường mở nằm đầu phía sau mắt, mở nắp hộp sọ.Một phương pháp khác để thu đá tai nguyên vẹn lấy từ vòm miệng nhiên phương pháp khó thực  ...
 • 46
 • 330
 • 4

Xem thêm