05 bai toan PAC BG2017 (1)

TÌM HIỂU CÁC BƯỚC GIẢI NHANH MỘT BÀI TOÁN VỀ LAI 1, 2 HAY NHIỀU CẶP TÍNH TRẠNG TƯƠNG PHẢN

TÌM HIỂU CÁC BƯỚC GIẢI NHANH MỘT BÀI TOÁN VỀ LAI 1, 2 HAY NHIỀU CẶP TÍNH TRẠNG TƯƠNG PHẢN
... Lai tính Lai tính Lai n tính Số kiểu giao tử Aa AaBb AaBbCc AaBbCc 21 22 23 2n Số kiểu tổ hợp giao tử 21 x 21 22 x 22 23 x 23 2n x 2n Số loại kiểu gen Tỉ lệ kiểu gen 31 32 33 3n (1 :2: 1)1 ... lặn hay dị hợp tử cặp gen A1a1A2a2A3a3 Bây giờ, dựa vào kiện đề cho: + Phép lai: A1A1A2A2A3A3 x a1a1a2a2a3a3 => A1a1A2a2A3a3 + Phép lai: A1A1A2A2a3a3 x a1a1a2a2A3A3 => A1a1A2a2A3a3 + Phép lai: ... cho biết kiểu hình lai + Khi lai cặp tính trạng, tỉ lệ kiểu hình biết bội số 25 % (hay ) + Khi lai cặp tính trạng mà tỉ lệ kiểu hình biết bội số 6 .25 % (hay ), hay lai n cặp tính trạng mà từ tỉ lệ...
 • 20
 • 590
 • 0

bài toán quỹ tích 1 - Sketchpad

bài toán quỹ tích 1 - Sketchpad
... Sheet1 ÿ©Óÿ®WOWq Page ...
 • 2
 • 428
 • 3

Tài liệu TÌM HIỂU CÁC BƯỚC GIẢI NHANH MỘT BÀI TOÁN VỀ LAI 1, 2 HAY NHIỀU CẶP TÍNH TRẠNG TƯƠNG PHẢN, SỰ TUƠNG TÁC GIỮA CÁC GEN KHÔNG ALEN docx

Tài liệu TÌM HIỂU CÁC BƯỚC GIẢI NHANH MỘT BÀI TOÁN VỀ LAI 1, 2 HAY NHIỀU CẶP TÍNH TRẠNG TƯƠNG PHẢN, SỰ TUƠNG TÁC GIỮA CÁC GEN KHÔNG ALEN docx
... pháp giải tập di truyền F1 F2 Kiểu gen Lai tính Lai tính Lai tính Lai n tính Số kiểu giao tử Aa AaBb AaBbCc AaBbCc 21 22 23 2n Số kiểu tổ hợp giao tử 21 x 21 22 x 22 23 x 23 2n x 2n Số ... => Tương tác bổ trợ kèm theo xuất tính trạng Tương tác át chế ngăn cản tác dụng gen không alen Tương tác cộng gộp gen góp phần vào phát triển 2. 2 Dạng toán thuận: + Cho biết kiểu tương tác tìm ... cho biết kiểu hình lai + Khi lai cặp tính trạng, tỉ lệ kiểu hình biết bội số 25 % (hay ) + Khi lai cặp tính trạng mà tỉ lệ kiểu hình biết bội số 6 .25 % (hay ), hay lai n cặp tính trạng mà từ tỉ lệ...
 • 19
 • 605
 • 9

Tài liệu Phương pháp giải nhanh các bài toán vật lý_Tập 1 docx

Tài liệu Phương pháp giải nhanh các bài toán vật lý_Tập 1 docx
... định li độ x1 x2 + Xác định dấu V1 V2 TH1: V1 V2 ∆ ∆ V1 S2 = | x 2– x 1| x1 x2 S2 = 4A – | x2– x1| x1 x2 x1 x2 S2 = 2A – x2– x1 S2 = 2A + x2+ x1 TH2: V1 V2 V1 x1 x2 Chú ý :*Trong toán trắc nghiệm ... ∆ M1 đường tròn lượng giác x1 (bằng cách chiếu M1 xuống Ox) 5 .Bài toán: Một vật dao động điều hòa có phương trình x= Acos( t + ) Tính quãng đường vật từ thời điểm t1 đến t2 Phương pháp: B1) Xét ... kết toán Bài toán quy về: Tìm ∆ để vật qua vị trí có li độ x= x1 lần thứ ( n - ||n|| ) Đối với n chẵn quy toán qua lần Đối với n lẻ quy toán qua lần Để tính ∆ ta tính thời gian để vật từ x1 đến...
 • 4
 • 726
 • 22

các bài toán hình (phần 1)

các bài toán hình (phần 1)
... giác góc BAD • Đường tròn (D ) tiếp xúc với AB A ⇒ ADE = 2FAE (1) ADE = KAF = FAE + EAK (2) • Từ (1) (2) ta có : FAE = EAK • 4/ Cho hình vuông ABCD cạnh a Trên hai cạnh AB AD lấy hai điểm di động ... AB lấy M tùy ý Trên đoạn AM MB dựng phía AB hình vuông AMEF MBCD Đường tròn ngoại tiếp hình vuông cắt điểm thứ hai N a/Chứng minh AN qua đỉnh hình vuông thứ hai b/Tìm quỹ tích N M di chuyển ... ≤ 24R4 ⇒MA.MB.MC.MD ≤ 6R4 Dấu “=” xảy ⇔ MA = MB = MC = MD điều xảy nên : MA.MB.MC.MD < 6R 3/Cho hình vuông ABCD Dựng nửa đường tròn tâm I , đường kính AD cung AC tâm D , bán kính DA Tia DE gặp...
 • 7
 • 216
 • 0

BÀI TOÁN ĐẾM – PHẦN 1 docx

BÀI TOÁN ĐẾM – PHẦN 1 docx
... chơi 14 trận Gọi aj số trận mà đội chơi từ ngày đầu tháng đến hết ngày j Khi  a1 < a2 < < a30 < 45 15  a1 +14 < a2 +14 < < a30 +14 < 59 Sáu mươi số nguyên a1, a2, , a30, a1+ 14 , a2 + 14 , , a30 +14 ... lớn n! Số N toán gọi số thứ tự ký hiệu Dn Dưới vài giá trị Dn, cho ta thấy Dn tăng nhanh so với n: n 10 11 Dn 44 265 18 54 14 833 13 3496 13 349 61 14684570 2.2 NGUYÊN LÝ DIRICHLET 2.2 .1 Mở đầu: Giả ... A1, A2, , Ak tập hữu hạn, số phần tử tích Descartes tập tích số phần tử tập thành phần Ta biết việc chọn phần tử tích Descartes A1 x A2 x x Ak tiến hành cách chọn phần tử A1, phần tử A2, , phần...
 • 15
 • 159
 • 0

GIẢI TAM GIÁC - TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ - ÁP DỤNG VÀO GIẢI CÁC BÀI TOÁN TAM GIÁC - 1 doc

GIẢI TAM GIÁC - TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ - ÁP DỤNG VÀO GIẢI CÁC BÀI TOÁN TAM GIÁC - 1 doc
... +cos1800 b) B = cos2 12 0 + cos2 780 + cos 210 + cos2 890  c) C = cos(900 - x)sin (18 00 - x) - sin(90 - x)cos (18 00 - x) HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Trả lời câu hỏi HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - Giao ... ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Trả lời câu hỏi HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - Giao nhiệm vụ cho học sinh - Nhận xét phần trả lời học sinh - Thông qua phần trả lời nhắc lại hệ thức lượng giác - Dấu tỉ số lượng giác ... câu hỏi HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - Giao nhiệm vụ cho học sinh - Nhận xét phần trả lời học sinh - Thông qua phần trả lời tỉ số lượng giác tam giác vuông  Hoạt động 6: Cho tam giác ABC Tìm tập...
 • 4
 • 421
 • 0

Thuat giai nhanh bai toan Fe- Tap 1

Thuat giai nhanh bai toan Fe- Tap 1
... Từ tiết đến tiết 12 Kiểm tra 15 phút Tuần từ ngày 20 tháng đến tuần ngày tháng 10 Chương II Quy trình sản Bài 15 Tiết 13 Bài 16 Tiết 14 Bài 17 Tiết 15 Bài 18 Tiết 16 Bài 19 Tiết 17 - Mục đích u ... đến tuần ngày 18 tháng Chư ơng I : ĐẠI CƯƠ NG VỀ KĨ THU ẬT TRỒ NG TRỌ T giống trồng q Thiết bị: bảng phụ sản xuất địa phương Bài 11 Tiết Bài 12 Tiết 10 Bài 13 Tiết 11 Bài 14 Tiết 12 - Thảo luận ... ngày 10 tháng 11 - Trực quan - Nêu đặt tình có vấn đề - Thuyết trình - Giảng giải - Nêu đặt tình có vấn đề - Thuyết trình - Giảng giải - Minh họa - Nêu đặt tình có vấn đề Tuần 12 từ ngày 10 tháng...
 • 7
 • 105
 • 0

tim hiểu các bước giải nhanh một bài toán về lai 1,2 hay nhiều cặp tính trạng tương phản sự tương tác giữa các gen khôn alen

tim hiểu các bước giải nhanh một bài toán về lai 1,2 hay nhiều cặp tính trạng tương phản sự tương tác giữa các gen khôn alen
... biết kiểu hình lai + Khi lai cặp tính trạng, tỉ lệ kiểu hình biết bội số 25% (hay ) + Khi lai cặp tính trạng mà tỉ lệ kiểu hình biết bội số 6.25% (hay 16 ), hay lai n cặp tính trạng mà từ tỉ ... Phương pháp giải tập: Tùy yêu cầu toán mà ta có phương pháp giải khác Trong phép lai 1, hay nhiều cặp tính trạng tương phản: thường gặp dạng - Dạng toán thuận: cho biết tính trạng (hay gen) trội, ... : Sự di truyền cặp gen độc lập với nhau, tổ hợp tự cặp gen cặp tính trạng Vì vậy, kết kiểu gen kiểu hình đời xác định: + Tỉ lệ kiểu gen chung nhiều cặp gen = Tích tỉ lệ kiểu gen riêng lẻ cặp gen...
 • 19
 • 178
 • 0

Phương pháp giải nhanh bài toán về lai 1, 2 hay nhiều cặp tính trạng tuân theo qui luật di truyền Men đen

Phương pháp giải nhanh bài toán về lai 1, 2 hay nhiều cặp tính trạng tuân theo qui luật di truyền Men đen
... gen Lai tính Lai tính Lai tính Lai n tính Aa AaBb AaBbCc AaBbCc F2 Số kiểu giao tử Số kiểu tổ hợp giao tử Số loại kiểu gen 21 22 23 21 x 21 22 x 22 23 x 23 31 (1 :2: 1)1 21 32 (1 :2: 1 )2 22 ... tập lai 1, hay nhiều tính trạng tuân theo qui luật di truyền Men đen 2. 2 .2. 1.Cách nhận dạng quy luật di truyền: Việc nhận dạng quy luật di truyền vấn đề định cho việc giải nhanh toán lai Để nhận ... kinh nghiệm Cấp: Trường Năm học : 20 10 - 20 11 Tên đề tài : Phương pháp giải nhanh toán lai 1, hay nhiều cặp tính trạng tuân theo qui luật di truyền Men en Tác giải nghiên cứu : Nguyễn Thị Thuỷ...
 • 28
 • 370
 • 1

Tính theo phương trình hóa học dạng bài toán dự kiện 1 chất tham gia và 1 sản phẩm

Tính theo phương trình hóa học dạng bài toán dự kiện 1 chất tham gia và 1 sản phẩm
... giải: Các số mol Fe O2 có phương trình dựa vào số mol Fe3O4 tính theo quy tắc “nhân chéo chia ngang” Ví dụ nFe pư = (0,06 x 3) /1 = 0 ,18 (mol) Giải thích: Bài tập vận dụng Bài Nhôm tác dụng với dung ... tạo 13 ,6 g kẽm clorua ZnCl2 khí hidro (đktc) Hãy tính khối lượng m Hướng dẫn ĐS: Bài a) mAl = 0,9 g b) HCl dư 3,65 g Bài ĐS: m = 6,5 g Giải thích: yêu cầu đề cần tính mZn nên ta tính nZn dựa vào ... clorua AlCl3 1, 12 lít khí hidro (đktc) a) Tính khối lượng miếng nhôm phản ứng b) Axit clohidric dư hay không? Nếu dư khối lượng bao nhiêu? Bài Cho m gam kim loại kẽm tác dụng với 10 ,95 g axit...
 • 3
 • 1,219
 • 3

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN-TÌM HIỂU CÁC BƯỚC GIẢI NHANH MỘT BÀI TOÁN VỀ LAI 1, 2 HAY NHIỀU CẶP TÍNH TRẠNG TƯƠNG PHẢN, SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC GEN KHÔNG ALEN

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP DI TRUYỀN-TÌM HIỂU CÁC BƯỚC GIẢI NHANH MỘT BÀI TOÁN VỀ LAI 1, 2 HAY NHIỀU CẶP TÍNH TRẠNG TƯƠNG PHẢN, SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC GEN KHÔNG ALEN
... AaBbCc 21 22 23 2n Số kiểu tổ hợp giao tử 21 x 21 22 x 22 23 x 23 2n x 2n Số loại kiểu gen Tỉ lệ kiểu gen 31 32 33 3n (1 :2: 1)1 (1 :2: 1 )2 (1 :2: 1)3 (1 :2: 1)n Số loại kiểu hình 21 22 23 2n Tỉ ... A1a1A2a2A3a3 + Phép lai: A1A1A2A2a3a3 x a1a1a2a2A3A3 => A1a1A2a2A3a3 + Phép lai: A1A1a2a2A3A3 x a1a1A2A2a3a3 => A1a1A2a2A3a3 => chọn đáp án đáp án D 2. 4.Tóm lại: Khi xét di truyền tính trạng, ... CÔNG THỨC TỔNG QUÁT Khi so sánh lai cặp tính trạng lai hai cặp tính trạng ta thấy lai cặp tính trạng F2 phân li thành loại kiểu hình theo tỷ lệ : 1, lai cặp tính trạng chúng phân li thành loại kiểu...
 • 20
 • 1,171
 • 0

C 09 02 bai toan ve halogen 1

C 09 02 bai toan ve halogen 1
... A Cho V lít khí Cl2 (10 0 o V (A) 2,688 (C) 4,032 (B) 1, 344 (D) 6,72 B Cho 14 ,56 lít khí Cl2 oC (A) 0,36 M (C) 0,6 M (B) 0,72 M (D) 1, 2 M C Cho 6,72 lít khí Cl2 (A) 0,36 M (C) 0 ,18 M Chú ý Cl2 ... 2 nCl2 + 2KBr 2KCl + Br2 a (mol) Theo (1) nBr2 clo (1) nCl2 a (mol) + mKBr = mKCl + mbrom 71a + 1, 6 = 1, 36 + 16 0a a = 2,7 .10 –3 (mol) %mCl2 2, 7 .10 3. 71 100 % 3 ,19 % F (A) 5,85 (B) 2,925 (C) 4,3875 ... + 3Cl2 (D) 2,688 2AlCl3 2FeCl3 2CrCl3 mclo = m nCl (C) 6,72 –m 8,52 71 + mclo = m = 19 ,32 – 10 ,8 = 8,52 (gam) 0 ,12 (mol) VD5: 2, O2 MgO, AlCl3 Al2O3 2Al + 3Cl2 MgCl2 2AlCl3 2Mg + O2 4Al + 3O2...
 • 10
 • 113
 • 2

C 19 02 bai toan ve nhom 1

C 19 02 bai toan ve nhom 1
... 17 ,92 lít khí H2 (đktc) C ng lư ch NaOH dư thu đư (đkc) a c giá tr (A) 3,9 (B) 7,8 (C) 11 ,7 (D) 15 ,6 lít H2 t lư ng nhôm dư vào V1 hu đư (A) V1 = V2 (C) V1 = 3.V2 lít H2 đư ch NaOH M thu đư t ... đư ng HCl dư đư ch NaOH dư th i lư (A) mAl=2,7 gam, mFe2O3 1, 12 (gam) (B) mAl=5,4 gam, mFe2O3 1, 12 (gam) (C) mAl=2,7 gam, mFe2O3 11 , (gam) (D) mAl=5,4 gam, mFe2O3 11 , (gam) E 2O3 t đ cao không ... sánh V1 V2 (B) V2 = 3·V1 (D) 2.V1 = 3.V2 i lư ng dư dung d ch NaOH thu đư i lư ng dư dung d loãng thu tích khí đo V2 (B) V2 = 5.V1 (D) 2.V1 = 3.V2 tđ (A) V1 = 5.V2 (C) V1 = V2 ì (A) 39,87% (C) 49,87%...
 • 9
 • 153
 • 3

Xem thêm