04 to hop BG2017 (1)

Mạch tổ hợp IV-1

Mạch tổ hợp IV-1
... truyền Mạch đa hợp hay gọi mạch chọn liệu làm công việc Ở nơi thu, liệu nhận phải chuyển tới đích khác nhau, ta cần mạch phân bố liệu hay giải đa hợp (H 4.16) (H 4.16) 4.3.2 Mạch đa hợp Còn gọi mạch ... 4.3.4 Mạch giải đa hợp Mạch giải đa hợp thực chất mạch giải mã ngã vào cho phép trở thành ngã vào liệu ngã vào tổ hợp số nhị phân trở thành ngã vào địa Trên thị trường, người ta chế tạo mạch giải ... Chương Mạch tổ hợp IV - 19 4.4 MẠCH SO SÁNH 4.4.1 Mạch so sánh số bit Trước tiên ta thiết kế mạch so sánh hai số bit Bảng thật mạch so sánh bit có ngã vào cho phép (nối mạch) G : G 1 1...
 • 24
 • 263
 • 1

Đại số tổ hợp-Chương 1 pdf

Đại số tổ hợp-Chương 1 pdf
... chọn a7 để tổng chữ số n số lẻ Mà số cách chọn (i = 1, ) : a1 Số cách chọn a2 a3 a4 a5 a6 10 10 10 10 10 Do số số n thỏa yêu cầu toán × 10 5 × = 45 × 10 5 Bài 15 số tự nhiên gồm chữ số khác chia ... ∈ X\ {a , a1 , a , a , a } có cách chọn Số số lẻ cần tìm : × × × × = 288 b) Số số gồm chữ số (a1 0) : × × × × × = 720 Số số gồm chữ số mà a1 = : × × × × = 12 0 Vậy số số gồm chữ số (a1 ≠ 0) lấy ... 5) Số cách chọn a 10 ⎫ ⎪ Số cách chọn a ⎬ (do a4, a5, a6 đôi khác nhau) Số cách chọn a ⎪ ⎭ Số cách chọn a1 10 (do n dãy số nên a1 0) Số cách chọn a2 10 Vậy số cách chọn : × × 10 × × × 10 × 10 ...
 • 14
 • 163
 • 0

Công nghệ ADN tái tổ hợp part 1 potx

Công nghệ ADN tái tổ hợp part 1 potx
... Khái niệm chung ADN tái tổ hợp (recombinant DNA) đợc dùng để phân tử ADN đợc tạo từ hai hay nhiều phân đoạn ADN xuất xứ từ nguồn gốc khác Trong thực tế, công nghệ ADN tái tổ hợp đợc dùng đồng ... ngân hàng gen Nội dung Khái niệm chung ADN tái tổ hợp đợc thực nh nào? Tách chiết tinh axit nucleic Tạo véctơ tái tổ hợp Các loại enzym sử dụng ADN tái tổ hợp Nhân dòng gen xây dựng ngân hàng gen ... Nội dung Khái niệm chung ADN tái tổ hợp đợc thực nh nào? Tách chiết tinh axit nucleic Tạo véctơ tái tổ hợp Các loại enzym sử dụng ADN tái tổ hợp Nhân dòng gen xây dựng ngân hàng gen...
 • 6
 • 169
 • 0

Mạch logic tổ hợp - Phần 1 ppsx

Mạch logic tổ hợp - Phần 1 ppsx
... 0 01 011 010 11 0 11 1 10 1 10 0 00 01 11 10 14 15 13 12 11 24 25 27 26 30 31 29 28 10 16 17 19 18 22 23 21 20 Trình t t i thi u hóa hàm logic d ng CTT - Ghi vào nh 1, ghi x vào nh kx c a hàm logic ... f(x1,x2,x3) x1 x2x3 00 01 11 10 0 B ng Karnaugh cho hàm bi n f(x1,x2,x3,x4) x1x2 x3x4 00 01 11 10 00 12 01 13 11 15 11 10 14 10 B ng Karnaugh cho hàm bi n f(x1,x2,x3,x4,x5) x3x4x5 x1x2 000 0 01 ... x1 + x0 tt x1 0 1 x0 1 f 1 f = x1 x0 • Hàm "Ho c-ph (NOR) nh" x1 • Hàm c ng modul (XOR-Exclusive OR) tt x1 0 1 x0 1 x0 f 1 x0 x1 f = x1 + x0 tt x1 0 1 x0 1 f 0 f = x1 ⊕ x0 = x1 x0 + x1 x0 1. 1.3...
 • 34
 • 180
 • 0

Giáo trình DNA tái tổ hợp part 1 pdf

Giáo trình DNA tái tổ hợp part 1 pdf
... (template DNA) (sao chép) khuếch đại DNA (PCR) mẫu DNA polymerase Công nghệ DNA tái tổ hợp 18 1 Năm 19 59, hai nhà khoa học người Mỹ Kornberg Ochoa nhận Giải Nobel nghiên cứu làm sáng tỏ chế trình ... chép DNA liên quan đến DNA polymerase I DNA siêu xoắn (supercoiled DNA) DNA xoắn lại thân nó, thường kết gấp khúc, mở xoắn xoắn lại chuỗi xoắn kép DNA DNA (satellite DNA) Là đoạn DNA mang trình ... Gốc tái (origin, ori) Trình tự nucleotide vị trí DNA mà bắt đầu tái (sao chép) Công nghệ DNA tái tổ hợp 18 6 Gradient Biến thiên đại lượng theo hướng Một gradient mật độ xác lập số trường hợp...
 • 18
 • 240
 • 0

Giáo trình CÔNG NGHỆ DNA TÁI TỔ HỢP - Chương 1 ppsx

Giáo trình CÔNG NGHỆ DNA TÁI TỔ HỢP - Chương 1 ppsx
... 5 .1 Các loại đệm dùng phản ứng cắt DNA : - (H) - (M) - (L) Công nghệ DNA tái tổ hợp ( o - -2 0 o 1. 2 NaCl MgCl2 Dithiothreitol (mM) (mM) (mM) (mM) 10 10 50 10 10 10 0 Cao Tris.HCl pH 7,5 50 10 ... BstXI : 1Công nghệ DNA tái tổ hợp o /50 C XbaI /37oC EcoRI /37oC 10 mM L( - - hai -2 0oC (hoặc -8 0oC (ice bath) II Các enzyme trùng hợp DNA polymerase (DNA- dependent DNA polymerase) DNA polymerase ... ssDNAOH + ndNTP - DNA- (pdN)n + nPPi 2+ Mg 2+ Mn : DNA 3’-OH - Ứng dụng Công nghệ DNA tái tổ hợp 14 + Thêm đuôi đồng trùng hợp (homopolymer) để tạo đầu so le cho phân tử DNA dùng tạo dòng (xem chương...
 • 23
 • 179
 • 0

ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CHƯƠNG 5 ĐẠI SỐ TỔ HỢP PHẦN 1

ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CHƯƠNG 5 ĐẠI SỐ TỔ HỢP PHẦN 1
... =0 16 − i i ( 1) i C16 = C16 (3x )16 – C1 (3x) 15 + C16 (3x )14 + … + C16 16 16 Chọn x = ta : 216 = C16 316 – C1 3 15 + C16 314 – … + C16 16 16 Bài 12 1 Chứng minh : a) 2n C0 + 2n 1 C1 + 2n − C n ... sử số hạng thứ k + (a + b)n Cn an – k bk Tính số hạng thứ 13 khai triển (3 – x) 15 Giải Ta có : k (3 – x) 15 = C 15 3 15 – C1 314 x + … + C 15 3 15 – k (–x)k + … + – C 15 x 15 15 15 Do k = ứng với số ... −i số hạng chứa x5 (2x + 1) 4 0 số hạng chứa x5 (2x + 1 )5 C5 (2x )5 số hạng chứa x5 (2x + 1) 6 C1 (2x )5 số hạng chứa x5 (2x + 1) 7 C7 (2x )5 Do hệ số cần tìm = + C5 25 + C1 25 + C7 25 = (1 + C1...
 • 12
 • 97
 • 0

một số đặc tính nông học và chất lượng của 15 dòng f3 tổ hợp lai 1

một số đặc tính nông học và chất lượng của 15 dòng f3 tổ hợp lai 1
... Protein 15 dòng hệ F3 STT 10 11 12 13 14 15 Dòng THL1 -1- 1 THL1 -1- 2 THL1 -1- 3 THL1 -1- 4 THL1-2 -1 THL1-3 -1 THL1-3-2 THL1-3-3 THL1-4 -1 THL1-4-2 THL1-5 -1 THL1-6 -1 THL1-6-2 THL1-6-3 THL1-7 -1 Amylose ... THL1 -1- 1 N THL1 -1- 2 CCTB 5 THL1 -1- 3 N THL1 -1- 4 N 7 THL1-2 -1 CCTB THL1-3 -1 N THL1-3-2 N 10 THL1-3-3 N 11 THL1-4 -1 N 12 THL1-4-2 CCTB 13 THL1-5 -1 N 14 THL1-6 -1 N 15 THL1-6-2 N 16 THL1-6-3 N 17 ... N THL1 -1- 2 HK THL1 -1- 3 HN THL1 -1- 4 N 7 THL1-2 -1 N THL1-3 -1 HN 9 THL1-3-2 HK 10 THL1-3-3 N 11 THL1-4 -1 N 36 12 THL1-4-2 N 13 THL1-5 -1 HN 14 THL1-6 -1 N 15 THL1-6-2 N 16 THL1-6-3 N 17 THL1-7 -1 N...
 • 61
 • 67
 • 0

Nghiên cứu chuyển gen tạo protein tái tổ hợp HIV 1 p24 vào lục lạp cây cà chua (lycopersicon esculentum mill )

Nghiên cứu chuyển gen tạo protein tái tổ hợp HIV 1 p24 vào lục lạp cây cà chua (lycopersicon esculentum mill )
... K t qu phân tích PCR gen HIV- 1- p24 10 9 3.6 Xác đ nh gen HIV- 1- p24 vào b gen l p th chua 11 1 3.6 .1 K t qu phân tích PCR dòng chua chuy n n p gen 11 1 3.6.2 K t qu phân tích ... 11 8 Hình 3.23: SDS-PAGE nh ng dòng chua chuy n gen HIV- 1- p24 vào l c l p 12 0 Hình 3.24: Western blot nh ng dòng chua chuy n gen HIV- 1- p24 vào l c l p 12 1 Hình 3.25: SDS-PAGE dòng chua ... (200 7) [14 4] Webster (200 5) [18 1] Karasev (200 5) [76] Karasev (200 5) [76] Kim (2004b) [85] Matoba (200 9) [11 9] Matoba (200 4) [12 0] Marusic (20 0 1) [11 8] Kim (2004a) [84] Yusibov (19 9 7) [18 9] TMV-...
 • 168
 • 99
 • 1

Nghiên cứu sự tác động của capsaicin lên thụ thể neurokinin 1 trên tế bào lympho và tế bào mang vectơ tái tổ hợp NK 1

Nghiên cứu sự tác động của capsaicin lên thụ thể neurokinin 1 trên tế bào lympho và tế bào mang vectơ tái tổ hợp NK 1
... 2 015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN LÊ VĂN CAO NGHIÊN CỨU SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CAPSAICIN LÊN THỤ THỂ NEUROKININ- 1 TRÊN TẾ BÀO LYMPHO VÀ TẾ BÀO MANG VECTƠ TÁI TỔ HỢP NK -1 ... Bentha, Science Publishers, 11 , PP 2045 – 20 81 12 Arpad Szallasi, Peter M Blumberg (19 99), “Vanilloid (Capsaicin) Receptors and Mechanisms”, Pharmacol Rev, 51( 2): 15 9 – 212 13 Bjarnadóttir TK, Gloriam ... thực luận văn khuôn khổ đề tài cấp nhà nước Nghiên cứu tạo protein thụ thể tái tổ hợp để xây dựng mô hình sàng lọc dược phẩm” (mã số ĐT-PTNTĐ.2 011 -G/4) Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn thầy cô giảng...
 • 11
 • 178
 • 0

Xác định lượng giống và tổ hợp, phân bón thích hợp trong thâm canh lúa hương thơm số 1 tại huyện điện biên, tỉnh điện biên - vụ xuân năm 2007

Xác định lượng giống và tổ hợp, phân bón thích hợp trong thâm canh lúa hương thơm số 1 tại huyện điện biên, tỉnh điện biên - vụ xuân năm 2007
... chất lượng , kinh tế , kali hợp lý việc thâm canh lúa Hương thơm số Điện Biên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Xác định lượng giống tổ hợp phân bón thích hợp thâm canh lúa Hương thơm số huyện Điện ... PHẠM VĂN KIÊN XÁC ĐỊNH LƢỢNG GIỐNG VÀ TỔ HỢP PHÂN BÓN THÍCH HỢP TRONG THÂM CANH LÚA HƢƠNG THƠM SỐ TỈNH ĐIỆN BIÊN - VỤ XUÂN NĂM 2007 Chuyên ngành: Trồng trọt Mã số: 60.62. 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... hưởng lượng giống tổ hợp phân bón đến tiêu nghiên cứu giống lúa HT1 51 3.2 .1 Ảnh hưởng lượng giống tổ hợp phân bón đến thời gian sinh trưởng giống lúa HT1 52 3.2.2 Ảnh hưởng lượng giống tổ...
 • 123
 • 289
 • 1

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN, GIÁ TRỊ DI TRUYỀN CỘNG GỘP VÀ ƯU THẾ LAI THÀNH PHẦN VỀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT SỮA CỦA 4 GIỐNG DÊ VÀ 1 SỐ TỔ HỢP LAI CỦA CHÚNG

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DI TRUYỀN, GIÁ TRỊ DI TRUYỀN CỘNG GỘP VÀ ƯU THẾ LAI THÀNH PHẦN VỀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT SỮA CỦA 4 GIỐNG DÊ VÀ 1 SỐ TỔ HỢP LAI CỦA CHÚNG
... tổ hợp lai 25% Sa 50% Sa khác 11 ,2 -46 ,4 kg; tổ hợp lai Bt với Ba Ju có ƯTL âm (-7,9 -16 ,1 kg) Bảng 3 .18 : Giá trị di truyền TGCS, SLS SLS120 giống tổ hợp lai TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... -38 ,45 35,75 -2,70 -25, 24 57,82 32,58 -12 ,03 40 ,42 28,39 15 ,43 12 ,83 28,25 SLS120= 15 3 ,12 kg; SLS120 (kg) G DTCG ƯTL -4, 21 -8, 14 14 , 57 81, 97 14 , 63 -26,98 10 , 84 -4, 41 - 21, 27 -2 ,43 16 ,56 -11 ,85 -11 ,85 ... 7,07 -12 , 74 -3,32 6 ,10 - 24, 12 - 14 , 70 -5,28 13 ,70 0,00 -4, 21 0,00 -8, 14 0,00 14 , 57 0,00 81, 97 0, 64 15 ,27 0, 64 -26, 34 - 14 , 82 -3,98 - 14 , 82 -19 ,23 30,96 9,70 51, 11 48 ,69 -2,77 13 ,79 42 ,10 30,25 42 ,10 ...
 • 27
 • 1,001
 • 0

bài 1: Hoán vị. Chỉnh hợp. Tổ hợp

bài 1: Hoán vị. Chỉnh hợp. Tổ hợp
... PPCT: 76 Đ1 Hoán vị chỉnh hợp Tổ hợp (Tiết 2: Chỉnh hợp Tổ hợp) A Mục tiêu Kiến thức: Học sinh nắm đợc chỉnh hợp chập k tập hợp có n phần tử Hai chỉnh hợp chập k khác có nghĩa Hiểu rõ tổ hợp chập ... hợp gồm n phần tử Phân biệt chỉnh hợp tổ hợp chập k n phần tử Nhớ công thức tính số chỉnh hợp chập k số tổ hợp chập k tập có n phần tử Kỹ năng: Học sinh biết tính số chỉnh hợp chập k số tổ hợp ... biệt đợc trờng hợp vận dụng biết cách phối hợp kiến thức hoán vị, chỉnh hợp tổ hợp để giải toán Trọng tâm: Ghi nhớ công thức tính nắm vững trờng hợp vận dụng B hớng đích gợi động H 1: Phát biểu...
 • 11
 • 3,584
 • 22

Đại số tổ hợp 1

Đại số tổ hợp 1
... Phan HửừuThiem Daùng : TNH SO LệễẽNG Trang 10 Phan HửừuThiem Daùng : TNH SO LệễẽNG Trang 11 ... Phan HửừuThiem Daùng : TNH SO LệễẽNG Trang 12 Phan HửừuThiem Daùng : TNH SO LệễẽNG Trang 13 ... Phan HửừuThiem Daùng : TNH SO LệễẽNG Trang 14 Phan HửừuThiem Daùng : TNH SO LệễẽNG Trang 15 ...
 • 23
 • 244
 • 3

Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế không làm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký thuế (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)

Đăng ký thuế thay đổi, bổ sung Thay đổi các chỉ tiêu khác trên tờ khai đăng ký thuế không làm thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký thuế (trừ trường hợp qua 1 cửa liên thông)
... Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29 /11 /2006 + Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 Chính phủ + Quy định Điểm 2.3 Mục II Phần II Thông tư 85/2007/TT-BTC ban hành ngày 18 /07/2007 ...
 • 2
 • 309
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài kiểm tra 1 tiết dãy số tổ hợp toán lớp 11đề kiểm tra 1 tiết chương tổ hợp xác suấtđề kiểm tra 1 tiết tổ hợp xác suấtkiểm tra 1 tiết tổ hợp xác suấtkiểm tra 1 tiết chương tổ hợp xác suất4 1 các quy tắc đếm tổ hợp chỉnh hợp hoán vị 69Quyết định 36 2016 QĐ-UBND về Quy định phối hợp Quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà NamQuyết định 1445 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc KạnQuyết định 17 2016 QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19 2011 QĐ-UBND Quy định về Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phố Hiến do tỉnh Hưng Yên ban hànhQuyết định 33 2016 QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận thành phố Hà NộiQuyết định 38 2016 QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà NộiQuyết định 1220 QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Ninh BìnhQuyết định 25 2016 QĐ-UBND phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành công thương trên địa bàn thành phố Cần ThơQuyết định 2175 QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 91 QĐ-UBND phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Sơn LaQuyết định 35 2016 QĐ-UBND Quy định quản lý công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam ĐịnhQuyết định 38 2016 QĐ-UBND Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia LaiQuyết định 93 2016 QĐ-UBND về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lào CaiQuyết định 61 2016 QĐ-UBND Bộ tiêu thức phân công quản lý doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh An GiangQuyết định 1885 QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Điều 1, Quyết định 1181 QĐ-UBND do tỉnh Nam Định ban hànhQuyết định 46 2016 QĐ-UBND Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng ThápQuyết định 2813 QĐ-UBND năm 2016 thực hiện thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa do thành phố Cần Thơ ban hànhQuyết định 30 2016 QĐ-UBND về sử dụng nguồn vốn kết dư xây dựng cơ bản năm 2015 do tỉnh Kiên Giang ban hànhQuyết định 1042 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch Khu công nghiệp Hòa Bình (giai đoạn 2), phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon TumQuyết định 3539 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Hao Hao, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh HóaQuyết định 2566 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030Quyết định 2135 QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Thừa Thiên Huế