Phương trình logarit phần 1 thầy đoàn trí dũng

1000 phương trình Logarit - Phần 1 pot

1000 phương trình Logarit - Phần 1 pot
... ) ) ( log5 x 4x 11 log 11 x 4x 11 5x 3x Bài 21: Giải hệ bất phơng trình: x2 + >0 a x 16 x + 64 lg x + > lg(x 5) lg2 ) ( ) ( ) ( x 1) lg2 + lg x +1 + < lg 7.2 x + 12 b log x ( x ... 21x + x Bài 9: Giải bất phơng trình sau: 2x Bài 10 : Cho bất phơng trình: x m.(2 x + 1) > 16 a Giải bất phơng trình m= b Định m để bất phơng trình thỏa x R +2 Bài 11 : a Giải bất phơng trình: ... + 1) x < < 25 x f (x 1) x e (x + 2x + 3) x +1 < Bài 8: Giải bất phơng trình sau: a 3x + 9.3 x 10 < 1 c x +1 1 3x e 25.2 x 10 x + 5x > 25 +2x > x2 b 5.4 x + 2.25x 7 .10 x d 52 x +5...
 • 6
 • 65
 • 2

Phương trình logarit - phần 1 - ViettelStudy

Phương trình logarit - phần 1 - ViettelStudy
... nghiệm phương trình b) lg + x + 3lg − x − = lg − x 1 + x >  Điều kiện để phương trình có nghĩa : 1 − x > ⇔ 1 < x < (*) 1 − x >  Để ý : lg − x = lg + x − x = lg + x + lg − x Phương trình ... ) = log x = log x 2 !!! Giải phương trình lg x a) =1 lg ( x − 5) a) b) lg + x + 3lg − x − = lg − x lg x =1 lg ( x − 5) x ≠  x2 >  5   Điều kiện để phương trình có nghĩa : 6 x − > ⇔ x ... lg + x + 3lg − x − = lg + x + lg − x ⇔ lg − x = ⇔ − x = 10 ⇔ − x = 10 0 ⇔ x = −99 ( **) Từ (*) (**) suy phương trình vô nghiệm Giải phương trình a) log log x + log log x = x−2 b) log ( x + )( x...
 • 4
 • 71
 • 1

KỸ THUẬT ĐẢO CĂN TRONG PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ THẦY ĐOÀN TRÍ DŨNG

KỸ THUẬT ĐẢO CĂN TRONG PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ THẦY ĐOÀN TRÍ DŨNG
... nghiệm cần tìm Đảo phương trình tỷ Biên soạn: ĐOÀN TRÍ DŨNG – Số điện thoại: 0902.920.389 TỔNG KẾT Trên tác giả sử dụng thủ thuật sau để hóa giải toán phương pháp Đảo căn: Kỹ thuật đảo loại 1: ...  x    1 Ví dụ 2: Giải bất phương trình sau:  x 1  x  x 1  x 1  4 (Sáng tác: Đặng Thành Nam) Bài giải Đảo phương trình tỷ Biên soạn: ĐOÀN TRÍ DŨNG – Số điện thoại: 0902.920.389 ... bất phương trình: S  1;    Ví dụ 3: Giải phương trình sau:    x  4x      9x    3   (Sáng tác: Huỳnh Đức Khánh) Bài giải Điều kiện xác định: x  Đảo phương trình tỷ ...
 • 5
 • 111
 • 0

§6 : BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARÍT (tiết 1)

§6 : BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ & BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARÍT (tiết 1)
... ppct: 34 §6 : BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ &      BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARÍT (tiết 1) I/ Mục tiêu: 1/ Về kiến thức: Nắm cách giải bpt mũ, dạng bản, đơn giản.Qua giải bpt mũ, , đơn giản 2/Về kỉ năng: ... ) GV: Gọi hs tập nghiệm bất phương trình sau:  a) 2x ≥ x  1 b)  ÷ < 2 TL: Tập nghiệm bất pt a: (log23; +∞) TL:Tập nghiệm bất pt b: (- ∞; log1/24) Tương tự , hs nêu cách giải cho bất phương ... phương trình: ax ≥ b, ax ag(x) (1) + Nếu a > , (1) trở thành f(x) > g(x) + Nếu < a < 1, (1) trở thành f(x) < g(x) a) Ví d : Giải bất phương...
 • 20
 • 425
 • 1

Bài giảng môn Quản trị tài chính: Phần 1 - TS. Đoàn Gia Dũng

Bài giảng môn Quản trị tài chính: Phần 1 - TS. Đoàn Gia Dũng
... n -1 Giá trị tương lai thời điểm n FV = R (1+ i)n -1 FV = R (1+ i)n-2 FV = R (1+ i)n-3 … FV n -1 = R n -1 (1+ i)n-(n -1 ) =R (1+ i )1 FV n-n = R n (1+ i)n-n = R (1+ i)0 n-2 + R (1+ i) + … + R n -1 (1+ i) + R n (1+ i) ...       (1 12 %) (1 12 %) (1 12 %) (1 12 %) (1 12 %) (1 12 %) 10 0.000 10 0.000 10 0.000 1. 000.000    (1 12 %) (1 12 %) (1 12 %) (1 12 %) V  V= - PV (12 %,9 ,10 0000 ,10 00000,0) =893.453 ... gian tiền tệ PV( n )  t=n Rn Rn (1  i %) ( n ) PV = R (1+ i) -1 + R (1+ i )-2 + R (1+ i )-3 + … + R n -1 (1+ i )-( n -1 ) + R n (1+ i)-n n PV   Rt  (1  i ) t (2.5) t 1 Trong trường hợp dòng tiền tức...
 • 96
 • 1,037
 • 4

Phương trình logarit phần 2

Phương trình logarit phần 2
...   =0 x x  4 .2 −   4 .2 −      ( ) ( ) 2x = 22 x + 15 .2 x + 27   ⇔ x + 15 .2 x + 27  = ⇔ 15 .22 x − 39 .2 x − 18 =   x →  =1⇔ x 2 = − < 16 .22 x − 24 .2 x +  4 .2 −    ( ) Giá ... =8 2 3 Bài 4: Giải phương trình sau: 2 a) log3 x + log3 x + − = b) log2 x + 3log2 x + log x = 2 c) log5 x − log x =2 d) log7 x − log x =2 f) log2 x + log25 x − = e) log2 (2 − x ) − 8log (2 − ... vào việc giải phương trình Bài Giải phương trình sau: a) lg ( x + 3) − 2lg ( x − ) = lg 0, 1 log ( x + ) + log x − = log5 ( x + 1) 2   c) log x + 15 .2 x + 27 − 2log  =0 4 .2 x −  2 b) ( ) a)...
 • 5
 • 167
 • 13

Phương trình sai phân ẩn tuyến tính không dừng chỉ số 1

Phương trình sai phân ẩn tuyến tính không dừng chỉ số 1
... Pn1i G1 Bn1i n1i 23 b b e b1 e Theo (1. 16) (1. 10) Pn1i G1 n1i = Pn1i Gn1i = Pn1i Gn1i , hay b b e Pn1i G1 Bn1i = Pn1i Gn1i Bn1i (i = 0, k) Suy n1i e Pn1 k Y i=0 e b Pn1i Gn1i Bn1i = Pn1 k Y i=0 ... n1 = Pn1 Qn1 Vn1 Vn2 V n2 Q V n1 = O, 18 e b e e e e suy Pn1 Gn1 Gn1 = Pn1 Pn1 Hơn nữa, Pn1 Pn1 = Pn1 (I Qn1 ) = Pn1 1 e b e e e bn1 Vì ta có Pn1 Gn1 Gn1 = Pn1 , hay Pn1 Gn1 = Pn1 G1 , tức ... Vn1 Gn1 Bn1 = Pn1 Vn1 Q Vn2 Vn2 Vn1 Gn1 Bn1 T T Để ý Vn2 Vn2 = I Vn1 Q Vn1 = Qn1 , hệ thức đợc rút gọn 1 T e e Pn1 Gn1 Bn1 Qn2 Vn2 Vn1 Gn1 Bn1 = Pn1 Qn1 Gn1 Bn1 Mặt khác, ta có T T e Pn1 Qn1...
 • 119
 • 150
 • 0

Slide lý thuyết phương trình vi phân 1 đh ngoại thương

Slide lý thuyết phương trình vi phân 1 đh ngoại thương
... e (1 + x) − xe x e (1 + x) ≠ ∀x Phương trình tt cấp hệ số y′′ + a1 y′ + a0 y = (1. 1) Cấu trúc nghiệm: Nếu y1(x), y2(x) nghiệm riêng đltt NTQ pt (1. 1) ytn=C1y1(x)+C2y2(x) kx Ta tìm nghiệm (1) ... hàm y1(x), y2(x), …, yn(x) có đạo hàm đến cấp (n -1) (a,b) W ( y1 , y2 , , yn ) = y1 ′ y1 : y2 ′ y2 : y1( n 1) y2( n 1) yn ′ yn : : yn ( n 1) Phương trình tuyến tính cấp hệ số Định lý: Cho ... = sin x − cos x PT k1,k2 α ±iβ h n, m 2, 1, 1 1, ± i S Yr 1, yr = x1e x ( (ax + b) cos x ) 0, 0 yr = x 2e1x ( (a) cos x ) 0, 0 yr = x 0e0 x ( (a) cos1x + (b)sin 1x ) Phương trình tt cấp hệ số...
 • 25
 • 946
 • 0

Bất phương trình mũ - phần 1 - ViettelStudy

Bất phương trình mũ - phần 1 - ViettelStudy
... x − m.2 x + m + ≤ (ĐH Y DƯC TPHCM năm 19 99) 1. 4 Giải phương trình: x +1 − x = x − (ĐH Ngoại Thương năm 19 97) 1. 5 a Giải bất phương trình: 1+ ⎛ ⎞x 1 x > 12 (*) ⎜ ⎟ + 3⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ b Đinh m để ... nghiệm bất phương trình x < Ví dụ 6: Giải bất phương trình: 25 Ta có: 25 ⇔ (5 x x +5 (3m + 1) .12 x + (2 − m).6 x + 3x < (Học viện công nghệ bưu viễn thông năm 19 99) 1. 3 Xác đònh giá trò m để bất phương trình sau có nghiệm:...
 • 5
 • 66
 • 1

Phương trình logarit - phần 2 bài tập tự luyện- ViettelStudy

Phương trình logarit - phần 2 bài tập tự luyện- ViettelStudy
... 24 ) x x  4 .2 x x  22 x   (KD-06) 25 ) log x 1  x  x  1  log x 1  x  1  (KA-08)   log x  y  log xy  28 )  2 3x  xy  y  81  (KA-09) 32) Đinh m để pt sau ... sau có nghiệm   a) log x  2mx  log 8 x  6m  3  b) log  x    log  mx  2log1 x   xy  y  x    log 2 y  x  1 2   33)  log1 x  y  5  log 2 y  x     log x ...
 • 2
 • 67
 • 0

Phương trình logarit - phần 2 tài liệu bài giảng- ViettelStudy

Phương trình logarit - phần 2 tài liệu bài giảng- ViettelStudy
...   2log2   3x   log2 x 1  log2 x  3x  2 3 log 2  x  2 x   log2  x  2  x  1  log2  x  2  x  2   x 1   x 2   x   x   1 x    x  x  3x  x 2 Ví ... x 2 x    x   log74 3  x  2   Nhận xét rằng:           2  1      Khi phương trình có dạng:  log2 x2  3x   log2  2log2   log2 x  log2 3 x 1  x2 ... 0 x  2 1 Ví dụ 12: Giải phương trình:         log2 x  x   log2 x  x   log2 x  x   log2 x  x  Biến đổi phương trình dạng:       log2 x  x   log2 x  x   log2 x ...
 • 8
 • 118
 • 0

Phương trình logarit - phần 3 bài tập tự luyện- ViettelStudy

Phương trình logarit - phần 3 bài tập tự luyện- ViettelStudy
... n n n n Bài 5: Giải biện luận ph-ơng trình: a (m 2).2x m.2x m b m.3x m .3 x Bài 6: Tìm m để ph-ơng trình có nghiệm: (m 4).9x 2(m 2).3x m Bài 7: Giải bất ph-ơng trình sau: a ... 3) 2x 1 3x1 d (x2 x 1)x f (x 1)x Bài 8: Giải bất ph-ơng trình sau: a 3x 9.3x 10 1 c x1 1 3x 2x x2 b 5.4 x 2.25x 7.10 x d 52 x 55 x x f x 3x 3x 21x x Bài 9: Giải bất ph-ơng ... x2 x i 3log3 x x log3 x 162 Bài 15: Giải ph-ơng trình: a x lg x2 x lg x b log3 x log5 2x c x log32 x x log x 16 d x Bài 15: Giải hệ ph-ơng trình: log x3 lg x ...
 • 6
 • 92
 • 0

Phương trình vi phân 1

Phương trình vi phân 1
... BẢN – NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN – PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP – PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN PHÂN LY BIẾN SỐ – PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP TUYẾN TÍNH – PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TOÀN PHẦN – PT VI PHÂN KHÔNG GIẢI ... ( x ) g ( y )  phương trình vi phân  f ( x ) dx + g ( y ) dy =  f1 ( x ) g1 ( y ) dx + f ( x ) g ( y ) dy = phân ly biến số Phương pháp: Phân ly x & dx vế, y & dy vế Tích phân vế ⇒ Nghiệm ... (hoặc vi phân) y(k), k = 0, … n dy + 3x = VD: dx Cấp y ' '+4 y '+3 y ( x ) = e x Cấp ( x + y ) dx − ( x − y ) dy = Cấp Phương trình vi phân cấp n: chứa đạo hàm cao cấp n Dạng tổng quát PT vi phân...
 • 12
 • 163
 • 0

Xem thêm