03 tich cua vec to va mot so p1 BG2017

Bài 3: Tích của véc với một số

Bài 3: Tích của véc tơ với một số
... thng hng B C véc cộng thành véc Một véc có phân tích thành tổng hai véc không? A 6.Phân tích véc theo hai véc không phương Cho a = OA b = OB không phương Và véc x tuỳ ý x ... k b Bộ số h k A ba véc a, b, x cho trước x C Với véc a, b không phương A a O b B B I-Lý thuyết: *)ịnh nghĩa tích số với véc *) Cáh xác định véc ka *) Điều kiện để hai véc phương ... xác định véc ka *) Điều kiện để hai véc phương *) Phương pháp phân tích véc theo hai véc không phương II- Bài tập: từ 21 đến 82 (sgk) ...
 • 17
 • 1,064
 • 25

Bài 3: Tích của véc với một số(2010)

Bài 3: Tích của véc tơ với một số(2010)
... ( ) Tích véc với số có tính chất giống tính chất phép nhân số VÍ DỤ: r r r Tìm véc đối véc 2k 2a − 5b Giải: r r Véc đối 2k −2k r r r r Véc đối 2a − 5b −2a + 5b r r r r Véc đối ... nghiệm r (1) Xác định tính sai khẳng định sau: Véc −3a r r S A hướng với véc a S C có độ dài bằng: − a r r 1r Đ B có véc đối 3a Đ D hướng với véc −2a + a D C2 (2) Cho hình bình hành ABCD ... nghĩa: r r Cho số k ≠ r a ≠ Tích vec vec kí hiệu là: ka r r k > ⇒ k r hướng với ar a kr< ⇒ k a ngược hướng với a r VÐc t¬ ka cã ®é dµi b»ng k a r a số k véc tơ, với r r r r Quy ­íc: 0a...
 • 11
 • 409
 • 5

TICH CUA VEC TO VOI MOT SO

TICH CUA VEC TO VOI MOT SO
... MB B/ k= C/ k= D/ k= Bi 2: Cho vect u = a +6b Vect i ca vect u l: A/ u = 2a +6b B/ u = a 6b C/ u = 2a 6b D/ 4/ Dn dũ: - Xỏc nh vect b =k a cho trc s thc k v vect a - Tớnh cht trung im ca on ... h(k a ) =( hk )a a 1.a =a ; (1)a = Vớ d : Tỡm vect i ca vect : 3a v 3a 4b Gii: Vect i ca 3a l - 3a GV: Cho hc sinh tho lun nhúm v lm vo bng Vect i ca 3a 4b l: ph ( 1)(3a 4b ) = ( 1)(3a ) ... s GV: Nhn xột, hon ton tng t phộp nhõn vect vi mt s ta cng cú cỏc tớnh cht sau GV: Treo bng ph cỏc tớnh cht tớch ca vect vi mt s Tớnh cht : HS: Quan sỏt v ghi chộp Vi hai vect a v b bt kỡ, vi...
 • 3
 • 192
 • 0

Tích của một véc với một số

Tích của một véc tơ với một số
... Tích véc với số (Tiết 1) A Mục tiêu: I Về kiến thức: Các em cần nắm vững r định nghĩa tích véc với số Véc k a có phương hướng độ r dài so với véc a Nắm vững tính chất tích véc ... nghĩa tích véc với số Định nghĩa: r Tích r a với số thực k véc véc Kí hiệu k a Được xác định sau: r r a Nếu k kr hướng với a r a Nếu k < r a ngược hướng với a k r b Độ dài véc k ... r a ngược hướng với a k r b Độ dài véc k a k a Phép lấy tích véc với số gọi phép nhân véc với số ( phép nhân số với véc tơ) Ví dụ 1: Cho tam giác ABC có O tâm đường tròn ngoại tiếp...
 • 18
 • 284
 • 8

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên một số biện pháp nhằm giữ chân nhân viên giỏi..doc

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên và một số biện pháp nhằm giữ chân nhân viên giỏi..doc
... nhiều III CÁC BIỆN PHÁP NHẰM GIỮ CHÂN NHÂN VIÊN GIỎI : Nhân viên giỏi – Nguồn nhân lực mạnh: - Nhân viên giỏi giống điểm tựa đòn bẩy Mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp tập trung vào việc làm cách ... tranh nhân viên lòng trung thành làm việc cho công ty Tại lại vậy? Như nói để có lòng trung thành nhân viên cần phải có nhiều yếu tố kết hợp với phải kết hợp hài hòa yếu tố lợi ích yếu tố thuộc ... đáng mừng lòng trung thành công ty dựa tự hào sản phẩm chất lượng công việc Lòng trung thành khẳng định trình độ công ty công ty đạt thành công có lòng trung thành nhân viên Lòng trung thành giúp...
 • 15
 • 5,617
 • 49

Bài 30: Thực hành Vẽ phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới một số quốc gia

Bài 30: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia
... Hai lương thực giới Chuẩn bị - Thước kẻ, bút chì, bút màu Máy tính bỏ túi Bản đồ nông nghiệp giới Bản đồ nước giới Mỗi người tờ giấy A4 1 Dựa vào bảng số liệu sau: Nước Sản lượng Dân số (tr.người) ... 6215 Em hãy: Vẽ biểu đồ cột thể sản lượng lương thực dân số nước • Vẽ biểu đồ có hai trục tung, trục thể sản lượng lương thực nước (triệu tấn), trục thể dân số nước (triệu người) ... (tr.người) lương thực( tr.tấn Trung Quốc 401.8 1287.6 Hoa Kì 299.1 287.4 Ấn Độ 222.8 1049.5 Pháp 69.1 59.5 In-đô-nê-xia 57.9 217 Việt Nam 36.7 79.7 Toàn giới 2032 6215 Em hãy: Vẽ biểu đồ cột thể sản lượng...
 • 5
 • 5,945
 • 39

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên liệu một số yếu tố công nghệ tới quá trình lên men rượu (cider) từ táo malus domestica

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của nguyên liệu và một số yếu tố công nghệ tới quá trình lên men rượu (cider) từ táo malus domestica
... p cho trình lên men giai ño n 14 – 160C Giai ño n lên men lactic: trình lên men nh vi khu n lactic ñ chuy n acid malic d ch táo lên men thành acid lactic Nhi t ñ thích h p cho trình lên men giai ... ng c a n m men t i trình lên men cider N m men có nh hư ng tr c ti p t i trình lên men hương v c a s n ph m, ñ kh o sát v n ñ ti n hành nghiên c u trình lên men cider ch ng gi ng n m men khác Saccharomyces ... lên men t táo Malus domestica ph n xin trình bày thành ph n hóa lý c a lo i táo s d ng, nh hư ng c a ch ng gi ng n m men, n ng ñ d ch ñư ng, pH ñ n trình lên men, ñ ng thái c a trình lên men ngư...
 • 87
 • 419
 • 0

Tài liệu NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ NUÔI CẤY BAO PHẤN GIỐNG LÚA INDICA pdf

Tài liệu NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ NUÔI CẤY BAO PHẤN GIỐNG LÚA INDICA pdf
... với mục đích tìm hiểu ảnh hưởng tạo dòng đồng hợp tử Nuôi cấy bao môi trường số yếu tố tác động đến phấn hay hạt phấn kỹ thuật hữu hiệu hiệu nuôi cấy bao phấn giống lúa indica để tạo dòng đồng ... lúa Japonica (theo nhiều nghiên cứu phản ứng giống lúa Japonica với môi trường nuôi cấy bao phấn lúa tốt nhiều so với giống lúa Indica) Ông nuôi cấy bao phấn lúa môi trường khác (Mo, N6, MS, ... nuôi cấy bao phấn lúa phụ thuộc nhiều yếu tố: Kiểu gen đưa vào nuôi cấy, yếu tố môi trường: nhiệt độ, ánh sáng, thành phần chất môi trường nuôi cấy 2.2.1 Phương pháp nuôi cấy bao phấn lúa cải...
 • 9
 • 452
 • 3

phân tích ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới tới hoạt động kinh doanh du lịch quớc tế của việt nam một số giải pháp phát triển ngành du lịch

phân tích ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới tới hoạt động kinh doanh du lịch quớc tế của việt nam và một số giải pháp phát triển ngành du lịch
... kinh tế giới năm gần đến tình hình 20 kinh doanh Du lịch Việt Nam 20 ì Tổng quan Du lịch Việt Nam 20 Quá trình phát triển Du lịch Việt Nam Các nhân tố ảnh hưởng đến Du lịch Việt Nam 2.1 Tài nguyên ... tế giới tới hoạt động du lịch quốc te Việt Nam, từ đưa giãi pháp khắc phục phát triền ngành du lịch Đ ố i tượng phạm vi nghiên cứu Hoạt động du lịch quốc tế chia hai loại: du lịch quốc tế du lịch ... ì: Khái quát khủng hoảng t i giới số tác động đến hoạt động du lịch quốc tế Chương li: Phân tích ảnh hường khùng hoàng kinh tế giới năm gần đến tình hình kinh doanh Du lịch Việt Nam Chương IU:...
 • 91
 • 403
 • 1

Kiến thức thái độ thực hành phòng chống bệnh cúm gia cầm của người dân một số yếu tố liên quan tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, năm 2006 potx

Kiến thức thái độ thực hành phòng chống bệnh cúm gia cầm của người dân và một số yếu tố liên quan tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, năm 2006 potx
... dòch cúm gia cầm nhằm mô tả kiến thức, thái độ thực hành phòng chống cúm gia cầm xác đònh số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ thực hành huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Những thông tin giúp quan ... thấy có mối liên quan tần suất tiếp cận thông tin với thái độ thực hành phòng chống bệnh người dân (p = 0,000) Bảng Mối liên quan kiến thức với thái độ phòng chống cúm gia cầm Kiến thức Một nội dung ... lệ người có hiểu biết đầy đủ phòng bệnh 1,3 Thái độ phòng chống bệnh cúm gia cầm người dân thể qua khía cạnh thái độ người dân nguy bệnh, việc mua bán gia cầm sống thói quen chăn thả gia cầm...
 • 6
 • 805
 • 13

Kiến thức, thái độ thực hành của bà mẹ một số yếu tố lên quan trong phòng, xử trí bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Huyện Dak Hà, Tỉnh Kon Tum pptx

Kiến thức, thái độ và thực hành của bà mẹ và một số yếu tố lên quan trong phòng, xử trí bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Huyện Dak Hà, Tỉnh Kon Tum pptx
... tuổi huyện Đăk Hà - Kon Tum 1.2 Mô tả số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành cách phòng - xử trí bệnh TC mẹ người nuôi dưỡng trẻ tuổi huyện Đăk Hà - Kon Tum Phương pháp nghiên ... P...
 • 6
 • 2,362
 • 63

Báo cáo "Nguyên tắc một quốc tịch trong thực tiễn lập pháp của Việt Nam một số nước trên thế giới " docx

Báo cáo
... n o số quốc tịch m đơng có để giải vấn đề liên quan đến họ thờng dựa hai nguyên tắc: "Nguyên tắc bình đẳng" v "nguyên tắc quốc tịch hữu hiệu" không dựa sở "nguyên tắc quốc tịch" pháp luật quốc ... chọn quốc tịch mối quan hệ với việc thực "nguyên tắc quốc tịch" phải tiếp tục ho n chỉnh, Luật quốc tịch Việt Nam 1998 nằm số n y Việc Luật quốc tịch Việt Nam 1998 ghi nhận nguyên tắc quốc tịch ... ngời có hai quốc tịch, "nguyên tắc quốc tịch" tồn pháp luật quốc tịch quốc gia có nội dung l "giải pháp pháp luật đồng b " gồm quy định để xác định quốc tịch, cách thức hởng, quốc tịch, đăng kí...
 • 6
 • 216
 • 1

Xem thêm