Loại hình truyện kể lãng mạn (qua một số tiểu thuyết tiêu biểu của việt nam trước năm 1945)

Loại hình truyện kể lãng mạn (qua một số tiểu thuyết tiêu biểu của việt nam trước năm 1945)

Loại hình truyện kể lãng mạn (qua một số tiểu thuyết tiêu biểu của việt nam trước năm 1945)
... Vấn đề truyện kể loại hình truyện kể văn xuôi Việt Nam trước 1945 Chương 2: Bức tranh giới loại hình truyện kể lãng mạn trước năm 1945 Chương 3: Nhân vật loại hình truyện kể lãng mạn trước năm 1945 ... khai thác loại hình truyện kể lãng mạn - ba loại hình truyện kể loại hình hoá dựa quan điểm phân loại H White lý thuyết truyện kể Iu Lotman 1.3 Khái niệm lãng mạn loại hình truyện kể lãng mạn 1.3.1 ... LIỄU LOẠI HÌNH TRUYỆN KỂ LÃNG MẠN (QUA MỘT SỐ TIỂU THUYẾT TIÊU BIỂU CỦA VIỆT NAM TRƯỚC NĂM 1945) Chuyên ngành: Lý luận văn học Mã số: 60 22 01 20 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ VÀ VĂN HOÁ VIỆT NAM...
 • 125
 • 196
 • 0

thiết kế và ứng dụng các chỉ thị adn xác định các gen ứng viên liên quan đến tính chịu mặnmột số giống lúa bản địa của việt nam đã giải mã hệ gen

thiết kế và ứng dụng các chỉ thị adn xác định các gen ứng viên liên quan đến tính chịu mặn ở một số giống lúa bản địa của việt nam đã giải mã hệ gen
... NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ THÙY LIÊN THIẾT KẾ VÀ ỨNG DỤNG CÁC CHỈ THỊ ADN XÁC ĐỊNH CÁC GEN ỨNG VIÊN LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU MẶN MỘT SỐ GIỐNG LÚA BẢN ĐỊA CỦA VIỆT NAM ĐÃ GIẢI MÃ HỆ GEN Chuyên ... định gen ứng viên liên quan đến tính chịu mặn số giống lúa địa Việt Nam giải mã, thiết kế thị ADN chức để ứng dụng chọn tạo giống lúa chịu mặn Các mục tiêu cụ thể bao gồm: - Xác định gen ứng viên ... tiêu quan trọng chương trình chọn tạo giống lúa Dựa vào trình tự 36 giống lúa địa Việt Nam giải hệ gen xác định gen ứng viên liên quan đến tính chịu mặn số giống lúa địa Việt Nam giải mã: SRWD5...
 • 69
 • 196
 • 0

xác định tính đa hình exon 14 gen mx và một số giống gà đa phương của việt nam

xác định tính đa hình exon 14 gen mx và một số giống gà đa phương của việt nam
... 14 gen Mx c a 38 4.2 K t qu PCR nhân dòng exon 14 gen Mx c a gi ng 40 4.3 K t qu dòng hóa exon 14 gen Mx c a gi ng Móng 41 4.4 Minh h a k t qu gi i trình t exon 14 gen Mx c a gi ng ... n ng PCR dùng nhân exon 14 gen Mx 4.1 K t qu PCR nhân dòng exon 14 gen Mx 4.2 K t qu so sánh trình t exon 14 gi a gi ng b n ñ a Mx cDNA c a m t s gi ng gà* 33 gi ng b n ñ a 33 40 trình ... Phương Th o, ti n hành ñ tài: Xác ñ nh tính ña hình exon 14 gen Mx m t s gi ng ñ a phương c a Vi t Nam M c tiêu c a ñ tài Xác ñ nh ña hình nucleotide v trí 2032 c a Mx cDNA m t s gi ng gà...
 • 74
 • 323
 • 1

Những giá trị tư tưởng và nghệ thuật của thơ lãng mạn qua một số tác phẩm thời kì 1930-1945 - văn mẫu

Những giá trị tư tưởng và nghệ thuật của thơ lãng mạn qua một số tác phẩm thời kì 1930-1945 - văn mẫu
... nhiên, nói đến thơ lãng mạn phải nói đến thơ tình yêu Thơ tình yêu nhiều thơ tình yêu thơ lãng mạn, theo nhận xét nhà phê bình văn học Hoài Thanh, tập Thi nhân Việt Nam, có nhà thơ không nói đến ... mặt nghệ thuật, thơ lãng mạn đưa đến cho văn học nước nhà nhiều điều mẻ Một mặt tiếp tục kế thừa tinh hoa thơ ca dân tộc, thơ ca Á Đông; mặt khác tiếp nhận tinh hoa lạ thơ phương Tây để đẩy thơ ... (Đây thôn Vĩ Dạ) Nói thơ lãng mạn đến với ngôn ngữ đời sống, nói đến xu hướng Thật ngôn ngữ thơ ngôn ngữ đời sống có khoảng cách lớn Ngôn ngữ thơ lãng mạn ngôn ngữ nghệ thuật, sáng, hàm súc đầy...
 • 6
 • 851
 • 2

Những giá trị tư tưởng và nghệ thuật của thơ lãng mạn qua một số tác phẩm thời kì 1930-1945

Những giá trị tư tưởng và nghệ thuật của thơ lãng mạn qua một số tác phẩm thời kì 1930-1945
... (Đây thôn Vĩ Dạ) Nói thơ lãng mạn đến với ngôn ngữ đời sống, nói đến xu hướng Thật ngôn ngữ thơ ngôn ngữ đời sống có khoảng cách lớn Ngôn ngữ thơ lãng mạn ngôn ngữ nghệ thuật, sáng, hàm súc đầy ... mặt nghệ thuật, thơ lãng mạn đưa đến cho văn học nước nhà nhiều điều mẻ Một mặt tiếp tục kế thừa tinh hoa thơ ca dân tộc, thơ ca Á Đông; mặt khác tiếp nhận tinh hoa lạ thơ phương Tây để đẩy thơ ... nhiên, nói đến thơ lãng mạn phải nói đến thơ tình yêu Thơ tình yêu nhiều thơ tình yêu thơ lãng mạn, theo nhận xét nhà phê bình văn học Hoài Thanh, tập Thi nhân Việt Nam, có nhà thơ không nói đến...
 • 6
 • 254
 • 0

Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm sinh học của một số đại diện thuộc họ Nấm tán Pluteaceae ở một số vùng sinh thái chính của Việt Nam

Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm sinh học của một số đại diện thuộc họ Nấm tán Pluteaceae ở một số vùng sinh thái chính của Việt Nam
... din thuc h Nm tỏn Pluteaceae mt s vựng sinh thỏi chớnh ca Vit Nam Mc ớch ca lun - iu tra thnh phn loi nm thuc h Pluteaceae mt s vựng sinh thỏi ca Vit Nam - Nghiờn cu c im sinh hc ca mt s loi ... 3.1 Thu thp mu nm thuc h Nm tỏn Pluteaceae mt s vựng sinh thỏi chớnh ca Vit Nam 24 3.2 Thnh phn loi nm thuc h Nm tỏn Pluteaceae ca Vit Nam v mt s c im sinh hc ca chỳng 24 ... - Trn ụng Anh NGHIấN CU THNH PHN LOI V C IM SINH HC CA MT S I DIN THUC H NM TN PLUTEACEAE MT S VNG SINH THI CHNH CA VIT NAM Chuyờn ngnh: Vi sinh vt hc Mó s: 60 42 40 LUN VN THC S KHOA HC...
 • 74
 • 789
 • 4

về nhân vật cuồng si của honoré de balzac qua một số tác phẩm đã dịch ở việt nam

về nhân vật cuồng si của honoré de balzac qua một số tác phẩm đã dịch ở việt nam
... sáng tác Balzac đặc trưng độc đáo việc thể hiện thực 3.2.3 .Về nhân vật cuồng si, tác giả gọi trực tiếp nhân vật Balzac nhân vật cuồng si thuật ngữ quen thuộc sử dụng để nói giới nhân vật Balzac nhân ... chung toàn nhân vật Tấn trò đời Nhiều tác giả Việt Nam nghiên cứu Tấn trò đời gọi số nhân vật Balzac, nhân vật mà gọi nhân vật cuồng si, nhân vật tham vọng cá nhân Xét nghĩ, cá nhân có tham ... 2.2 .Nhân vật cuồng si sáng tác Balzac 54 2.2.1.Tiêu chí xác định nhân vật cuồng si tác phẩm Balzac 54 2.2.2.Các kiểu dạng nhân vật cuồng si Tấn trò đời Balzac 55 2.2.2.1.Vài nét nhân...
 • 170
 • 271
 • 2

Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.pdf

Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.pdf
... Bởi đề t i Phân tích định lợng tác động sách tiền tệ tới số nhân tố Việt Nam thời kỳ đổi đợc luận án lựa chọn nghiên cứu nhằm phân tích tác động trực tiếp mặt định lợng sách tiền tệ thông ... với số nhân tố Chơng 2: Phân tích định lợng ảnh hởng sách cung tiền tới số nhân tố Việt Nam giai đoạn gần Chơng 3: Tổng kết v kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực sách tiền tệ Tổng quan ... hình cho tiền sở khả dụng 1.2.1 Chính sách tiền tệ v vai trò sách tiền tệ Chính sách tiền tệ l sách quản lý kinh tế m NHTW thông qua công cụ thực thi sách liên quan đến tiền tệ nhằm thực...
 • 224
 • 1,146
 • 11

Giải pháp phát triển xuất khẩu một số sản phẩm cơ khí của Việt Nam.pdf

Giải pháp phát triển xuất khẩu một số sản phẩm cơ khí của Việt Nam.pdf
... khả phát triển xuất sản phẩm khí Việt Nam thời kỳ đến năm 2015 72 II Quan điểm định hớng phát triển xuất sản phẩm khí Việt Nam đến năm 2015 74 2.1 Quan điểm phát triển xuất sản phẩm khí Việt ... phát triển đầu t đẩy mạnh sản xuất xuất nhóm sản phẩm III- Kinh nghiệm phát triển sản xuất xuất sản phẩm khí số nớc giới Để thúc đẩy phát triển việc tăng nhanh kim ngạch chủng loại sản phẩm khí ... nhằm phát triển xuất số sản phẩm khí Việt Nam đến năm 2015 68 I Bối cảnh dự báo khả phát triển xuất sản phẩm khí Việt Nam 68 1.1 Bối cảnh quốc tế nớc ảnh hởng đến khả xuất sản phẩm khí Việt Nam...
 • 164
 • 982
 • 6

192 Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

192 Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
... Bởi đề t i Phân tích định lợng tác động sách tiền tệ tới số nhân tố Việt Nam thời kỳ đổi đợc luận án lựa chọn nghiên cứu nhằm phân tích tác động trực tiếp mặt định lợng sách tiền tệ thông ... với số nhân tố Chơng 2: Phân tích định lợng ảnh hởng sách cung tiền tới số nhân tố Việt Nam giai đoạn gần Chơng 3: Tổng kết v kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực sách tiền tệ Tổng quan ... hình cho tiền sở khả dụng 1.2.1 Chính sách tiền tệ v vai trò sách tiền tệ Chính sách tiền tệ l sách quản lý kinh tế m NHTW thông qua công cụ thực thi sách liên quan đến tiền tệ nhằm thực...
 • 224
 • 373
 • 0

Dự báo thị trường thế giới một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2015

Dự báo thị trường thế giới một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2015
... 2.1 Dự báo cấu thị trờng xuất gạo Việt Nam đến 2015 54 Sơ đồ 2.2 Dự báo cấu thị trờng xuất cà phê Việt Nam đến 2015 60 Sơ đồ 2.3 Dự báo cấu thị trờng xuất cao su Việt Nam đến 2015 64 Sơ đồ 2.4 Dự ... Dự báo cấu thị trờng xuất thủy sản Việt Nam đến 2015 69 Sơ đồ 2.5 Dự báo cấu thị trờng xuất sản phẩm gỗ Việt Nam đến 2015 75 Sơ đồ 2.6 Dự báo cấu thị trờng xuất hàng dệt may Việt Nam đến 2015 ... 1.2.6 Mặt hàng dệt may 40 1.2.7 Mặt hàng giày dép 44 1.2.8 Mặt hàng điện tử linh kiện 46 CHƯƠNG Dự báo khả xuất số mặt hàng chủ yếu Việt Nam đến 2015 49 2.1 Một số sở để xây dựng dự báo 49 2.2 Mặt...
 • 144
 • 476
 • 0

Nghiên cứu về chính sách cung tiền tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong giai đoạn gần đây

Nghiên cứu về chính sách cung tiền tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong giai đoạn gần đây
... tố Chơng 2: Phân tích định lợng ảnh hởng sách cung tiền tới số nhân tố Việt Nam giai đoạn gần Chơng 3: Tổng kết v kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực sách tiền tệ Tổng quan nghiên cứu ... hởng sách tiền tệ ổn định, tăng trởng kinh tế Việt nam l vấn đề cần thiết Đối tợng v mục đích nghiên cứu đề t i Việc nghiên cứu ảnh hởng sách tiền tệ tới nhân tố kinh tế Việt nam giai đoạn ... phần nghiên cứu luận án đề cập tới vấn đề bỏ ngỏ nêu 7 Chơng Mối quan hệ sách cung tiền với số nhân tố 1.2 Phân tích sách tiền tệ thông qua hình cho tiền sở khả dụng 1.2.1 Chính sách tiền...
 • 224
 • 339
 • 0

Một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam bị nước ngoài điều tra và áp dụng thuế chống bán phá giá

Một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam bị nước ngoài điều tra và áp dụng thuế chống bán phá giá
... .5 c Rà soát việc áp dụng thuế chống bán phá giá .5 Thực tiễn áp dụng thuế chống bán phá giá Mỹ Phần Một số mặt hàng Việt Nam bị nớc điều tra áp dụng thuế chống bán phá giá .7 Kết ... mức thuế cụ thể Hoặc Không áp thuế chống bán phá giá hàng hoá nhập thuộc đối tợng điều tra áp dụng thuế chống bán phá giá a Thuế tạm thời: Sau đánh giá sơ thấy có hành vi bán phá giá DOC áp dụng ... dụng vào luật chống bán phá giá nớc Kể từ WTO đời đến cuối năm 2001, giới có 2132 điều tra phá giá, có 1066 lần áp thuế chống bán phá giá (khoảng 50% vụ điều tra) Các mặt hàng thờng bị điều tra...
 • 13
 • 294
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số tiêu chuẩn của việt nam về môi trườngcác làng nghề truyền thống tiêu biểu của việt namquá trình gia nhập wto và một số cam kết cơ bản của việt namtình hình xuất khẩu một số thuỷ sản chủ yếu của việt namtình hình xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực của việt nam giai đoạn 2000 2009một số mặt hàng nhập khẩu của việt nammột số phong tục tập quán của việt nammột số thị trường tiềm năng của việt namdự báo thị trường thế giới một số mặt hàng xuất khẩu của việt nam đến năm 2015một số địa danh nổi tiếng của việt namxuất nhập khẩu một số hàng hóa chủ yếu của việt nam năm 2008 và dự báo năm 2009thực tiễn xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực của việt nam sang eutác động của eu mở rộng đối với hoạt động xuất khẩu một số mặt hàng chính của việt nam sang thị trường nàythực trạng xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu của việt nam sang thị trường eu dưới tác động của rào cản kỹ thuật thương mại và đánh giá những tác động đócác quy định thâm nhập thị trường eu đối với một số mặt hàng chủ lực của việt namTRẮC NGHIỆM INFINITIVE HAYĐề kiểm tra số 1, lớp 12 thí điểmTuần 4. Những con sếu bằng giấyBài 4. Chăm làm việc nhàTuần 8. Kì diệu rừng xanhmau thong tin hoc sinhĐề thi HSG vật lí 9 2017Bài 14. Thực hành: Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hạiPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ PHƯƠNG PHÁP THẾ TỰ NHIÊN PHƯƠNG PHÁP GAMMA TỰ NHIÊN PHƯƠNG PHÁP PHỔ GAMMAKiểm tra vật lí 8 45 phútBài 7. Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiềuBài 4. Linh kiện bán dẫn và ICVận dụng linh hoạt các định luật bảo toàn phát hiện điểm đặc biệt của các PeptitHSG HOẰNG HÓA VÒNG 3 - 2017 2018Tuần 5. Tập chép: Chiếc bút mựcBài 25. ng, nghtả về người chị gái của emBài 7-8. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây NguyênBài 6. Một số dân tộc ở Tây NguyênTuần 4. Từ chỉ sự vật. MRVT: ngày, tháng, năm