Nghiên cứu chuyển đổi sinh kế của hộ đồng bào dân tộc vân kiều ở huyện quảng ninh, tỉnh quảng bình

nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa huyện thanh chương tỉnh nghệ an

nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện thanh chương tỉnh nghệ an
... tạo sản phẩm nơng- lâm- thuỷ sản cho kinh tế Quốc dân 1.1.4 Sản xuất hàng hóa chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa 1.1.4.1 Hàng hóa sản xuất hàng hóa Hàng hóa Hàng ... vực II: Gồm xã Thanh Tiên, Thanh Liên, Thanh Lương, Thanh Dương, Thanh Khê, Thanh Tùng, Thanh Xn, Thanh Lâm, Thanh Mai, Thanh Mỹ, Thanh Hà, Thanh Thủy Đây xã có dân cư sinh sống sản xuất địa hình ... KINH TẾ VÀ TÌNH HÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NƠNG NGHIỆP HUYỆN THANH CHƯƠNG 2.2.1 Thực trạng cấu kinh tế huyện Thanh Chương * cấu kinh tế theo ngành sản xuất - Giá trị sản xuất (GO): Là tồn...
 • 95
 • 323
 • 0

Các giải pháp khắc phục tình trạng bỏ học của học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số huyện kon bảy, tỉnh kon tum

Các giải pháp khắc phục tình trạng bỏ học của học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện kon bảy, tỉnh kon tum
... công Tình tr ng b h c c a tr em ngư i DTTS v n t n t i ch n th c hi n ñ tài: Các gi i pháp kh c ph c tình tr ng b h c c a h c sinh ngư i ñ ng bào dân t c thi u s hu ên Kon R y, t nh Kon Tum ... cho ngư i dân t c thi u s Chương 2: Th c tr ng tình hình b h c c a h c sinh ngư i t c thi u s huy n Kon R y, t nh Kon Tum Chương 3: Gi i pháp kh c ph c tình hình b h c c a h c sinh ngư i dân t c ... huy n cao t nh Kon Tum - T nh Kon Tum l i ñư c ñánh giá t nh có t l HS b h c cao 2.4 Tình hình kh c ph c tình tr ng b h c c a h c sinh DTTS huy n Kon R y Tình hình gi m s h c sinh DTTS b h c...
 • 26
 • 670
 • 3

Luận văn nghiên cứu chuyển đổi nghề nghiệp của lao động nữ nông thôn huyện gia lâm

Luận văn nghiên cứu chuyển đổi nghề nghiệp của lao động nữ nông thôn huyện gia lâm
... xã h i, tr lao ñ ng n nông thôn 2.1.1.2 Quan ni m v lao ñ ng n nông thôn Lao ñ ng n nông thôn nh ng n lao ñ ng cư trú khu v c nông thôn, có kh tham gia lao ñ ng Ngu n lao ñ ng n nông thôn bao g ... LAO ð NG N NÔNG THÔN 2.1 Cơ s lý lu n v chuy n ñ i ngh nghi p c a lao ñ ng n nông thôn 2.1.1 Quan ni m v lao ñ ng n nông thôn 2.1.1.1 Quan ni m v lao ñ ng nông thôn Lao ñ ng nông thôn t t c lao ... ng 4.2 Lao ñ ng ngành ngh c a lao ñ ng n nông thôn huy n Gia Lâm giai ño n 2007 - 2010 50 B ng 4.3: Cơ c u lao ñ ng nông thôn huy n Gia Lâm ñ tu i lao ñ ng phân theo gi i tính giai...
 • 120
 • 449
 • 0

Luận văn nghiên cứu chuyển đổi nghề nghiệp của lao động nông thông tại huyện ý yên, tỉnh nam định

Luận văn nghiên cứu chuyển đổi nghề nghiệp của lao động nông thông tại huyện ý yên, tỉnh nam định
... LðNT t nh Nam ð nh 47 4.1.1 Lao ñ ng c u lao ñ ng nông thôn t nh Nam ð nh 47 4.1.2 Lao ñ ng ngành ngh c a lao ñ ng nông thôn huy n Ý Yên 50 4.1.3 Lao ñ ng ngành ngh c a LðNT t i xã nghiên c u ... nghi p cho lao ñ ng nông thôn t i huy n Ý Yên theo hư ng t nông nghi p sang phi nông nghi p 1.3 ð i tư ng ph m vi nghiên c u 1.3.1 ð i tư ng nghiên c u Nghiên c u lao ñ ng nông thôn huy n Ý Yên 1.3.2 ... i tư ng ph m vi nghiên c u 1.3.1 ð i tư ng nghiên c u 1.3.2 Ph m vi nghiên c u CƠ S 2.1 Cơ s lý lu n v chuy n ñ i ngh nghi p lao ñ ng nông thôn 2.1.1 Lao ñ ng nông thôn 2.1.2 Lý lu n v ngh nghi...
 • 138
 • 325
 • 2

[Luận văn]nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện cẩm thuỷ, tỉnh thanh hoá

[Luận văn]nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện cẩm thuỷ, tỉnh thanh hoá
... hởng trực tiếp đến việc chuyển đổi cấu trồng theo hớng hàng hoá huyện Cẩm Thuỷ Các hệ thống canh tác trồng đợc sử dụng xu hớng chuyển đổi cấu trồng theo hớng sản xuất hàng hoá (nằm quy hoạch phát ... su huyện Cẩm Thủy (đang đợc xây dựng) nhiệm vụ trọng tâm cần đợc thực Xuất phát từ yêu cầu trên, thực đề tài "Nghiên cứu chuyển đổi cấu trồng theo hớng sản xuất hàng hóa huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh ... Bảng 3.30: Phơng án chuyển đổi cấu trồng huyện Cẩm Thuỷ giai đoạn 2005 - 2015 92 Đồ thị 4: cấu sử dụng đất sử dụng đất năm 2015 huyện Cẩm Thuỷ, sau chuyển đổi cấu trồng (%) 94 Mục...
 • 109
 • 1,793
 • 8

Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với vùng đất ven biển huyện hậu lộc, tỉnh thanh hoá

Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với vùng đất ven biển huyện hậu lộc, tỉnh thanh hoá
... quan hệ trồng với đất xác định đợc cấu trồng hợp lý Tuỳ thuộc v o địa hình, chế độ nớc, th nh phần lý hoá tính đất để bố trí cấu trồng phù hợp Th nh phần giới đất quy định tính chất đất nh chế ... thời gian nghiên cứu - Địa điểm nghiên cứu đất ven biển huyện Hậu Lộc m x đại diện l x Ho Lộc - Thời gian nghiên cứu 2009 2010 2.2 Phơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Sử dụng thông tin có - Khí hậu lấy ... trí cấu trồng hợp với vùng n o đó, cần nắm vững yêu cầu lo i, giống trồng, đối chiếu điều kiện tự nhiên với khả thích ứng trồng để đa định đắn 1.1.3.5- Hệ sinh thái v cấu trồng Xây dựng cấu trồng...
 • 114
 • 823
 • 1

Luận văn nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện cẩm thuỷ, tỉnh thanh hoá

Luận văn nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện cẩm thuỷ, tỉnh thanh hoá
... hởng trực tiếp đến việc chuyển đổi cấu trồng theo hớng hàng hoá huyện Cẩm Thuỷ Các hệ thống canh tác trồng đợc sử dụng xu hớng chuyển đổi cấu trồng theo hớng sản xuất hàng hoá (nằm quy hoạch phát ... su huyện Cẩm Thủy (đang đợc xây dựng) nhiệm vụ trọng tâm cần đợc thực Xuất phát từ yêu cầu trên, thực đề tài "Nghiên cứu chuyển đổi cấu trồng theo hớng sản xuất hàng hóa huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh ... 38 2.2.2 Nghiên cứu luận cho phép chuyển đổi cấu trồng 38 2.2.3 Nghiên cứu xây dựng cấu trồng 38 2.2.4 Đề xuất giải pháp thực cấu trồng 38 2.3 Phơng pháp nghiên cứu ...
 • 109
 • 710
 • 2

Tiếp cận tín dụng của hộ đồng bào dân tộc êđê trường hợp nghiên cứu tại xã cuôr đăng huyện cư mgar, tỉnh đak lak

Tiếp cận tín dụng của hộ đồng bào dân tộc êđê trường hợp nghiên cứu tại xã cuôr đăng huyện cư mgar, tỉnh đak lak
... chi m 85% dân s toàn xã, nông nghi p v i tr ng cà phê n m tr c qu c l g p nhi i s ng kinh t hi n c Tác gi bào dân t i dân, nh t h DTTS t nghi v n v kh p c n tín d ng c a h , li ng m nghiên c ... m nghiên c u- phía sách tín d ng, t t ch c cung ng, t tr có n ti p c n tín d ng c a h ? Câu h i 2: Gi i pháp sách nh t ng kh p c n tín d ng c a h m nghiên c u? 1.4 ng nghiên c u: Các v bào dân ... tác dân t nh s -CP c a Th ng Chính ph v công Dân- t c-thi u-s nh ng dân t c có s ph m vi lãnh th c C ng hòa h i Ch có-s -dân- chi m-trên-50%-t ng-s -dân- c a-c K t qu T u tra dân s nhà i dân...
 • 65
 • 113
 • 0

nghiên cứu chuyển đổi hệ thống cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc

nghiên cứu chuyển đổi hệ thống cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện yên lạc  tỉnh vĩnh phúc
... 3.4 Đề xuất chuyển đổi hệ thống trồng theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Yên Lạc giai đoạn 2015 -2020 71 3.4.1 Quan điểm đề xuất 71 3.4.2 Phương án chuyển đổi hệ thống trồng huyện Yên Lạc đến ... nông sản, tăng thu nhập đơn vị diện tích nhu cầu cấp thiết Xuất phát từ vấn đề tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu chuyển đổi hệ thống trồng theo hướng sản xuất hàng hóa huyện Yên Lạc tỉnh ... tỉnh Đăk Lăk Hồ Gấm (2003) nghiên cứu chuyển đổi hệ thống trồng theo hướng sản xuất hàng hoá huyện Đak Mil, tỉnh Đak Lak cho hệ thống trồng, hiệu kinh tế loại hình sản xuất, thu nhập tích luỹ nhóm...
 • 102
 • 169
 • 1

Đánh giá các hoạt động sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên

Đánh giá các hoạt động sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÊ DUY THƢỜNG ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG SINH KẾ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI HUYỆN VÕ NHAI - TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60.62.01.16 ... thông qua hoạt động cho người dân, phương Do chúng cho hộ nông dân tiến hành lựa chọn nghiên cứu đề tài: Đánh giá hoạt động sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên Mục ... Hồng Thái Nguyên - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn " Đánh giá hoạt động sinh kế đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nhai - tỉnh Thái...
 • 91
 • 343
 • 4

Nghiên cứu giải pháp tăng thu nhập cho đồng bào dân tộchộ nghèo đông nam bộ và tây nguyên qua việc phát triển một số cây ăn quả chịu hạn (mít, xoài, chuối )

Nghiên cứu giải pháp tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc và hộ nghèo ở đông nam bộ và tây nguyên qua việc phát triển một số cây ăn quả chịu hạn (mít, xoài, chuối  )
... cây ăn chịu hạn (cây xoài, mãng cầu ta, mít chuối) góp phần tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc hộ nghèo vùng khó khăn nước tưới Đông Nam Tây nguyên - Xác định giống ăn phù hợp với số vùng hạn (xoài, ... Hoa, dân tộc Nùng, dân tộc Tày, dân tộc Chơ- ro, dân tộc Khơ-me, dân tộc Chăm, dân tộc Stiêng, dân tộc Thái, dân tộc Tà –ôi, dân tộc Mường, dân tộc Cơ-ho, dân tộc Mạ, dân tộc M'Nông, dân tộc Gia ... miền Đông Nam dân tộc người sinh sống Phổ biến Đông Nam như: Hoa, dân tộc Nùng, dân tộc Tày, dân tộc Chơ- ro, dân tộc Khơ-me, 39 dân tộc Chăm, dân tộc Stiêng, dân tộc Mạ Nhìn chung tỷ lệ dân tộc...
 • 170
 • 121
 • 0

đánh giá tác động giao đất lâm nghiệp đến thu nhập của hộ đồng bào dân tộc ít người khu vực rừng phòng hộ yên lập huyện hoành bồ tỉnh quảng nam

đánh giá tác động giao đất lâm nghiệp đến thu nhập của hộ đồng bào dân tộc ít người khu vực rừng phòng hộ yên lập  huyện hoành bồ  tỉnh quảng nam
... nghiệp đến thu nhập hộ đồng b o dân tộc ngời khu vực Rừng phòng hộ Yên Lập huyện Ho n Bồ tỉnh Quảng Ninh đợc ho n th nh khoa Sau đại học Trờng Đại học Nông nghiệp H Nội Tác giả muốn b y tỏ lòng ... Tác giả luận văn Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Lu n th c s khoa h c Kinh t i Lời cảm ơn Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp Đánh giá tác động giao đất lâm nghiệp đến thu nhập hộ ... phòng hộ Yên Lập, Phòng NN&PTNT huyện Ho nh Bồ, cảm ơn cán bộ, nhân dân v hộ gia đình dân tộc đợc điều tra x Tân Dân, x Dân Chủ đ nhiệt tình cung cấp thông tin có liên quan đến luận văn Ngo i tác...
 • 152
 • 304
 • 1

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số huyện bảo lâm, tỉnh cao bằng

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện bảo lâm, tỉnh cao bằng
... v số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế dân tộc thiểu số địa b n huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hoá sở lý luận v thực tiễn phát triển kinh tế dân ... dân tộc thiểu số - Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế dân tộc thiểu số huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng (tập trung chủ yếu dân tộc Lô Lô v Sán Chỉ) - Đề xuất định hớng v giải pháp chủ yếu nhằm phát ... Phơng pháp nghiên cứu 55 3.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 59 Thực trạng v giải pháp phát triển kinh tế dân tộc sán chỉ, lô lô huyện Bảo Lâm 4.1 61 Thực trạng phát triển kinh tế dân tộc huyện Bảo Lâm...
 • 149
 • 613
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chuyển đổi nghề nghiệp của lao động nông thôn tại huyện ý yên tỉnh nam địnhluận văn nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá tại huyện cẩm thuỷ tỉnh thanh hoánghiên cứu sự thay đổi sinh kế của hộ nông dân ven cụm công nghiệp ở huyện hiệp hòa tỉnh bắc giangý nghĩa sự cần thiết nghiên cứu sự thay đổi sinh kế của hộ dân gần kcnvai trò của nghên cứu về thay đổi sinh kế của hộ nông dânđổi sinh kế của hộ nông dân thích ứng cnhlý luận về sự thay đổi sinh kế của hộ nông dânnghiên cứu khả năng sinh trưởng của giống bưởi sa điền trung quốc trồng tại huyện hiệp hòa bắc giangđánh giá sự thay đổi sinh kế của các nhóm người dânđánh giá thực trạng ô nhiễm kim loại nặng trong đất và nghiên cứu biện pháp sinh học để phục hồi đất sau khai thác thiếc tại huyện đại từ tỉnh thái nguyênảnh hưởng của đạo tin lành đối với đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở tây nguyên hiện nayđánh giá đặc điểm sinh lý chịu nóng chịu hạn của các dòng keo lá liềm acacia crasscicarpa ở huyện phong điền tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu giải pháp chủ yếu nhằm tạo việc làm cho thanh niên nông thôn huyện thái thụy tỉnh thái bìnhhộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèolễ hội lồng tồng của dân tộc tày nùng ở huyện cao lộc tỉnh lạng sơnĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học