Công tác thực tập sư phạm của các trường sư phạm

Quản lý công tác thực tập phạm cuối khóa của sinh viên trường đại học ngoại ngữ đại học đà nẵng

Quản lý công tác thực tập sư phạm cuối khóa của sinh viên trường đại học ngoại ngữ  đại học đà nẵng
... h c Đà N ng” ñ nghiên c u M c ñích nghiên c u Nghiên c u v n ñ lu n v qu n công tác th c t p ph m cu i khóa c a SV ngành ph m, phân tích th c tr ng công tác qu n th c t p ph ... qu n ñ u t p trung vào hi u qu công tác qu n Hi u qu ñó ph thu c vào y u t : Ch th qu n lý, khách th qu n m c ñích công tác qu n lý, ph thu c vào tác ñ ng t ch th ñ n khách th qu n ... th c t p ph m cu i khóa c a SV trư ng ĐH ph m 3.2 Đ i tư ng nghiên c u Bi n pháp qu n công tác th c t p ph m cu i khóa c a SV trư ng ĐHNN-ĐHĐN 4 Gi thuy t khoa h c Công tác ch ñ...
 • 121
 • 730
 • 4

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP PHẠM TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2008 - 2009

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2008 - 2009
... 12/4 /2009 - Rà soát, kiểm tra thực nội dung TTSP theo kế hoạch - Hoàn tất loại hồ sơ thực tập - Tổng kết thực tập, chia tay với nhà trờng, địa phơng IV Hồ sơ thực tập s phạm: Trởng đoàn thực tập ... tiết dạy mẫu - Giáo sinh nhận bài, soạn bài, làm đồ dùng giảng dạy, tổ chức giảng tập - Thực công tác thực tập chủ nhiệm, công tác Đoàn, Đội, thực tế địa phơng Tuần - 4: Từ ngày 16/02 /2009 đến ngày ... Chí Minh 26 - - Tham gia hoạt động xã hội xâm nhập thực tế giáo dục địa phơng Tuần - 6: Từ 02/3 /2009 đến ngày 15/3 /2009 - Ban đạo thực tập đạo tổ chức thực kế hoạch thực tập toàn đợt - Phát động...
 • 4
 • 877
 • 2

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP PHẠM NGẮN HẠN NĂM HỌC 2008 - 2009

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NGẮN HẠN NĂM HỌC 2008 - 2009
... 22/02 /2009 - Ban đạo rà soát kế hoạch đạo sát thực kế thực tập - Hoàn thiện loại hồ sơ thực tập - Tổng kết thực tập nhóm thực tập, đoàn thực tập - Chia tay với nhà trờng, cán bộ, giáo viên, học ... giảng dạy, thực tập chủ nhiệm, làm tập tìm hiểu Tâm lý - giáo dục - Sinh viên nghiên cứu hồ sơ chuyên môn, thăm lớp dự - Ban đạo báo cáo công tác thực tập tuần Thờng trực Ban đạo thực tập s phạm cấp ... 09/02 /2009 đến ngày 15/02 /2009 - Ban đạo thực tập đạo thực kế hoạch thực tập cho nhóm thực tập giảng dạy, chủ nhiệm - Sinh viên dự tiết dạy mẫu, nghiên cứu hồ sơ chuyên môn nghiệp vụ trờng thực tập...
 • 4
 • 337
 • 0

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THỰC TẬP PHẠM

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM
... ch nhim + Bn thu hoch cụng tỏc TTSP Sinh viờn no np khụng y nhng bn quy nh trờn s khụng c cụng nhn kt qu thc s phm 15 QUY NH QUY I IM T THANG IM 20 SANG THANG IM 10 Tớnh im TTSP theo thang im ... 5,0 T 1,0 n di 3,0 Di 1,0 THANG IM 10 10 * Ghi chỳ: Vic quy i im TTSP t thang im 20 sang thang im 10 s Trng HSP H Ni thc hin theo quy nh QUY NH V CễNG TC CH O, T CHC THC HIN; KHEN THNG, K LUT ... TTSP cho cỏc Ban ch o trng ph thụng hng nm ỏnh giỏ v hon thin h s TTSP Theo Quy nh v ỏnh giỏ v hon thin h s TTSP 13 QUY NH V NH GI V HON THIN H S TTSP NH GI Kt hp vi cỏc hot ng khỏc, t trng chuyờn...
 • 60
 • 319
 • 0

Báo cáo công tác thực tập phạm năm thứ 3

Báo cáo công tác thực tập sư phạm năm thứ 3
... TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA :Khoa học tự nhiên công nghệ BỘ MÔN: …………… Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO CÔNG TÁC THỰC TẬP NĂM THỨ NĂM HỌC 2014 - 2015 ... phải rèn luyện, ứng dụng kiến thức học, kĩ giáo dục dạy học, hình thành kĩ phạm - Sau tuần thực tập, dìu dắt tận tình bảo ân cần kinh nghiệm chuyên môn lực phạm cô Nguyễn Thu Huyền cô thầy ... trách nhiệm - Trung thực - Đoàn kết, hợp tác - Sáng tạo - Khát vọng vươn lên Công tác đạo hoạt động chuyên môn trường phổ thông: + Toàn trường có tổng số 36 cán giáo viên (2 BGH + 31 GV + GVHĐ) +...
 • 13
 • 670
 • 1

BÁO CÁO CÔNG TÁC THỰC TẬP PHẠM NĂM THỨ 3

BÁO CÁO CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM THỨ 3
... em đạo đức lẫn học tập Thực viết Báo cáo cá nhân: • Nội dung báo cáo thể đầy đủ mặt hoạt động thực tập: Trong thu hoạch em báo cáo đầy đủ nội dung hoạt động đợt thực tập phạm qua nội dung ... số liệu viết báo cáo: - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: thông qua báo cáo tình hình hoạt động phường trường THCS Tân Đồng Báo cáo công tác chủ nhiệm, báo cáo công tác Đội, báo cáo tình hình ... Hà Nội, tháng năm 2015 TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA GDTC & NT BỘ MÔN MỸ THUẬT ————————— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BÁO CÁO CÔNG TÁC THỰC TẬP NĂM NĂM HỌC 2014 – 2015 Họ tên:...
 • 26
 • 592
 • 3

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THỰC TẬP PHẠM NĂM HỌC 2014 - 2015

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2014 - 2015
... sở thực tập thực kết luận Hiệu trưởng Hội nghị tổng kết công tác TTSP năm học 2013 – 2014, nhằm giúp trưởng đoàn TTSP2 thực tốt nhiệm vụ mình, năm học 2014 2015, nhà trường tổ chức khóa tập ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh Phúc Thái Nguyên, ngày 26 tháng năm 2015 BÁO CÁO HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THỰC TẬP SƢ PHẠM NĂM ... lớp thực tập chủ nhiệm Kiến nghị Hiện tiểu học thực mô hình trường học Do đó, kinh đề nghị phòng Đào tạo liên hệ để SV có hội thực tập, thực tế môn học trường thực mô hình VNEN 20 BÁO CÁO TỔNG KẾT...
 • 30
 • 295
 • 0

Hướng dẫn tự đánh giá cho điểm công tác kiểm tra nội bộ của các trường

Hướng dẫn tự đánh giá cho điểm công tác kiểm tra nội bộ của các trường
... số điểm nội dung đạt 25% - 49% yêu cầu Dưới 25% yêu cầu, không cho điểm III TỰ ĐÁNH GIÁ, KIỂM TRA CHÉO Báo cáo tự đánh giá: Trên sở quy định mức khung điểm tối đa theo nội dung, Hiệu trưởng trường ... non, mẫu giáo, tiểu học, THCS trường TH&THCS viết báo cáo tự đánh giá, cho điểm tương ứng theo định lượng, cho điểm nêu Kiểm tra chéo học tập kinh nghiệm: Phòng GDĐT tổ chức đoàn kiểm tra chéo ... LƯỢNG, CHO ĐIỂM 100% số điểm nội dung đạt 100% yêu cầu 90% số điểm nội dung đạt 90% - 99% yêu cầu 80% số điểm nội dung đạt 80% - 89% yêu cầu 70% số điểm nội dung đạt 70% - 79% yêu cầu 50% số điểm nội...
 • 2
 • 174
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP-công tác quản lý, chỉ đạo của hiệu trưởng nhằm tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

BÁO CÁO THỰC TẬP-công tác quản lý, chỉ đạo của hiệu trưởng nhằm tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
... chế Do vậy, từ năm học 2012 - 2013 tiến hành nghiên cứu đề tài công tác quản lý, đạo hiệu trưởng nhằm tăng cường giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục lên lớp triển khai áp ... pháp để thực trường tiểu học huyện, tỉnh Qua thực tế trình quản lý, đạo thực nội dung giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục lên lớp với kinh nghiệm thân nghiên cứu học hỏi ... hợp lý, nhuần nhuyễn lý thuyết thực tế tin tưởng em có KNS theo mục tiêu giáo dục đào tạo ĐỀ tài: Một số kinh nghiệm công tác quản lý, đạo hiệu trưởng nhằm tăng cường giáo dục kỹ sống cho học sinh...
 • 27
 • 223
 • 0

Phong cách giao tiếp phạm của giáo sinh trường cao đẳng phạm hưng yên khi thực tập giảng dạy tại các trường trung học cơ sở

Phong cách giao tiếp sư phạm của giáo sinh trường cao đẳng sư phạm hưng yên khi thực tập giảng dạy tại các trường trung học cơ sở
... phạm Uurờng xuy ơn R L N V S P IX Ròn luyện nghiệp vụ phạm thường xun PCGT Phong cách giao tiếp PCCÌTSP Phong cách giao tiếp phạm IT G D Thực tập giàn li dạv THCS Trung hục SỪ ITSP Thực ... chung ỉ 2.3 Phong cáclì giao tiếp SU’ phạm giáo sinh hình thành phái Ỉrỉcn q trìn h đảo tạo tru òn g Su phạm 1.2.3.1 Khái niệm phong cách phong cách giao tiếp SU' phạm * Khái niệm phong cách Theo ... nhân cách nm rời 14 1.2.2 Giao tiêp sir phạm - dièti kiện tiên quvèt dơ hình thành phát triền tâm lý nhân cách người thầy eiáo học sinh 17 1.2.3 Phong cách giao tiếp phạm...
 • 133
 • 174
 • 2

Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
... cường công tác quản thuế GTGT doanh nghiệp Chương2 : Thực trạng công tác quản thuế GTGT doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang Chương3 : Giải pháp tăng cường quản thuế GTGT doanh nghiệp ... cục thuế tỉnh Bắc Giang, em tìm hiểu nghiên cứu công tác quản thu thuế GTGT chọn đề tài Thực trạng công tác quản thuế GTGT Doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang Mục đích đề tài: Tìm hiểu thực ... nghiệp Mong đề tài Thực trạng công tác quản thuế GTGT Doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang có ý nghĩa đến công tác quản thuế GTGT doanh nghiệp Là sinh viên, hiểu biết luận thực tiễn hạn chế...
 • 45
 • 775
 • 10

Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực trạng công tác quản lý thuế GTGT của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
... quản thu thuế GTGT chọn đề tài Thực trạng công tác quản thuế GTGT Doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang Mục đích đề tài: Tìm hiểu thực trạng công tác quản thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp ... cường công tác quản thuế nói chung quản thuế GTGT doanh nghiệp nói riêng Dương Tuấn Anh 11 Lớp: 9A03 Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG THỰCTRẠNGCÔNGTÁCQUẢNLÝTHU GTGT ỐIVỚICÁCDOAN HNGHIỆPTRÊNĐỊABÀNTỈNHBẮCGIANG ... hưởng đến công tác quản thu địa bàn tỉnh Bắc Giang nói chung cần thiết phải tăng cường công tác quản thuế GTGT Doanh nghiệp nói riêng - Hầu hết doanh nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Giang có quy...
 • 43
 • 395
 • 1

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ SỰ PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG-GIA ĐÌNH TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ SỰ PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG-GIA ĐÌNH TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH LONG AN
... cứu Thực trạng quản phối hợp nhà trường - gia đình cơng tác giáo dục học sinh trường THPT huyện Cần Đước, tỉnh Long An Giả thuyết khoa học Sự phối hợp nhà trường - gia đình cơng tác quản phối ... mẹ học sinh thầy giáo phối hợp nhà trường gia đình Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG - GIA ĐÌNH TRONG CƠNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT HUYỆN CẦN ĐƯỚC, TỈNH ... cường quản phối hợp nhà trường - gia đình cơng tác giáo dục học sinh Tuy nhiên vấn đề thực trạng quản hoạt động phối hợp nhà trường với gia đình cơng tác giáo dục học sinh trường trung học phổ...
 • 104
 • 2,057
 • 19

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ CỦA CÁC DỰ ÁN FDI TẠI VIỆT NAM

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ CỦA CÁC DỰ ÁN FDI TẠI VIỆT NAM
... tác chuẩn bị đầu dự án FDI Việt nam, tập trung vào thực tế công tác chuẩn bị đầu nhà đầu nước hỗ trợ công tác từ phía Việt nam trình nhà đầu chuẩn bị cho dự án FDI II Thực trạng công ... CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ CỦA CÁC DỰ ÁN FDI TẠI VIỆT NAM I Tổng quan FDI Việt nam qua 20 năm tiến hành hoạt động thu hút đầu nước (1987 – 2007): Tình hình thực dự án FDI: ... nhà đầu Điển dự án lắp ráp xe máy Piaggio (Italia) tỉnh Vĩnh Phúc, nhà đầu sau nhận giấy chứng nhận đầu tiến hành triển khai dự án ngày III Đánh giá công tác chuẩn bị đầu dự án FDI...
 • 40
 • 271
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo tổng kết công tác thực tập sư phạmdat van de ve cong tac thuc tap su phamthực trạng công tác quản lý thuế gtgt của các doanh nghiệpquản lý việc triển khai công tác thực tập tại các cơ sở pt ththực hiện công tác kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàithực trạng công tác tổ chức hoạt động của các tổ chuyên môn ở các trường trung học cơ sởke hoach cong tac thuc tap chu nhiemquản lý việc triển khai công tác thực tập tại cơ sở trườngthực trạng quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên của hiệu trưởng trường trung học cơ sở quận 3 thành phố hồ chí minhthực trạng công tác phát triển đội ngũ cbql các trường mn công lập tại quận 10 thành phố hồ chí minhthực trạng công tác quản lý hđgd ngll ở các trường thpt tại quận 12 tp hồ chí minhđánh giá chung về thực trạng quản lý công tác gd đạo đức hs ở các trường thpt huyện mỏ cày bến trecông tác thực tập tại công tynhững thuận lợi và khó khăn trong công tác định giá cổ phiếu của các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu niêm yếtcác nội dung để đánh giá công tác quản lí trẻ em của nhà trườngcong van trien khai chuong trinh phan bon 2017 3N ng cao hi u qu s d ng c c khu c ng nghi p tr n a b n t nh B c Ninhcv tuyen truyen xu ly vi pham nong do con 2016de an 5 trinh ky ban hanh 23 6Th nh t u v h n ch trong vi c i m i c ng ngh c ng ty gi y H N iThu n l i v kh kh n tr n con ng gia nh p WTO c a Vi t Namhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anWnREQ2VTY0VKVkEkh hoc tap nq dai hoi 12 cua danghttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anSkg0MVR4OUg3eUEQuan h kinh t i ngo i Vi t Nam EUTh m nh p th tr ng M c a c ng ty Hon abài 16Bài 4. Giữ chữ tínBài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anUktNd3A1MGVGekUhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMVdkRjZyTHkzckk1 Chuong trinh DHDCD (website)T nh h nh kinh doanh v xu t kh u g m x y d ng C ng ty c ph n xu t nh p kh u Viglacerahttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anQTZRX05uZndQeU0https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anTUhaM0FSTG1rclE