ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ SỰ SỐNG

ĐỀ CƯƠNG môn KHOA học TRÁI đất sự SỐNG

ĐỀ CƯƠNG môn KHOA học TRÁI đất và sự SỐNG
... ( Duy trì trái đất xanh) thực tế ( phục vụ cho khoa học, du lịch, kinh tế…) IX Vai trò Trái đất với sống người tác động người tới Trái đất; 1.Vai trò Trái đất với sống người - Trái đất không ... Vai trò sinh người IX Vai trò Trái đất với sống người tác động người tới Trái đất; Vai trò Trái đất với sống người - Trái đất không ian sinh sống người; - Trái đất cung cấp nguồn tài nguyên thiên ... màu đất Màu đen hydroxyt hay oxyt Mn, FeS hay màu đen đá hình thành đất Dựa vào màu sắc đánh giá chất lượng độ phì đất Màu sắc đất phụ thuộc vào hàm lượng mùn thành phần khoáng học hoá học đất...
 • 33
 • 6,264
 • 77

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT SỰ SỐNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ SỰ SỐNG
... vận dụng kiến thức Khoa học Trái đất Sự sống cho việc nhìn nhận, đánh giá tác động người tới tự nhiên môi trường khác nhau;  Bước đầu ứng dụng kiến thức Khoa học Trái đất Sự sống để nhận dạng ... quan khoa học vật biện chứng cho người học Người học thấy ý nghĩa, cần thiết giá trị khoa học môn học, qua có thái độ học tập nghiêm túc, tìm tòi, vận dụng kiến thức môn học thực tế đời sống ... Vật lý học đại cương Tập 1, NXB ĐHQGHN, 2005 Tóm tắt nội dung môn học Nội dung môn học gồm phần Cơ học Nhiệt học - Phần Cơ học bao gồm nội dung chủ yếu sau: Động học định luật động lực học chất...
 • 206
 • 278
 • 0

Đề cương khoa học trái đất sự sống

Đề cương khoa học trái đất và sự sống
... Tác động người tới Trái đất; - Làm thay đổi cảnh quan - Tác động tới - Tác động tới nguồn tài nguyên thiên nhiên - Tác...
 • 2
 • 453
 • 12

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: Nhân cách sự hình thành phát triển nhân cách (The Personality and personality’s taking shape development)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: Nhân cách và sự hình thành phát triển nhân cách (The Personality and personality’s taking shape development)
... động + Cách tiếp cận vấn đề nhân cách Uznatze + Cách tiếp cận vấn đề nhân cách B G Ananiev + Cách tiếp cận vấn đề nhân cách L X Vưgôtxki + Cách tiếp cận vấn đề nhân cách Lêônchiep 1.3 Cách tiếp ... văn hoá" trình, hình thành phát triển nhân cách 1.2 Cách tiếp cận vấn đề nhân cách Tâm lý học hoạt động 1.2.1 Nhân cách người góc nhìn triết học Mác 1.2.2 Cách tiếp cận vấn đề nhân cách số nhà nghiên ... Erikson nhân cách 1.3.3 Cách tiếp cận Tâm lý học hành vi nhân cách 1.3.3.1 Cách tiếp cận vấn đề nhân cách Watson Skinner 1.3.3.2 Cách tiếp cận vấn đề nhân cách Albert Bandura Julian Rotter 1.3.4 Cách...
 • 8
 • 271
 • 0

Đề cương môn học: Luật đất đai

Đề cương môn học: Luật đất đai
... nc iu tit phn giỏ tr tng thờm t t m khụng u t ca ngi s dng t mang li a v phỏp lớ ca ngi sử dụng đất 5A1 Trỡnh by c khỏi nim v cỏc ch th s dng t 5A2 Nờu c cỏc quyn, ngha v ca t chc, h gia ỡnh, ... quy nh mi ca Lut t nm 2003 v quyn ca t chc, cỏ nhõn nc ngoi, ngi Vit Nam nh c nc ngoi sử dụng đất Giải thích đợc Ch phỏp lớ v s dng t 16 6A1 Nhn thc c cỏch thc phõn loi t ca phỏp lut t hin...
 • 38
 • 700
 • 13

Đề cương môn học quản trị nhân sự

Đề cương môn học quản trị nhân sự
... động tổ chức Nội dung chi tiết mơn học CHƯƠNG 1: NHẬP MƠN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ LÀ GÌ? 1.1 Khái niệm 1.2 Mục đích – Mục tiêu 1.3 Phân biệt QTNS _ Quản trị CÁC HOẠT ĐỘNG QTNS CHIẾN LƯỢC ... THỐNG TIỀN LƯƠNG Học liệu 6.1 Học liệu bắt buộc Nguyễn Hữu Thân, 2004, Quản Trò Nhân Sự, Nhà xuất Thống Kê, TP.HCM Trần Kim Dung, 2009, Quản Trò Nhân Sự, Nhà xuất Thống Kê, TP.HCM 6.2 Học liệu tham ... chức dạy học cụ thể: (do GV phụ trách mơn học lập) Tuần Nội dung Giới thiệu mơn học đề cương Giới thiệu tổng quan quản trị nhân Phân tích cơng việc u cầu sinh viên chuẩn bị Hoạch định nguồn nhân...
 • 5
 • 602
 • 5

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LÝ THUYẾT CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LÝ THUYẾT VÀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
... đề mục chương: • Khái niệm thương mại quốc tế • Đặc điểm thương mại quốc tế • Tầm quan trọng thương mại quốc tế • Mục tiêu, nhiệm vụ môn thuyết sách thương mại quốc tế • Đối tượng phạm vi nghiên ... Giáo trình Kinh tế Quốc tế NXB Giáo dục, 1998 - Paul R Krugman, Maurice Obstfeld: Kinh tế học quốc tế thuyết sách, tập I (Những vấn đề thương mại quốc tế) – dịch NXB Chính trị quốc gia, 1996 ... thương mại vấn đề kết hợp sách tự hóa thương mại với tự hóa tài đầu tư Phương pháp dạy học: giảng thuyết (sử dụng projector), thảo luận Tài liệu: Bài giảng thuyết sách thương mại quốc tế...
 • 10
 • 766
 • 5

ĐỀ CƯƠNG môn học TIẾP xúc GIAO lưu văn hóa VIỆT NAM

ĐỀ CƯƠNG môn học TIẾP xúc và GIAO lưu văn hóa VIỆT NAM
... tin chung môn học - Tên môn học: Tiếp xúc giao lưu văn hóa Việt Nam - Mã môn học: LS647 - Số tín chỉ: 02 - Loại môn học: Tự chọn - Môn học tiên quyết: - Giờ tín hoạt động học tập: + Học lý thuyết ... nghiên Nam cứu 30 Đọc học Thƣ liệu 1, 2, viện, 5, nhà TÍN CHỈ 45 Thảo luận Đặc điểm tiếp xúc giao lƣu văn hóa nƣớc Việt Nam Đặc điểm tiếp xúc giao lƣu văn hóa Việt Nam Nam Á CHƢƠNG 3: TIẾP XÚC VÀ ... dung tiếp xúc giao lƣu văn hoá Việt Nam - Quá trình tiếp xúc giao lƣu văn hoá nội Việt Nam; giƣã văn hoá Việt Nam với văn hoá khu vƣc giới lịch sử - Những nội dung hình thái trình tiếp xúc giao...
 • 11
 • 1,142
 • 6

đề cương môn học thiết kế trình bày báo in

đề cương môn học thiết kế và trình bày báo in
... nhập thiết kế trình môn Thiết bày báo in tổng kế trình thể quy trình làm báo bày báo in • Phân biệt hai • Tóm lược phát triển hình thức báo in giới Nội dung 2: • Nêu quy Thiết kế trình đọc báo in ... 7: Sử dụng màu sắc thiết kế trình bày báo in Tóm tắt nội dung môn học: Thiết kế trình bày báo in môn học cung cấp kiến thức kỹ xây dựng hình thức cho tờ báo in Sinh viên ngành báo chí trang bị ... trình bày báo in đại 1.5 Đặc trưng thiết kế báo in so với loại hình thiết kế khác 1.6 Các yếu tố hình thức trang báo in Nội dung Thiết kế báo in 2.1 Quy trình đọc 2.2 Các quy tắc trình bày báo theo...
 • 24
 • 812
 • 0

đề cương môn học kịch bản biên tập truyền hình

đề cương môn học kịch bản và biên tập truyền hình
... tổng quan môn học khoảng 150 từ - Nêu khái niệm kịch kịch truyền hình Bậc - Xác định kế hoạch học tập môn học theo đề cương môn học Bậc - Phân biệt loại kịch văn học, kịch truyền hình, kịch sân khấu ... trình Ký điểm dạng ký thực ký truyền truyền hình truyền hình, kịch hình cho ký truyền hình - Nêu - Xác định đề tài, dạng ký truyền chủ đề cho tác phẩm ký hình Kịch truyền hình quy trình thực ký Nội ... nghiệp truyền hình lĩnh vực truyền hình nhà báo truyền hình - Mô tả chức - Mô tả phối hợp nhiệm vụ chức trách nhà báo truyền hình nhiệm vụ nhà báo truyền hình Tóm tắt nội dung môn học Kịch biên tập...
 • 30
 • 1,316
 • 1

đề cương môn học xây dựng quản lí dự án

đề cương môn học xây dựng và quản lí dự án
... thuyết xã hội học quản quản dự án 9.2.3 Quản quản dự án 9.2.4 Những mục đích quản dự án 9.2.4.1 Xây dựng kế hoạch 9.2.4.2 Tổ chức thực dự án 9.2.4.3 Điều hành dự án 9.2.4.4 Kiểm ... dự án Đặc biệt, môn học tập trung ý tới việc xây dựng quản dự án nhằm vào đối tượng ngành học xã hội học Trong môn học này, sau trình bày số đặc điểm chung việc xây dựng quản dự án, ... dựng dự án kêu gọi dự án dựng dự án dự án xây A.2 Trình bày dựng C.2 Biết đặt câu bước hỏi để xây dựng xây dựng dự án B.2 Hiểu rõ ý dự án nghĩa bước xây dựng dự án Nội dung A.1 Nhớ bước B.1 Hiểu...
 • 36
 • 371
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC - NHO GIÁO VĂN HỌC DÂN TỘC (CONFUCIANISME AND NATIONAL LITERATURE) ppt

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC - NHO GIÁO VÀ VĂN HỌC DÂN TỘC (CONFUCIANISME AND NATIONAL LITERATURE) ppt
... ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NHO GIÁO VÀ VĂN HỌC DÂN TỘC (CONFUCIANISME AND NATIONAL LITERATURE) _ Thông tin giảng viên: Họ tên: Trần Ngọc ... môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Bắt buộc Môn học tiên quyết: Các chuyên đề lý luận văn học văn học sử Môn học kế tiếp: Tổng quan văn học Trung đại Việt Nam Yêu cầu môn học: Các thiết bị nghe ... việc: Khoa Văn học, tầng 3, nhà B, 336 Nguyễn Trãi Điện thoại: 0903475688; NR: (04) 7532580 Email: qbvuong2804@yahoo.com Thông tin chung môn học Tên môn học: Nho giáo văn học dân tộc môn học: Số...
 • 11
 • 404
 • 2

Đề cương môn học thơ pháp những vấn đề lý luận pptx

Đề cương môn học thơ pháp và những vấn đề lý luận pptx
... Đại học Quốc gia Hà Nội Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Khoa Văn học ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC THƠ PHÁP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN (French Poetry: Some issues of theory) ... vào buổi môn học Điện thoại: 0983318553; 5620956 (NR) Email: pro.daoduyhiep@yahoo.com; duyhiep53hn@gmail.com Các hướng nghiên cứu chính: Thông tin chung môn học Tên môn học: Thơ Pháp vấn đề ... chung môn học Tên môn học: Thơ Pháp vấn đề luận môn học: Số tín chỉ: Loại môn học: Lựa chọn Môn học tiên quyết: Môn học kế tiếp: Yêu cầu môn học: Sinh viên đọc trước sách, tài liệu nghiên...
 • 14
 • 618
 • 4

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MÔI TRƯỜNG CON NGƯỜI potx

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI potx
... mãn nhu cầu người Phần ba liên quan tới vấn đề ô nhiêm môi trường bảo vệ môi trường Chương trình chi tiết Chương Mở đầu môn học (1-0-0) Giới thiệu môn học Nhiệm vụ (Đối tượng) môn học a Bùng nổ ... Giảm thiểu ONKK Chương 15 Bảo vệ môi trường (3-0-0) Ý nghĩa vấn đề Tình trạng môi trường giới Tình trang môi trường Viêt Nam Phương hướng chương trình bảo vệ môi trường VN TÀI LIỆU THAM KHẢO - ... Chương Hệ sinh thái người (2-0-0) Vị trí người hệ sinh thái Ảnh hưởng thức ăn lên người Tác động người lên hệ sinh thái Chương Dân số học phát triển dân số (2-0-0) Dân số học Phát triển dân số...
 • 7
 • 539
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: máy tính và khoa học thông tinkhoa học thông tin và thư việngiáo trình khoa học thông tin và thư việnbài giảng khoa học thông tin và thư việntài liệu khoa học thông tin và thư việnnghiên cứu khoa học thông tin và thư việnngành dinh dưỡng và khoa học thực phẩmngành khoa học thông tincơ sở khoa học thông tin và thư việntổng quan khoa học thông tin và thư việnkhoa học thông tinkhoa học thông tin thư việnnhập môn khoa học thông tin thư việnkhoa học thông tin là gìkhóa học thông tin thư việnThông tư ban hành khuôn khổ Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảoTuần 7. Người thầy cũTuần 6. Mẩu giấy vụnTuần 8. Người mẹ hiềnĐánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường tại xã tử du huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúcThông tư 16 2016 TT-BGDĐT hướng dẫn Quyết định số 72 2014 QĐ-TTg quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong các cơ sở giáo dụcThông tư liên tịch 02 2015 TTLT-BNG-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụThông tư liên tịch 02 2015 TTLT-BNV-BVHTTDL hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao.Thông tư quy định quản lý cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh mật mã dân sựThông tư về việc lập dự toán kinh phí hỗ trợ hội cựu chiến binhThông tư liên tịch 02 2015 TTLT-BVHTTDL-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.Thông tư quy định mức thu và sử dụng đường bộ trạm thu phí km 1807 + 500Bài 5. Cơ quan tiêu hoáThông tư 108 2015 TT-BTC hướng dẫn quả lý đường bộ trạm thu phí km1610+800Thông tư 21 2015 TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghềThông tư 38 2015 TTLT-BNNPTNT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sảnThông tư 21 2015 TTLT-BKHCN-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệThông tư 119 2015 TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính với quỹ doanh nghiệp nhỏ và vừaThông tư 103 2015 TT-BTC ban hành danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩuThông tư 41 2015 TT-BCT Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương