ĐỀ THI AV lần 1 THPT THANH BÌNH 1

Đề thi HSG tỉnh trường THPT Thanh Bình 2

Đề thi HSG tỉnh trường THPT Thanh Bình 2
... ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT THANH BÌNH ĐÁP ÁN ĐỀ THI HSG MÔN ĐỊA LÝ NĂM HỌC: 20 08 - 20 09 Câu 1: (3đ) a Tính góc nhập xạ vào ngày xn phân, hạ chí, thu phân, đơng chí thành phố A - Xuân phân (21 – 3) : ... thành phố A - Xuân phân (21 – 3) : 79033’ “ (0 .25 đ) - Hạ chí (22 – 6) : 77 (0 .25 đ) - Thu phân (23 – 9) : 79 33’ (0 .25 đ) - Đông chí (2212) : 56 06’ (0 .25 đ) b Xác định tọa độ địa lý thành phố A dựa ... đạt góc 23 27 ’=84 420 ” ngày mặt trời di chuyển đạt: 84 420 ’’ : 92 = 908” (0 .25 đ) *Số ngày mặt trời cần di chuyển biểu kiến từ xích đạo đến vó độ 10 27 ’=37 620 ” là: 37 620 ” : 908” = 41 ngày (0 .25 đ) *Mặt...
 • 7
 • 202
 • 0

Đề thi thử lần 1-THPT Nghèn

Đề thi thử lần 1-THPT Nghèn
... không nhỏ 155V Trong giây đèn sáng lên tắt lần? A 50 lần B 100 lần C 150 lần D 200 lần Câu 22: Để giảm công suất hao phí đường dây tải điện xuống bốn lần mà không thay đổi công suất truyền đi, ... trạm phát điện lên hai lần B giảm điện trở đường dây hai lần Trang 2/5 - Mã đề 334 C tăng điện áp hai đầu dây trạm phát điện lên bốn lần D giảm đường kính tiết diện dây bốn lần Câu 23: Khi sóng ... 41: Con lắc đơn dao động điều hòa, tăng chiều dài sợi dây lên lần tần số dao động vật A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D giảm lần Câu 42: Phát biểu sau tính chất sóng điện từ không đúng?...
 • 5
 • 207
 • 0

De thi thu lan 1-THPT Nghen.doc

De thi thu lan 1-THPT Nghen.doc
... trường biến thi n tuần hoàn theo thời gian, sinh từ trường xoáy B Điện từ trường biến thi n tuần hoàn theo thời gian, lan truyền không gian với vận tốc ánh sáng C Một từ trường biến thi n tuần ... tuần hoàn theo thời gian, sinh điện trường xoáy D Một từ trường biến thi n tăng dần theo thời gian, sinh điện trường xoáy biến thi n Câu 15: Thực sóng dừng dây AB có chiều dài l với đầu B cố định, ... Công suất điện (trung bình) tiêu thụ đoạn mạch A phụ thu c vào giá trị điện trở R đoạn mạch C tổng công suất tiêu thụ điện trở B không phụ thu c vào L C D không thay đổi ta mắc thêm vào đoạn mạch...
 • 5
 • 157
 • 0

Đề thi thử lần 1 THPT Lương Ngọc Quyến - Thái Nguyên môn vật lý

Đề thi thử lần 1 THPT Lương Ngọc Quyến - Thái Nguyên môn vật lý
... B A A D B Đ P N THI THỬ ĐẠI HỌC M N V Mã đề 208 Đáp án Mã đề 357 D C A B C A D A A 10 A 10 11 C 11 12 A 12 13 C 13 14 C 14 15 B 15 16 C 16 17 D 17 18 B 18 19 D 19 20 B 20 21 B 21 22 D 22 23 A ... HẾT Trang 6/8 - đề thi 208 Mã đề 13 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... điện U KA = V Cho h = 6,625 .10 -3 4 J.s, c = 3 .10 8 m/s Động lớn electron quang điện tới anôt là: A 2,7055 .10 -1 9 J B 4,3055 .10 -1 9 J C 1, 1055 .10 -1 9 J D 7,232 .10 -1 9 J Câu 12 : Đặt điện áp xoay chiều...
 • 8
 • 169
 • 0

đề thi thử lần 1 thpt quốc gia quốc học huế

đề thi thử lần 1 thpt quốc gia quốc học huế
... Nguồn: http://www.tanggiap.vn/threads/de -thi- thu-mon-vat-li-chuyen-quoc-hoc-hue-lan -1- nam-2 016 .4544/ A 10 −3 J B 0 ,1 J C 2 .10 −3 J D 72 .10 −3 J Câu 16 : Cho đoạn mạch R, L, C nối tiếp ... Nguồn: http://www.tanggiap.vn/threads/de -thi- thu-mon-vat-li-chuyen-quoc-hoc-hue-lan -1- nam-2 016 .4544/ A 1/ 2 B 1/ 3 C D Câu 31: Mạch dao động kín, lí tưởng có L = mH, C = 10 μF Khi dao động cường ... gốc thời gian lúc lượng điện trường lần lượng từ trường tụ điện phóng điện Biểu thức cường độ dòng điện mạch dao động A i = 10 −3.cos (10 4.t + ) A B i = 10 −3.cos (10 4.t - ) A C i = 10 −3.cos (10 4.t -...
 • 4
 • 355
 • 0

Đề thi thử lần 1 khối A, B, D trường THPT Hậu lộc 2 - Thanh Hóa

Đề thi thử lần 1 khối A, B, D trường THPT Hậu lộc 2 - Thanh Hóa
... 0 ,25 x u2 1 1   dx  1   du 2u 2 u  0 ,25 Đổi cận x  1 u   ; x  u   11   du  u2  I    1 u 2 1 1 = 2 1 du  1 u  2 1 1 du  1 u  2 1 1 du (1  u )u 2 1 ... 4 024 + 20 23066 = 20 270 91 số 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 Trang 4/5 THẦY TUYẾN _ ĐT: 0975. 816 .18 3 _ CHUYÊN BDVH MÔN TOÁN 10 - 11 - 12 - LTĐH CHẤT LƯỢNG CAO NHẬN D Y KÈM THEO YÊU CẦU QUÝ PHỤ HUYNH - HỌC ... 0 ,25 1   1  u  u  u   du =1 1   0 ,25 Trang 2/ 5 THẦY TUYẾN _ ĐT: 0975. 816 .18 3 _ CHUYÊN BDVH MÔN TOÁN 10 - 11 - 12 - LTĐH CHẤT LƯỢNG CAO NHẬN D Y KÈM THEO YÊU CẦU QUÝ PHỤ HUYNH - HỌC...
 • 6
 • 1,732
 • 36

Đề thi thử Lần 1 năm 2013 - THPT Đặng Thúc Hứa - Thanh Chương

Đề thi thử Lần 1 năm 2013 - THPT Đặng Thúc Hứa - Thanh Chương
... Để cho tia đỏ có góc lệch cực tiểu góc tới phải giảm 15 0 Chiết suất lăng kính tia đỏ Trang 4/6 - đề thi 19 8 A 1, 53 61 B 1, 414 2 C 1, 4792 D 1, 4355 Câu 38: Mạch điện AB gồm đoạn AM nối tiếp với ... độ x 1= 8 cm vật có vận tốc v1 =12 cm/s Khi vật có li độ x2 =-6 cm vật có vận tốc v2 =16 cm/s Trong khoảng thời gian T/6 quãng đường vật nằm giới hạn từ Trang 3/6 - đề thi 19 8 A 5,858 cm đến 10 ... C có giá trị 10 0 50 10 0 15 0 µF µF µF µF A B C D π π 3π π Câu 50: Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có R = 10 0Ω, L = - - HẾT Trang 6/6 - đề thi 19 8 ...
 • 6
 • 264
 • 0

Đề thi thử lần 1 - 2014 - Môn Tiếng anh - Trường THPT Lương Sơn - Hòa Bình

Đề thi thử lần 1 - 2014 - Môn Tiếng anh - Trường THPT Lương Sơn - Hòa Bình
... completes each sentence Question 51: My English is progressing A odds and ends B leaps and bounds C bounds and leaps D ends and odds Trang 3/6 - đề thi 10 9 Question 52: Many of the current ... results are blended B The results are a composite of things C The results are inconclusive D The results are mingled together Trang 5/6 - đề thi 10 9 Question 69: According to the passage, egg substitutes ... alteration Question 60: Which of the following is the main topic of the passage? Trang 4/6 - đề thi 10 9 A A definition of telecommuting C An overview of telecommuting B The advantages of telecommuting...
 • 6
 • 285
 • 1

Đề và Đáp án thi thử lần 1 THPT Hà Trung Thanh Hóa môn vật lý

Đề và Đáp án thi thử lần 1 THPT Hà Trung Thanh Hóa môn vật lý
... dơi u = 10 m/s A 46,6 .10 4 Hz 43, 710 4 Hz B 47 ,14 .10 4 Hz 53,03 .10 4 Hz Trang 4/6 – mã đề 219 C 47 ,14 .10 3 Hz 53,0 310 3 Hz D 51, 47 .10 3 Hz 48,53 .10 3 Hz Câu 41 Mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm ... 27 B A 28 D B 29 B A 30 C D 31 D A 32 A A 33 B C 34 C 10 B 35 A 11 C 36 C 12 B 37 C 13 B 38 A 14 A 39 B 15 A 40 B 16 D 41 A 17 A 42 C 18 D 43 C 19 A 44 C 20 A 45 D 21 C 46 C 22 C 47 D 23 D 48 C ... dài 10 cm, hai vật treo vào lò xo có độ cứng k = 10 0N/m nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m s Lấy π = 10 Khi hệ vật lò xo đứng yên VTCB người ta đốt sợi dây nối hai vật Trang 2/6 – mã đề 219 vật...
 • 6
 • 184
 • 0

Đề thi thử lần 1 trường THPT Phan Đăng Lưu Yên Thành môn vật lý (1)

Đề thi thử lần 1 trường THPT Phan Đăng Lưu Yên Thành môn vật lý (1)
... đường hai sóng ánh sáng từ hai nguồn S1, S2 tới điểm M A số nguyên lần bước sóng B bước sóng Trang 3/6 - Mã đề thi 10 9 C số bán nguyên lần bước sóng D số nguyên lần nửa bước sóng Câu 30: Chọn câu ... kéo hai vật dọc theo trục lò xo, chiều đoạn a cho thả nhẹ Trang 4/6 - Mã đề thi 10 9 vật dao động điều hòa Sau thả vật (1) khoảng thời gian t thả vật (2) Giá trị nhỏ t để biên độ dao động vật (2) ... BC/AB A 10 B C 1/ 9 D 1/ 10 Câu 10 : Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử mắc nối tiếp Điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch có biểu thức: u =10 0 cos (10 0πt-π/2)V, i =10 cos (10 0πtπ/4)...
 • 6
 • 177
 • 0

Đề thi thử lần 1 trường THPT Phan Đăng Lưu Yên Thành môn vật lý (2)

Đề thi thử lần 1 trường THPT Phan Đăng Lưu Yên Thành môn vật lý (2)
... Biết T2 = / T1 Coi gia tốc g không đổi theo độ cao Hệ thức liên hệ T, T1 T2 A 1/ T12 + 1/ T22 = 2/T2 B T12 + T22 = 2T2 C 1/ T12 + 1/ T22 = 1/ T2 D T12 + T22 = T2 Trang 5/6 - Mã đề thi 2 71 Câu 49: Ở ... đoạn a cho thả nhẹ vật dao động điều hòa Sau thả vật (1) khoảng thời gian t thả vật (2) Giá trị nhỏ t để biên độ dao động vật (2) so với vật (1) đạt giá trị cực đại A 5π s B 0 ,1 s C 0,05π s D ... đầu mạch u =10 0 cos100 π t (V) , để u nhanh pha i góc π/6 rad ZL i là: A ZL = 10 0 (Ω); i = 2 cos (10 0πt + π/6) (A) B ZL = 11 7,3 (Ω); i = / cos (10 0πt - π/6) (A) C ZL = 10 0 (Ω); i = 2 cos (10 0πt - π/6)...
 • 6
 • 195
 • 0

THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Đề thi thử lần 1 Môn TOÁN; Khối A và A1 TRƯỜNG THPT SỐ 1 TUY PHƯỚC

KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Đề thi thử lần 1 Môn TOÁN; Khối A và A1 TRƯỜNG THPT SỐ 1 TUY PHƯỚC
... ta có n! (n  1) ! 1 k k  (n  1) 1. Cn 11  (k  1) 1. Cn  k  k!.(n  k )! n  (k  1) !.(n  k )!  n 1 n Nên S = (n +1) -1 C n 1  Cn 211  C n 1    C n 1  Cn 1   = (n +1) -1 [ (1+ 1)n +1 ... ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI A- A1 NĂM 2 013 NỘI DUNG Điểm Câu, ý 1, 0 1. a) x 3 Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số y  x 2  Tập xác định  \ 2  Sự biến thi n - ... S(ACM) = S(ABC) = (3) 0,25 A 0,25 0,25 Áp dụng định lý đường trung tuy n: AN2 = AN = a Lại có AM = 1 (AB2 + AD2 – DB2) = a2 Suy 2 BC = a nên  AMN cân A Gọi K trung điểm MN AK  MN CD a a 14 ...
 • 7
 • 531
 • 11

THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Đề thi thử lần 1 Môn TOÁN Khối D TRƯỜNG THPT SỐ 1 TUY PHƯỚC

KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Đề thi thử lần 1 Môn TOÁN Khối D TRƯỜNG THPT SỐ 1 TUY PHƯỚC
... 11 / ; f t t Ta cú f t 2 t t Bng bin thi n t 11 - f / t 11 + f t 11 11 11 Do ú, P f t 11 11 11 Du = xy v ch 0,25 - 0,25 11 11 11 0,25 11 11 a 3b ab a 11 ... 11 hoc 11 b a b 11 11 11 11 Vy minP = 7A 11 11 a 11 b 11 11 0,25 11 A(0; 2), B (1; 0), C( 1; 0) ng trũn (C) tip xỳc AB, AC ln lt ti B, C Ta cú OB = OC = 1, AB = AC = nờn ... ' ABD VA A' BD a3 AO.S A ' BD 12 * d( AC; BD) - Ta cú AC v BC chộo AC (ABCD) ; BC (ABCD) v (ABCD)//(ABCD) Do ú d AC ; B ' C ' d ABCD ; A ' B ' C ' D ' d A '; ABCD - Tớnh d ...
 • 7
 • 651
 • 14

Đề thi thử lần 1 2014 TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO

Đề thi thử lần 1 2014 TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO
... Câu 31: Gen A có chiều dài 15 3 nm với 11 69 liên kết hiđrô, bị đột biến thành alen a, Cặp gen Aa tự nhân đôi lần thứ tạo gen con, tất gen lại tiếp tục nhân đôi lần thứ Trong lần nhân đôi, môi trường ... XAXa x XaY Câu 41: Có phân tử ADN tự nhân đôi số lần tổng hợp 18 0 mạch pôlynucleotit lấy nguyên liệu hoàn toàn từ môi trường nội bào Mỗi ADN ban đầu nhân đôi A lần B lần C lần D lần Câu 42: Trong ... tổ hợp gen làm cho thấp 20cm Cây cao có chiều cao 210 cm Khi giao phấn cao thấp nhất, lai thu có chiều cao A 14 0cm B 12 0cm C 15 0cm D 16 0cm Câu 21: Ở loài thực vật, hai cặp gen Aa Bb qui định cặp...
 • 4
 • 452
 • 14

Xem thêm