XÁC ĐỊNH TRỮ LƯỢNG CÁC BON Ở CÁC TRẠNG THÁI RỪNG KHỘP TẠI TỈNH GIA LAI

Xác định trữ lượng các bon các trạng thái rừng khộp tại tỉnh gia lai

Xác định trữ lượng các bon ở các trạng thái rừng khộp tại tỉnh gia lai
... để xác định thành phần có hợp chất Phương pháp có độ xác cao thời gian phân tích lại lớn đồng thời mẫu bắt buộc phải phá hủy phân tích Đo khí UF6: Một phương pháp xác định độ giàu khác thực giai ... II.3, cách cấu hình hệ đo hợp lý, tiến 20 hành phép đo nhiều lần theo điều kiện thời gian khác nhau, đảm bảo thống kê số đếm, giảm thời gian chết, chuẩn lượng xác cho hệ đo, v v… Việc xác định ... đồng vị cháu mẫu nghiên cứu dựa lượng tia gamma ghi nhận vùng lượng thấp - Đã xác định hàm lượng 03 mẫu urani, có 01 mẫu biết trước hàm lượng 02 mẫu chưa có thông tin Các kết nghiên cứu có độ tin...
 • 24
 • 499
 • 0

Xác định trữ lượng các bon các trạng thái rừng khộp tại tỉnh Gia Lai

Xác định trữ lượng các bon ở các trạng thái rừng khộp tại tỉnh Gia Lai
... phương pháp xác định sinh khối trữ lượng bon trạng thái rừng khộp tỉnh Gia Lai Từ kết nghiên cứu, đề tài đƣa số đề xuất xác định sinh khối trữ lƣợng bon trạng thái rừng khộp tỉnh Gia Lai 32 Chƣơng ... Nghiên cứu xác định sinh khối trữ lƣợng bon rừng khộp trạng thái rừng: Rừng chƣa có trữ lƣợng, rừng nghèo, rừng trung bình rừng giàu; không xác định sinh khối trữ lƣợng bon trạng thái rừng giàu ... đƣợc mô hình dƣ̣ báo sinh kh ối trữ lƣợng bon trạng thái rừng khộp tỉnh Gia Lai + Đề xuấ t phƣơng pháp xác đ ịnh trữ lƣợng bon trạng thái rừng khộp tỉnh Gia Lai 2.2 Phạm vi nghiên cứu 2.2.1...
 • 105
 • 132
 • 0

Xác định trữ lượng các bon tích lũy trong các trạng thái rừng tự nhiên lá rộng thường xanh tại huyện k’bang, tỉnh gia lai

Xác định trữ lượng các bon tích lũy trong các trạng thái rừng tự nhiên lá rộng thường xanh tại huyện k’bang, tỉnh gia lai
... lượng bon trạng thái rừng tự nhiên rộng thường xanh huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai - Đề xuất số ứng dụng việc xác định trữ lượng bon trạng thái rừng tự nhiên rộng thường xanh huyện K’Bang, tỉnh Gia ... Bảng 4.14 Lượng bon tích luỹ tầng cao trạng thái rừng tự nhiên rộng thường xanh huyện K’Bang 68 Bảng 4.15 Cấu trúc lượng bon tích luỹ trạng thái rừng tự nhiên rộng thường xanh huyện K’Bang ... 4.2.2 Lượng bon tích luỹ tầng cao trạng thái rừng tự nhiên rộng thường xanh huyện K’Bang .68 4.2.3 Lượng bon tích luỹ bụi thảm tươi vật rơi rụng tán trạng thái rừng tự nhiên rộng thường xanh huyện...
 • 130
 • 125
 • 0

đánh giá thực trạng chất dinh dưỡng dưới các trạng thái rừng trồng khác nhau tại núi luốt - xuân mai - chương mĩ - hà nội

đánh giá thực trạng chất dinh dưỡng dưới các trạng thái rừng trồng khác nhau tại núi luốt - xuân mai - chương mĩ - hà nội
... chất dinh dưỡng đất đề xuất giải pháp có hiệu cao, mạnh dạn tiến hành thực khoá luận tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng chất dinh dưỡng trạng thái rừng trồng khác Núi Luốt - Xuân Mai - Chương ... xác định thực trạng chất dinh dưỡng trạng thái rừng trồng vị trí khác khu vực Núi Luốt - Xuân Mai - Chương - Nội nhằm đề xuất số giải pháp cải tạo, bảo vệ sử dụng đất rừng khu vực cách hợp ... chất đất độ sâu – 20cm vị trí trạng thái rừng trồng khác * Giói hạn địa điểm nghiên cứu Nghiên cứu tiến hành giới hạn khu vực rừng nghiên cứu thực nghiệm Núi Luốt - Xuân Mai -Chương - Nội...
 • 57
 • 585
 • 7

Xác định hàm lượng các nguyên tố chì, thủy ngân, cadimi, asen trong đất một số vùng trồng rau đà lạt

Xác định hàm lượng các nguyên tố chì, thủy ngân, cadimi, asen trong đất một số vùng trồng rau ở đà lạt
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM NGỌC TÚ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ CHÌ, THỦY NGÂN, CADIMI, ASEN TRONG ĐẤT MỘT SỐ VÙNG TRỒNG RAU ĐÀ LẠT Chuyên nghành: Hóa Vô Cơ Mã số: 60440113 ... Trường ĐH Vinh Tên luận văn: Xác định hàm lượng nguyên tố chì, thủy ngân, cadimi, asen đất số vùng trồng rau Đà Lạt Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung ... 8,96) Trong số nguyên tố số nguyên tố cần cho dinh dưỡng trồng, ví dụ: Mn, Co, Cu, Zn, Fe Các nguyên tố trồng cần với hàm lượng nhỏ, gọi nguyên tố vi lượng, hàm lượng cao gây độc hại cho trồng...
 • 77
 • 2,550
 • 6

Xác định hàm lượng các nguyên tố độc hại pb, cd, as trong một số loài rau vùng trồng rau đà lạt

Xác định hàm lượng các nguyên tố độc hại pb, cd, as trong một số loài rau ở vùng trồng rau đà lạt
... Hg, Cd, As số loài rau vùng trồng rau Đà Lạt làm nội dung nghiên cứu cho đề tài luận văn cao học thạc sĩ Mục đích nghiên cứu: Xác định hàm lượng nguyên tố độc hại Pb, Hg, Cd, As số loài rau ... Kết xác định hàm lượng thủy ngân phương pháp AAS 66 3.2.4 Kết xác định hàm lượng asen 66 Bảng 3.6 Kết xác định hàm lượng asen phương pháp AAS 66 3.3 Kết xác định đồng thời hàm lượng Pb, ... Kết xác định hàm lượng thủy ngân phương pháp AAS 66 3.2.4 Kết xác định hàm lượng asen 66 Bảng 3.6 Kết xác định hàm lượng asen phương pháp AAS 66 3.3 Kết xác định đồng thời hàm lượng Pb,...
 • 83
 • 1,593
 • 12

Luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng các nguyên tố iod, thuỷ ngân, selen và asen trong cá biển khu vực nghệ an và hà tĩnh

Luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng các nguyên tố iod, thuỷ ngân, selen và asen trong cá biển ở khu vực nghệ an và hà tĩnh
... 2 lượng hợp lý Đó lý tác giả chọn đề tài "Nghiên cứu xác định hàm lượng nguyên tố iod, thủy ngân, selen asen biển khu vực Nghệ An Tĩnh" làm nội dung nghiên cứu cho luận văn thạc ... tích hàm lượng nguyên tố iod, thủy ngân, selen asen phương pháp kích hoạt nơtron - Đánh giá phân bố hàm lượng iod hàm lượng độc tố thủy ngân, selen asen khu vực nghiên cứu - Rút kết luận cần thiết ... chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm [29] [30] Các nguyên tố thủy ngân, selen asen nguyên tố quan sức khỏe giới(WHO) xếp vào nguyên tố độc tính nhóm A Do xâm nhập nguyên tố vào thể hàm lượng định vượt...
 • 40
 • 877
 • 1

Luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng các nguyên tố iot, kẽm, selen vùng biển kỳ ninh thuộc đặc khu kinh tế cảng vũng áng kỳ anh hà tĩnh luận văn thạc sỹ hóa học

Luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng các nguyên tố iot, kẽm, selen ở vùng biển kỳ ninh thuộc đặc khu kinh tế cảng vũng áng kỳ anh  hà tĩnh luận văn thạc sỹ hóa học
... iot selen rong biển loài cua biển vùng biển kỳ ninh thuộc đặc khu kinh tế cảng Vũng Áng, Tĩnh" làm nội dung nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ Đề tài đưa cần thiết vừa mang ý nghĩa khoa học vừa ... biển Kỳ Ninh thuộc khu công nghiệp cảng biển Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh 2.2.3 Tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm[13][15] Các nguyên tố kẽm, selen nguyên tố dinh dưỡng, nhiên hàm lượng ... tích hàm lượng nguyên tố iod, kẽm selen thực phẩm việc làm vô cần thiết để qua có thông số loại thực phẩm với hàm lượng hợp lý Đó lý tác giả chọn đề tài "Nghiên cứu xác định hàm lượng nguyên tố kẽm,...
 • 46
 • 523
 • 1

Nghiên cứu xác định hàm lượng các axit amin trong một số loài nấm lớn vùng bắc trung bộ bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC

Nghiên cứu xác định hàm lượng các axit amin trong một số loài nấm lớn ở vùng bắc trung bộ bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC
... cứu xác định hàm lượng axit amin số loài nấm lớn vùng Bắc Trung Bộ phương pháp sắc lỏng hiệu cao HPLC Mục đích nghiên cứu Xây dựng phương pháp tách định lượng đồng thời 17 axit amin loại nấm ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM THỊ NGUYỆT NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC AXIT AMIN TRONG MỘT SỐ LOÀI NẤM LỚN VÙNG BẮC TRUNG BỘ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO ... lớp mỏng 25 1.3.1.2 Phương pháp sắc cột Phương pháp sắc cột phương pháp sắc bản, đơn giản, tảng phương pháp sắc lỏng hiệu cao (HPLC) sau Phương pháp sắc cột với dẫn xuất sau...
 • 96
 • 267
 • 0

Nghiên cứu xác định hàm lượng các axit amin trong một số loài nấm lớn vùng bắc trung bộ bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC luận văn thạc sĩ hóa học

Nghiên cứu xác định hàm lượng các axit amin trong một số loài nấm lớn ở vùng bắc trung bộ bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao HPLC luận văn thạc sĩ hóa học
... 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM THỊ NGUYỆT NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC AXIT AMIN TRONG MỘT SỐ LOÀI NẤM LỚN VÙNG BẮC TRUNG BỘ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO ... cứu xác định hàm lượng axit amin số loài nấm lớn vùng Bắc Trung Bộ phương pháp sắc lỏng hiệu cao HPLC Mục đích nghiên cứu Xây dựng phương pháp tách định lượng đồng thời 17 axit amin loại nấm ... lớp mỏng 25 1.3.1.2 Phương pháp sắc cột Phương pháp sắc cột phương pháp sắc bản, đơn giản, tảng phương pháp sắc lỏng hiệu cao (HPLC) sau Phương pháp sắc cột với dẫn xuất sau...
 • 99
 • 174
 • 0

Nghiên cứu xác định hàm lượng các nguyên tố thủy ngân, chì và ASEN trong rong và cua vùng biển kỳ ninh thuộc đặc khu kinh tế cảng vũng áng huyện kỳ anh tỉnhtĩnh luận văn thạc sỹ hóa học

Nghiên cứu xác định hàm lượng các nguyên tố thủy ngân, chì và ASEN trong rong và cua ở vùng biển kỳ ninh thuộc đặc khu kinh tế cảng vũng áng huyện kỳ anh  tỉnh hà tĩnh luận văn thạc sỹ hóa học
... 2.3 Phạm vi nghiên cứu Xác ñịnh hàm lượng nguyên tố ñộc hại As, Pb, Hg phận rong biển loài cua biển phân bố biển Kỳ Ninh thuộc khu kinh tế cảng biển Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Tĩnh 43 Chương ... ñã nghiên cứu xác ñịnh hàm lượng kim loại nặng số loài thủy sản vùng biển Nghệ An Tĩnh [7,8] 1.4 Các phương pháp xác ñịnh hàm lượng kim loại chì, thủy ngân, asen 1.4.1 Các phương pháp xác ... - Xác ñịnh hàm lượng nguyên tố chì phận cua rong biển phương pháp Vôn - Ampe hòa tan xung vi phân - Tiến hành phân tích xác ñịnh hàm lượng nguyên tố thủy ngân, chì, asen phương pháp phổ khối lượng...
 • 60
 • 211
 • 0

Luận Văn Thạc Sĩ Hóa Học Xác Định Hàm Lượng Các Nguyên Tố As(III), As(V), Sb(III), Sb(V) Và Một Số Chỉ Tiêu Hóa Lý Trong Mẫu Nước Sinh Hoạt Huyện Krông Pắk

Luận Văn Thạc Sĩ Hóa Học Xác Định Hàm Lượng Các Nguyên Tố As(III), As(V), Sb(III), Sb(V) Và Một Số Chỉ Tiêu Hóa Lý Trong Mẫu Nước Sinh Hoạt Ở Huyện Krông Pắk
... LẠT XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC NGUN TỐ As(III), As(V), Sb(III), Sb(V) VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU HĨA LÝ TRONG MẪU NƯỚC SINH HOẠT HUYỆN KRƠNG PẮK TỈNH ĐẮK LẮK BẰNG PHƯƠNG PHÁP KÍCH HOẠT NƠTRON VÀ MỘT SỐ ... tích để xác định hàm lượng As(III), As(V), Sb(III) Sb(V) số mẫu nuớc thu thập Đề tài luận văn Xác định hàm lượng ngun tố As(III), As(V), Sb(III), Sb(V) số tiêu hóa mẫu nước sinh hoạt huyện ... mẫu nước vào mùa khơ Biểu đồ 12: Hàm lượng Sb(III) mẫu nước vào mùa mưa Biểu đồ 13: So sánh hàm lượng Sb(III) giếng đất khác Biểu đồ 14: Hàm lượng Sb(V) mẫu nước vào mùa khơ Biểu đồ 15: Hàm lượng...
 • 102
 • 220
 • 0

Khảo sát, nghiên cứu, xác định hàm lượng các cation kim loại nặng trong nước thải và nước sinh hoạt bằng phương pháp von - ampe hòa tan anot xung vi phân

Khảo sát, nghiên cứu, xác định hàm lượng các cation kim loại nặng trong nước thải và nước sinh hoạt bằng phương pháp von - ampe hòa tan anot xung vi phân
... khỏc v phng phỏp Von- Ampe ho tan cũn c gn thờm tờn ca k thut ghi nh Von Ampe ho tan dũng mt chiu, Von- Ampe ho tan dũng xoay chiu, Von -Ampe ho tan súng vuụng, Von- Ampe ho tan xung vi phõn Cỏc k ... chn lc ion 1 0-4 1 0-5 Cc ph c in 1 0-4 1 0-5 Cc ph súng vuụng 1 0-6 1 0-7 10 Cc ph xoay chiu ho tan bc hai 1 0-6 1 0-8 11 Von - Ampe ho tan dựng in cc HMDE 1 0-6 1 0-9 12 Von - Ampe ho tan dựng in ... phng phỏp von- ampe hũa tan 14 1.4.2.1 Nguyờn tc chung ca phng phỏp Von - Ampe ho tan 14 1.4.2.2 C s lý thuyt ca phng phỏp Von - Ampe ho tan 17 1.5 u im ca phng phỏp Von- Ampe ho tan Cỏc...
 • 100
 • 1,076
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: xác định hàm lượng các nguyên tố chì thủy ngân cadimi asen trong đất một số vùng trồng rau ở đà lạtxác định hàm lượng các nguyên tố độc hại pb cd as trong một số loài rau ở vùng trồng rau đà lạtxác định hàm lượng các nguyên tố vi lượng trong phân bòn vô cơphân tích xác đinh hàm lượng các chất bằng aescac cach tim dieu kien toi uu trong viec xac dinh ham luong cac chat theo phuong phap quang pho hap thu ki thuat ngon luaxác định trọng lượng các nhóm chức hữu cơxác định số lượng các máy biến ápxác định số lượng các khác biệt để đưa vào định vịxác định hàm lượng các muối dinh dưỡng có trong mẫuxác định khối lượng các công tác trong mỗi phân đoạnxác định chất lượng các loại thức ăn3 17 kết quả xác định khối lượng thể tích ở trạng thái lèn chặttính toán và dự báo thay đổi trữ lƣợng các bon của hệ sinh thái rừng khộp vùng tây nguyêncác trạng thái rừng ở việt namskkn phương pháp xác định số loại kiểu gen ở đời con trong một số dạng bài tập lai tổng hợp thpt triệu sơn 4Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị hà nội từ nguồn vốn ODA của ngân hàng thế giớiBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q3-2016kham viet viet su thong giam cuong muc– Công nương, công chúa và các mối tình trong cung cấmNghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm bình yên tỉnh nam định và hiệu quả một số biện pháp can thiệpGiám sát nguy cơ xuất hiện biến cố bất lợi trên thần kinh trung ương và thận ở bệnh nhân HIVAIDS điều trị ngoại trú bằng 2 phác đồ “tenofovir + lamivudine + efavirenznevirapin” tại Hà Nội.CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAMNghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên tỉnh Nam Định và hiệu quả một số biện pháp can thiệp.DE THI TIN HOC HI I KHỐI 2 NH 16-17draft solution of shareholdersNghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám xác định lượng nước bốc hơi do bức xạ Mặt Trời tại Lưu vực Sông CầuNghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng Viễn thám và GIS tại tỉnh Cà Mauquyet dinh thay doi niem yet cp gdtHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT LỒNG NGANGMÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘđịnh tính vibrio cholerae111giai trinh loi nhuan qui I 2010(26.04.2010)Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2011 111Bien ban DH 20116.Bao cao Tai chinh 2016 (KQ2016)7.Bao cao Tai chinh 2017 (KH2017)