Bên lề chính sử phần 2 – TS đinh công vĩ

Ebook quan niệm và thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội tốc độ nhanh, bền vững, chất lượng cao ở việt nam phần 2 TS đinh văn ân (chủ biên)

Ebook quan niệm và thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội tốc độ nhanh, bền vững, chất lượng cao ở việt nam phần 2  TS đinh văn ân (chủ biên)
... trình bày đ phần thể tiến triển quan niệm phát triển kinh tế- x hội tốc độ nhanh, bền vững chất lợng cao Việt Nam thời kỳ 20 năm đổi vừa qua Thực trạng phát triển kinh tế- hội Việt Nam thời kỳ ... cận mối quan hệ tốc độ, tính chất bền vững chất lợng 2. 1 Những thành tựu điểm mạnh - Tốc độ tăng trởng kinh tế Một thành bật kinh tế Việt Nam suốt thời kỳ đổi tốc độ tăng trởng kinh tế cao Nếu ... tế Việt Nam, bao gồm: - Mục đích phát triển: kinh tế đích phát triển động lực phát triển; kinh tế ngời x hội văn minh; - Yêu cầu phát triển: quy mô lớn lên có chất lợng cao hơn; - Phơng thức phát...
 • 55
 • 188
 • 0

Ebook chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS phần 2 TS trần công hùng

Ebook chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS phần 2  TS trần công hùng
... mạch sang giao tiếp Những bước sóng khác nối chéo sang giao tiếp Chuyển mạch lúc không xét 21 2 Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS đến nhãn tải người dùng Neu phải kiểm tra nhãn, chuyển mạch phải ... byte E3 SDH 10 Ánh xạ không đồng DS2/T2 SDH |6 Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS 21 6 Giá trị Công nghệ Loại 11 Ánh xạ đồng bit DS2/T2 SDH 12 Ánh xạ đồng byte DS2/T2 SDH 13 Ánh xạ không đồng E1 SDH ... nhận Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS 21 0 Ta biết router LSR thực hoạt động chuyển mạch nhãn trước hết cách thiết lập mối liên hệ cổng vào nhãn vào với cổng nhãn Tương tự vậy, chuyển mạch quang...
 • 123
 • 92
 • 0

Đề cương ôn thi môn triết học mác nin phần chủ nghĩa duy vật lịch sử phần 2

Đề cương ôn thi môn triết học mác  lê nin phần chủ nghĩa duy vật lịch sử  phần 2
... sinh hoạt Đảng Bồi dỡng cho cán bộ, đảng viên ý chí kiên định đờng lên chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - L nin; phê phán uốn nắn nhữnng quan điểm lệch lạc, nhận thức mơ hồ, khắc ... kiến thức bản, làm chủ kỹ nghề nghiệp, quan tâm hiệu thi t thực, nhạy cảm với mới, có ý thức vơn lên khoa học công nghệ; Xây dựng đội ngũ công nhân lành nghề; đẩy mạnh trình công nhân hoá trí thức ... hớng xã hội chủ nghĩa, để bớc xây dựng sở vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, phải làm việc với tâm nỗ lực phi thờng Đặc biệt cần ý: Th nht: Trong phỏt trin nn kinh t th trng nht thit phi...
 • 14
 • 1,101
 • 6

Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất: Phần 2- TS. Nguyễn Hữu Ngữ

Bài giảng Quy hoạch sử dụng đất: Phần 2- TS. Nguyễn Hữu Ngữ
... Công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lƣu trữ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 4.2.6.1 Công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Tài liệu công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm: a) Quy t ... đất sử dụng cấp Quy hoạch sử dụng đất cấp cụ thể hóa bước quy hoạch sử dụng đất sử dụng cấp Do nội dung phương án quy hoạch sử dụng đất cấp có thay đổi dẫn tới nội dung phương án quy hoạch sử dụng ... lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; b) Việc đảm bảo tiêu sử dụng đất quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp phân bổ phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa phương; 88 c) Tính hợp lý cấu sử dụng...
 • 136
 • 343
 • 0

Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Anh Tuấn phần 2 pdf

Thiết kế định hình các mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS. Lê Anh Tuấn phần 2 pdf
... Phân loại nhà vệ sinh nông thôn theo chức sủ dụng xử lý; • Vai trò nhà vệ sinh sức khoẻ cộng đồng; • Các kiểu thiết kế nhà vệ sinh không dùng nước nông thôn; Các kiểu thiết kế nhà vệ sinh có ... cáo Bảng 2. 2 2. 3: - 13 Chương 2: KIẾN THỨC CƠ SỞ VỀ NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN Thiết kế định hình mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS Anh Tuấn ... - 12 Chương 2: KIẾN THỨC CƠ SỞ VỀ NHÀ VỆ SINH NÔNG THÔN Thiết kế định hình mẫu nhà vệ sinh nông thôn ThS Anh Tuấn ...
 • 10
 • 204
 • 1

Giáo trình tổng hợp phân tích khả năng sử dụng bộ lọc distort vào điều chỉnh ảnh phần 2 pps

Giáo trình tổng hợp phân tích khả năng sử dụng bộ lọc distort vào điều chỉnh ảnh phần 2 pps
... Rename the group "rainbow 1." Đổi tên nhóm Bước "rainbow 1." 12 Nơi the rainbow hai đám mây cách sử dụng Công cụ Polygonal Lasso (L), chọn phần rainbow bạn muốn ẩn Then select the group (not the layer), ... Tool (W), select the white part of the rainbow and delete it Sau đó, cách sử dụng Công cụ Magic Wand (W), chọn màu trắng phần rainbow xóa Then convert it to a Smart Object and group it Sau chuyển ... Illustrator màu tím Bước 10 Bắt đầu bổ sung thêm vào strokes ellipse, tăng nặng 40px có tím 40px, 80px Cyan, màu xanh 120 px, 160px màu vàng, màu đỏ 20 0px After that copy the vector and go back to...
 • 8
 • 178
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9067-2:2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 2: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN CHỌC THỦNG ĐỘNG

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9067-2:2012 TẤM TRẢI CHỐNG THẤM TRÊN CƠ SỞ BITUM BIẾN TÍNH - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 2: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN CHỌC THỦNG ĐỘNG
... bị thủng, làm lại ba mẫu theo trình tự ban đầu Nếu hai ba mẫu bị chọc thủng, mẫu thử không đạt tiêu chuẩn - Độ bền chọc thủng động giá trị trung bình cộng lượng chọc thủng động mẫu thử mà mẫu thử ... mẫu thử để xác định kết thử Nếu thử phải dịch chuyển mẫu lót khoảng cách 25 mm để cho đầu đập không va đập vào chỗ đập ban đầu Biểu thị kết - Năng lượng chọc thủng động tính J, xác đến 0,1 J, tính ... đập, tính kg; g gia tốc trọng trường, tính m/s 2; H chiều cao rơi đầu đập, tính m - Nếu hai ba mẫu không bị chọc thủng, kiểm tra thêm mẫu Nếu mẫu làm thêm không bị thủng, mẫu thử đạt tiêu chuẩn...
 • 3
 • 234
 • 0

Bài giảng môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin học phần 2 TS đức sơn

Bài giảng môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác  lênin học phần 2  TS lê đức sơn
... KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN X́T TƯ BẢN CHỦ NGHĨA Chương IV: Học thuyết giá trò Chương V: Học thuyết kinh tế giá trò thặng dư Chương VI: Học thuyết kinh tế chủ nghóa ... thuẫn cơng thức chung tư đã giải 2 Bản chất tư Tư bất biến tư khả biến 2. 1 Bản chất tư - Tư giá trị mang lại giá trị thặng dư cách bóc lột cơng nhân làm th - Tư quan hệ sản xuất xã hội 2. 2 Tư ... III Tiền cơng CNTB - Quan niệm tiền cơng CNTB - hình thức tiền cơng: + Tiền cơng trả theo thời gian + Tiền cơng trả theo sản phẩm - Tiền cơng danh nghĩa tiền cơng thực tế: + Tiền cơng danh...
 • 80
 • 986
 • 1

Xem thêm