quản trị rủi ro và giá trị doanh nghiệp

Tiểu luận: QUẢN TRỊ RỦI RO ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP pot

Tiểu luận: QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP pot
... QUẢN TRỊ RỦI RO A Sơ lược trình hình thành phát triển quản trị rủi ro doanh nghiệp Để xem xét xuất quản trị rủi ro ("ERM"), trước hết cần thảo luận khái niệm rủi ro để đưa biện pháp quản rủi ... tất rủi ro quản rủi ro bảo hiểm rủi ro tài hội doanh nghiệp Ủy ban tổ chức bảo trợ Treadway ("COSO") định nghĩa quản trị rủi ro doanh nghiệp trình, chịu ảnh hưởng hội đồng quản trị, cấp quản ... giá rủi ro quản lý phần trình đánh giá Khung đánh gíá Moody có bốn lĩnh vực rủi ro chính: Quản trị rủi ro chủ sở hữu, Quản rủi ro nhà quản trị, phân tích định lượng rủi ro, nhận biết rủi ro...
 • 18
 • 387
 • 1

Rủi ro tỷ giá các công cụ phái sinh tiền tệ phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Rủi ro tỷ giá và các công cụ phái sinh tiền tệ phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu
... công cụ phái sinh tiền tệ 1.2.2 Phân loại tỷ giá: 1.2.2.1 Căn vào nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối: Tỷ giá mua vào – Bid rate: Là tỷ giá ngân hàng yết giá sẵn sàng mua vào đồng tiền yết giá Tỷ giá ... tỷ giá 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá 1.3 RỦI RO TỶ GIÁ 1.3.1 Khái niệm 1.3.2 Rủi ro tỷ giá doanh nghiệp 10 1.4 CÁC CHỦ THỂ THAM GIA VÀO THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH ... tăng mua/bán/giao dòch công cụ tài phái sinh 72 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG CỤ NGOẠI HỐI PHÁI SINH BẢO HIỂM RỦI RO TỶ GIÁ CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU THÉP TẠI VIỆT NAM...
 • 89
 • 139
 • 0

Tài liệu Đề tài :Sử dụng các công cụ ngoại hối phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam docx

Tài liệu Đề tài :Sử dụng các công cụ ngoại hối phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam docx
... chọn đề tài “ Sử dụng công cụ ngoại hối phái sinh nhằm phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam làm công trình nghiên cứu nhằm đề xuất số giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá ... rủi ro tỷ giá cho doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam 40 3.1 Các doanh nghiệp Việt Nam vấn đề phòng ngừa rủi ro tỷ giá 40 3.2 Tình hình sử dụng công cụ phái sinh nghiệp vụ xuất nhập Việt Nam ... sử dụng công cụ ngoại hối phái sinh cho DN XNK Việt Nam http://svnckh.com.vn CHƢƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ RỦI RO TỶ GIÁ, CÔNG CỤ NGOẠI HỐI PHÁI SINH VÀ CÁCH THỨC PHÒNG NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ Rủi ro tỷ...
 • 74
 • 535
 • 2

hoàn thiện các công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu việt nam

hoàn thiện các công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu việt nam
... đề tài: Hoàn thiện công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam CHƯƠNG - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG CỤ BẢO HIỂM RỦI RO TỶ GIÁ CHO DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU CỦA ... đề công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho doanh nghiệp xuất nhập Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng áp dụng công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho doanh nghiệp xuất nhập Ngân hàng thương mại Việt ... tài công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá phái sinh dành cho doanh nghiệp xuất nhập Việt Nam ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn từ năm 2007 đến Hiện có nhiều công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá...
 • 123
 • 130
 • 0

Quảnrủi ro trong Tài chính doanh nghiệp

Quản lý rủi ro trong Tài chính doanh nghiệp
... Cụng ty hn *ROA(%) Chtiờu ROA (%) 2008 2007 2006 2005 0.12 0.09 0.09 0.10 2008 2007 2006 2005 0.16 0.13 0.15 0.18 *ROE(%) Chtiờu ROE (%) Da vo hai ch tiờu ROA v ROE ta thy ROE luụn ln hn ROA iu ny ... ch s hu t nm 20052008 ta thy : *Nm 2005 :Trong tng NVCSH thỡ NNH chim 42%, VCSH chim 58% *Nm 2006 :Trong tng NVCSH thỡ NNH chim 38%,VCSH chim 62% * Nm 2007 :Trong tng NVCSH thỡ NNH chim 26%,VCSH chim ... khỏc chim 1% * Nm 2006: 12 - Trong tng TS thỡ TS ngn hn chim 62%, ú tin v cỏc khon tng ng tin chim 15%, cỏc khon phi thu chim 15%, hng tn kho chim 32% * Nm 2007: - Trong tng TS thỡ TS ngn hn chim...
 • 34
 • 81
 • 0

Luận văn thạc sĩ Phát triển công cụ tài chính phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho doanh nghiệp

Luận văn thạc sĩ Phát triển công cụ tài chính phái sinh tiền tệ trong phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho doanh nghiệp
... TRONG PHÒNG NG A R I RO T CHÍNH PHÁI SINH TI N T S GIÁ CHO DOANH NGHI P 1.1 M t s v n v công c tài phái sinh ti n t 1.1.1 Khái ni m chung v công c phái sinh Có nhi u khái ni m khác v công c phái ... d ng công c tài phái sinh ti n t vi c phòng ng a r i ro t giá cho doanh nghi p 1.1 M t s v n v công c tài phái sinh ti n t 1.1.1 Khái ni m chung v công 1.1.2 Các i hình công phái sinh ... Trên th ng phái sinh ch y u là: h phái sinh hàng hóa, h ng phái sinh Singapore có ng phái sinh c phi u, h ng phái sinh lãi su t h ng ng phái sinh ngo i h i Các s n ph m phái sinh tài ph bi n...
 • 112
 • 133
 • 0

QUẢN TRỊ rủi RO GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

QUẢN TRỊ rủi RO và GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
... QUAN LÝ THUYẾT Phòng ngừa rủi ro thực để cải thiện tài sản riêng nhà quản lý  Hợp đồng bồi thường quản lý Phòng ngừa rủi ro làm tối đa hóa giá trị nhà quản lý Các nhà quản lý trẻ tuổi Quy mô công ... gia vào quản trị rủi ro Công ty lớn có khả sử Nance cộng (1993), Dolde (1995), Mian (1996), dụng phòng ngừa rủi ro Getzy cộng (1997) Haushalter (2000) Các hoạt động thay Thay phòng ngừa rủi ro ... Tóm tắt • Các yếu tố tác động đến định quản trị rủi ro công ty phi tài lớn Croatia Slovenia • Bằng phân tích đơn biến đa biến để tìm mối quan hệ định phòng...
 • 16
 • 263
 • 0

Bài giảng quản trị rủi ro giá trị doanh nghiệp

Bài giảng quản trị rủi ro và giá trị doanh nghiệp
... giá kỳ vọng sản phẩm quản trị rủi ro Vậy làm hoạt động quản trị rủi ro lại làm tăng giá trị công ty? Mục tiêu chương Giải thích quản trị rủi ro làm gia tăng giá trị DN Vận dụng quản trị rủi ro ... Liệu quản trị rủi ro có làm gia tăng dòng tiền thuần? làm giảm suất chiết khấu? Lý thuyết – Quản trị rủi ro làm tăng giá trị công ty thông qua tác động làm giảm thuế Để quản trị rủi ro tạo ... ) QUẢN TRỊ RỦI RO CHIẾN LƯỢC Kết luận lúc luôn Những phức tạp mà công ty phải đối phó điều kiện cần để tiến hành quản trị rủi ro, Điều kiện đủ chiến lược quản trị rủi ro phải làm gia tăng giá...
 • 36
 • 315
 • 0

Mối quan hệ giữa rủi ro giá trị doanh nghiệp - Bằng chứng từ các doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TPHCM Luận văn Thạc sĩ 2014

Mối quan hệ giữa rủi ro và giá trị doanh nghiệp - Bằng chứng từ các doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TPHCM Luận văn Thạc sĩ 2014
... (3.83) -0 .036 -0 .081*** -0 .045** -0 .052*** (-3 .74) (-2 .21) (-2 .71) 0.025* 0.049*** 0.049*** 0.035*** (5.40) (5.49) (6.69) 0.001 -0 .080 -0 .188** -0 .048 (-0 .68) (-2 .26) (-1 .23) -0 .420*** -2 .306*** -1 .280*** ... (3.24) 0.008 -0 .045 -0 .017 -0 .078** (-1 .01) (-0 .82) (-2 .00) 0.054*** 0.044*** 0.050*** 0.019* (3.48) (5.20) (1.69) -0 .338*** -0 .214*** -0 .394*** -0 .186*** (-3 .27) (-4 .89) (-3 .50) 0.127 -0 .613*** ... -0 .177 (-0 .46) (3.97) (-0 .08) 0.006 -0 .069* -0 .018 -0 .098** (-1 .67) (-0 .93) (-2 .75) 0.051*** 0.041*** 0.052*** 0.017* (3.48) (5.88) (1.68) -0 .057 0.042 -0 .210*** 0.035 (0.87) (-2 .97) (0.47) -...
 • 108
 • 198
 • 0

hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn hà thành

hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn hà thành
... Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Thành đề cập chương 42 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ ... HÀ THÀNH 2.1 Khái quát Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Thành Chi nhánh ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Thành có tên viết tắt Chi nhánh NHNN&PTNN Thành, ... sở lý luận quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro cho vay doanh nghiệp Chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Thành Chương...
 • 107
 • 110
 • 0

bằng chứng thực nghiệm về quản trị rủi ro giá trị công ty

bằng chứng thực nghiệm về quản trị rủi ro và giá trị công ty
... biến Nợ/ Giá trị doanh nghiệp có giá trị âm nhiều so với giá trị dương 35 Bằng chứng thực nghiệm quản trị rủi ro giá trị công ty 36 Bằng chứng thực nghiệm quản trị rủi ro giá trị công ty Kết luận ... cứu quản trị rủi ro giá trị công ty Nhóm thuyết trình Bằng chứng thực nghiệm quản trị rủi ro giá trị công ty Mục lục A BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ CÁC BÀI NGHIÊN CỨU I Chứng sách phòng ngừa rủi ... 38 Bằng chứng thực nghiệm quản trị rủi ro giá trị công ty Do thiếu liệu, hầu hết với ngành công nghiệp, miêu tả công ty quản trị rủi ro nhiều công ty khác liệu công ty có tiến hành chiến lược quản...
 • 91
 • 76
 • 0

đề tài quản trị rủi ro giá trị công ty

đề tài quản trị rủi ro và giá trị công ty
... thấp QUẢN TRỊ RỦI RO CHIẾN LƢỢC Quản trị rủi ro chiến lƣợc gì? Quản trị rủi ro làm tăng giá trị công ty thông qua QUẢN TRỊ RỦI RO CHIẾN LƢỢC Hình 20-2: Tác động việc phòng ngừa quản trị rủi ro ... biến động phân phối giá trị doanh nghiệp Điều kiện cần ĐIỀU KIỆN ĐỦ ĐỐI VỚI QUẢN TRỊ RỦI RO CHIẾN LƢỢC CỦA CÔNG TY Quản trị độ nhạy cảm Phức tạp mà công ty đối phó GIÁ TRỊ CÔNG TY Điều kiện đủ?? ... bớt giá trị hợp đồng Từ bỏ để đến với đối thủ cạnh tranh Thuyết phục đƣợc khách hàng Tăng giá trị hợp đồng Phản ánh vào dòng tiền công ty QUẢN TRỊ RỦI RO Lý thuyết : Quản trị rủi ro làm tăng giá...
 • 61
 • 89
 • 0

luận văn khoa quản trị doanh nghiệp Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại công ty TNHH sản xuất thương mại Tân Thời Đại

luận văn khoa quản trị doanh nghiệp Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Thời Đại
... đề xuất kiến nghị giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro Công ty TNHH sản xuất thương mại Tân Thời Đại 3.3.1 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro công ty TNHH sản xuất thương ... SÁT CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÂN THỜI ĐẠI 34 Để phục vụ cho công tác làm khoá luận nghiên cứu đề tài Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro công ty TNHH sản ... doanh nghiệp Phân tích đánh giá thực trạng thực trạng công tác quản trị rủi ro Công ty TNHH sản xuất thương mại Tân Thời Đại Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro Công ty TNHH...
 • 40
 • 138
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: vai trò của các công cụ tài chính phái sinh trong quản lý rủi ro hối đoái của doanh nghiệpli thực trạng sử dụng các công cụ tài chính phái sinh trong quản lý rủi ro hối đoái của doanh nghiệpmột số giải pháp nhằm tăng cường việc sử dụng các sản phẩm phái sinh trong quản lý rủi ro hối đoái của doanh nghiệprủi ro và phá sản doanh nghiệptổng quan về rủi ro và quản trị rủi roquản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệpQu n l th ng hi u c a c c doanh nghi p vi t Nam trong l nh v c h ng ti u d ngM t s bi n ph p n ng cao hi u qu nghi p v khai th c v n t i chi nh nh Ng n H ng N ng nghi p v ph t tri n n ng th n L ng HTh c tr ng ho t ng qu ng c o tr n truy n h nh Vi t Namth c tr ng v gi i ph p ho t ng qu ng c o c a Trung t m qu ng c o v d ch v ph t thanh i Ti ng n i Vi t NamX y d ng chi n l c s n ph m t i c ng ty b nh k o H i HBài 28. Con muỗiTh c tr ng qu tr nh c ph n ho doanh nghi p nh n c Vi t NamPh n t ch nh h ng c a thu v tr c p i v i th tr ngS nh h ng c a ch nh s ch t gi h i o i t i t c ph t tri n kinh t c a Vi t NamVai tr c a c ng ty c ph n tr n th tr ng ch ng kho nTh c tr ng ho t ng th tr ng d ch v t i ch nh Vi t Nam10 b i t p PH P NG D NG File word c l i gi i chi ti t30 b i t p PH P V T File word c l i gi i chi ti tDanh sach cap chung chi LS 1910201245 b i t p PH P D I H NH V PH P NG D NG TRONG M T PH NG File word c l i gi i chi ti tGoodLaw report 8April APphu luc 2. thu tuc cap giay phepTập quyền XHCN: một học thuyết đã lỗi thời?40 b i t p PH P I X NG T M File word c l i gi i chi ti tCác hoạt động phối hợp tổ chức diễn đàn phổ biến, lấy ý kiến thanh niên về dự thảo BLDS